Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -ában foglaltakra - Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá: a) Költségvetési bevételek összege ezer Ft aa) működési bevétel ezer Ft ab) felhalmozási bevétel ezer Ft b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft ba) működési kiadás ezer Ft bb) felhalmozási kiadás ezer Ft c) finanszírozási bevételek (betétmegszüntetés nélküli összege: ezer Ft) ezer Ft d) pénzforgalom nélküli bevétel ezer Ft e) finanszírozási kiadások (betétlekötés nélküli összege: ezer Ft) ezer Ft f) bevételek összesen ezer Ft g) kiadások összesen ezer Ft h) államháztartáson belüli megelőlegezés ezer Ft i) költségvetés összesített egyenlege ezer Ft. 2. (1) Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 6. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép.

2 (4) A R. 9. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 13. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 14. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, Vincze Miklós jegyző 2

3 1. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai ,00 Elvonások és befizetések bevételei ,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,00 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,92 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,05 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,00 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,27 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,29 Vagyoni tipusú adók ,78 Értékesítési és forgalmi adók ,76 Gépjárműadók ,96 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,16 Termékek és szolgáltatások adói ,47 Egyéb közhatalmi bevételek ,34 Közhatalmi bevételek ,34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,98 Közvetített szolgáltatások értéke ,79 Tulajdonosi bevételek ,21 Ellátási díjak ,00 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,31 Általános forgalmi adó visszatérítése ,00 Kamatbevételek ,81 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00 Egyéb működési bevételek ,29 Működési bevételek ,44 Immateriális javak értékesítése ,00 Ingatlanok értékesítése ,00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 Részesedések értékesítése ,00 3

4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,17 Működési célú átvett pénzeszközök ,98 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 Költségvetési bevételek ,93 Személyi juttatások ,35 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,02 Dologi kiadások ,43 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,26 Egyéb működési célú kiadások ,87 Beruházások ,58 Felújítások ,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,28 Költségvetési kiadások ,78 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ,00 Belföldi értékpapírok bevételei 0,00 Maradvány igénybevétele ,00 Központi, irányító szervi támogatás 0,00 Betétek megszüntetése ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek ,49 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 0,00 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,16 Pénzeszközök betétként elhelyezése ,00 Pénzügyi lízing kiadásai 0,00 Finanszírozási kiadások ,94 Bevételek összesen ,18 Kiadások összesen ,65 Engedélyezett létszám(fő) ,25 - ebből alapfeladat ,00 - ebből közfoglalkoztatott ,80 4

5 2. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat teljesítés Teljesítés %-a A B C E F G H I K L I. Működési költségvetés ,57 I. Működési költségvetés ,69 1. Közhatalmi bevételek ,37 1. Személyi juttatások , Adóbevételek ,47 0, Egyéb közhatalmi bevételek ,63 0,00 2. Működési bevételek ,20 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,48 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,84 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai ,00 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Elvonások és befizetések bevételei 0,00 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések 0,00 ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,04 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 ebből:tartalék ,00 5

6 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0,00 II. Felhalmozási költségvetés ,93 II. Felhalmozási költségvetés ,33 1. Felhalmozási bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0, Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 16 0,00 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0, Részesedések értékesítése 0,00 0, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ,00 0,00 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,27 0,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 260 0,00 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,88 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,19 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ,30 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege ,75 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege ,93 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ,00 0,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0 0,00 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE ,38 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 Működési egyenleg összesen ,75 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,00 Felhalmozási egyenleg összesen ,39 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,00 0,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL ,00 0,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel ,00 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,97 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,53 7

8 3. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás Megnevezés Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház Bölcsőde ezer Ft Önkormányzat összesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) Kiutalatlan intézményi finanszírozás Összes elvonás

9 4. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Mérleg # Megnevezés Előző időszak ESZKÖZÖK Mó dosí táso k Tárgyi időszak Válto zás % 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok ,04 02 A/I/2 Szellemi termékek ,43 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése ,00 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) ,10 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,46 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,95 07 A/II/3 Tenyészállatok ,00 08 A/II/4 Beruházások, felújítások ,90 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,00 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) ,18 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) ,82 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban ,00 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban ,00 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,00 15 A/III/2a - ebből: államkötvények ,00 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei ,00 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ,00 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök ,82 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,00 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 értékhelyesbítése ,00 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,00 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,98 23 B/I/1 Vásárolt készletek ,71 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek ,00 25 B/I/3 Egyéb készletek ,00 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, 26 késztermékek ,00 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok ,00 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) ,71 29 B/II/1 Nem tartós részesedések ,00 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 30 értékpapírok ,00 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek ,00 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek ,00 33 B/II/2c - ebből: államkötvények ,00 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei ,00 9

10 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek ,00 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) ,00 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) ,71 38 C/I Hosszú lejáratú betétek ,00 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,59 40 C/III Forintszámlák ,01 41 C/IV Devizaszámlák ,00 42 C/V Idegen pénzeszközök ,00 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) ,83 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ,00 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 45 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 46 államháztartáson belülről (46>=47) , D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,68 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ,54 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ,00 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) ,70 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,70 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) ,00 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések 55 finanszírozási bevételekre (55>=56) ,00 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 56 államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére ,00 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések ,72 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 58 államháztartáson belülről , D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ,00 10

11 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ,00 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ,00 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ,00 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) ,00 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 67 követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ,00 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 68 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 69 követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) ,00 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 70 törlesztésére ,00 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) ,00 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) ,84 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek ,00 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek ,00 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek ,00 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek ,21 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek ,42 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása ,00 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása ,00 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása , D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása ,00 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása ,00 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása ,00 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ,84 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ,66 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 86 ELSZÁMOLÁSOK ,61 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 87 elhatárolása ,00 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,00 89 F/3 Halasztott ráfordítások ,00 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,00 11

12 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) ,68 FORRÁSOK 0,00 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00 93 G/II Nemzeti vagyon változásai ,00 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 95 G/IV Felhalmozott eredmény ,00 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása ,00 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény ,00 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) ,17 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 99 személyi juttatásokra ,00 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 100 adóra , H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,48 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,00 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 103 egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) ,00 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 104 belülre , H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra ,00 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra ,00 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 107 egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) ,00 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 108 belülre ,00 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 109 finanszírozási kiadásokra (109>= ) ,00 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 110 visszafizetésére ,00 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 111 törlesztésére ,00 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 112 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak ,00 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 113 törlesztésére ,00 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes 114 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 115 beváltására ,00 12

13 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ,00 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására , H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,77 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes 119 kötelezettségek személyi juttatásokra ,00 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 120 szociális hozzájárulási adóra , H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,00 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes 122 kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,00 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 123 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ,00 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 124 belülre , H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra ,00 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra ,00 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 127 kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ,00 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 128 belülre ,00 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 129 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ,15 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 130 visszafizetésére ,00 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 131 törlesztésére ,00 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 132 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak ,00 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 133 törlesztésére ,00 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 134 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 135 beváltására ,00 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 136 beváltására , H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására ,00 13

14 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) , H/III/1 Kapott előlegek , H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása ,00 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása , H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) , H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása ,00 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása ,00 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása ,00 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 146 (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) ,05 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 147 (= ) ,03 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 148 ELSZÁMOLÁSOK ,95 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 149 KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK ,00 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 150 elhatárolása ,00 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 151 elhatárolása , K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek , K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) , FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) ,68 14

15 5. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház ezer Ft Bölcsőde Önkormányzat összesen - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások Maradvány Pénzkészlet változás Pénzkészlet tárgyidőszak végén 0 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 678081 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1031 Budapest

Részletesebben

Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról a 4/2013. Korm. rend. 30. (1); (2) bekezdése szerint

Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról a 4/2013. Korm. rend. 30. (1); (2) bekezdése szerint ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: 7 071 4 875 1 939 40% 2 716 926 2 801 054 3 092 164 Forgalomképtelen földterületek 42

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 826918 1051 20 0500 347928 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1125 Budapest

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 269 904 0-51 725 0 0 218 179 02 A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 269 904 0-51 725 0 0 218

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) Adatellenőrző kód: -66567038-715a586a-47-8-1f-d362f-28-7d-16dc12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 325280 1091 30 0200 040112 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) Adatellenőrző kód: -7d54-7266196d-4219-4e-5c28-1f25-5622-702e-34-7d-10 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév Adatellenőrző kód: -4a-3e6333-5e-6b55-e5933-78-72-7f30-10167825-36-3e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789291 1051 11 1200 297668 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév Adatellenőrző kód: 3b-10-747c3178-62-2f18-427075-60-3978d-20-30-9-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 230 362 819 0-20 683 530 0 0 209 679 289 02 A/I/2 Szellemi termékek 390 152 062 0 11 761 143 0 0 401 913 205 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 620 514 881 0-8

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 230 362 819 0-19 522 481 0 0 210 840 338 02 A/I/2 Szellemi termékek 390 152 062 0 70 763 007 0 0 460 915 069 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 620 514 881 0 51

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés Tolna Város Önkormányzatának 2014. évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Bevételi jogcímek %- ban 1 2 3 4 5 6 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 508 471 788 475 788 475 100,00% 2 Helyi

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722876 1051 14 1200 230870 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr

Részletesebben

15 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámo

15 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámo A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722942 1051 14 1200 232182 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 585 593 0 89 111 998 0 0 89 697 591 02 A/I/2 Szellemi termékek 18 987 484 0 723 386 985 0 0 742 374 469 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 19 573 077 0 812 498

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök és források alakulása Tájékoztató adatok

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök és források alakulása Tájékoztató adatok Szám 1A 1D Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök és források alakulása Tájékoztató adatok - 1 - Szám 1B Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 48 0-48 0 0 0 02 A/I/2 Szellemi termékek 296 541 0-109 836 0 0 186 705 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 296 589 0-109 884 0 0 186 705 05 A/II/1 Ingatlanok és

Részletesebben

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez 1. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása 14 608 248 15 191 790

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) Adatellenőrző kód: -b16663518-5c3250-53-80-5b-63-3a-7b2c6e382a-2b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Somogyszentpál Község Önkormányzata Az önkormányzat önállóan működő költségvetési

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722832 1051 14 1200 230836 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 27-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 27-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 54/2015.

Részletesebben

2017. május szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal RENDELET

2017. május szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal RENDELET Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása Szám 1B Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása - 1 - 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 1 061 197 0 0 1 061 197 02 A/I/2 Szellemi termékek 257

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) Adatellenőrző kód: -4127-72-9-3d6a6d48-4a-201e-18-5b5b26f-6e-29-2-53 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1001 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Bevételek mindösszesen ,78

Bevételek mindösszesen ,78 V/1. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez bevételei forrásonként Megnevezés eredeti ei Módosítás módosított ei I. II. Módosítás módosított ei II. III. Módosítás ezer forint módosított ei III.

Részletesebben

1 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása

1 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása 1 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának Eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés) Adatellenőrző kód: -73-3939-76-7e-7b-5818-4b27-41-37-240342b68191-46 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata 2017. évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E A B C D E F G H I J K L B E V É T E L E K K I A D ÁS O K 2014. Eredeti

Részletesebben

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 2 115 880 0 0 2 115 880 02 A/I/2 Szellemi termékek 355 762 0-355 762 0 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 355 762 0 1 760 118 0 0 2 115 880 05 A/II/1 Ingatlanok

Részletesebben

Bevételek mindösszesen ,82

Bevételek mindösszesen ,82 IV/1. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez bevételei forrásonként Megnevezés eredeti ei Módosítás módosított ei Módosítás II. módosított Módosítás III. módosított ei Módosítás módosított teljesítés

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév Adatellenőrző kód: 133c-1e-7f58-41-5e-10-5a-15-1f-3cf165f4c-4a2517-33 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -3018e-2b-7523d-75-3c-3e-b3-7a-33-17773e-21-1f-10 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete évi költségvetés végrehajtásáról

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete évi költségvetés végrehajtásáról Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról Mátranovák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban!

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban! Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1. melléklet Aszód

Részletesebben

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) Adatellenőrző kód: 67-149-3d-23-e-7-46-5d1-53-583343b22-72-466b62 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Jászágó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged Berlini körút 16-18

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév Adatellenőrző kód: -6a-6a-76-43-27-4f-2557293e-66-5e-72-437b-8-51-735f-43 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722942 1051 14 1200 232182 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi utca

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 431956 1251 19 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8200 Veszprém

Részletesebben

Hitelállomány december 31-én. Nyitó állomány évben felvett hitel

Hitelállomány december 31-én. Nyitó állomány évben felvett hitel 1. melléklet Hitelállomány 2017. december 31-én Adatok ezer Ft-ban Hitel megnevezése Nyitó állomány 2017. évben felvett hitel Nyitó és növekedés 2017.12.31-ig Hiteltörlesztés 2017.12.31-ig Hitelállomány

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 734291 1254 19 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8200 Veszprém

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat május 18-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat május 18-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 18-ai ülésén hozott határozataiból: 12/2015. (V. 18.) CTNÖ határozat A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi

Részletesebben