Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvény előírásainak figyelembevételével, valamint az államháztartásról szóló, évi CXCV. Tv ában és a 109 (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az önkormányzat intézményeire Prinz Gyula Általános Művelődési Központ - terjed ki. 2.. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek nem intézményi kiadásait /szakfeladatos/ a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a évi költségvetés A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. a./ bevételi főösszegét: ezer forintban, azaz: kettószáznegyvenhétmillióhétszáznyolcvankettő forintban, b./ kiadási főösszegét: ezer forintban, azaz: kettőszáznegyvenhétmillióhétszáznyolcvankettő forintban állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei 4.. /1/ A. 3.. a./ pontjában megállapított bevételi főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok részletezését e rendelet 1. és 1/a. számú melléklete tartalmazza.

2 /2/ Az önkormányzat évi pénzmaradványa ezer Ft, a felhasználását a 17. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzat bevételeinek összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat kiadásai 5.. /1/ A 3.. b./ pontjában megállapított kiadási főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. /2/ Az önkormányzat általános tartaléka e Ft, az ÁMk általános tartaléka 500 e Ft, a 14. számú melléklet tartalmazza.. /3/ A felhalmozási kiadások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza. /4/ A működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az önkormányzati szociális ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. /6/ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 20. számú melléklet tartalmazza. 6.. /1/ A működési kiadások és a felhalmozások mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. /2/ A létszámkimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. /3/ A évi költségvetési bevételek és kiadások különbözetét a 10. számú melléklet tartalmazza. /4/ Az Európai Uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 12. számú melléklet tartalmazza. /1/ A évi költségvetési tartalék összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. 7.. /2/ Az önkormányzat és az ÁMK előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az intézmény finanszírozást a 18. számú melléklet tartalmazza.

3 /4/ A kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadásait és bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza. III. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. /2/ A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 200 ezer Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. /3/ A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 250 ezer forint értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra. /4/ A kiemelt előirányzatok előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról, valamint a többlet bevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 8.. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 9.. /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján a kifizetett számlákon, kötelezettségvállalásokon felül szabad pénzösszeg áll rendelkezésre, úgy az összeget betétként a pénzintézetnél lekötheti olyan időtartamra és módon, hogy a kifizetések zavartalansága biztosítva legyen. /2/ A polgármester az így lekötött pénzösszegekről, a lekötési időtartamról és a kapott kamat összegéről a képviselő-testületet tájékoztatja, majd a költségvetési rendelet módosításakor elkülönítetten kimutatja Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2007. (III.28.) számú rendeletének előírásai szerint hasznosítják.

4 IV. Záró rendelkezések 11.. /1/ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. /2/ Hatályát veszti a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásának feltételeiről szóló 15/2007. (III.28.) számú önkormányzati rendelet. Püspökmolnári, február hó 08.Nap Rodler Csaba polgármester Kissné Mátyás Éva jegyző Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került február 15. napján. Kissné Mátyás Éva jegyző

5 17. számú melléklet PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS Működési célú pénzmaradvány Temetőbővítés Közműtársulás éves díja Számítógép vásárlás 260 Hulladékgazdálkodási társulás éves díja 600 Harangláb felújítása 500 Csatornabekötés 650 Szennyvízpályázat önrésze Légzőkészülék vásárlás Község működési kiadásainak finanszírozása Összesen:

6 Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások 6/a. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás ,- Közös hivatal fenntartása ,- Vasi Hegyhát Alapszolg. Kp fin ,- Vízrendezési Társulás ,- Bursa Hungarica ösztöndíj ,- Hull.gazd.társ ,- Belső ellenőr ,- ÁMK fenntart ,- Konyha fenntart ,- Összesen: ,- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub ,- Háziorvosi szolgálat ,- Polgárőrség ,- Polgári védelem ,- Községi sportkör támogatása ,- Összesen ,-

7 7. számú melléklet Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve Rendszeres pénzbeli ellátások Tart. munkanélküliek szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély Étkeztetés Temetési segély Közgyógyellátás Összesen

8 10. melléklet A évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: Működési költségvetés bevétele: ,- Ft Működési költségvetés kiadása: ,- Ft Működési többlet: 9.456,- Ft, melynek finanszírozására működési tartalékot képezünk 2. Felhalmozási költségvetés esetében: Felhalmozási költségvetés bevétele: ,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadása: ,- Ft Felhalmozási hiány: 9.456,- Ft, melynek finanszírozására hitel felvételre kerül sor.

9 20. melléklet Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai bér- és bérjellegű kiadás, maximális összege havonta ,- Ft-

10 2013. évi költségvetés 2013.évi kiadások önállóan működő ÁMK Önkormányzati előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 56 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 28 támogatásértékű működési kiadások 15 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások 15 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben