Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze"

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1254 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: Éves költségvetési beszámoló típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

14 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: b f d7f d

15 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása Adatellenőrző kód: b f d7f d

16 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Teljesítés Adatellenőrző kód: b f d7f d

17 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Teljesítés Adatellenőrző kód: b f d7f d

18 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés Adatellenőrző kód: b f d7f d

19 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) Adatellenőrző kód: b f d7f d

20 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: b f d7f d

21 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés Adatellenőrző kód: b f d7f d

22 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: b f d7f d

23 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Adatellenőrző kód: b f d7f d

24 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) Adatellenőrző kód: b f d7f d

25 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Adatellenőrző kód: b f d7f d

26 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Adatellenőrző kód: b f d7f d

27 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Adatellenőrző kód: b f d7f d

28 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) Adatellenőrző kód: b f d7f d

29 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Adatellenőrző kód: b f d7f d

30 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Adatellenőrző kód: b f d7f d

31 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Adatellenőrző kód: b f d7f d

32 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) Adatellenőrző kód: b f d7f d

33 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Adatellenőrző kód: b f d7f d

34 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Adatellenőrző kód: b f d7f d

35 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Adatellenőrző kód: b f d7f d

36 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 117 Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 184 ebből: egyéb települési adók (B36) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Adatellenőrző kód: b f d7f d

37 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 185 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 192 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Adatellenőrző kód: b f d7f d

38 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Adatellenőrző kód: b f d7f d

39 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) Ifjúságegészségügyi gondozás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Adatellenőrző kód: b f d7f d

40 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Ifjúságegészségügyi gondozás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Jövedelemadók (=80+84) (B31) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 192 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Adatellenőrző kód: b f d7f d

41 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 199 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Adatellenőrző kód: b f d7f d

42 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Adatellenőrző kód: b f d7f d

43 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 26 "A", "B" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Adatellenőrző kód: b f d7f d

44 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Jogi Összesen ( ) Üzemeltetési Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) III. funkció csoport ebből: közfoglalkoztatottak ( ) III. funkció csoport Választott tisztségviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport Adatellenőrző kód: b f d7f d

45 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Lakossági közműfejlesztés támogatása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása Eltérés (=3-4-5) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (= ) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (= ) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 51 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (= ) Szociális kiegészítő pótlék támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) 88 Összesen 38. sor kivételével (= ) Mindösszesen (= ) Adatellenőrző kód: b f d7f d

46 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatás (ha a >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a <0, akkor abszolútértéke; egyébként 0) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ( ) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) 04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( ) 06 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével ( ) 07 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ( ) 08 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( ) 09 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása ( ) 10 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ( ) Összesen Adatellenőrző kód: b f d7f d

47 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás Figyelembe vehető kiadások összesen Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét) Adatellenőrző kód: b f d7f d

48 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg Adatellenőrző kód: b f d7f d

49 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemetőfenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás 05. űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Adatellenőrző kód: b f d7f d

50 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 05. űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72) Adatellenőrző kód: b f d7f d

51 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen Adatellenőrző kód: b f d7f d

52 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemetőfenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás 06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Adatellenőrző kód: b f d7f d

53 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Adatellenőrző kód: b f d7f d

54 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen Adatellenőrző kód: b f d7f d

55 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Adatellenőrző kód: b f d7f d

56 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen Adatellenőrző kód: b f d7f d

57 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke , és kormányzati funkción elszámolt kiadások 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása , , és kormányzati funkción elszámolt kiadások , , , kormányzati funkción elszámolt kiadások , és kormányzati funkción elszámolt kiadások kormányzati funkción elszámolt kiadások kormányzati funkción elszámolt kiadások , , , kormányzati funkciókon elszámolt kiadások 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+ +10) Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen , és kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 04 11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 08 11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása , , és kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 30 11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás , , , kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték Adatellenőrző kód: b f d7f d

58 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 # Megnevezés 11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop 11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+ +7) Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen 05 Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg Adatellenőrző kód: b f d7f d

59 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg /A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás /C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás /E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások Az önkormányzat által z Ellátottak pénzbeli juttatásai megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel 09 A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen 11 A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (= ) Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás Adatellenőrző kód: b f d7f d

60 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) # Megnevezés Összeg Ávr a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr e)) A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr h)) A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege Kamat alapba számító együttes eltérés összege a évi C. törvény 39. (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) 19 Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) 25 Önkormányzat tőketartozása összesen (= ) A 25. sor szerinti tőketartozás számlára fizetendő része ( visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25) Adatellenőrző kód: b f d7f d

61 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Adatellenőrző kód: b f d7f d

62 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: b f d7f d

63 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Adatellenőrző kód: b f d7f d

64 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Adatellenőrző kód: b f d7f d

65 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Adott előlegek Tartós részesedések Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= ) Adatellenőrző kód: b f d7f d

66 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :13 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Fordított általános forgalmi adó (=27+28) ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) ebből: elengedett követelések összege Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) bruttó értéke Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) bruttó értéke Adatellenőrző kód: b f d7f d

67 Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: Éves költségvetési beszámoló típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

68 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

69 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

70 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Teljesítés Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

71 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

72 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

73 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

74 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

75 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

76 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Támogatási célú finanszírozási műveletek ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

77 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

78 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző Választott tisztségviselők juttatásai I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (= ) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

79 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) III. funkció csoport Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

80 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

81 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

82 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

83 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Adott előlegek Készletek Összesen (= ) Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

84 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :47 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 6 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) bruttó értéke Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f b-5a-1d-3782d-1a

85 Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f24-51 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA 5666 Medgyesegyháza Hősök utca 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv: Éves költségvetési beszámoló típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

86 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

87 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

88 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Teljesítés Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

89 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

90 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

91 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

92 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

93 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

94 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

95 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

96 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 26 "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen pedagógus I pedagógus II pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

97 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

98 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

99 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

100 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

101 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletek Összesen (= ) Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

102 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :55 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Adatellenőrző kód: b a57731d-171f f

103 Adatellenőrző kód: f a d-5d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT 5666 Medgyesegyháza Luther utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: Éves költségvetési beszámoló típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

104 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: f a d-5d - 2 -

105 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: f a d-5d - 3 -

106 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Teljesítés Adatellenőrző kód: f a d-5d - 4 -

107 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés Adatellenőrző kód: f a d-5d - 5 -

108 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: f a d-5d - 6 -

109 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: f a d-5d - 7 -

110 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Háziorvosi alapellátás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Adatellenőrző kód: f a d-5d - 8 -

111 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Háziorvosi alapellátás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Adatellenőrző kód: f a d-5d - 9 -

112 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Háziorvosi alapellátás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Adatellenőrző kód: f a d-5d

113 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Adatellenőrző kód: f a d-5d

114 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 200 Beruházások (= ) (K6) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 199 Adatellenőrző kód: f a d-5d

115 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 192 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Támogatási célú finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Adatellenőrző kód: f a d-5d

116 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Adatellenőrző kód: f a d-5d

117 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Adatellenőrző kód: f a d-5d

118 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport Adatellenőrző kód: f a d-5d

119 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: f a d-5d

120 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Adatellenőrző kód: f a d-5d

121 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Adatellenőrző kód: f a d-5d

122 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Adott előlegek Készletek Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= ) Adatellenőrző kód: f a d-5d

123 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :12 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó Adatellenőrző kód: f a d-5d

124 Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 25 Irányító (fejezetet irányító) szerv: Éves költségvetési beszámoló típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

125 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

126 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

127 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Teljesítés Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

128 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Dologi kiadások (= ) (K3) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

129 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

130 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

131 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

132 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

133 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1- B7) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

134 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

135 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Választott tisztségviselők juttatásai Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

136 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

137 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

138 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

139 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 05 Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

140 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletek Összesen (= ) Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

141 PIR: Éves költségvetési beszámoló MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0707 Szakág: Szektor: 1251 Időszak: Készült: :56 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege bruttó értéke halmozott értékcsökkenése Adatellenőrző kód: 42-3f d-1f d7c16-436b-5b

142 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 Összesítő riport Riportoló intézmény: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0707 Érték - 1 -

143 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/K_SEGE 11/K_SEGED D 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

144 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

145 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Teljesítés - 4 -

146 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Teljesítés - 5 -

147 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 6 -

148 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36)

149 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

150 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 9 -

151 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

152 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

153 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

154 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65)

155 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

156 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Normatív jutalmak (K1102) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331)

157 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 37 Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48)

158 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)

159 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

160 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Ifjúságegészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Normatív jutalmak (K1102) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

161 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Ifjúságegészségügyi gondozás 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

162 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Ifjúságegészségügyi gondozás 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ebből: háztartások (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65)

163 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Ifjúságegészségügyi gondozás 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

164 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Normatív jutalmak (K1102) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

165 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 36 Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48)

166 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok ebből: háztartások (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6)

167 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 201 Ingatlanok felújítása (K71) 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

168 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás

169 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 117 Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 184 ebből: egyéb települési adók (B36) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás

170 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 185 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 192 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65)

171 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 256 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, - kezelés, -ellátás

172 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

173 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 117 Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 184 ebből: egyéb települési adók (B36) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

174 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 185 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 192 Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Ellátási díjak (B405) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65)

175 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 256 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

176 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311)

177 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Jövedelemadók (=80+84) (B31) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

178 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Idősek nappali ellátása Család és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1- B8)

179 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

180 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző Választott tisztségviselők juttatásai I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (= ) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen pedagógus I pedagógus II pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

181 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Választott tisztségviselők juttatásai

182 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Üzemeltetési Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport III. funkció csoport ebből: közfoglalkoztatottak ( ) III. funkció csoport Választott tisztségviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport

183 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Lakossági közműfejlesztés támogatása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása Eltérés (=3-4-5) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (= ) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (= ) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 51 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (= ) Szociális kiegészítő pótlék támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) 88 Összesen 38. sor kivételével (= ) Mindösszesen (= )

184 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatás (ha a >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a <0, akkor abszolútértéke; egyébként 0) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ( ) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) 04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( ) 06 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével ( ) 07 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ( ) 08 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( ) 09 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása ( ) 10 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ( ) Összesen

185 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás Figyelembe vehető kiadások összesen Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)

186 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg

187 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemetőfenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás 05. űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás

188 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 05. űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72)

189 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05. űrlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5) 05. űrlap Beruházások (K6) űrlap Informatikai eszközök felújítása (K72) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen

190 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemetőfenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás 06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás

191 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

192 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 05. űrlap Felújítások (K7) 05. űrlap Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) 06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) 06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) 06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen

193 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

194 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 433 A 34. sor kivételével számított összesen ( ) Összesen

195 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I_SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja # Megnevezés Összesen MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Beruházások (K6)) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1- K8)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Beruházások (K6)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Felújítások (K7)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Egyéb működési kiadás (K5)) MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

196 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I_SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja # Megnevezés Összesen MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Felújítások (K7)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Beruházások (K6)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Idősek nappali ellátása (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Beruházások (K6)) Idősek nappali ellátása (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8))

197 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I_SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja # Megnevezés Összesen MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Idősek nappali ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Idősek nappali ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Beruházások (K6)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1-K8)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)) Szociális étkeztetés (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Szociális étkeztetés (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1)) Szociális étkeztetés (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Szociális étkeztetés (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) Szociális étkeztetés (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Szociális étkeztetés (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1- K8)) Szociális étkeztetés (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)) Szociális étkeztetés (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)) Szociális étkeztetés (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)) Szociális étkeztetés (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)) Szociális étkeztetés (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1- B7)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap Külső személyi juttatások (K12)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap Személyi juttatások összesen (K1))

198 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/I_SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja # Megnevezés Összesen MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Házi segítségnyújtás (05. űrlap Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Házi segítségnyújtás (05. űrlap Dologi kiadások (K3)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap Beruházások (K6)) Házi segítségnyújtás (05. űrlap Költségvetési kiadások (K1- K8)) 901 Adatszolgáltató státusza (Létrehozott, Feldolgozás alatt, Mentett, Újranyitott, Visszautasított = 1 vagy Feladott, Jóváhagyott, Pénzügyileg jóváhagyott, Lezárt = 0)

199 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke , és kormányzati funkción elszámolt kiadások 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása , , és kormányzati funkción elszámolt kiadások , , , kormányzati funkción elszámolt kiadások , és kormányzati funkción elszámolt kiadások kormányzati funkción elszámolt kiadások kormányzati funkción elszámolt kiadások , , , kormányzati funkciókon elszámolt kiadások 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+ +10) Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen , és kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 04 11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 08 11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása , , és kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 30 11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás , , , kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték

200 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 # Megnevezés 11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop 11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+ +7) Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen 05 Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg

201 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/K_SEGED - 11/K_SEGED # Megnevezés Összesen MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 04 Adatszolgáltató státusza (Létrehozott, Feldolgozás alatt, Mentett, Újranyitott, Visszautasított = 1 vagy Feladott, Jóváhagyott, Pénzügyileg jóváhagyott, Lezárt = 0)

202 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg /A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás /C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás /E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások Az önkormányzat által z Ellátottak pénzbeli juttatásai megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel 09 A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen 11 A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (= ) Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás

203 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) # Megnevezés Összeg Ávr a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr e)) A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr h)) A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege Kamat alapba számító együttes eltérés összege a évi C. törvény 39. (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) 19 Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) 25 Önkormányzat tőketartozása összesen (= ) A 25. sor szerinti tőketartozás számlára fizetendő része ( visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)

204 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

205 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

206 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

207 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

208 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Adott előlegek Tartós részesedések Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= )

209 Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2016 Készült: :18 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Fordított általános forgalmi adó (=27+28) ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) ebből: elengedett követelések összege Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) bruttó értéke halmozott értékcsökkenése Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) bruttó értéke

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -4-2372-37-6c-3d-6b-7f2-1e-b6965-5d0-36-42-1045-48 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 74 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -68-77-3527-5f-5f542341-421734-7d2249-613951b-7d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -4a-143b36-71-6a-35033dd-5546-6b381e4a41-224d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -7-8073-2f-63-13-14-20-1c-2a39b3034-18-3c6c-7a-4d-39 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 1a073-5b69-43-2f-10425c7f-3346-5c41-53-36-c-69-1e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 18 ${pukorzet} 0646 92 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -f-545c-15852696e2d-6f4a28-c-396b-18-111b65-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7614-1f2b-6c-35-4f-595d6367-5a175f-2543-62-7a4d-3b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 18 ${pukorzet} 0645 91 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés 15.3. sz. melléklet Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5b4a-47-3635-804f1f-2f3d2a-36-64260472331-3f34 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 12-5d1c6f-493e3d-5a31078128-3-16d5c791a-80 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -4c-415d-7f-30-33-43-80-291f25-1-61-7d2577-16-7e79-20 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig - Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 ${pukorzet} 3200 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 60-2a4c566f3c7b759-c397327-194515-b-2a-1e1a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2960-3c6a17-5f-68-33-63-41-4156-1b321-334358764f Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5614332e6e545f-68-60-56-4a-51-56-7317-19-4a3b-6529 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2b452-2043-1b-5d28-4916-3de-2b15-6a78-285c71-6e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 88 ${pukorzet} 0004 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig - Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -7b1c3574-58-27-6d-6210-616073-3623-3b4a393e1440 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5920-195e6330-6d-6-60-57-431221-53-51d3622413a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 7f2c-22-2a66-5e19-48-10-e-10-7f-6f-2949-11-98-48-41 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat -4c-7c-28-7514511-543b3676-1077-2c-5a-67d26-a3d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése,

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -54-4c41811-73175e-543342575b40-69-64-32-53b-5a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 75-5c-4f4f71-9-406f6b-4b-6a-6c35-277538-1a-7a78a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 68-36-7c-42c-2e-2f1d664110-135738b-6a16-2731-56 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 6124-3-451a8-2d-42-b5e-23-2c39-5d-17-1-22-3415-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Elemi költségvetés I.

Elemi költségvetés I. Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 63-80-38-7f-1349-2d-1a-24227-11-74-4e76-a5c-5c21 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -25-52-65716f462736-209-2654589-465-625-6d-35 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: e-7347-4c-79-34-400-783656-3932977477e-16-366b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 ${pukorzet} 0600 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 7d-6c31-17-3473-503d59-55750-76-11-1e57585c3-50 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1300 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 23-51-e6e-6b4f79263b-66-47-31-3e-2b-e776b6e26-19 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: 4c774d74-5274-7-52f-6325-713f1c63-16-76-4a72-21 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0023 26 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -97b3d35-13-5e-4143-3-86e-1d-4ac-f13e3135-38 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0800 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 43-75-250-4b26-5e-49-125-121f-315-7d-19-3622-16-7b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Adatellenőrző kód: -3030-b-6c48-4d-2d0343d-38-3ed8-21-1f5d2410-3b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -a-43-60-5d16-6453-6a-1d23-6368-272627-263f-63-553 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig - Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 38-737d-6171268-56-21-e-378-572e6a-2542-46-17-51 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2c273f-45-456e14-67-2d-30335b-801377-3-4e20-33-20 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 7e1b-5f2c71-5d13335-5e-57-2f-7763a10-e-49-39b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2b69-19-3d10-3656-153d-3f242c-627f61-12-3-5c4067 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 ${pukorzet} 0500 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2d20671-54-1560-4f6d-121-5c-4d70-4564f-1d-1535 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Elemi költségvetés I.

Elemi költségvetés I. Adatellenőrző kód: -36-361f-6b-65-2-144a-6264-55-75-46-40-5668-7915467b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -4d-28-73-3544b-3659382e2139-6c67a3e470-2f-53 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0012 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 60-1b4840-325566023-5264-4f63-566448-8067-4628 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -31-35191522-51-43-7b39-80-791927-46-727b-2916-4154 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -1513-61-5e-74-1b-746a3-26-10-1136-1a5d1f-3e5428-2 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 6a5a-107d2e6b4c-547e-217-a765a-a50-845-5a-77 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -574b49-3e-4354-79-1f-216a62732e-47-6676527725-38 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 ${pukorzet} 0600 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -45635d7c-47173b-314c1a-2-70-65-29c-667774-5344 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukopzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányítl (fejezetet irányítl) szerv:... Elemi költségvetés

${pukopzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányítl (fejezetet irányítl) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kld: -4-43-305d-366a-4c615462-a-a70-2-4e6271307a50 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukopzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -384b-441634-3a25-687f26-39-2a061-53-706f0-6071 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0019 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2921-347293c-21-6c429-1855-60-7e4837-2c6b4e-6 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -61-a1-774070166142-6326-36-a3920-7e52-8-393 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 07 ${pukorzet} 0200 56 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -352a307a-60-58-46-14-22-25-e5e-5854-24327e427d4 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -3d71-18-39-6f-6e145d35296c-54-4874-4c41-7b-377c28 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 25-7558-3f491b4c-7c3960-2d65-69-1a-12-3d19-57-2239 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -7c22-734121-47431b56271f-5-2a715d-5611-651b-64 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -47-b2b466663c78-7031-1c742f7d12-14-46423-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben