Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület Nagyfüged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az önkormányzat) önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai(finanszírozási bevételek előirányzatai nélkül): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:

2 c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (finanszírozási kiadások előirányzatai nélkül): a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) KEOP energetikai fejlesztés (napelemek) beruházás ezer forint, ab) Eszköz beszerzés beruházás 38 ezer forint. b) felújítási kiadások felújításonként: ba) felújítás 0 ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: ezer forint

3 7. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege ezer forint, melyből: a) az általános tartalék: 8 47 b) a céltartalék: ezer forint. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 25 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő. 10. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (1) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány. b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 38 ezer forint hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással ezer forint, b) külső finanszírozással 0 ezer forint. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: ezer forint, aa) működési célú ezer forint, ab) felhalmozási célú 38 ezer forint, b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: ba) működési célú bb) felhalmozási célú 0 ezer forint. (4) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

4 a) hitel, kölcsön felvétele összesen: aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) értékpapír kibocsátása összesen: ca) működési célú cb) felhalmozási célú d) egyéb finanszírozás összesen: da) működési célú db) felhalmozási célú 0 ezer forint. 3. A Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány. 12. (1) A hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) A hivatal költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint.

5 (3) A hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint. 13. (1) A hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A hivatal költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint. (3) A hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 14. (1) A képviselő-testület a hivatal közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 8,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8,75 fő. (2) A hivatal közfoglalkoztatottat a évben nem foglalkoztat. 15. (1) A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány. (2) A hivatal - (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:

6 aa) működési célú finanszírozás ab) felhalmozási célú finanszírozás b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: ba) működési célú finanszírozás bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 4. A Nagyfügedi Csicsergők Óvoda költségvetése 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagyfügedi Csicsergők Óvoda (a továbbiakban: az óvoda) költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány. 17. (1) Az óvoda évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az óvoda költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:

7 c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) Az óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint. 18. (1) Az óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) Az óvoda költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint. (3) Az óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 19. (1) A képviselő-testület az óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 12 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő. (2) Az óvoda közfoglalkoztatottat a évben nem foglalkoztat. 20. (1) Az óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány. (2) A. Nagyfügedi Csicsergők Óvoda (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

8 a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: aa) működési célú finanszírozás ab) felhalmozási célú finanszírozás b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: ba) működési célú finanszírozás bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 5. Az önkormányzat saját költségvetése 21. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint. 22. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint,

9 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. 23. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 24. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát évre az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 4,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,75 fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő. 6. Adósságot keletkeztető ügyletek 25. (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: a) energetikai fejlesztések fejlesztési cél (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege ezer forint.

10 26. Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 27. A polgármester legfeljebb a felhasználással érintett előirányzat eredeti mértékével megegyező összegig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 28. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a költségvetési szervek vezetői gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a szerv vezetőjének joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze. (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a polgármester gyakorolja. A polgármester finanszírozási jogkör gyakorlásáról a művelet foganatosítását követő képviselőtestületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a hitelfelvétel, amelyre minden esetben a képviselőtestület jogosult. 29. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv az e rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. (3) A (2) bekezdésben foglalt jogkört az önkormányzat saját költségvetése tekintetében a polgármester gyakorolja. 30. Az általános tartalék felhasználásáról utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a polgármester rendelkezik. 31. (1) A képviselő-testület évre a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt köztisztviselőnként kétszázezer forintban határozza meg. (2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2015 évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.

11 (3) A közalkalmazottak 2015-ben havi 8000 forint összegű Erzsébet utalványra jogosultak. (4) Az önkormányzat vagy a költségvetési szerv által foglalkoztatott munkavállalók (5) Az igénybe vehető munkaruha-juttatás összegét és a vonatkozó kihordási időt munkakörönként a közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. 32. A helyben szokásos legolcsóbb temetés mértéke a településen koporsós temetés esetén 16 urnás temetés esetén 130 ezer forint. 33. Az önkormányzat környezetvédelmi alapja a évi költségvetési évben nem rendelkezik bevételekkel, illetve kiadásokkal. 8. Záró rendelkezések 34. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Nagyfüged, február 12. Juhász Jánosné polgármester dr. Molnár Péter jegyző