KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban"

Átírás

1 KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) I. Immateriális javak összesen (+ +6). Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) 3. Járművek (32., 322-ből). Tenyészállatok (., 2-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., , , 327., 227., 237., 7.) 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., , 599.) 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 9.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ). Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-7., 752.) 3. Tartósan adott kölcsön (9-9-ből, 98-ből). Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ). Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) 2. Koncesszióba adott eszközök (63., 6.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.). Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (2+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ). Anyagok (2., 2.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.). Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 23., 22., 23., ) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 25.) I. Készletek összesen ( ). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 28., 2882., 2883., 288.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.). Egyéb követelések ( , , 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-9- ből, 98-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (287.) - támogatási program előlegek (287.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen ( ). Egyéb részesedés (295., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29., 292., 293., 29., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (9+5). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-3.). Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (39.). Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév állományi érték 2 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.)

2 KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP település-típus szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK. Induló tőke (.) 2. Tőkeváltozások (2.) 3. Értékelési tartalék (7.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ). Költségvetési tartalék elszámolása (2., 2.) (69+7) Ebből: - költségvetési tartalék elszámolása (2.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (2.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (22.) 3. Kiadási megtakarítás (25.). Bevételi lemaradás (26.) 5. Előirányzat-maradvány (2.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ). Vállalkozási tartalék elszámolása (22., 22.) (77+78) Ebből: - vállalkozási tartalék elszámolása (22.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (22.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (27.). Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (28.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82). Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (352., 362.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (32.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (322.). Beruházási és fejlesztési hitelek (32., 322., 332.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (322., 3222.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (38-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ). Rövid lejáratú kölcsönök (56., 57.) 2. Rövid lejáratú hitelek (5., 52., 53., 5.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (-3.) (9+95) Ebből: - költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (32., 322.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (38-ból) - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (99-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (99-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (99-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ). Költségvetési passzív függő elszámolások (8.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (82.,85., 86.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (83-8.). Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (88) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (88-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (88-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+5+22) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Előző év Tárgyév állományi érték tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (3-ból,., 5., 6., 7., 9., 55.) (97+ +) Ebből: - váltótartozások (.) 97 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (5.) 98 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (6.) 99 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (7.) - helyi adó túlfizetés (72.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (9.) 2 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (9.) 3 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (92.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (93.) 5 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (35., 36.) 6 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (3.) 7 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (32, 55.) 8 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (3., 32., 33.)

3 2 8 2 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK ( ) 75, 75,,5 Áruk, szolgáltatások vásárlása 8, 8, 3,5, Dologi kiadások 8, 8, 3,5 - szolgáltatás 7,3 7,3 2,9 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,7,7,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre,2, - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak,2, - külföldre Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 67, 66,8 36,9 - központi költségvetési szerveknek 67, 66,8 36,9 - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - fejezeti kezelésű nak II többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) Befizetés a központi költségvetésbe FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8) 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak

4 2 8 2 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (9+++2) 9 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak 2 - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 75, 75,,5 IV V VI LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 75, 75,,5

5 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I II 7 8 FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - fejezeti kezelésű tól Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű tól - előző évi működési célú -maradvány átvétel központi költségvetési szervtől FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól 75, 75, 72,5 8, 8, 5,5 8, 8, 5,5 67, 67, 67,

6 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+++2) 9 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól IV V VI VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 75, 75, 72,5 75, 75, 72,5

7 év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP A kiadások és a bevételek címenként millió forintban (egy tizedessel) 28. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított Teljesítés Működési kiadások Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 75, 7,8,,2, Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 75, 75,, , 75,,5 28. évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított Teljesítés Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás Költségvetési bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 8, 8, 5,5 67, 67, 67, 75, 75, 72, , 75, 72,5 75, 75, 72,5 75, 75,,5 32,

8 PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP településtípus szakágazat űrlap év időszak 2 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 2 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 - Valutapénztárak egyenlege Összeg Pénzkészlet összesen (+2+3+) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege - Pénzkészlet összesen (8+9++) (2=5+6-7)

9 ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS (az alaptevékenység szakfeladataira) lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP cím/alcím település-típus szakágazat űrlap év időszak MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév 2 3 Kiadási (+) Kiadási teljesítése ( ) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (- 2) ( ±) Bevételi ( ) Bevételi teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (5 - ) ( ±) Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (3 + 6.sor) (±) Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott -maradványa (+) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (7+8+9) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg ( ) Költségvetési szervet meg nem illető összege ( ) Felhasználható maradvány (--2) Kötelezettséggel terhelt -maradvány Szabad -maradvány Tájékoztató adat: Zárolt összege Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 2. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 5. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±)

10 lapszám Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása település-típus szakágazat űrlap év időszak WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek 2 Egyéb tartós részesedések 3 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (+ +6) 7 Készletek 8 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 2 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések Rövid lejáratú kölcsönök 2 Egyéb követelések 3 Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték Záró adatok Forgóeszközök összesen ( ) 6 2 Eszközök összesen (7+6) Értékvesztés záró értéke 8

11 Követelések részletezése lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP település-típus szakágazat űrlap év időszak 2 Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések 2 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 5 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 7 Rövid lejáratú kölcsönök 8 Egyéb rövid lejáratú követelések 9 Követelések összesen ( ) Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) Összes követelés (=3±+5±6 ±7) előző év(ek) (=3±±6- Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre követelésre ) 2 Követelés (=5±7±9- ) 3 összesen (=2+3)

12 település-típus szakágazat űrlap év időszak Hosszú lejáratú kötelezettségek (2+ +7) Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek 5 működési célú hosszú lejáratú hitelek 6 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) 6 Összes kötelezettség 7 8 kötelezettségre Pénzforgalom nélküli tranzakci-ók előző év(ek)i kötelezettségre 9 Pénzügyi teljesítés 2 lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Kötelezettség záró állománya előző év(ek) összesen (=2+3) 3 Rövid lejáratú kötelezettségek (9+++6) Rövid lejáratú kölcsönök 9 Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (2+ +5) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

13 Kötelezettségek részletezése település-típus szakágazat űrlap év időszak lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző összesen előző év(ek) kötelezettségre előző év(ek) (=2+3) kötelezettségre Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (7+ +3) ebből: - váltótartozások miatt 7 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 8 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - támogatási program előlege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (+8)

14 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA Módosított településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a kötelezettségvállalás Nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap szakágazat űrlap év időszak Alap megnevezése Tárgyévi terhére vállalt következő évi Tárgyévben következő évi terhére vállalt következő évi további évek a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- kötele- (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya = +2 = = Korrekciók (±) 6 7 = 2 - ( ) +6. Alapkezelőnek működési célú pénzeszköz-átadás Alapkezelőnek felhalmozási célú 2 pénzeszköz-átadás 3. Káreseménnyel összefüggő 3 kártalanítás kifizetése Kiadások összesen =

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02 KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.)

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 518202 1251 01 0018 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1188 Budapest

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511258 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: X. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKI HIVATAL BUDAPEST BUDAPEST KOSSUTH TÉR 1-3. számjel 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 PIR-törzsszám szektor fejezet

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503314 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 21 04/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: LXXII. Egészségbiztosítási Alap Budapest Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest számjel 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503491 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6720 2011......

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503282 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680363 1249 01 0011 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: A BUDAVÁRI,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Számjel. Fejezet. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG.

Számjel. Fejezet. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722919 1051 14 12/00 230902 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722809 1051 14 12/00 230803 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 721253 1051 14 12/00 42589 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 308065 1051 20 11/00 35884 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735265 1254 12 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3100 Salgótarján

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 775915 1250 12 0207 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3044 Szirák

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511247 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1115 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722931 1051 14 12/00 230924 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 467265 1251 08 2000 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9022 Győr Czuczor

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 040035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2010......

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597913 1051 06 01/00 254812 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6720 Szeged

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680044 1251 01 0011 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503534 1251 01 0003 889110 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1035 Budapest

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben