KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02"

Átírás

1 KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) Vagyoni értékű jogok (3., 23.) Szellemi termékek (4., 24.) Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 I. Immateriális javak összesen (0+ +06) 07. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) Járművek (32., 322-ből) 0 4. Tenyészállatok (4., 42-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., , , 327., 4227., 4237., 47.) 2 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., , 599.) 3 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 4 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 49.) 5 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) 6. Tartós részesedés (7., 75.) 7 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-74., 752.) 8 3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9 4. Hosszú lejáratú betétek (78.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 2 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 23. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ). Anyagok (2., 24.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 234., 242., 243., ) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések ( , , 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-94- ből, 98-ből) 42 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95-ből, 982-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (287.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen ( ). Forgatási célú részesedés (295., 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29., 292., 293., 294., 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (29., 292., 293., 294.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298.) III. Értékpapírok összesen (50+53). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) Előző év Tárgyév állományi érték

2 KÖNYVVITELI MÉRLEG FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (42.) I. Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (42.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (43.) II. Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (47.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (472.) III. Értékelési tartalék (75+76) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (42., 424.) (80+8) 79 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (42.) 80 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (424.) 8 2. Költségvetési pénzmaradvány (422.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (422., 4224.) (88+89) 87 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.) 88 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 9 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 92 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352., 4362.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342., ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422., ) Beruházási és fejlesztési hitelek (432., 4322., 4332.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322., ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0. Rövid lejáratú kölcsönök (453., 454.) Rövid lejáratú hitelek (45., 452., 455.,456., 457.) 03 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455., 456., 457.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (06+07) 05 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 06 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) Ebből: - váltótartozások (444.) 09 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 2 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 3 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (449.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 6 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 7 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (435., 436.) 8 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434., 4342) 9 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4342., ) 20 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43., 432., 433.) 2 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (432., 4322.) 22 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 23 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 24 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 25 - egyéb különféle kötelezettségek (4499.) 26 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (48.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 3 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 32 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 33 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 34 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

3 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK ( ) 324, 2 648, 2 237,2 Áruk, szolgáltatások vásárlása,0,0,0, Dologi kiadások,0,0,0 - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre 64, ,8 953,8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 7,7 7,7 47,2 46,6 - háztartásoknak - külföldre 64, ,9 899,5 4 Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 58,4 253,8 253,8 - központi költségvetési szerveknek 58,4 232,7 232,7 - fejezeti kezelésű előirányzat részére 6,2 6,2 - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek 4,9 4,9 5 - többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) 6 Befizetés a központi költségvetésbe 7 Előző évi maradvány átadás 29,5 28,6 II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9) 270,0 296,7 296,7 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 270,0 296,6 296,6 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 0,6 0,6 - háztartásoknak - külföldre 270,0 296,0 296,0 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 0, 0, - központi költségvetési szerveknek 0, 0, - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak

4 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (0++2+3) Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 594, 2 944, ,9 IV V VI LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 594, 2 944, ,9

5 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok - játékadó Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól - az Európai Unió költségvetéséből Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 594, 2 95, ,6 0, 6,3 8,2 994,0 579,0 579,0 585,0 585,0 994,0 994,0 994,0 5 6 Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól - előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől - előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9) 600,0 600,0 600,0 720,0 700,4 720,0 700,4 7 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 8 - az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 9 Előző évi maradvány átvétel - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

6 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (0++2+3) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól IV V KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL 594, 2 95, ,6 VI TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL VII KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) , , 2 944, ,6

7 PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege településtípus 2 - Valutapénztárak egyenlege Összeg Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (2= )

8 lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA B r u t t ó é r t é k n ö v e k e d é s e k c s ö k k e n é s e k Felújítás Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Összes növekedés (05+) Értékesítés Selejtezés, megsemmisülés Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Alapítás, átszervezés miatti átvétel 9 Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege ből a beruházási előleg összege Összes csökkenés (3+ +9) Bruttó érték összesen (0+2-20) Tenyészállatok Térítésmentes átadás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0

9 lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (2-3) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Tenyészállatok Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0

10 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alaptevékenység szakfeladataira) lapszám cím/alcím A. Kiadási előirányzat. Alaptevékenység működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) /b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány Alaptevékenység felhalmozási bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei 8 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 24 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzatmaradvány 0/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzatmaradvány. Szabad előirányzat-maradvány MEGNEVEZÉS 3. Alaptevékenység működési bevételei 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) /a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Előző év Tárgyév Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya 39

11 lapszám Az eszközök értékvesztésének alakulása Immateriális javakra adott előlegek 0 Beruházásra adott előlegek 02 Tartós részesedések 03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 05 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (0+ +06) 07 Készletek 08 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 0 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések Forgatási célú részesedések 4 Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+6) Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 4 Egyéb követelések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 2 Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték 7 Záró adatok Értékvesztés záró értéke

12 Követelések állományának alakulása lapszám Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök 08 Egyéb rövid lejáratú követelések 09 Követelések összesen ( ) Állomány a tárgyév elején 2 3 Tartósan adott kölcsönök 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) Összes követelés (=3±4+5±6 ±7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés Követelés előző előző évi tárgyévi tárgyévi előző év(ek) tárgyévi követelésrre ) követelés- (=5±7±9- év(ek) (=3±4±6-0) összesen (=2+3)

13 Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 0 Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 02 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 03 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 04 beruházási és fejlesztési hitelek 05 működési célú hosszú lejáratú hitelek 06 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 07 Kötelezettségek állományának alakulása lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 09 Rövid lejáratú hitelek 0 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (3+ +6) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 6

14 Kötelezettségek állományának alakulása lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (8+ +35) ebből: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20 - helyi adó túlfizetés miatt 2 - nemzetközi támogatási programok miatti 22 - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (0+08)

15 lapszám Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása Vagyoni értékű jogok Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is) 04 Gépek, berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök összesen ( ) Szellemi termékek 02 Immateriális javak összesen (0+02) Járművek 06 Tenyészállatok 07 Tartós részesedések 09 Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Befektetett eszközök összesen ( ) nyitó értéke 3 tárgyévi növekedése Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése záró értéke 4 5 6

16 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Szülőföld Alap lapszám Kiadások, bevételek megnevezése (űrlap sor/oszlop hivatkozásokkal) Egyéb kiadások 2/ ből, illetve 7/50- ből Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 2/25 -ből, illetve 7/54-ből Összesen Személyi juttatások 2/04 -ből Munkaadókat terhelő járulékok 2/05 -ből, illetve 7/0-ből Dologi kiadások 2/06 -ból, illetve 7/02-ből Egyéb folyó kiadások 2/07 -ből, illetve 7/5-ből Támogatás-értékű működési kiadás összesen 2/9-ből, illetve 7/09-ből Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 2/42 -ből, illetve 7/6-ból Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/5 -ből, illetve 7/24-ből Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/59 -ből, illetve 7/34-ből Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/77 -ből, illetve 7/40-ből Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/2 -ből, illetve 7/48-ból Beruházások és felújítások 2/ ből Költségvetési kiadások összesen 2/28 -ból, illetve 7/55- ből (+ +3) Egyéb saját bevétel 22/02 -ből Irányító szervtől kapott támogatás 22/0 -ből 4 5 6

17 lapszám év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Dologi kiadások ÁFÁ-val Kiadások megnevezése Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás összesen (09= ) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (6=0+ +5) Támogatásértékű kiadás összesen (7=09+6) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás összesen (24=8+ +23) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása Határon túli magyar.egyéb támogatása 7 Összesen

18 lapszám év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Kiadások megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás összesen (3= ) Előző évi előirányzat-maradvány átadás összesen (32=24+3) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása Határon túli magyar.egyéb támogatása Összesen Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (40= ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (48=4+ +47) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (49= 40+48) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Befizetés a központi költségvetésbe Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (54=52+53) Kiadások összesen (55= )

19 év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat LXV. A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) 200. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások 434, , ,7 Alapkezelő működési költségei 59,4 204,4 204,4 Egyéb kiadások 45,7 44,8 Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 594, 2 944, , , 2 944, , évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkéntes befizetések, adományok 0, 0, Költségvetési támogatás Rendszeres támogatás 6,0 6,0 6,0 Eseti támogatás 594,0 594,0 594,0 Szakképzési hozzájárulás Szülőföld Alapot megillető része 980,0 980,0 980,0 Szakképzési egyéb bevétel Szülőföld Alapot megillető része 4,0 4,0 4,0 Egyéb bevétel 32,2 303,6 Költségvetési bevételek 594, 2 95, ,6 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 29, ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 594, 2 944, ,6 594, 2 95, ,6 594, 2 944, ,9-29,5 363,7

20 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA LXV. Szülőföld Alap Módosított előirányzat településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója Alap megnevezése Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi következő évi Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi további évek előirányzat a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- tárgyévi kötele- Korrekciók (±) (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya 4 = 7 = 02 - ( = = ) Alapból nyújtott támogatás Alapkezelőnek működési 02 célú pénzeszköz-átadás Alapkezelőnek felhalmozási 03 célú pénzeszköz-átadás 4. Egyéb kiadás Kiadások összesen 05 =

21 Üres űrlapok jegyzéke Űrlapszámok Ellenőrzőszám 0 6 8

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 21 04/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 518202 1251 01 0018 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1188 Budapest

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511258 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503314 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6720 2011......

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735265 1254 12 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3100 Salgótarján

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503491 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: X. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKI HIVATAL BUDAPEST BUDAPEST KOSSUTH TÉR 1-3. számjel 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 PIR-törzsszám szektor fejezet

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503282 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 308065 1051 20 11/00 35884 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680363 1249 01 0011 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: A BUDAVÁRI,

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: LXXII. Egészségbiztosítási Alap Budapest Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest számjel 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722809 1051 14 12/00 230803 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 721253 1051 14 12/00 42589 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 775915 1250 12 0207 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3044 Szirák

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511247 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1115 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 467265 1251 08 2000 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9022 Győr Czuczor

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 040035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2010......

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597913 1051 06 01/00 254812 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6720 Szeged

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG.

Számjel. Fejezet. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722919 1051 14 12/00 230902 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722931 1051 14 12/00 230924 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 300025 1051 02 01/00 033428 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722601 1051 14 02/00 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 2012......

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680044 1251 01 0011 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503534 1251 01 0003 889110 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1035 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 327822 1051 11 05/00 037668 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1126 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben