Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban!"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1. melléklet Aszód Város Önkormányzatának 217.évi összevont összesítője Forintban! BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 863,16,453 1,223,241,656 1,223,241,656 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 95,628,185 1,31,79,388 1,24,39,96 1. Önkormányzat működési támogatásai 45,925,13 467,793, ,793, Személyi juttatások 396,614,948 49,858,255 49,858, Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,384,19 25,363,35 25,353,35 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,36,946 97,795,296 97,795, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 285,6, ,6, Dologi kiadások 235,373, ,751, ,242, Közhatalmi bevételek 29,, 326,454, ,454, Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,144, 5,75,9 5,75,9 5. Működési bevételek 71,69,74 9,965,231 9,975, Egyéb működési célú kiadások 93,846, ,54, ,54, Felhalmozási bevételek 82,5, 27,443,935 27,443, Beruházások 55,314,21 332,536, ,351, Működési célú átvett pénzeszközök 95, 95, 7. Felújítások 19,666,29 16,537,556 16,537, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,281,564 12, 12, 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok 37,361,284 65,975,7 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 312,271, ,39, ,133,593 II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 224,83,62 194,842,3 182,283,433 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1,175,431,85 1,55,551,391 1,55,375,249 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,175,431,85 1,55,551,391 1,422,323,339

2 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1.1 melléklet Aszód Város Önkormányzat összevont mérlege Forintban! Sorszám Bevételi jogcím 217. Eredeti Módosított Teljesítés % A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 45,925,13 467,793, ,793,782 1.% 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99,92,77 1,92,77 1,92,77 1.% 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési felnak támogatása 122,587,96 13,75,368 13,75,368 1.% 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felnak támogatása 157,128, ,788, ,788,355 1.% 1.4. Önkormányzatok kulturális felnak támogatása 26,37,14 28,495,849 28,495,849 1.% 1.5. Működési célú központosított ok és kiegészítő támogatások 13,72,721 13,72,721 1.% 1.6. Elszámolásból származó bevételek 198, ,719 1.% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 12,384,19 25,363,35 25,353,35 1.% 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2,238,398 2,228, % 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú vissza nem térítendő támogatások 12,384,19 23,124,952 23,124,952 1.% 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 285,6, ,6,191 1.% 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7,684,417 7,684,417 1.% 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 277,321, ,321,774 1.% ből EU-s támogatás 245,693, ,693,599 1.% 4. Közhatalmi bevételek ( ) 29,, 326,454, ,454,167 1.% 4.1. Telekadó 4,, 43,488,762 43,488,762 1.% 4.2. Magánszemélyek kommunális adója 33,, 38,56,674 38,56,674 1.% 4.3. Iparűzési adó 2,, 218,299, ,299,884 1.% 4.5. Gépjárműadó 15,, 16,76,565 16,76,565 1.% 4.6. Talajterhelési díj 6,614,186 6,614,186 1.% 4.7 Egyéb közhatalmi bevételek 2,, 2,784,96 2,784,96 1.% 5. Működési bevételek ( ) 71,69,74 9,965,231 9,975,231 1.% 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1,61, 9,981,2 9,981,2 1.% 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5,, 5,987,94 5,987,94 1.% 5.4. Tulajdonosi bevételek 19,5, 19,728,73 19,728,73 1.% 5.5. Ellátási díjak 35,689,173 3,72,467 3,72,467 1.% 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 9,231,77 11,386,992 11,386,992 1.% 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 42,531 42,531 1.% 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 39,49 13,117,47 13,127,47 1.1% 6. Felhalmozási bevételek ( ) 82,5, 27,443,935 27,443,935 1.% 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 82,5, 27,443,935 27,443,935 1.% 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 95, 95, 1.% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 95, 95, 1.% ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 1,281,564 12, 12, 1.% 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1,281,564 12, 12, 1.% 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 863,16,453 1,223,241,656 1,223,241,656 1.% 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) 11,68,97 11,68,97 11,68,97 1.% Előző év maradványának igénybevétele 11,68,97 11,68,97 11,68,97 1.% Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 211,22, ,24, ,64, % Államháztartáson belüli megelőlegezések 12,382,428 12,382,428 1.% Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3 Irányító szervi ( önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás ) 211,22, ,858, ,682, % Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 312,271, ,39, ,133, % 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,175,431,85 1,55,551,391 1,55,375,249 1.%

3 Sorszám Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1.1 melléklet Eredeti Módosított Teljesítés % A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 84,647, ,15, ,151, % 1.1. Személyi juttatások 396,614,948 49,858,255 49,858,255 1.% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,36,946 97,795,296 97,795,296 1.% 1.3. Dologi kiadások 235,373, ,751, ,242, % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,144, 5,75,9 5,75,9 1.% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 93,846, ,54, ,54,546 1.% az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 3,957,799 3,957,799 1.% Elvonások és befizetések 2,233,258 2,233,258 1.% Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11,743,489 11,743,489 1.% Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,57, 5,57, 1.% Tartalékok 2,361,284 63,49, Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 19,98, ,74, ,888, % 2.1. Beruházások 55,314,21 332,536, ,351, % ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 231,62, Felújítások 19,666,29 16,537,556 16,537,556 1.% ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 35,, ből - Általános tartalék 35,, Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 95,628,185 1,38,224,825 1,24,39, % 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 224,83,62 197,326, ,283, % 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13,61,238 28,468,229 13,61, % 6.3 Irányítószervi támogatás folyósítása ( intézményfinanszírozás ) 211,22, ,858, ,682, % 6.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadási jogcím K I A D Á S O K 8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 224,83,62 197,326, ,283, % 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8) 1,175,431,85 1,55,551,391 1,422,323, % 217. Forintban!

4 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.1. melléklet ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3,777,869,417 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3,844,21, I. Immateriális javak 1,79,77 I. Immateriális javak 8,295, II. Tárgyi eszközök 3,767,78,647 II. Tárgyi eszközök 3,835,725, III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 1,869,922 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 1,232,37 7. I. Készletek 1,869,922 I. Készletek 1,232,37 8. II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 137,412,364 C) PÉNZESZKÖZÖK 12,51, I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32,93 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32, III. Forintszámlák 137,19,434 III. Forintszámlák 12,198, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK 37,887,777 D) KÖVETELÉSEK 35,27, I. Költségvetési évben esedékes követelések 37,45,116 I. Költségvetési évben esedékes követelések 35,27, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 842,661 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 4,72,689 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 9,61, F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3,959,112,169 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4,1,636,263 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 3,921,921,389 G) SAJÁT TŐKE 3,974,4, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 3,357,784,197 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 3,357,784, II. Nemzeti vagyon változásai -12,596,78 II. Nemzeti vagyon változásai -11,341, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 45,712,436 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 45,712, IV. Felhalmozott eredmény 23,28,986 IV. Felhalmozott eredmény 171,21, V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 12,58,895 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény -44,768,417 VI. Mérleg szerinti eredmény 141,223, H) KÖTELEZETTSÉGEK 37,19,78 H) KÖTELEZETTSÉGEK 36,235, I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 13,61,238 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 12,382, III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23,589,542 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23,852, I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 37. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 38. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 42. FORRÁSOK ÖSSZESEN 3,959,112,169 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4,1,636,263

5 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.2. melléklet ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3,111,664 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3,792, I. Immateriális javak 527,882 I. Immateriális javak 2,648,64 3. II. Tárgyi eszközök 2,583,782 II. Tárgyi eszközök 1,144, III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 55,244 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 7. I. Készletek 55,244 I. Készletek 8. II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 946,934 C) PÉNZESZKÖZÖK 1,83, I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 12. III. Forintszámlák 946,934 III. Forintszámlák 1,83, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK 352,39 D) KÖVETELÉSEK 351, I. Költségvetési évben esedékes követelések 352,39 I. Költségvetési évben esedékes követelések 351, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK -2,514 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK -46, F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4,94,367 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5,9,921 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 4,94,262 G) SAJÁT TŐKE 5,9, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1,782,892 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1,782, II. Nemzeti vagyon változásai II. Nemzeti vagyon változásai 28. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3,995,445 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3,995, IV. Felhalmozott eredmény 2,875,185 IV. Felhalmozott eredmény -838,75 3. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény -3,713,26 VI. Mérleg szerinti eredmény 96, H) KÖTELEZETTSÉGEK 15 H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 35. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 15 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 37. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 38. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 42. FORRÁSOK ÖSSZESEN 4,94,367 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5,9,921

6 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.3 melléklet NAPSUGÁR ÓVODA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 56,28,659 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 54,37,79 2. I. Immateriális javak I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 56,28,659 II. Tárgyi eszközök 54,37,79 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 7. I. Készletek I. Készletek 8. II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 311,577 C) PÉNZESZKÖZÖK 281, I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 12. III. Forintszámlák 311,577 III. Forintszámlák 281, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK D) KÖVETELÉSEK 463, I. Költségvetési évben esedékes követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések 463, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56,34,236 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 54,782,289 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 56,34,236 G) SAJÁT TŐKE 54,782, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 62,51,499 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 62,51, II. Nemzeti vagyon változásai II. Nemzeti vagyon változásai 28. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 29. IV. Felhalmozott eredmény -3,924,39 IV. Felhalmozott eredmény -6,17, V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény -2,245,873 VI. Mérleg szerinti eredmény -1,557, H) KÖTELEZETTSÉGEK H) KÖTELEZETTSÉGEK 33. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 35. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 36. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁ J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 37. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 41. FORRÁSOK ÖSSZESEN 56,34,236 FORRÁSOK ÖSSZESEN 54,782,289

7 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.4 melléklet "ARANYKAPU" BÖLCSŐDE EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 187,277,426 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 182,8,64 2. I. Immateriális javak I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 187,277,426 II. Tárgyi eszközök 182,8,64 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 7. I. Készletek I. Készletek 8. II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 389,518 C) PÉNZESZKÖZÖK 258, I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 12. III. Forintszámlák 389,518 III. Forintszámlák 258, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK D) KÖVETELÉSEK 16. I. Költségvetési évben esedékes követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések 17. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 187,666,944 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 183,58,221 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 187,666,944 G) SAJÁT TŐKE 183,58, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2,848,672 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2,848, II. Nemzeti vagyon változásai II. Nemzeti vagyon változásai 28. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1,164 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1, IV. Felhalmozott eredmény -9,3,699 IV. Felhalmozott eredmény -13,281, V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény -4,278,193 VI. Mérleg szerinti eredmény -4,68, H) KÖTELEZETTSÉGEK H) KÖTELEZETTSÉGEK 33. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 35. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 36. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 37. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 41. FORRÁSOK ÖSSZESEN 187,666,944 FORRÁSOK ÖSSZESEN 183,58,221

8 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.5 melléklet GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 31,496,982 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3,49, I. Immateriális javak I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 31,496,982 II. Tárgyi eszközök 3,49, III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 1,162,264 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 782, I. Készletek 1,162,264 I. Készletek 782, II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 1,421,588 C) PÉNZESZKÖZÖK 3,192, I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 12. III. Forintszámlák 1,421,588 III. Forintszámlák 3,192, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK 2,325,819 D) KÖVETELÉSEK 2,144, I. Költségvetési évben esedékes követelések 2,325,819 I. Költségvetési évben esedékes követelések 2,144, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2,68,476 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 6,121, F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 39,87,129 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 42,731,669 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 39,87,129 G) SAJÁT TŐKE 42,731, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 35,84,937 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 35,84, II. Nemzeti vagyon változásai II. Nemzeti vagyon változásai 28. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1,136,53 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1,136, IV. Felhalmozott eredmény -13,7,512 IV. Felhalmozott eredmény 2,146, V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény 15,216,651 VI. Mérleg szerinti eredmény 3,644, H) KÖTELEZETTSÉGEK H) KÖTELEZETTSÉGEK 33. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 35. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 36. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁ J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 37. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 41. FORRÁSOK ÖSSZESEN 39,87,129 FORRÁSOK ÖSSZESEN 42,731,669

9 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 2.6 melléklet ASZÓD VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 216. ÉV 217. ÉV Forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi E S Z K Ö Z Ö K Tárgyévi 1. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 46,245,294 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 38,337,92 2. I. Immateriális javak I. Immateriális javak 193, II. Tárgyi eszközök 46,245,294 II. Tárgyi eszközök 38,143, III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK 7. I. Készletek I. Készletek 8. II. Értékpapírok II. Értékpapírok 9. C) PÉNZESZKÖZÖK 798,636 C) PÉNZESZKÖZÖK 293,81 1. I. Hosszú lejáratú betétek I. Hosszú lejáratú betétek 11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 12. III. Forintszámlák 798,636 III. Forintszámlák 293, IV. Devizaszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök V. Idegen pénzeszközök 15. D) KÖVETELÉSEK D) KÖVETELÉSEK 16. I. Költségvetési évben esedékes követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések 17. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 18. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 35,58 2. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 47,43,93 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38,666,59 F O R R Á S O K Előző évi F O R R Á S O K Tárgyévi 25. G) SAJÁT TŐKE 47,43,93 G) SAJÁT TŐKE 38,666, I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 55,911,6 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 55,911,6 27. II. Nemzeti vagyon változásai II. Nemzeti vagyon változásai -5,486, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 494,41 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 494, IV. Felhalmozott eredmény -6,725,775 IV. Felhalmozott eredmény -9,361, V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása -2,635,756 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 31. VI. Mérleg szerinti eredmény VI. Mérleg szerinti eredmény -2,891, H) KÖTELEZETTSÉGEK H) KÖTELEZETTSÉGEK 33. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 35. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 36. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 37. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 41. FORRÁSOK ÖSSZESEN 47,43,93 FORRÁSOK ÖSSZESEN 38,666,59

10 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 3. melléklet Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinek 217. évi maradványa Sor-szám Jóváhagyott Jóváhagyottból működési Forintban! Jóváhagyottból felhalmozási A B C D E=(C-D) F G 1. Aszód Város Önkormányzat 78,533,577-23,33,61 55,5,516 3,42,833 52,97, Aszódi Polgármesteri Hivatal 1,548, ,381 1,185,513 1,185, Aranykapu Bölcsőde 115,26-115,26 4. Városi Óvoda 286, , Összesen: Költségvetési szerv neve Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Költségvetési maradvány összege Elvonás (-) Intézményt megillető maradvány 2,743,414 2,743,414 2,743, Aszód Városi Kulturális Központ -176, , ,142 83,51,91-23,798,69 59,253,31 5,97,15 53,283,196

11 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 4. melléklet ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 217. ÉV ( nem releváns ) Forintban! Sor-szám Megnevezés Előző évi Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró Tárgyévi Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró 1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3 Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 9 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C 8 9 E)

12 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 5. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 217. Adatok: Forintban! ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak ,412,367 8,295,879 Ebből Kisértékű Immateriális Javak: 1.a 1,628,632 II. Tárgyi eszközök ( ) 2. 5,675,11,188 3,835,725, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) 3. 5,55,635,958 3,589,536, Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. 2,415,77,9 1,82,88, Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6. 2,529,416,513 1,673,541, Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7. 11,512,436 95,97,84 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) ,472,751 18,196, Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9. 5,492,54 1,886, Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,742,147 1,792, Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,565,437 5,518, Kisértékű tárgyi eszközök ,673, Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Befejezetlen beruházások, felújítások ( ) ,992, ,992, Forgalomképtelen befejezetlen beruházások, felújítások ,556, ,556, Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befejezetlen beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások, felújítások ,435,596 12,435, Üzleti befejezetlen beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 28. III. Befektetett pénzügyi eszközök (3+35+4) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 44. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,851,254 Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1

13 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 5. melléklet ESZKÖZÖK A B C D E A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) 46. 5,967,364,89 3,844,21,745 I. Készletek 47. 1,232,37 II. Értékpapírok 48. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48) 49. 1,232,37 I. Lekötött bankbetétek 5. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,93 III. Forintszámlák ,198,489 IV. Devizaszámlák 53. V. Idegen pénzeszközök 54. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) ,51,419 I. Költségvetési évben esedékes követelések ,27,233 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 57. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 58. D) KÖVETELÉSEK ( ) ,27,233 I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 6. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ,558,54 IV. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ,948,44 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ( ) 64. 9,61,496 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 65. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 66. 5,967,364,89 4,1,636,263 Sorszám 61. Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 2

14 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 5.melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 217. év Adatok: Forintban! FORRÁSOK Sorszám állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1. 3,357,784,197 II. Nemzeti vagyon változásai ,341,168 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3. 45,712,436 IV. Felhalmozott eredmény ,21,464 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 5. VI. Mérleg szerinti eredmény ,223,91 G) SAJÁT TŐKE (1+.+6) 7. 3,974,4,839 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 8. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 9. 12,382,428 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. 23,852,996 H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+1) ,235,424 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) 14. 4,1,636,263 3

15 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 5.1 melléklet VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 217. Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Bruttó bekerülési érték / Névérték (Ft) A B C D -ra leírt nagyértékű eszközök ,826,94 -ra leírt kisértékű immateriális javak ,628,632 -ra leírt kisértékű tárgyi eszközök 3. 1,889 26,673,113 Készletek ,232,37 1 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+ +9) ,851,254 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök ,1,351 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlan 6.a 5 17,75,93 Bérbe vett befektetett eszközök 7. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 9. 2 számlacsoportban nyilvántartott készletek ( ) 1. Bérbe vett készletek 11. Letétbe bizományba átvett készletek 12. Intervenciós készletek 13. Gyűjtemény, régészeti lelet* ( ) Közgyűjtemény 15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16. Régészeti lelet 17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök (részletező táblázat szerint) Viziközmű vagyon törzsbetét ,288,282 TIGÁZ üzletrész , Összesen (1+ +4) ( ): ,55,745

16 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 5.2 melléklet VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 217. Megnevezés Sorszám Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) Értéke (Ft) A B C D Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1. Egyéb függő követelések , Biztos (jövőbeni) követelések ,636,5 Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+ +3) ,536,5 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek ,, Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 6. El nem ismert tartozások 7. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek ,866,991 Egyéb függő kötelezettségek 9. Függő kötelezettségek (5+ +9) ,866,991 Összesen (4+1)+( ): ,43,491

17 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 6. melléklet Nyitó létszám összesen 217. január 1. Záró létszám összesen 217. december 31. Közszolgálati tisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Közszolgálati ügykezelő fő Munka tv.hatálya alatt fizikai Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Gyermekétkeztetési Intézmény Eredeti Módosított Aszód Városi Kulturális Központ 6. Védőnői Szolgálat 7. Közfoglalkoztatás 8. Polgármester+ alpolgármester 9. Képviselők Költségvetési szerv 1. Polgármesteri Hivatal 2. Aszódi Napsugár Óvoda 3. "Aranykapu" Bölcsőde Eredeti Módosított 1 1 Eredeti 2 2 Módosított 2 2 Eredeti Módosított Eredeti 2 2 Módosított 2 2 Eredeti 7 7 Módosított 7 7 Aszód Város Önkormányzat összesen ( ): Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatottak létszáma Eredeti Módosított

18 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 7. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 217. évi Eredeti 217. évi Módosított 217. évi Teljesítés % Megnevezés Kiadások 217. évi Eredeti 217. évi Módosított 217. évi Teljesítés % A B C C C D E E E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 45,925,13 467,793, ,793,782 1.% Személyi juttatások 396,614,948 49,858,255 49,858,255 1.% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,384,19 25,363,35 25,353,35 1.% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,36,946 97,795,296 97,795,296 1.% ból EU-s támogatás Dologi kiadások 235,373, ,751, ,242, % 4. Közhatalmi bevételek 29,, 326,454, ,454,167 1.% Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,144, 5,75,9 5,75,9 1.% 5. Működési bevételek 71,69,74 9,965,231 9,975,231 1.% Egyéb működési célú kiadások 93,846, ,54, ,54,546 1.% 6. Működési célú átvett pénzeszközök 95, 95, 1.% Tartalékok 2,361,284 63,49,444.% ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) 779,378,889 91,671,53 91,671,53 1.% Költségvetési kiadások összesen ( ) 84,647, ,15, ,151, % 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) 286,72,65 233,423, ,247, % Irányító szervi támogatás 224,83,62 197,326, ,283, % 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 74,87,223 64,564,858 64,564,858 1.% Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Irányító szervi támogatás 211,22, ,858, ,682, % Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12,382,428 12,382,428 1.% Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 17. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 18. Váltóbevételek Váltókiadások 19. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 2. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) 286,72,65 245,85, ,629, % Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 224,83,62 197,326, ,283, % 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 1,65,451,494 1,156,477,153 1,156,31,11 1.% KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 1,65,451,494 1,156,477,153 1,74,434, % Sorszám Megnevezés Bevételek 217. évi Eredeti 217. évi Módosított II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 217. évi Teljesítés % Megnevezés Kiadások 217. évi Eredeti 217. évi Módosított Forintban! 217. évi Teljesítés % A B C C C D E E E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 285,6, ,6,191 1.% Beruházások 55,314,21 332,536, ,351, % ből EU-s támogatás 245,693, ,693,599 1.% 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 231,62, ,62,761 1.% 3. Felhalmozási bevételek 82,5, 27,443,935 27,443,935 1.% Felújítások 19,666,29 16,537,556 16,537,556 1.% 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1,281,564 12, 12, 1.% 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 35,, 7. Költségvetési bevételek összesen: ( ) 83,781, ,57, ,57,126 1.% Költségvetési kiadások összesen: ( ) 19,98, ,74, ,888, % 8. Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) 26,198,747 36,54,112 36,54,112 1.% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9. Költségvetési maradvány igénybevétele 26,198,747 36,54,112 36,54,112 1.% Hitelek törlesztése 1. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 13. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 16. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18. Értékpapírok kibocsátása 19. Egyéb külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) 26,198,747 36,54,112 36,54,112 1.% Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+2.) 19,98, ,74, ,74,238 1.% KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+2.) 19,98, ,74, ,888, %

19 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 7. melléklet 22. BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.21+II.21) 1,175,431,85 1,55,551,391 1,55,375,249 1.% KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.21+II.21) 1,175,431,85 1,55,551,391 1,422,323,339 94%

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata 2017. évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Napirend (1. tsp.): Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Napirend (1. tsp.): Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására 155 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán polgármester Hajzerné Oláh Ildikó Buzák Zsolt Támba Borbála Szitár Emese

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban évi terv. módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcímek

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban évi terv. módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcímek Tolna Város Önkormányzatának 2015. évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Bevételi jogcímek 2015. évi terv %-ban 1 2 3 4 5 6 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 552 447 617 910 617 910 100,00% 2 Helyi

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/86/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/86/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/86/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 17-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról a 4/2013. Korm. rend. 30. (1); (2) bekezdése szerint

Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról a 4/2013. Korm. rend. 30. (1); (2) bekezdése szerint ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: 7 071 4 875 1 939 40% 2 716 926 2 801 054 3 092 164 Forgalomképtelen földterületek 42

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben