Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

2 (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók. Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 2

3 (5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 164 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 172 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített évi költségvetésének teljesítése 8. A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele

4 ÁHT-n belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 7 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő. 4

5 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat Teljesít és % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások

6 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 22 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

7 (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 35 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített évi költségvetésének teljesítése 20. A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 7

8 21. (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

9 23. (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített évi költségvetésének teljesítése 24. A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 25. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből 9

10 a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 26. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 8. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített évi költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 10

11 29. (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 30. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

12

13 01.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri hivatal költségvetési kiadásai Adatok forintban Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás, projektprémium % Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 97% Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

14 01.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások

15 01.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 99% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése %

16 01.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Költségvetési kiadások %

17 01.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 84% Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások % Közlekedési költségtérítés % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Árubeszerzés % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése %

18 01.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6% Beruházások % Költségvetési kiadások %

19 01.4. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzés % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96% Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások %

20 01.5. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 95% Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 92% Beruházások % Költségvetési kiadások %

21 01.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 99% Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 97% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások %

22 01.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Dologi kiadások % Családi támogatások % ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások ebből: köztemetés ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], ( Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99% ebből: központi költségvetési szervek ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92% ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások Tartalékok % Egyéb működési célú kiadások % Ingatlanok beszerzése, létesítése % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14% Beruházások % Ingatlanok felújítása % Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37% Felújítások % Költségvetési kiadások %

23 01.7. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Céljuttatás, projektprémium % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 98% Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 92% Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Árubeszerzés % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

24 01.7. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 89% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Családi támogatások % ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] ( ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99% ebből: központi költségvetési szervek ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92% ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások Tartalékok % Egyéb működési célú kiadások % Ingatlanok beszerzése, létesítése % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15% Beruházások % Ingatlanok felújítása % Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37% Felújítások % Költségvetési kiadások %

25 02.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei Adatok forintban Eredeti %-a Szolgáltatások ellenértéke % Közvetített szolgáltatások ellenértéke % ebből: államháztartáson belül Kiszámlázott általános forgalmi adó % Általános forgalmi adó visszatérítése % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 98908% Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek % Egyéb működési bevételek ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek % Egyéb működési célú átvett pénzeszközök % ebből: háztartások Működési célú átvett pénzeszközök % Költségvetési bevételek

26 02.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési bevételei Eredeti %-a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke % Ellátási díjak % Kiszámlázott általános forgalmi adó % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

27 02.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési bevételei Eredeti %-a Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke % ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke % Kiszámlázott általános forgalmi adó % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

28 02.4. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei Eredeti %-a Ellátási díjak Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

29 02.5. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei Eredeti %-a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke % ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ebből: egyéb vállalkozások Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

30 02.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetési bevételei Eredeti %-a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 86% ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók % ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók % ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók % ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Termékek és szolgáltatások adói % Egyéb közhatalmi bevételek % ebből: igazgatási szolgáltatási díjak ebből: környezetvédelmi bírság

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete az

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza. Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bek. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Készült: :44

Készült: :44 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Készült: :35

Készült: :35 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Készült: :39

Készült: :39 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés 15.3. sz. melléklet Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 12-5d1c6f-493e3d-5a31078128-3-16d5c791a-80 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Készült: :30

Készült: :30 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :17

Készült: :17 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Készült: :46

Készült: :46 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :28

Készült: :28 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :03

Készült: :03 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5b4a-47-3635-804f1f-2f3d2a-36-64260472331-3f34 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Készült: :55

Készült: :55 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :51

Készült: :51 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben