Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg"

Átírás

1 Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D) SAJÁT TŐKE Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám FORRÁSOK ÖSSZESEN: Hortobágy, április 24. Vincze Andrásné polgármester

2 Sorszám Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Megnevezés 1/b.melléklet eft.-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 8 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek ből likvidhitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

3 48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE( )[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE ( ) Hortobágy, április 24. Vincze Andrásné polgármester

4 Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/- ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/- ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 1/c.melléklet eft-ban 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön joszabály alapján módosító tétel (+/-) Módosított pénzmaradvány (9+/- 10+/-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa -kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány szabad pénzmaradvány Hortobágy, április 24. Vincze Andrásné polgármester

5 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített eredménykimutatás 1/d.melléklet eft-ban Megnevezés 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5+6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás) 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-89) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) Hortobágy, április 24. Vincze Andrásné polgármester

6 Hortobágy Község Önkormányzatának évi zárszámadás Összesített működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód tény Bevételek 2012.eredeti 2012.mód tény Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Intézményi működési bevételek összesen Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevételek összesen Egyéb működési célú támogatások Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatás értékű működési kiadás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás Működési célú támogatások Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre Működési célú költségvetési támogatás Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás Működési célú irányító szervtől kapott támogatás 0 0 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Tervezett maradvány és tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Működési bevételek összesen Felújítás Felhalmozási saját bevételek Intézményi beruházási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Befektetéssel kapcs.kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre Magánszem.kommunális adója Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány 0 Költségvetési hiány Költségvetési többlet 0 Költségvetési többlet 0 0 Maradvány felhasználás Maradvány felhasználás Működési célú pénzmaradvány 0 0 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitel törlesztés Rövid lejáratú hitel felvétel Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli bevétel Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet Kiadások összesen Bevételek összesen

7 Hortobágy Község Önkormányzatának évi zárszámadás Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2/a.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód tény Bevételek 2012.eredeti 2012.mód tény Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Intézményi működési bevételek összesen Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevételek összesen Egyéb működési célú támogatások Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.Támogatás értékű működési kiadás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 0 0 Működési célú támogatások Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre Működési célú költségvetési támogatás Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás Működési célú irányító szervtől kapott támogatás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 Tervezett maradvány és tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Működési bevételek összesen Felújítás Felhalmozási saját bevételek Intézményi beruházási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Befektetéssel kapcs.kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre Magánszem.kommunális adója Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány Költségvetési hiány Költségvetési többlet Költségvetési többlet Maradvány felhasználás Maradvány felhasználás Működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitel törlesztés Rövid lejáratú hitel felvétel Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli bevétel Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet Kiadások összesen Bevételek összesen

8 Hortobágy Község Önkormányzatának évi zárszámadás Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2/b.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód Bevételek 2012.eredeti 2012.mód Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó Intézményi működési bevételek összesen Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevételek összesen 0 0 Egyéb működési célú támogatások Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.Támogatás értékű működési kiadás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás Működési célú támogatások Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre Működési célú költségvetési támogatás Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Tervezett maradvány és tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Működési bevételek összesen Felújítás Felhalmozási saját bevételek Intézményi beruházási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Befektetéssel kapcs.kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési hiány Költségvetési hiány Költségvetési többlet Költségvetési többlet Maradvány felhasználás Maradvány felhasználás 0 0 Működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitel törlesztés Rövid lejáratú hitel felvétel Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési hitel felvétel 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 Záró pénzkészlet 9 Nyitó pénzkészlet 0 Kiadások összesen Bevételek összesen

9 2/c.sz.melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat évi zárszámadás Hiány bemutatása Működési Felhalmozási évi költségvetés Eredeti ei. Módosított ei tény Eredeti ei. Módosított ei tény 1. Tárgyévi költségvetési bevétel Tárgyévi költségvetési kiadás Költségvetési többlet / hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel felvétel Hitel visszafizetés Hitel műveletek egyenlege

10 Hortobágy Község Önkormányzatának összesített bevételei 2012.évi zárszámadás 3.sz.melléklet Adatok e Ft-ban eredeti ei mód.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Egyéb bevétel Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) Közhatalmi bevétel Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel Kapott támogatás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev Működési célra Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) Bevételek mindösszesen

11 Hortobágy Község Önkormányzatának bevételei 2012.évi zárszámadás 3/a.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012.eredeti 2012.mód tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak 0 0 Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Egyéb sajátos bevétel Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) Közhatalmi bevétel Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel Kapott támogatás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev Működési célra Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) Bevételek mindösszesen

12 Polgármesteri Hivatal bevételei 2012.évi zárszámadás 3/b.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012.eredeti 2012.mód tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak 0 0 Szolgáltatások bevétele 358 Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Kártérítés Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) Közhatalmi bevétel Illetékek 2.2 Helyi adók 0 0 Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Gépjármű adó 2.3. Átengedett központi adók 0 0 SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel 3. Kapott támogatás Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Egyéb központi támogatás 3.7. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev Működési célra 2. Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 3 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) Bevételek mindösszesen

13 Szakfeladat száma, neve Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Község Önkormányzatának évi összesített költségvetési kiadásai évi zárszámadás Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4.sz.melléklet Közutak, hidak, alagutak üzem eredeti mód Önk.ált.végrehajtó ig.tev eredeti mód Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti mód Települési kisebbs.választás 2012.eredeti Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti Községgazdálkodási m.n.s.szolg eredeti mód Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti mód Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti mód Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti mód Óvodai nevelés 2012.eredeti mód Általános iskolai nevelés 2012.eredeti mód Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

14 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti mód Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti mód Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti mód Zöldterület-kezelés 2012.eredeti mód Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közmunka 2012.eredeti mód Rendezvény szervezés 2012.eredeti mód Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti mód Közvilágítás 2012.eredeti mód Önk és többcélú kist.elsz eredeti mód Statisztikai tevékenység 2012.eredeti Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti mód Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti mód

15 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti mód Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti mód Egyéb vendéglátás 2012.eredeti Szociális étkeztetés 2012.eredeti mód Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti mód Család-és nővédelmi e.ü.gond eredeti mód Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti mód Családi pótlék 2012.eredeti Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti mód Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti mód Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti mód Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti mód Időskorúak járadéka 2012.eredeti mód

16 Aktív korúak ellátása 2012.eredeti mód Foglalkoztatást helyettesítő tám eredeti mód Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti mód Átmeneti segély 2012.eredeti mód Temetési segély 2012.eredeti mód Rendszeres gyermekvédelmi tám eredeti mód Rendkívüli gyermekvédelmi tám eredeti mód Mozgáskorlátozottak gépj.szerz eredeti mód Közgyógyellátás 2012.eredeti mód Köztemetés 2012.eredeti mód Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti mód Összesen: 2012.eredeti Összesen: 2012.mód Összesen:

17 Szakfeladat száma, neve Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Község Önkormányzatának évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4/a.sz.melléklet Közutak, hidak, alagutak üzem eredeti mód Önk.ált.végrehajtó ig.tev eredeti Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti mód Települési kisebbs.választás 2012.eredeti Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti Községgazdálkodási m.n.s.szolg eredeti mód Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti mód Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti mód Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti mód Óvodai nevelés 2012.eredeti mód Általános iskolai nevelés 2012.eredeti mód Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

18 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti mód Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti mód Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti mód Zöldterület-kezelés 2012.eredeti mód Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közmunka 2012.eredeti mód Rendezvény szervezés 2012.eredeti mód Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti mód Közvilágítás 2012.eredeti mód Önk és többcélú kist.elsz eredeti mód Statisztikai tevékenység 2012.eredeti Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti mód Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti mód

19 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti mód Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti mód Egyéb vendéglátás 2012.eredeti Szociális étkeztetés 2012.eredeti mód Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti mód Család-és nővédelmi e.ü.gond eredeti mód Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti mód Családi pótlék 2012.eredeti Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti Időskorúak járadéka 2012.eredeti Aktív korúak ellátása 2012.eredeti 0

20 Foglalkoztatást helyettesítő tám eredeti Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti Átmeneti segély 2012.eredeti mód Temetési segély 2012.eredeti mód Rendszeres gyermekvédelmi tám eredeti mód Rendkívüli gyermekvédelmi tám eredeti mód Mozgáskorlátozottak gépj.szerz eredeti Közgyógyellátás 2012.eredeti Köztemetés 2012.eredeti mód Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti mód Összesen: 2012.eredeti Összesen: 2012.mód Összesen:

21 Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Szakfeladat száma, neve Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4/b.sz.melléklet Közutak, hidak, alagutak üzem eredeti Önk.ált.végrehajtó ig.tev eredeti mód Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti mód Települési kisebbs.választás 2012.eredeti Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti Községgazdálkodási m.n.s.szolg eredeti Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti Óvodai nevelés 2012.eredeti Általános iskolai nevelés 2012.eredeti 0 Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

22 2012.mód Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti Zöldterület-kezelés 2012.eredeti Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti Közmunka 2012.eredeti Rendezvény szervezés 2012.eredeti Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti Közvilágítás 2012.eredeti Önk és többcélú kist.elsz eredeti Statisztikai tevékenység 2012.eredeti Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 0

23 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti Egyéb vendéglátás 2012.eredeti Szociális étkeztetés 2012.eredeti Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti Család-és nővédelmi e.ü.gond eredeti Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti Családi pótlék 2012.eredeti Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti mód Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti mód Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti mód Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti mód Időskorúak járadéka 2012.eredeti mód

24 Aktív korúak ellátása 2012.eredeti mód Foglalkoztatást helyettesítő tám eredeti mód Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti mód Átmeneti segély 2012.eredeti Temetési segély 2012.eredeti Rendszeres gyermekvédelmi tám eredeti mód Rendkívüli gyermekvédelmi tám eredeti Mozgáskorlátozottak gépj.szerz eredeti mód Közgyógyellátás 2012.eredeti mód Köztemetés 2012.eredeti Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti Összesen: 2012.eredeti Összesen: 2012.mód Összesen:

25 Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2012.évi zárszámadás 5.sz.melléklet Adatok e Ft-ban Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Támogatás, előleg 2014-re áthúzódó Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Előirányzat ÁFA BERUHÁZÁSOK Szennyvíz beruházás Eredeti Mód Útépítés Eredeti Mód Kossuth u. járdaépítés Eredeti Mód Településrendezési terv Eredeti Mód Telkek közművesítése Eredeti Mód Számítástech.eszk.vásárlása Eredeti Mód Védőnő számítógép vásárlás Eredeti Mód Iskola-gázmérőhely kialakítás Eredeti Mód Vásártér terv készítés Eredeti Mód Temetőfejlesztés-tervkészítés Eredeti Mód Buszbeálló tervezése Eredeti Mód ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje Eredeti Mód Leader-Geléria felújítás Eredeti Mód Épületenergetikai KEOP pályázat önereje Eredeti Mód Környezetvédelmi program Eredeti Mód Személygépkocsi vásárlás Eredeti Mód Felzárkóztatási pr. Eredeti Mód Startmunka 2 db damilos fűkasza vásárlás Eredeti Mód Startmunka MTZ traktor Eredeti Mód Startmunka Pronar T653/2 pótkocsi Eredeti Mód Önfenntartást segítő pr.--betonelemgyártó gép Eredeti Mód Gépjármű hitelfelvétel Eredeti Mód BERUHÁZÁSOK Eredeti Mód

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

(ezer forintban) 6 237 175 6 569 695 6 278 124 2 Munkaadókat terhelő járulékok. 1 943 601 2 038 416 1 951 333 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

(ezer forintban) 6 237 175 6 569 695 6 278 124 2 Munkaadókat terhelő járulékok. 1 943 601 2 038 416 1 951 333 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18. sz. tábla a 9 / 28. ( IV. 28. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 27. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 237 17 6 69 69 6 278 124 1 943 61 2 38 416 1 91 333 4 916 881 28 1 4 6

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése A B C D Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások 1 005 608 1

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014(V13) önkormányzati rendelete a 2013 évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk

Részletesebben

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben