MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését"

Átírás

1 MEGHÍVÓ a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról Előterjesztő: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3. Vegyes ügyek Az előterjesztések elektronikus úton kerülnek megküldésre. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 16. (8) bekezdése szerint a tagokat megillető jogokat ideértve a szavazás jogát is csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. Kérjük, az eredeti meghatalmazást a delegált személyek az ülésen bemutatni szíveskedjenek. Részvételi szándékával vagy helyettesítésével kapcsolatos visszajelzését május 12-én 12 óráig a címre szíveskedjék megtenni. Veszprém, április 30. Tisztelettel: Lasztovicza Jenő 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

2 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/8-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács május 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról Előadó: Lasztovicza Jenő elnök Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

3 Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működésében évben jelentős változás állt be. Ennek fő oka a Munkaszervezet átalakítása. A korábban működő Munkaszervezet április 18-ával megszűnt, szerepét együttműködési megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vette át. A évi elemi költségvetés is az átszervezéssel egy időben került elfogadásra ezer Ft főösszegekkel. A költségvetés módosítására év közben nem került sor, a tervezett bevételek tartalmazták a Tanács átszervezésével összefüggő személyi jellegű, illetve dologi kiadások fedezetének át. A bevételek között a évi pénzmaradvány (139 ezer Ft), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása jelenik meg (907 ezer Ft). A kiadások döntően az átszervezésből adódó kifizetésekhez kapcsolódnak. A személyi juttatások a Munkaszervezet vezetőjének bérét tartalmazták április 30-ig terjedő időszakra. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának teljesülése a személyi juttatásokkal arányosan valósult meg. A dologi kiadások a korábbi Munkaszervezet elhelyezéséből adódó kifizetéséket tartalmazzák (bérleti díj, könyvviteli, kommunikációs, adatátviteli szolgáltatások, stb.). Az átszervezést követő időszakban közvetlen költségként a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a hűség nyilatkozattal érintett telefon előfizetés díja jelentkezett. A Tanács vagyonának alakulásában jelentős szerepet játszott a megvásárolt eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenése (205 ezer Ft). Az eszközoldalt a pénzkészlet emeli 127 ezer Ft-tal, így az eszközök főösszege 395 ezer Ft-ról 178 ezer Ft-ra módosult, ami 55%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradvány 127 ezer Ft-ban került meghatározásra. Ez az összeg jelenti a Tanács évi költségvetési maradványát. Figyelemmel arra, hogy a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozattal elfogadott évi költségvetés 0 Ft főösszeggel került elfogadásra, az elfogadásra kerülő maradvány teljes mértékben a évi kiadások fedezetét képezi. A kiadások a pénzügyi szolgáltatásokra felszámolt díjakból, illetve telefonköltségből és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóból áll, melynek megfelelően a költségvetési maradvány rovatszintű felosztása az alábbiak szerint valósul meg: - Kommunikációs szolgáltatások 45 ezer Ft - Egyéb szolgáltatások 60 ezer Ft - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 ezer Ft Összesen: 127 ezer Ft Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (4) bekezdése írja elő a térségi fejlesztési tanácsok számára a költségvetési határozat készítésének kötelezettségét, melynek eleget téve a határozat-tervezet mellékletei mutatják be a Tanács évi gazdálkodását. Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozat elfogadását. 2

4 /2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének végrehajtását a ezer Ft bevétellel b. 919 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a kiadási ok a 2. melléklet részletezésében meghatározott célok szerint kerültek felhasználásra. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be. e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 127 ezer Ft tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja. 4. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 178 ezer Ft, ab. Források: 178 ezer Ft. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi. 5. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. c. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. e. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal. Határidő: Felelős: azonnal 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, április 30. Lasztovicza Jenő sk. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke 3

5 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat évi tény %-ában évi tény évi évi eredeti módosított %-ában %-ában A B C D E F G H 1 Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ,75 100,00 100,00 2 Költségvetési bevételek összesen ,75 100,00 100,00 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 3 igénybevétele ,35 8,63 8,63 4 Finanszírozási bevételek ,00 100,00 100,00 5 Bevételek összesen ,99 100,00 100,00 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 0,00 0,00 8 Bevételek mindösszesen ,99 100,00 100,00 2. táblázat évi tény %-ában évi tény évi évi eredeti módosított %-ában %-ában A B C D E F G H 1 Személyi juttatások ,45 100,00 100,00 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,79 85,94 85,94 3 Dologi kiadások ,15 75,40 75,40 4 Egyéb működési célú kiadások 0,00 0,00 0, Működési támogatás 0,00 0,00 0, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00 0,00 0,00 7 Működési kiadások ,72 87,86 87,86 8 Kiadások összesen ,72 87,86 87,86 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 0,00 0,00 11 Kiadások mindösszesen ,72 87,86 87,86 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Előirányzat száma Előirányzat száma Bevételek évi tény Kiadások évi eredeti évi módosított évi tény évi évi évi tény eredeti módosított évi tény

6 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi fejlesztési Tanács évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés évi Teljesítés Személyi juttatások 2 K Munkabér Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Bérleti díj K Kommunikációs szolgáltatás K Számlázott szellemi tevékenység K Pénzügyi szolgáltatás díja K Honlap üzemeltetés díja K Adók, díjak, befizetések Dologi kiadások Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: 919 ezer Ft

7 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Módosított Módosított Teljesítés Kiadások megnevezése Teljesítés A B C D E F 1 Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Működési kiadások Működési célú tartalék Költségvetési működési bevételek összesen Finanszírozási célú működési bevételek Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 4 Beruházási kiadások Támogatások 5 Felújítások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú kiadás Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

8 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés A összeg (ezer Ft-ban) B 1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+) Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 127

9 /2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács kiadásait a évi pénzmaradványa, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat évi működési hozzájárulása fedezte. A kiadások döntően a Munkaszervezet évi átalakításához kapcsolódnak. A korábbi Munkaszervezet vezetője április 30-ig felmerülő bérköltsége, valamint a Munkaszervezet korábbi szerződéseiből származó kifizetések jelentkeztek kiadási oldalon. Az átszervezést követően a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a korábbi szerződésből fennálló, még le nem járt telefon előfizetés díja jelentkezik. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 127 ezer Ft többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete 139 ezer Ft volt, mely év közben 907 ezer Ft-tal nőtt a Veszprém Megyei Önkormányzat működési hozzájárulása következtében. Az év közben történt kifizetéseket követően, melyek kizárólag a működést finanszírozták, és jellemzően közvetlen kiadásokat fedeztek a záró pénzkészletet 127 ezer Ft-ra módosították.

10 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 6. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Kötelezettségvállalás Összeg (ezer Ft) A B 1 Kommunikációs szolgáltatások 45 2 Egyéb szolgáltatások 60 3 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások évi költségvetési maradvány 127

11 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 7. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben ESZKÖZÖK Megnevezés A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács B 1. Immateriális javak - 2. Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök - 4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök - 5. Készletek - 6. Követelések - 7. Pénzeszközök és értékpapírok Egyéb aktív elszámolások és követelések - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 178 FORRÁSOK 1. Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek 2 4. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás - FORRÁSOK ÖSSZESEN 178

12 ESZKÖZÖK Sorszám év Forgalom képtelen törzsvagyon.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 8. melléklete Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon Törzsvagyon összesen Üzleti vagyon A B C D E F G 1.1. Korlátozottan forgalomképes immaterális javak Forgalomképes immateriális javak 02 - I. Immateriális javak összesen (01+02) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Terek, parkok Köztemetők Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) Védett természeti területek A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Forgalomképes járművek Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beuházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok Forgalomképes állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 56 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) Egyéb részesedés (forgalomképes) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) III. Értékpapírok összesen (61+62) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) B). FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66) FORRÁSOK A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatása december 31-i nettó értékben D). SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E). TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 70 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 71 2 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 72 - F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 73 2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK - - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - - használaton kívüli eszközök állománya - - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - - képzőművészeti alkotások (db) - - régészeti leletek (db) - - kép- és hangarchívumok (db) - - gyűjtemények - - egyéb kulturális javak - KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - - váltókezesi függő kötelezettségek - - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek -

13 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/8-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács május 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő elnök Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

14 Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. A Tanács jelen napirendi pontjai között szerepel a évi költségvetésének végrehajtásáról, és költségvetési maradvány elszámolásáról szóló előterjesztés. Az előterjesztésben meghatározottak alapján a Tanács évi költségvetési maradványa 127 ezer Ft, amely a december 31-i pénzforgalmi számla egyenlegével egyezik. Az előterjesztés 6. mellékletében meghatározott feladatok alapján a jóváhagyott költségvetési maradvány összege a költségvetés dologi kiadásait emeli. Figyelemmel arra, hogy a Tanács évi költségvetését 0 Ft főösszegekkel fogadta el, ezért indokolt a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozat kiegészítése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak eleget téve. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:./2014. (V.14.) tanácsi határozat A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.6.) tanácsi határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének a. költségvetési bevételi összegét: 127 ezer Ft-ban, b. költségvetési kiadási összegét: 127 ezer Ft-ban, c. 0 Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. 2. a. A határozat 3. pontja a következő c. ponttal egészül ki: c. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási -csoportok, kiemelt ok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. b. A határozat 3. pontja a következő d. ponttal egészül ki: d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács kiadási ait célonként a határozat 2. melléklete részletezi. c. A határozat 3. pontja a következő e. ponttal egészül ki: e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete részletezi. 2

15 d. A határozat 3. pontja a következő f. ponttal egészül ki: f. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a határozat 4. melléklete szerint tudomásul veszi a évi költségvetésének felhasználási tervét. e. A határozat 3. pontja a következő g. ponttal egészül ki: g. A határozat 5. melléklete mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos Lasztovicza Jenő elnök Veszprém, április 30. Lasztovicza Jenő sk. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Kiadmány hiteléül: 3

16 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése évi eredeti Változás évi módosított Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése évi eredeti Változás évi módosított Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B D D E F 1 Dologi kiadások Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások

17 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi kiadásainak feladatonkénti részletezése évi Sorszám Módosított Megnevezés eredeti Változás A B C D 1 K Kommunikációs szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: 127 ezer Ft

18 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen: 127

19 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének -felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson 2 belülről 0 3 Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 6 hozzájárulási adó 0 7 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 0 9 Kiadások összesen Záró pénzkészlet

20 .../2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 127 ezer Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevételei a költségvetési maradvány mértékével emelkednek. A bevételek a költségvetés dologi kiadásait emelik a 2. mellékletben bemutatott feladatokkal összhangban. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési ok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 1.sz. melléklet ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+5) 1 Törzsvagyon (3+4) 2 Forgalomképtelen (3.1.+3.2.) 3 -kizárólagos önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. A Veszprém

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. Berzék Község Önkormányzat 4. tájékoztató tábla a 3/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 3 127 110

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

8.sz.m pénzmaradv 2013.önk 2/27

8.sz.m pénzmaradv 2013.önk 2/27 A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint

Részletesebben

Vagyonkimutatás december 31.

Vagyonkimutatás december 31. 9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás 211. december 31. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK I. 1 ESZKÖZÖK 2 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 299 1 2 1874 3 I.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. ( IX.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 10/2012.(IV. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Sokorópátka Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám 1. melléklet az 5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1 2 3

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2010. (IV.29.) számú rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról (egységes szerkezetben ) Várdomb Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben