Kihirdetve: február március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19."

Átírás

1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról Kihirdetve: február március 7. Józan Judit jegyzı Módosítva: Hatályos: 6/2009. (II.19.)

2 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. ( továbbiakban: Áht. ) ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire Az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor a Képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó az Áht (1) bek. 2.) a c. pontja szerinti mérlegek tartalmát az e rendelet számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület Az önkormányzat zárszámadásának elıterjesztésekor a Képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó az Áht (2) bek. 2.) a e. pontja szerinti mérlegek tartalmát az e rendelet 1., 5. és 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselıtestület. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Bıdi Szabolcs polgármester Józan Judit jegyzı 1 Módosítva: 6/2009. (II.19.) ör 1. (1) bek. alapján. Hatályos: Módosítva: 6/2009. (II.19.) ör 1. (1) bek. alapján. Hatályos:

3 Költségvetési mérleg M e g n e v e z é s Eredeti ei. Módosított ei. I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek( levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú hitelfelvétel Központosított támogatás Központi bevételek Pénzmaradvány Függı bevételek Mőködési célú bevételek összesen - Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Önkormányzat központi tartaléka Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása adatok e Ftban Teljesítés

4 Függı kiadások Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen - M e g n e v e z é s Eredeti ei. Módosított ei. II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése, osztalék Központi támogatás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú hitelfelvétel Uniós forrásból származó felh. bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen - Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Uniós forrásból származó felh. kiadások(áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen - Önkormányzat bevételei összesen - Önkormányzat kiadásai összesen - Teljesítés

5

6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege Kiemelt ei. Mőködési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás összesen - Mőködési bevételek Pénzmaradvány Egyéb bevétel Mőködési bevétel összesen - Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Kiadások mindösszesen - Bevételek mindösszesen - adatok e Ftban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

7 Több éves kihatással járó döntések: felvett hitelek és egyéb köte 11.sz. melléklet Hitel vagy kötelezettség megnevezés és célja Alközp. díj Polg. Hiv. Labormőszer bérlete Laptop lizing Ford lizing Szerver gép lizing lizing Világítás korszerősítés Suzuki Ignis Egészségügyi Központ Kedvezményezett neve Hitel vagy kötelezettség lejárati ideje BCN Rendszerház Orvostechnika Kft. FORD Hovány KFT Elmib Rt. Suzuki Barna hó 60 hó 36 hó január Kunszentmiklós Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei ( hitel, kezesség- és garanciavállalások ) Hitelek Hitelfelvétel éve Megnevezés Hitelezı megnevezése jan. 1-jei hiteláll. Tárgyév éves törlesztés éves kamat ja h Kezességvállalások

8 Garanciavállalások Kötelezettségvállalások összesen:

9 Az Önkormányzat vagyonösszetétele intézményenként a évi mérleg alapján Megnevezés Általános Mővelıdési Központ Virág Gedeon Szakközépiskola Egyesített Szociális Intézmény Polgármes Hivatal ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Törzsvagyon körébe nem tartozó Teljesen"0"-ig leírt 2.Gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Törzsvagyon körébe nem tartozó Teljesen"0"-ig leírt 3.Jármővek 5.Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: Eszközök összesen: 0 0 0

10 Megnevezés Általános Mővelıdési Központ Virág Gedeon Szakközépiskola Egyesített Szociális Intézmény Polgármes Hivatal FORRÁSOK D. Saját tıke I. Költségvetési tartalék II. Vállakozási tartalék E. Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek összesen Források összesen:

11 1. sz. melléklet Költségvetési mérleg 2. sz. melléklet 3 3. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések: felvett hitelek és egyéb kötelezettségek 4. sz. melléklet Közvetett támogatások 5. sz. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei idıszakban 6. sz. melléklet Az Önkormányzat vagyonösszetétele intézményenként a évi mérleg alapján következı 3 Hatályát vesztette: 6/2009. (II.19.) ör 1. (2) bek. alapján. Hatályos:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 28.12.31. 26. évi teljesítés

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben