Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/20. (XII.3.) kormányrendelet alapján a következő rendeletet alkotja.. () A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: - Egyszerűsített mérleget ezer Ft főösszeggel az 2. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést ezer Ft kiadási és ezer Ft bevételi főösszeggel a. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint. (2) A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 202. évi tényleges bevétel ezer Ft 202. évi tényleges kiadás ezer Ft (3) A bevételek részletezését az 3. sz. melléklet, további részletezését tartalmazza. (4) A kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi létszámadatait a Közgyűlés a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 9. sz. melléklet vagyonmérlege és a 0. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2 .sz. melléklet A 202.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított előirányat Eredeti MŰKÖDÉS Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Letéti számlás kifizetésekhez támogatás Központosított ok Működési célra átadott pénzeszközök Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei önkormányzati tartalék Támogatásértékű p.e. átadás Központi költségvetési támogatás összesen: Tartalékok Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Központosított ok Letéti számláról kiegyenlített tételek Területfejlesztési feladatok MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Fejlesztési célú támogatások Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása Hitel Hiteltörlesztés és kamat Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 2.sz. melléklet Az önkormányzati költségvetés 202.évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés B E V É T E L E K 202. évi eredeti 202. évi módosított 202. évi teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés K I A D Á S O K 202. évi eredeti 202. évi módosított 202. évi teljesítés Ezer forintban Teljesítés %-a - személyi jellegű kiadások ,2% Egyéb sajátos bevételek ,8% - munkaadókat terhelő járulékok ,20% - dologi jellegű kiadások ,66% Önkormányzat sajátos működési bevétele ,8% - kitüntető díjak ,00% Önkormányzati Hivatal működési kiadásai ,75% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4% Önkormányzat működési kiadásai ,76% Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai ,03% Letéti számlás kifizetéshez támogatás ,00% Önkormányzat felújítási kiadások Központosított ok ,00% Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,87% Megyei önkormányzati tartalék ,00% Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások ,6% Fejlesztési célú támogatások ,00% Központosított ok ,55% Megyei önkormányzat működési támogatása ,00% Központi költségvetési támogatás ,00% Letéti számláról kiegyenlített tételek ,00% Működési célra átvett pénzeszközök ,56% Területfejlesztési feladatok ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,00% Átvett pénzeszközök ,59% Támogatásértékű p.e. átadás ,7% Működési célra átadott pénzeszközök ,84% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány ,00% Átadott pénzeszközök ,0% Pénzmaradvány tartalék Tartalékok ,00% TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,55% TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,45% Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,07% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,75%

5 BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 3.sz. melléklet Ezer forintban BEVÉTELEK Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat Saját bevételek 3 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 4 Egyéb felhalmozási jellegű bevétel ,23% 5 Működési bevételek ,28% 6 Működési célú támogatásértékű bevételek ,37% 7 Egyéb sajátos bevétel ,83% Összesen: ,34% ,34% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,34% II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Egyéb központosított támogatás ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 5 Megyei önkormányzati tartalék ,00% Összesen: ,00% ,00% II. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% VIII.FEJEZET: Letéti számla kifizetése Letéti számláról történő kifizetéshez központosított támogatás ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% ,8%

6 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek ,62% Összesen: ,62% ,62% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,62% III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű bevételek Működési bevételek Hivatal Támogatásértékű bevétele Támogatásértékű működési bevétel ,00% Összesen: ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz ,56% Összesen: ,56% ,56% IV. FEJEZET ÖSSZESEN ,56% VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány átvétel ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% ,90%

7 KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 4.sz. melléklet Ezer forintban Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám KIADÁSOK Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET :Heves Megyei Önkormányzat 3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások ,99% ,99% ,99% 7 Szakértői díjak, véleményeztetés Szakértői díjak ,3% ,3% ,3% 8 Tagdíjak Tagdíjak ,68% Egyéb díjak ,68% ,97% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 2 Gépkocsi vásárlás ,44% Egyéb felhalmozási célú ei ,67% Vagyoni értékű jog vásárlása ,00% ,87% ,87% 2 Megyei Közgyűlés kiadásai 4 Letéti számlára történő befizetés ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás befizetése 5 letéti számlára ,00% 6 Pénzügyi gondnok díja ,00% 7 Nettó forgótőke elszámolás ,55% ,55% Megyei Közgyűlés Területfejlesztéssel összefüggő kiadásai Területfejlesztési koncepció elkészítése ,6% 2 Egyéb területfejlesztési feladatok ,00% ,29% ,29% I.FEJEZET ÖSSZESEN ,27%

8 IV.FEJEZET: Átadott pénzeszközök 2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás 2 6 Pénzeszközátadás ,56% 7 Pénzeszközátadás (díj) ,20% ,43% ,43% Szervezeteknek adott támogatás Szervezeteknek adott támogatás ,23% IV.FEJEZET ÖSSZESEN: ,23% ,23% ,84% VI.FEJEZET: Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék Megyei önkormányzati tartalék VI.FEJEZET ÖSSZESEN: ,00% VII.FEJEZET: Pénzmaradvány tartalékok Befizetési kötelezettséggel terhelt VII.FEJEZET ÖSSZESEN: VIII.FEJEZET: Letéti számláról kiegyenlített tételek Letéti számláról kiegyenlített tételek Vak Bottyán J. Sz. kiegyenlített tételei Dologi kiadások ,00% 2 HMÖ kiegyenlített tételei Dologi kiadások ,00% Működési célú p.e. átadás ,00% ,00% ,00% VIII.FEJEZET ÖSSZESEN: ,00% Kiadások összesen ,3%

9 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám KIADÁSOK Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítitt ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,79% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,7% 3 Dologi jellegű kiadások ,68% 4 Átadott p.e. kitüntető díjak ,00% 5 felhalmozási kiadás ,03% ,57% ,57% 2 Megyei Közgyűlés Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 3 Dologi jellegű kiadások ,90% ,34% ,34% 4 Európai Információs Pont 2 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,58% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 3 Dologi jellegű kiadások ,02% ,73% ,73% 5 Területfejlesztési kiadások 2 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,00% ,00% ,00% I.FEJEZET ÖSSZESEN: ,74% II.FEJEZET:Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek 5 Támogatásértékű p.e. átadás Mik-nek ,7% ,7% ,7% II.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen ,7% ,78%

10 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként 202. év 203. év 204. év 205. év Ezer forintban Összesen. 2. "Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( )"elkészítése Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés) Összesen

11 6.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: "EUROPE DIRECT Hálózat Információs Központjai" GCI-C-2009/202-HU-VIII-4 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

12 A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 7. sz. melléklet Ezer forintban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés 202. évi 203. évi irányszám 204. évi irányszám Megnevezés 202.évi 203.évi irányszám 204.évi irányszám Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Fejlesztési célú támogatás 500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat felújítási kiadásai Letéti számlás kifizetésekhez támogatás Önkormányzat felhalmozási kiadásai 64 Központosított ok Területfejlesztéssel összef.felhalmozási kiadás Megyei önkormányzati tartalék 842 Központosított ei Normatív kötött felhesználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Letéti számláról kiegyenlített tételek Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Terülefejlesztési feladatok Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Átadott pénzeszközök összesen: Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű p.e.átadás Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Heves Megyei Önkormányat 8.sz. melléklet Az önkormányzat fennálló hitelállománya 202.december 3-én Pénzintézet Szerződés kelte Hitel célja Felvett összege ezer Ft Állománya ezer Ft Lejárat időpontja NEMLEGES Összesen:

14 9.sz. melléklet 202. évi vagyonmérleg Adatok eft Előző év Tárgyév Előző évi ESZKÖZÖK Ssz. értékhez állományi érték viszonyítva I. Immateriális javak összesen %. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2, 22) % 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3, 32) % 3. Járművek (32, 322) % 4. Tenyészállatok (4, 42) 5. Beruházások, felújítások % 6. Beruházásra adott előlegek 3 7. Állami készletek, tartalékok 4 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +5) %. Tartós részesedés (7, 75) % 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (72-74, 752) 8 3. Tartósan adott kölcsönök (9-94-ből, 98-ből) % 4. Hosszú lejáratú betétek (78) Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 2 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (79) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+ +22) % IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett % A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) %. Anyagok (2-24) 3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (25,26) 34 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) 36 I. Készletek összesen (3+ +36) %. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( , 288-ból) % 2. Adósok (28, 288) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 9-ből) % - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei 42 II. Követelések összesen (38+ +4) %. Forgatási célú részesedés (295, 298-ból) Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 53 III. Értékpapírok összesen (50+53) 56. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3) Költségvetési fizetési számlák (32) % 3. Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) 60 IV. Pénzeszközök összesen ( ) % V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen % B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN %

15 FORRÁSOK Adatok eft Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Tartós tőke (4) % 2. Tőkeváltozások (42, 43) % 3. Értékesítési tartalék (47) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) %. Költségvetési tartalék elszámolása (80+8) % Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (42) % előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (424) % 2. Költségvetési pénzmaradvány (422) % 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás (426) Előirányzat-maradvány (424) 85 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) % II. Vállalkozási tartalékok összesen 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) %. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352, 4362) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422) Beruházási, fejlesztési célú hitelek (432, 4322, 4332) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322,43222) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0. Rövid lejáratú kölcsönök (453, 454) Rövid lejáratú hitelek (45, 452, 455, 456, 457) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (44-443) (06+07) % Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek % tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, , 449) % Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l) 0 támogatási program előlege miatti kötelezettség (449) 4 felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet 9 egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból) 23 tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek ( ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 25 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) % III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen % F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) % FORRÁSOK ÖSSZESEN % Ssz.

16 Önkormányzati vagyonkimutatás 202.december 3-én 0.sz.melléklet Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes Összesen Forgalomképes vagyon Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon Ezer forintban Mindösszesen Heves Megyei Önkormányzat I. Immateriális javak Földterület 0 0 Telek Épület Építmény 0 0 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok 0 0 Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások 0 0 II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzat összesen (I.+II.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök

17 i Hivatal I. Immateriális javak Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

18 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 202. év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, közp.ei Letéti számláról kiegyenlített tételek Támogatásértékű p.e. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen 0 0 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: sz.melléklet Ezer Ft Teljesítés

19 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen 0 0 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 Finanszírozási műveletek eredménye 0 0 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 Teljesítés

20 2.sz. melléklet Egyszerűsített mérleg 202.év Ezer Ft M e g n e v e z é s Állományi érték Előző év Tárgyév Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

21 3.sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 202. év M e g n e v e z é s Tárgyévi ktgvetési besz. Auditálási eltérések (+-) Ezer Ft Tárgyévi aud. egysz. besz. záró Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenl. ( +,- ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( + - ) Módosított pénzmaradvány ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 2-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány

22 Megnevezés 4.sz.melléklete adatok: fő-ben Engedélyezett létszám 202.évre Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal 0 - köztisztviselők 2, munkatvkönyve alá tartozók,00 0 ÖSSZESEN 22,75 0

23 5.sz. melléklet Sorszám Intézmény neve Heves Megyei Önkormányzat 202. évi pénzmaradvány elszámolása Záró pénzkészlet Aktív, passzív elszámolás Kiutalatlan támogatás Előző évi maradván y Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozási korrekció Módosított pénzmaradván y Kiutalatlan támogatás, finansz. korrekció Önkormányzati kiegészítés (+) elvonás (-) Adatok: eft-ban Jóváhagyott pénzmaradvány = = =9+0+ Heves Megyei Önkormnáyzati Hivatal Heves Megyei Önkormányzat Mindösszesen:

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Heves Megyei Önkormányzat 2/203. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 203. évi költségvetéséről Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen: A B C D E F G H I Cím Előir Cím Előir Kiemelt előir.név eredeti. Szám cs.szám név csop.név előir. Összeg Kiem. Előir.szá m A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Sokorópátka Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám 1. melléklet az 5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1 2 3

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/009. (IV. 7.) rendelete az önkormányzat 008. évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02 KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.)

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Miklósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata 2017. évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

(ezer forintban) 6 237 175 6 569 695 6 278 124 2 Munkaadókat terhelő járulékok. 1 943 601 2 038 416 1 951 333 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

(ezer forintban) 6 237 175 6 569 695 6 278 124 2 Munkaadókat terhelő járulékok. 1 943 601 2 038 416 1 951 333 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18. sz. tábla a 9 / 28. ( IV. 28. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 27. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 237 17 6 69 69 6 278 124 1 943 61 2 38 416 1 91 333 4 916 881 28 1 4 6

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Címrend. 1. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez. Cím. Közös Önkormányzati Hivatal

Címrend. 1. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez. Cím. Közös Önkormányzati Hivatal Címrend 1. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Előirányzat-csoport működés Kiemelt előirányzat K 1 Személyi juttatások Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban!

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban! Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1. melléklet Aszód

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben