ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek tartalmának meghatározása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a szabályozza azon tájékoztató mérlegek típusát, melyeket az önkormányzat költségvetésének, illetve zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő-testület részére kötelezően be kell mutatni. E mérlegek tartalmát az önkormányzatnak rendeleti úton kell meghatároznia. Jelen rendelet-tervezet mellékleteiben szereplő mérlegek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletének elválaszthatatlan részét képezik. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, szeptember 1. Ottó Péter polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.( ) rendelete Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek tartalmának meghatározása Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában foglaltak alapján költségvetéshez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek és kimutatások tartalmát az alábbi tartalommal rendeli bemutatni: A költségvetési rendelethez kapcsolódóan: 1. (1) Zirc Városi Önkormányzat összevont mérlegei az 1. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzat összevont mérlege az 2. számú melléklet szerinti tartalommal kerülnek bemutatásra. (2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra. (3) A közvetett támogatásokról, kedvezményekről szóló kimutatás a 4. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra. A zárszámadási rendelthez kapcsolódóan: 2. (1) Zirc Városi Önkormányzat összevont mérlegei az 5/a., illetve 5/b. számú mellékletek, a helyi kisebbségi önkormányzat összevont mérlege az 2. számú melléklet szerinti tartalommal kerülnek bemutatásra. (2) Zirc Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra. (3) Zirc Városi Önkormányzat vagyonkimutatása a 7. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra. (4) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra. (5) A közvetett támogatásokról, kedvezményekről szóló kimutatás a 4. számú melléklet szerinti tartalommal kerül bemutatásra.

4 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

5 1. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE adatok ezer forintban I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 1.) Intézményi kiadások 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai Ebből: - Intézmény Polgármesteri Hivatal 3.) Működési célú támogatás ( intézmények nélküli) 3.) Átengedett bevételek 4.) Céltartalékból működésre 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 5.) Általános tartalék 5.) TB-től átvett pénzeszköz 6.) Kisebbségi Önkormányzat 6.) Hitel, kötvény Működési célú kiadások összesen: 7.) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 1.) Fejlesztési célú támogatás II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás 1.) Saját bevételek fejlesztés 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 2.) Beruházás Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal 3.) Felújítás 3.) Átengedett bevételek ebből: intézményi 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 4.) Céltartalék 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 5.) Általános tartalék 6.) Előző évi pénzmaradvány 6.) Hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: 7.) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. számú melléklet Bevételek Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Vállalkozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Állami hozzájárulások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 3. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma Tárgyévet megelőző kiadások összege Tárgyévi kiadások összege ezer forintban Tárgyévet követő évek kötelezettségei Összesen: Szöveges indoklás:

8 4. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TERVEZETT/ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (KEDVEZMÉNYEK) 1. Kedvezmények Bevételi jogcím Tényleges/Tervezett bevétel adatok ezer forintban Kedvezmények összege Összesen: 2. Támogatások Sorszám Sorszám Tényleges/Tervezett bevétel adatok ezer forintban Bevételi jogcím Támogatások összege Összesen:

9 5/a. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám Bevételi jogcím I. Saját bevételek 2. A/ Alaptevékenység bevételei 3. B/ Alaptevékenység egyéb bevételei 4. C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei 5. D/ Vállalkozási bevételek 6. E/ Kamatbevételek 7. F/ Helyi adók 8. Építményadó 9. Telekadó 10. Kommunális adó 11. Idegenforgalmi adó 12. Iparűzési adó 13. Talajterhelési díj 14. G/ Általános forgalmi adó bevétel 15. H/ Sajátos működési bevételek 16. I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17. II. Átengedett, megosztott bevételek 18. A/ Személyi jövedelemadó 19. Helyben maradó rész 20. Kiegészítés 21. SZJA normatíva 22. B/ Termőföld bérbeadása utáni adó 23. C/ Gépjárműadó 24. III. Átvett pénzeszközök 25. Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz. 26. Elkül. állami pénzal. átv. pénzeszk. 27. Központi kvi szervtől átvett pénz. 28. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe. 29. EU előcsatlakozási támogatás 30. V. Állami hozzájárulások és támogatások 31. Normatív állami hozzájárulás 32. Normatív kötött felhaszn. támogatások 33. Színházi támogatások 34. Címzett és céltámogatások 35. Működésképtelen helyi önkorm. kiegészítő támogatása 36. Egyéb tám. (közp. előirányzatok) 37. Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog. 38. Céljellegű decentralizált támogatás 39. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40. Előző évi pénzmaradvány 41. Hosszú lejáratú hitel 42. Működési célú hitel 43. Működési célú kölcsön megtérülés 44. Fejlesztési célú kölcsön megtérülés 45. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: adatok ezer forintban

10 Sorszám Kiadási jogcím I. Folyó (működési) kiadások 2. Személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Dologi kiadások 5. Egyéb folyó kiadások 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése 8. II. Felhalmozási célú kiadások 9. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 10. Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások 11. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 12. Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása 13. Beruházások ÁFA egyenlege 14. III. Támogatások, elvonások 15. Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre 16. Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre 17. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Garancia- és kezességvállalásból szárm.kif. állh.kív. 19. IV. Tartalékok 20. Általános tartalék 21. Céltartalék 22. Egyéb tartalék 23. V. Hitelek kamatai 24. VI. Egyéb kiadásai 25. Felhalmozási kölcsön nyújtása 26. Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 27. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28. Finanszírozási kiadások 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 5/b. számú melléklet I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel TB-től átvett pénzeszköz Egyéb Összesen: Hiány: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. Jutt. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat), kölcsön Tartalék Egyéb Összesen: Többlet: II. TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú állami támogatások Értékpapír eladás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel, kötvény Átvett pénzeszközök Átengedett bevétel Egyéb Összesen: Hiány: Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítások Pénzügyi befektetések Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú források kamatterhei Tartalék Egyéb Összesen: Többlet:

12 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 6. számú melléklet Hitelek állománya év december 31. N+1. évi adósságszolgálat N+2. évi adósságszolgálat N+3. évi adósságszolgálat Kamat Kamat Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Kamat Későbbi évek terhe Belföldi forrás Működési cél Fejlesztési cél Belföldi forrás összesen: Külföldi forrás Működési cél Fejlesztési cél Külföldi forrás összesen: Mindösszesen:

13 7. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak I.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik I.1.2. Földterületek I.1.3. Köztemetők I.1.4. Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények I.1.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) I.2.2. Földterületek I.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai I.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai I.2.5. Műemlék ingatlanok I.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) I.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.3.1. Lakások I.3.2 Telkek, földterületek I.3.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra ad. Előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létes. irányuló beruh. adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés

14 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejárató követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya a. képzőművészeti alkotások b. régészeti leletek c. kép- és hangarchívumok d. gyűjtemények e. egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezelési függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben