2017. évi előirányzat. Tény 2016

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2017. évi előirányzat. Tény 2016"

Átírás

1

2

3 sz. melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 5,023,007 7,005,833-7,005,833 3,6,035 52% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 1,110, , , , ,975 42% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B , ,900 Működési célú központosított ok B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 6,631,842 ########## 190,990 7,533,333 4,133,910 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B16 128, ,000 ebből: központi költségvetési szervek B ,000 ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 128, ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 6,760,773 ########## 190,990 7,533,333 4,283,910 57% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B402 66, ,000-45,000 55,000 30,500 55% Tulajdonosi bevételek (>= ) B404 48,0 50,000-50,000-0% ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel B404-50,000-50,000-0% Kamatbevételek (>= ) B408 1,295 1,000-1, % Egyéb működési bevételek (>= ) B ,967 Működési bevételek (= ) B4 116, ,000-45, , , % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) B ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B ebből: egyéb külföldiek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) B65 165, , , ,000 28% ebből: egyházi jogi személyek B ebből: egyéb civil szervezetek B65 200,000 ebből: háztartások B ebből: pénzügyi vállalkozások B ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből: egyéb vállalkozások B65 165, , , ,000 58% Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 165, , , ,000 28% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 - - Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 7,042,013 ########## 145,990 8,019,333 4,497,966 56% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 2,487,948 16,657 1,108,532 1,125,189 1,125, % 267 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 2,216,340 89,000-89,000 89, % Finanszírozási bevételek B8 4,704, ,657 1,108,532 1,214,189 1,214, % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 11,746,301 ########## 1,254,522 9,233,522 5,712,155 62% KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K , Egyéb költségtérítések K , ,000 0% Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113 7, ebből:biztosítási díjak K /33.oldal

4 BEVÉTELEK Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 109, , ,000-0% Választott tisztségviselők juttatásai K121 1,637,906 2,3,000-2,3,000 1,260,309 54% Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14, , , , % Egyéb külső személyi juttatások K123 44,739 30,000 23,788 53,788 56, % Külső személyi juttatások (= ) K12 1,696,690 ########## 329,123 2,702,123 1,622,2 60% Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 1,805,750 ########## 329,123 2,959,123 1,622,2 55% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K2 508, , , ,732 92% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 475, , , ,251 94% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 21,250 10,000-10,000 1,894 19% ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 11,827 5,000-5,000 1,587 32% Szakmai anyagok beszerzése K311 20,000 20,000-20,000-0% Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,421,815 1,500,000-1,500, ,925 13% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 1,441,815 ########## - 1,520, ,925 13% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K , , , ,494 90% Egyéb kommunikációs szolgáltatások K , , ,000 55,832 37% Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 402, , , ,326 71% Közüzemi díjak K , , , ,398 56% Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 55,154 50,000-50,000 3,139 6% ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 26,812 20,000 23,000,000 40,000 93% Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 53,128 50,000-50,000-0% ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K , , , % Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 1,442,602 1,500,000-78,167 1,421, ,814 33% ebből: biztosítási díjak K ,570-13,814 13,814 13, % Szolgáltatási kiadások (= ) K33 1,745,613 ########## 135,823 1,955, ,341 42% Kiküldetések kiadásai K341 11,134 10,000-10,000-0% Reklám- és propagandakiadások K342-37,500 37,500 37, % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 11,134 10,000 37,500 47,500 37,500 79% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K , ,000 68, , ,077 88% Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K353-40,667 40,667 40, % ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K , , ,000 72,779 15% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 1,024, , , , ,523 40% Dologi kiadások (= ) K3 4,625,540 ########## 281,990 4,661,990 1,631,615 35% Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 - - Elvonások és befizetések K502 8,890-1,981,375 1,981,375 1,981, % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) K506 1,503, , ,000 56,538 57% ebből: társulások és költségvetési szerveik K506 1,503, , ,000 56,538 57% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K512 53,170 50, , , , % ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K ebből: háztartások K ebből: pénzügyi vállalkozások K ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 53, , , , % ebből: Európai Unió K ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K /33.oldal

5 ebből: egyéb vállalkozások K512 50,000-39,960 10,040 10, % Tartalékok K , ,000 - Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 1,566, ,000 1,987,955 2,337,955 2,294,493 98% Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ,151,760 2,151,760 2,151, % ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 147, , , , % Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 39,744-67,500 67,500 67, % Beruházások (= ) K6 186,944-2,469,260 2,469,260 2,469, % Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek Egyéb felhalmozási célú kiadások 279 (= ) Költségvetési kiadások 280 (= ) K89 300, K8 300, BEVÉTELEK K1- K8 8,992,1 ########## 5,068,328 12,958,328 8,506,532 66% Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914 2,018,000 89,000-89,000 89, % Finanszírozási kiadások K9 2,018,000 89,000-89,000 89, % Kiadások (= ) K1- K9 11,010,1 ########## 5,068,328 13,047,328 8,595,532 66% 3/33.oldal

6 2.sz. melléklet Adó-, vám- és jövedéki igazgatás BEVÉTELEK Vagyoni tipusú adók (= ) B34 3,721,840 2,200,000 1,000,000 3,200,000 4,229, % ebből: építményadó B ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B ebből: magánszemélyek kommunális adója B34 2,491,515 1,400,000 1,400, ,514 63% ebből: telekadó B34 1,229, ,000 1,000,000 1,800,000 3,340, % Értékesítési és forgalmi adók (= ) B351 2,612,612 1,500,000 1,500, ,562 22% ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 2,612,612 1,500,000-1,500, ,562 22% Gépjárműadók (=1+ 146) B354 1,557,479 1,400,000-1,400, ,442 59% ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 1,557,479 1,400,000-1,400, ,442 59% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) B355-7,000-7,000 25, % ebből: talajterhelési díj B355-7,000-7,000 25, % Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 4,170,091 ########## - ########## 1,174,284 40% Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) B36 224, , ,000 56,288 23% ebből: egyéb bírság B36 172, , ,000 56,288 23% Közhatalmi bevételek (= ) B3 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 8,116,004 ########## 1,000,000 ########## 5,460,047 86% Rovat megnevezése Tartalékok K513-5,357,000-2,813,806 2,5,194-0% Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 - ########## - 2,813,806 ########## - - Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások (= ) K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások (= ) Költségvetési kiadások K7 K1- (= ) K8 - ########## - 2,813,806 ########## - - 4/33.oldal

7 BEVÉTELEK 3.sz. melléklet Köztemető-fenntartás és működtetés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B , % Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 565, , , ,280 52% Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B , % Működési bevételek (= ) B4 28,800 50, ,000 17,120 34% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 593, , , ,400 51% Előző évi maradvány igénybevétele B ,000-34, , , % Finanszírozási bevételek B ,000-34, , , % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 593,800 1,546,000-34,500 1,511,500 1,207,900 80% KIADÁSOK Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K , % Készletbeszerzés (= ) K % Közüzemi díjak K , % Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K , % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K ,000 0% Egyéb szolgáltatások (>=45) K , % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K , % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K6 0 0 Ingatlanok felújítása K ,000 0% Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,000 0% Felújítások (= ) K % Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 (= ) 0 0 Költségvetési kiadások (= ) K1- K % 5/33.oldal

8 KIADÁSOK 4.sz. melléklet Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B ,811 1,058,000-88, , , % Finanszírozási bevételek B8 947,811 1,058,000-88, , , % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 947,811 ########## - 88, , , % KIADÁSOK Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K ,000-11,560 88,440-0% Egyéb külső személyi juttatások K , ,000-76,702 23,298-0% Külső személyi juttatások (= ) K12 110, ,000-88, ,738-0% Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 110, ,000-88, ,738-0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 (= ) 55,207 94,000-94,000-0% ebből: szociális hozzájárulási adó K2-44,000-44,000-0% ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 35,490 32,000-32,000-0% ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 19,717 18,000-18,000-0% Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 42,802 50,000-50,000-0% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 42,802 50,000-50,000-0% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 6,496 15,000-15,000-0% ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K , , ,000 20,400 4% ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 635, , ,000 20,400 4% Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 94,516 42,000-42,000-0% Egyéb dologi kiadások K355 9, , ,000-0% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 103, , ,000-0% Dologi kiadások (= ) K3 782, , ,000 20,400 3% Költségvetési kiadások (= ) K1- K8 947,811 ########## - 88, ,738 20,400 2% 6/33.oldal

9 5.sz. melléklet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B16 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758, % ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758, % ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 6,551,932 1,098,000-1,098,000 1,758, % Kamatbevételek (>= ) B Működési bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 6,551,963 1,098,000-1,098,000 1,758, % Előző évi maradvány igénybevétele B ,000 1,764,480 1,764,480 1,764, % Államháztartáson belüli megelőlegezések B , , , , ,217 18% Finanszírozási bevételek B8 1,084, ,000 1,976,190 2,451,190 1,886,697 77% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 7,635,963 1,573,000 1,976,190 3,549,190 3,645, % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4,994, ,000 1,500,000 2,365,000 1,891,890 80% Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K ,980 35,980 35, % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K ,789-50,000 50,000 27,238 54% ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 5,040, ,000 1,585,980 2,450,980 1,955,108 80% Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 5,040, ,000 1,585,980 2,450,980 1,955,108 80% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K2 1,253, , , , ,383 85% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 1,231, , , , ,383 85% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - ebből: táppénz hozzájárulás K2 22, ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ,003-5,000 5,000 3,964 79% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 440,003-5,000 5,000 3,964 79% Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 6,568-5,000 5,000 3,037 61% ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 6,568-5,000 5,000 3,037 61% Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,802-1,500 1,500 1,070 71% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 118,802-1,500 1,500 1,070 71% Dologi kiadások (= ) K3 565,373-11,500 11,500 8,071 70% Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 81, Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 21, Beruházások (= ) K6 103, Költségvetési kiadások (= ) K1- K8 6,962,537 1,098,000 1,764,480 2,862,480 2,302,562 80% 7/33.oldal

10 Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K , , , , , % Finanszírozási kiadások K9 864, , , , , % Kiadások (= ) K1- K9 7,827,040 1,573,000 1,976,190 3,549,190 2,989,272 84% 8/33.oldal

11 BEVÉTELEK 6.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B , , ,000 4,560 52% Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 288, , ,000 4,560 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 288, , ,000 4,560 52% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 288, , ,000 4,560 52% Előző évi maradvány igénybevétele B ,000 2,347,000-2,274,512 72,488 72, % Finanszírozási bevételek B8 244,000 2,347,000-2,274,512 72,488 72, % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 532,175 3,200,000-2,274, , ,048 56% KIADÁSOK Üzemeltetési anyagok beszerzése K , ,000-34, ,248 68,365 32% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 241, ,000-34, ,248 68,365 32% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 50,000-20,000 30,000 0% Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K , , , ,500 99% ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 225, ,000-20, , ,500 88% Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 65, ,000-68,000 82,000 18,459 23% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 65, ,000-68,000 82,000 18,459 23% Dologi kiadások (= ) K3 532, , , , ,324 58% Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 2,500,000-2,151, ,240 0% ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K6-2,500,000-2,151, ,240-0% Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) Költségvetési kiadások K7 K (= ) K8 532,175 3,200,000-2,274, , ,324 36% 9/33.oldal

12 BEVÉTELEK 7.sz. melléklet Közvilágítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2,880,000 1,207,000 1,207, ,640 52% Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 2,880,000 1,207,000-1,207, ,640 52% Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 2,880,000 1,207,000-1,207, ,640 52% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 2,880,000 1,207,000-1,207, ,640 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 2,880,000 1,207,000-1,207, ,640 52% KIADÁSOK Közüzemi díjak K , , , ,731 49% Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K , , ,000 88,385 44% Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 934, , , ,116 48% Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K , , , ,170 44% Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 234, , , ,170 44% Dologi kiadások (= ) K3 1,169,083 1,207,000-1,207, ,286 47% Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 161, Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67, Beruházások (= ) K6 204, Költségvetési kiadások (= ) K1- K8 1,373,871 1,207,000-1,207, ,286 47% 10/33.oldal

13 BEVÉTELEK 8.sz. melléklet Zöldterület-kezelés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B , , , ,280 52% Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 572, , , ,280 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 572, , , ,280 52% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 572, , , ,280 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 572, , , ,280 52% Rovat megnevezése Üzemeltetési anyagok beszerzése K , , ,000 59,511 40% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 127, , ,000 59,511 40% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 6,063 50,000-3,000 47,000-0% Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 6,063 50,000-3,000 47,000-0% Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 35,089 14,000 3,000 17,000 16,068 95% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 35,089 14,000 3,000 17,000 16,068 95% Dologi kiadások (= ) K3 168, , ,000 75,579 35% Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 227, Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 61, Beruházások (= ) K6 289, Költségvetési kiadások K1-K8 458, , ,000 75,579 (= ) 35% 11/33.oldal

14 BEVÉTELEK 9.sz. melléklet Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6,499,040 4,616,000-4,616,000-0% 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 (= ) 6,499,040 4,616,000-4,616, Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 6,499,040 4,616,000-4,616, Előző évi maradvány igénybevétele B813 7,554, ,899 7,285,101 ########## 267 Finanszírozási bevételek B8-7,554, ,899 7,285,101 ########## BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 6,499,040 ########### - 268,899 11,901,101 ########## 0 KIADÁSOK Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások - 11,560 11,560 11, % 18 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K ,560 11,560 11, % 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) K ,560 11,560 11, % 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K ,289 2,289 2, % 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2-2,289 2,289 2, % 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: táppénz hozzájárulás K ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312-34,752 34,752 34, % 31 Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K ,752 34,752 34, % 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) K333 alapuló szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K , ,000 0% 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K Egyéb szolgáltatások (>=45) K337 65, ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 65, , ,000-0% 47 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 17, , ,000 5,527 3% 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 17, , ,000 5,527 3% 61 Dologi kiadások (= ) K3 83, ,000 34, ,752 40,279 5% 166 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 (= ) ebből: társulások és költségvetési szerveik K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 4,674,000 4,674,000 ########## 41% 208 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64-644, , ,000-0% 211 Részesedések beszerzése K /33.oldal

15 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67-1,6,000-67,500 1,368, ,890 38% Beruházások (= ) K6-6,754, ,500 6,6,500 2,421,890 38% Ingatlanok felújítása K71 3,635,000 3,635,000 0% Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 981, ,000 0% Felújítások (= ) K7 4,616,000 4,616,000 0% Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 83,550 12,170, ,899 11,901,101 2,476,018 21% 13/33.oldal

16 10. sz. melléklet Könyvtári szolgáltatások BEVÉTELEK Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B , , , ,000 52% Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 200, , , ,000 52% Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 200, , , ,000 52% Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 200, , , ,000 52% Előző évi maradvány igénybevétele B813 6, , , ,000 Finanszírozási bevételek B8 6, , , ,000 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 636, , , ,000 82% KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K , , , ,774 61% Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113-5,000-5,000-0% ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 501, , , ,774 60% Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 501, , , ,774 60% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K2 135,377 82,000-82,000 53,046 65% ebből: szociális hozzájárulási adó K2 135,377 82,000-82,000 53,046 65% ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 636, , , ,820 61% 14/33.oldal

17 1sz. melléklet Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1,000,000 1,000,000 1,000, ,000 52% 05 Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 1,000,000 ########## - 1,000, ,000 52% 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B16 267, ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B16 267, Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 1,267,500 ########## - 1,000, ,000 52% 179 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B402-45,000 45,000 45, % 180 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel B ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, B402 elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) B ebből: államháztartáson belül B Tulajdonosi bevételek (>= ) B , , ,000-0% 207 Működési bevételek (= ) B4 259, ,000 45, ,000 45,000 23% 265 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 1,527,130 ########## 45,000 1,195, ,000 47% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B813 2,756,000 ########## - 4,110,000 4,110, % 267 Finanszírozási bevételek B8 2,756,000 ########## - 4,110,000 4,110, % 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 4,283,130 ########## 45,000 5,305,000 4,675,000 88% KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 1,512,255 2,206, ,637 1,274, ,639 58% 02 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K ,322 40,322 40, % 05 Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K ,000 60,000 60,000 30,000 50% 08 Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K ,165 60,000-60,000 23,356 39% 10 Egyéb költségtérítések K , Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K ,838 12,000-12,000-0% 14 ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 1,697,258 ########## - 891,315 1,446, ,317 58% 16 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K ,514 35,000 52,914 87,914 87, % 19 Külső személyi juttatások (= ) K12 137,514 35,000 52,914 87,914 87, % 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 1,834,772 ########## - 838,401 1,534, ,231 60% 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K2 477, , , , ,159 72% 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 426, , , , ,067 64% 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 29,3 19,000 25,281 44,281 44, % 26 ebből: táppénz hozzájárulás K ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 21,540 11,000 21,811 32,811 32, % 15/33.oldal

18 Szakmai anyagok beszerzése K311 72,028 50,000-50,000 1,260 3% Üzemeltetési anyagok beszerzése K , ,000 20, , ,408 98% Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 397, ,000 20, , ,668 85% Informatikai szolgáltatások igénybevétele K , , ,000 69,773 54% Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 31,351 40,000-40,000 9,460 24% Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 164, , ,000 79,233 47% Közüzemi díjak K , , ,000 1,648 62% Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 70, , ,000 96,161 96% Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K , , ,000 10,906 2% ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 807,882 ########## - 1,300, ,715 41% Kiküldetések kiadásai K341-30,000-30,000-0% Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34-30,000-30,000-0% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K , , , ,8 46% Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K ,557 24,000-24,000 5,000 21% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 602, , , ,8 45% Dologi kiadások (= ) K3 1,972,371 ########## 20,000 2,392,000 1,167,459 49% Tartalékok K513-1,032,690 1,032,690 0% Egyéb működési célú kiadások (= ) K5-1,032,690 1,032,690 0% Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K ,795 Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,145 Beruházások (= ) K ,940 Ingatlanok felújítása K ,205 Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,605 Felújítások (= ) K ,810 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 - (= ) 0 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 4,284,378 ########## 45,000 5,305,000 3,212,599 61% 16/33.oldal

19 12. sz. melléklet Civil szervezetek BEVÉTELEK Tény Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B , , , , ,420 Finanszírozási bevételek B8 300, , , , ,420 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 300, , , , ,420 0% % KIADÁSOK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K , , , ,420-0% (= ) ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K , , , ,420-0% Egyéb működési célú kiadások K5 300, , , ,420-0% (= ) Költségvetési kiadások K1-K8 300, , , ,420-0% (= ) 17/33.oldal

20 BEVÉTELEK 13.sz. melléklet Gyermekjóléti szolgáltatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B , , , , , % Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 274, , , , , % 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 274, , , , , % 265 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 274, , , , , % 266 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 274, , , , , % KIADÁSOK Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K , , , ,010 0% Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 274, , , ,010-0% Dologi kiadások (= ) K3 274, , , ,010-0% Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 274, , , ,010-0% 18/33.oldal

21 BEVÉTELEK 14.sz. melléklet Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Tény ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (= ) 261, ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 261, Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 261, Előző évi maradvány igénybevétele B , , , % Finanszírozási bevételek B8-250, , , % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 261, , , , % % KIADÁSOK Családi támogatások (= ) K ebből: családi pótlék K42 0 ebből: anyasági támogatás K42 0 ebből: gyermekgondozási segély K42 0 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 0 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 0 ebből: életkezdési támogatás K42 0 ebből: otthonteremtési támogatás K42 0 ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi K támogatások Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] - - ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] - - ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] - - ebből: temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} - - ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] - - ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 15 (5) bek.] - - ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 261, , ,000-0% Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 261, , ,000-0%

22 15.sz. melléklet Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B ,2, % 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B1 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 265 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 266 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 1,708,018 2,2,000-2,2,000 1,264,641 52% 280 KIADÁSOK Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) 1,708,018 1,200,000-1,200, ,200 16% 131 ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] 50, , ,000-0% 132 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 575, , ,000-0% 138 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 282, , , ,200 95% 139 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 800, , ,000-0% 140 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 1,708,018 1,200,000-1,200, ,200 16% 204 Tartalékok K513 1,232,000 1,232,000 0% 205 Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 1,232,000-1,232,000 0% Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 1,708,018 2,2,000-2,2, ,200 8% 20/33.oldal

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV.

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Sóly Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérol szóló 2/2014. (11.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 74 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről adatok ezer Ft-ban # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -4-2372-37-6c-3d-6b-7f2-1e-b6965-5d0-36-42-1045-48 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat 2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: 4c774d74-5274-7-52f-6325-713f1c63-16-76-4a72-21 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0023 26 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -4d-28-73-3544b-3659382e2139-6c67a3e470-2f-53 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete az

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -68-77-3527-5f-5f542341-421734-7d2249-613951b-7d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Adatok Ft-ban A települési önkormányzatok

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -4a-143b36-71-6a-35033dd-5546-6b381e4a41-224d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -f-545c-15852696e2d-6f4a28-c-396b-18-111b65-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások

önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL 899996 ÓVOD 8 5 5 5 6 HIVTL SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, támogatási célú nevelés,

Részletesebben