Kimutatás az önkormányzati vagyon közötti változásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról"

Átírás

1

2 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás %-a Személyi juttatások ,2% 02. Munkaadókat terhelı járulékok ,9% 03. Dologi és egyéb folyó kiadások ,7% 04. Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások ,4% 05. Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások ,7% 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás ,0% 08. Felhalmozási kiadások ,0% 09. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások ,0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások ,1% Pénzügyi befektetések kiadásai 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) ,5% 14. Hosszú lejáratú hitelek ,8% 15. Rövid lejáratú hitelek ,7% 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) ,8% 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) ,7% 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ,4% 23. Kiadások összesen ( ) ,6% 24. Intézményi mőködési bevételek ,7% 25. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele ,4% 26. Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások ,0% 27. Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek ,6% 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,7% ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,3% 30. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások ,3% 31. Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek ,0% 32. Támogatások, kiegészítések ,7% bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása ,3% 34. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,6% 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) ,8% 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,0% 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,3% 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,5% 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) ,4% 43. Pénzforgalom nélküli bevételek ,6% 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,9% 46. Bevételek összesen ( ) ,7% 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] ,2% 48. Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) ,6% 49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) ,9%

3 Kimutatás az önkormányzati vagyon közötti változásáról 2. számú melléklet A B C D Eszközök/Források Változás százaléka 1 I. Immateriális javak ,31% 2 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,65% 3 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,20% 4 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,56% 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok ,65% 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,82% 7 3. Jármővek ,58% 8 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások ,75% Beruházásra adott elılegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ,10% Egyéb tartós részesedés ,00% Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön ,32% Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,52% 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,26% 19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,19% Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) ,12% 25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 26 I. Készletek összesen ,12% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,83% Adósok ,59% Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,97% 31 Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet ,79% 32 különféle egyéb követelések ,19% 33 II. Követelések összesen ,84% Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 36 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,24% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,89% 41 IV. Pénzeszközök összesen ,17% 42 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások ,15% 43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,55% 44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,09% 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,10% 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,05% 1

4 A B C D Eszközök/Források Változás százaléka Induló tıke ,00% Tıkeváltozás ,41% 51 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ,24% Költségvetési tartalék elszámolása ,31% 53 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,31% 54 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 59 I. Költségvetési tartalékok összesen ,31% Vállalkozási tartalék elszámolása 61 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 62 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 66 II. Vállalkozási tartalékok összesen 67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,31% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,20% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,18% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,42% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,29% 76 Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek ,85% 77 tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek ,71% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,94% 79 Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 80 beruh., fejleszt. hitelek következı évet terhelı törlesztırészletei ,67% 81 egyéb hosszú lej. köt. következı évet terhelı törlesztırészletei ,98% 82 tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek ip adó túlfiz ,31% 84 helyi adó fúlfiz ,32% 85 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,01% 87 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások ,04% 88 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások ,89% Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,34% 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,25% 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,05% 2

5 Kimutatás az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek és és egyéb többéves kötelezettségvállalások állományáról Mőködési hitelek augusztus 31. Folyószámla hitel (MTB Zrt) ebbıl. Költségvetésen rendelet szerint éven túli: eft Bérhitel (bérfaktorálás) Mérleg szerinti éven túli kötelezettségvállalások: Folyószámla hitel (MTB Zrt) ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Phare hitel (OTP NyRt) Vizmő hitel (OTP NyRt) 638 Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Madarász V. víz hitel (MTB Zrt) Mőfüves pálya hitel (MFB Zrt) Városkörnyéki Alap kölcsön (szennyvízberuházásra) További éven túli kötelezettségvállalások: Városi Bölcsıde felújítás önrész (elnyert pályázat) 8623 Szennyvízberuházás önrész (benyújtott, nem elbírált pályázat) Mindösszesen számú melléklet ezer Ft-ban

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés

Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés 1. melléklet Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 325752 1051 16 0500 751216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév MÁK program Készült: 2010.03.17 10 óra 06 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.02.25-án 11:36:30-kor készített szőkítés szempontjai Törzsszám 325785 Szektor 1051 Szakágazat 841216 Őrlap 01, 02, 03,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév MÁK program Készült: 2011.04.28 09 óra 56 perc 69.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350569 Pénzügyi k.:0100 ÓVODA ÁLT.ISK.DIÁKOTTH.ÉS GY.O.GIRINCS

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350569 Pénzügyi k.:0100 ÓVODA ÁLT.ISK.DIÁKOTTH.ÉS GY.O.GIRINCS 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak) MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben