Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: január 29-től) (Módosította: az 1/2010.(I.29.)Kt. számú rendelet) Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 118..végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. a) A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. b) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a 2..-ban meghatározott mérlegeket, zárszámadáskor a 3..-ban meghatározott mérlegeket kell a képviselőtestület részére tájékoztatásul bemutatni. c) Az áttekinthetőség szempontjait figyelembe véve a mérlegekben tervezéskor az előző évi módosított előirányzat, a vonatkozó év eredeti előirányzat és módosított előirányzat, míg zárszámadáskor és a beszámolókban az előző évi tárgyidőszakot érintő tényadat, a vonatkozó évi eredeti előirányzat, módosított előirányzat és a teljesítés tény adatait kell bemutatni. Az önkormányzat költségvetése Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor az alábbi mérlegeket kell bemutatni számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése

2 2 9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 10. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat céltartaléka 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 13. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 15. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat három éves időszakra vonatkozó terve 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Az önkormányzat zárszámadása 3.. Zárszámadáskor az alábbi mérlegeket kell bemutatni. 1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése 9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 16. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 17. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 18. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

3 3 20. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai 22. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Záró rendelkezések 4.. 1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

4 4 1. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 1.1 Intézményi működési bevételek 1.2 Helyi adók 1.3 Átengedett központi adók 1.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 Működési bevételek összesen: 2.1 Normatív támogatások 2.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 2.3 Központosított előirányzatok 2 Támogatások összesen: 3.1 Támogatásértékű működési bevétel 3.2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Támogatás értékű bevétel összesen: 4.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4.2 Pénzügyi befektetés bevétele 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5.1 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Speciális célú támogatások 14 Működési kiadások összesen: 15.1 Beruházások 15.2 Felújítások 15.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 15 Felhalmozási kiadások összesen: 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás

5 5 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye( ) 27 Költségvetési létszámkeret 2.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi mérlege Megnevezés 1 Működési bevételek 2 Támogatások 3 Támogatás értékű bevétel 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14 Működési kiadások 15 Felhalmozási kiadások 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye( )

6 6 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat... évi költségvetésének alakulásáról Sor-sz. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 4. Helyi önkormányzati támogatás 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások összesen 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 7 4.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi működési célú bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 Működési bevételek összesen: 6 Normatív támogatások 7 Normatív kötött felhasználású támogatások 8 Központosított előirányzatok 9 Támogatások összesen: 10 Támogatás értékű működési bevétel 11 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 13 Működési célú hitel felvétel 14 Előző évek működési célú pénzmaradványa Bevételek összesen: 15 Személyi jellegű kiadások 16 Munkaadókat terhelő járulékok 17 Dologi jellegű kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Speciális célú támogatások 20 Működési kiadások összesen: 21 Működési célú hitel kiadás 22 Általános tartalék 23 Céltartalék Kiadások összesen:

8 8 5.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. 1 Központosított előirányzatok 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4 Pénzügyi befektetés bevétele 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Felhalmozási célú hitel felvétel 8 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 9 Beruházások 10 Felújítások Bevételek összesen: 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 12 Felhalmozási célú hitel kiadás 13 Céltartalék Kiadások összesen:

9 9 6.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.. évi költségvetése Sorsz. Megnevezés 1.1 Intézményi működési bevételek 1.2 Helyi adók 1.3 Átengedett központi adók 1.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 Működési bevételek összesen: 2.1 Normatív támogatások 2.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 2.3 Központosított előirányzatok 2 Támogatások összesen: 3.1 Támogatás értékű működési bevétel 3.2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Támogatás értékű bevétel összesen: 4.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4.2 Pénzügyi befektetés bevétele 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5.1 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 14.6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtás 14.7 Működési célú támogatás értékű kiadás 14.8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14.9 Intézményfinanszírozás 14 Működési kiadások összesen: 15.1 Beruházások

10 Felújítások 15.3 Hitelkamat kiadás 15.4 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 15.5 ÁH kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15 Felhalmozási kiadások összesen: 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye ( ) 27 Költségvetési létszámkeret ebből: polgármester jegyző aljegyző osztályvezető köztisztviselő technikai alkalmazott szakmai tevékenységet ellátó intézményüzemeltetés

11 11 7. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. évi működési kiadása feladatonként Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatás Ebből Munkaadót terhelő járulék Kiadások összesen Ebből Sorsz. Intézmény / szakfeladat Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadások összesen Ebből Sorsz. Intézmény / szakfeladat Speciális célú támogatások Létszám fő Kiadások összesen A speciális célú támogatásokból működésre átadott pénzeszközök: Összesen:

12 12 8.számú melléklet Intézmény... évi bevételei és kiadásai Megnevezés ezer forintban Bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozásra átvett pénzeszköz Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:

13 13 9.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer forintban Sorsz. Feladat megnevezése Terv évi előirányzat I. Felújítások Összesen: II. Beruházások Beruházások összesen: III. Nem beruházási kiadások Nem beruházási kiadások összesen: IV. Hiteltörlesztések Hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási kiadások összesen 2. 3.

14 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi céltartaléka Sor-sz. Feladat/cél. évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Összesen

15 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Sor-sz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző évig összesen Előző évi tény Adott évi..... évi számított Összesen:

16 12. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi közvetett támogatásai Sor- sz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft eft Összesen:

17 13 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek 2. Átvett pénzeszközök 3. Támogatás 4. Hitel 5. Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor) 6. Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) 13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

18 14. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban.. december 31-i állapota ezer forintban Sor- sz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 1. Tőke Kamat Összesen 2. Tőke Kamat Összesen

19 19 So r- sz. 15. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évek bevételei és kiadásai Megnevezés... évi előirányzat évi várható előirányzat..évi várható előirányzat 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8 Rövid lejáratú hitel 9 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 10 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 Működési célú bevételek összesen ( ) 12 Személyi juttatások 13 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16 Támogatásértékű működési kiadás 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21 Rövid lejáratú hitel kamata 22 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23 Tartalékok 24 Működési célú kiadások összesen ( ) 25 II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27 Fejlesztési célú támogatások 28 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31 Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

20 20 32 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 33 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34 Hosszú lejáratú hitel 35 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) 38 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 39 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46 Hosszú lejáratú hitel kamata 47 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48 Tartalékok 49 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) 50 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 51 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

21 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege..év december 31-én ESZKÖZÖK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: 14. Egyéb tartós részesedés 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen 29. Egyéb részesedés 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32. Költségvetési bankszámlák

22 Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 4. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék 5. Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 9. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozások fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) 17. Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség -tartozás működési célú kötvény kibocsátásból -beruházási hitel következő évi törlesztése -hosszú lejáratú következő évi törlesztése -tárgyév iterh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nyitó. Záró január 1. december 31.

23 23 - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

24 17. számú melléklet Pusztaszabolcsi Város Önkormányzat.. évi pénzmaradványa Költségvetési szerv megnevezése Bevételi többlet Kiadási megtakarítás Előző évi KV-i megtérülés Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Állami támogatás elszámolás Költségvetési pénzmaradvány Intézményfinan-szírozási korrekció ezer forintban Módosított pénzmaradvány függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül Összesen: Költségvetési szerv megnevezése Módosított pénzmarad-vány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Összesen: Szabad pénzmaradvány Elvonásra kerül Ebből az általános tartalékot növeli Összesen:

25 18. számú melléklet Eszközök Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege. évben Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések adatok ezer forintban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi beszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

26 26 Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

27 19. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása. év Sor-sz. Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat 01. Személyi juttatások 02. Munkaadókat terhelő járulékok 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 05. Ellátottak pénzbeli juttatásai 06. Felújítás 07. Felhalmozási kiadások 08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 09. Hitelek, kölcsönök kiadásai 10. Értékpapírok kiadásai 11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 16. Intézményi működési bevételek 17. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 20. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból: Önkorm. költségvetési támogatása 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) (Költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) 31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14) Teljesítés

28 20. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egysze rűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

29 21. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai Megnevezés Teljesítés összege ezer forintban Részaránya %-ban 1. Működési célú I. Bevételek 2. Felhalmozási célú Bevételek összesen: 1. Működési célú II. Kiadások 2. Felhalmozási célú Kiadások összesen:

30 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása Ezer forintban Számítás Megnevezés Összeg előző évi tény tárgy évi tény + Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege - Finanszírozási műveletek kiadásai + Finanszírozási műveletek bevételei - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások + Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek = Pénzeszközök változása + Pénzkészlet január 1-jén = Pénzkészlet december 31.-én

31 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Sorsz. Bevétel Kiadás Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek... Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2012 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben