Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről alkotott évi CLXIX törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki. (2) Püspökszilágy Község Önkormányzatának Címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. (3) A tervezési mérleg összesítő táblázatát évre vonatkozóan a 2.sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének évi - bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: eft-ban - a működési célú bevételt eft-ban - a működési célú kiadást eft-ban - a felhalmozási célú bevételt eft-ban - a felhalmozási célú kiadást eft-ban állapítja meg, a bevételek összesítő táblázatát a 3.sz. melléklet tartalmazza. 1

2 A bevételi főösszegen belül: I. Működési bevételt eft-ban - intézményi működési bevétel eft-ban - önkormányzatok sajátos működési bevételei, ebből: eft-ban - helyi adók ebből eft-ban magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási bevétel) eft-ban - átengedett központi adók ebből: Személyi jövedelemadó gépjárműadó eft-ban eft-ban eft-ban - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 57 eft-ban II. Támogatásokat: - önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: eft-ban III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel eft-ban eft-ban IV. Véglegesen átvett pénzeszközök, ezen belül: - működési célú eft-ban - felhalmozási célú eft-ban V. Hitelek - működési célú hitel (forráskiegészítő hitel) eft-ban - felhalmozási célú hitel --- eft-ban VI. Pénzforgalom nélküli bevétel --- ( 2 ) A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat - a személyi jellegű kiadásokat eft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban - a dologi jellegű kiadásokat eft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait (Bursa) 350 eft-ban - a működési célú pénzeszközátadást eft-ban - társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat - működési c.pe.átadás államháztartáson belül ( 3 ) A felhalmozási célú kiadásokon belül eft-ban eft-ban - felhalmozásra átadott pénzeszközöket --- eft-ban - beruházás összegét eft-ban 2

3 - fejlesztési célú hitel visszafizetését eft-ban állapítja meg, a kiadások összesítő táblázatát a 4. sz. melléklet tartalmazza. A forráshiány finanszírozásának kezelése 3. (1) A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésében önhibáján kívül keletkezett ezer Ft összegű működési forráshiány miatt benyújtja igényét a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert forráshiányos pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. (2) A képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről ÖNHIKI támogatás nélkül, vagy mellett is a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik. (3) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A fejlesztési bevételek részletezését a 6.sz. táblázat tartalmazza. (3) Az állami támogatásokat és személyi jövedelemadó bevételeket az 7. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bevételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat működési forráshiányát eft.-ban állapítja meg. (5) A képviselő-testület a évi költségvetési létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Ebből üres álláshelyek száma 1. A létszámtervet a 8.sz. melléklet tartalmazza. 3

4 Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a évi költségvetési kiadásait - ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A képviselő-testület rendelkezik arról, hogy a tervezett eft magánszemélyek kommunális adója bevételt az önkormányzat közterületének fejlesztésére fordítja. A szakfeladatonkénti kiadási rendet a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat tartalékot sem működésre sem felhalmozási célra nem tervez. A költségvetés végrehajtásának szabályai 6.. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 7.. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként adott év augusztus 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 54. (4) és (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 4

5 . 8. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhalmozási és felújítási kiadások esetében a közbeszerzési eljárásokkal, kötelezettségvállalásokkal, szerződések megkötésével kapcsolatosan az előirányzat erejéig történő tárgyalásokat, intézkedéseket tegye meg, arról a képviselő-testületet utólagosan a következő testületi ülésén tájékoztassa. (2) A képviselő-testület rendelkezik arról, hogy a felhalmozási bevétel illetve a felhalmozási esetleges pénzmaradvány működési célra nem fordítható. Amennyiben a felhalmozási eredeti kiadási előirányzat a tervezett felhalmozási bevétel nem éri el azt elsősorban pályázati önrészként kell felhasználni. 9. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. 10. (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét pedig a 11.sz. melléklet tartalmazza. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás. 11. (1) Püspökszilágy Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős. (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 5

6 (4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) Püspökszilágy Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt OTP Bank Rt Vác Városi Fiókjánál vezeti. (6) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. Átmeneti és záró rendelkezések 12.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodási évet követő évben a költségvetési rendelet megalkotásáig jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. (3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Püspökszilágy, február 15 Tordai Sándor polgármester Dr.Bunna Gyuláné aljegyző A rendelet kihirdetve: Püspökszilágy, február 16 Dr.Bunna Gyuláné aljegyző 6

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben