GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről"

Átírás

1 GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: a) Polgármesteri Hivatal. (2) Az alábbi alapító okirattal rendelkező intézmények külön-külön címet alkotnak: a) Polgármesteri Hivatal, b) Általános Iskola és Óvoda mint közös irányítású közoktatási intézmény, c) Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

2 Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ,- ezer forintban, b) bevételi főösszegét ,- ezer forintban állapítja meg az alábbi kiemelt előirányzatokkal: Költségvetési bevételek: (e.ft) - Intézményi működési bevételek 8.887,- - Sajátos működési bevételek ,- - Költségvetési támogatás ,- - Működési célú pénzeszköz átvétel ,- - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,- - Előző évi pénzmaradvány - működési célú 644,- - felhalmozási célú 2.106,- - Forrás kiegészítő hitel ,- Költségvetési kiadások: (e.ft) - Személyi juttatások ,- - Munkaadókat terhelő járulékok ,- - Dologi kiadások ,- - Lakossági támogatás ,- - Működési célú pénzeszköz átadás 5.626,- - Felhalmozási kiadások ,- - Felhalmozási tartalék - - Céltartalék 300,- - Előző évi visszafizetési kötelezettség Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek bevételeit és kiadásait előirányzatonként a számú melléklet szerint állapítja meg. 6.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg.

3 Költségvetési létszámkeret 7.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 47 főben állapítja meg az alábbi megbontás szerint: - Polgármesteri Hivatal: 9 fő, - Általános Iskola és Óvoda 29 fő, - Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 5 fő, - Könyvár 1 fő, - Egészségügyi ellátás 1 fő, - Város és községgazdálkodás (mezőőrök) 2 fő. (2) A köztisztviselői illetményalapot ,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8.. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 9.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51.. (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

4 11.. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerve eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. (3) Önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 10%-át meghaladó - elismert 30 napon túli - fizetési kötelezettség esetében határozza meg. (4) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében az intézmény vezetőjének jelezni kell a polgármester felé a 15 napot, illetve az 5%-ot elérő tartozásállományt (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2 A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskört ,-Ft összegig a polgármesterre ruházza át (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ,-forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró rendelkezések 16.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Halmi József :/ sk. /: Tóth Károly :/ sk. polgármester jegyző

5 1.számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez évi költségvetési bevételek Müködési bevételek E.Ft Intézményi müködési bevételek 8.887,- Sajátos működési bevételek ,- - Helyi adó 4.630,- - Átengedett központi adó ,- - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 570,- Költségvetési támogatás: ,- - Normatív támogatások ,- - Központosított előirányzatok - - Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz - - Normatív kötött felhasználású támogatások 256,- Müködési célu pénzeszközátvétel ,- - OEP-től 4.255,- - Illetménykiegészítéshez 7.000,- - Gyermekjóléti szolg. müködéséhez (kistérségi) 4.158,- - Gyermekjóléti szolg. (önkormányzati) 248,- - Mezőőri szolgálathoz 1.200,- - Közfoglalkoztatás, közcélú foglalkoztatáshoz ,- Forráskiegészitő hitel ,- Működési célú pénzmaradvány 644,- Müködési célu bevételek összesen: ,- Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú támogatások 7.366,- - Elmaradott települések SZJA támogatása 4.387,- - Lakáshozhutási támogatás 100%-a 2.979,- Magánszemélyek kommunális adója 1.000,- Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 300,- Felhalmozási célu pénzátvétel lakosságtól 50,- Értékpapírok értékesítése (osztalék) 8.000,- Felhalmozási célu hitelfelvétel ,- Felhalmozási célú pénzmaradvány 2.106,- Leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásához ,- Felhalmozási bevételek összesen: ,- Bevételek mindösszesen: ,-

6 2. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez évi költségvetési kiadások E.Ft Müködési kiadások Személyi juttatások ,- Munkaadókat terhelő járulékok ,- Dologi kiadások ,- Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás 5.626,- Társadalmi és szoc.pol. juttatások ,- Céltartalék 300,- Müködési célu kiadások összesen: ,- Felhalmozási kiadások Beruházás ,- - Kerékpárút építés 2.040,- - Sport út aszfaltozás 2.040,- - Gyermekjóléti Szolg. építése 7.200,- - Gép, berendezés 1.200,- - Járművásárlás 650,- - Iskola gépbeszerzés 1.320,- Önkormányzati ingatlanok felújítása ,- - Iskola felújítása ,- - Óvoda bővítése, felújítása 7.200,- - Iskola bővítése, elújítása ,- - Csizmadia kúria felújítása 4.800,- - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása lakosságnak 1.490,- Hosszú lejáratú hitel törlesztése 976,- Felhalmozási kiadások összesen: ,- Kiadások mindösszesen: ,-

7 3. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez. Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Működési bevételek E.ft Intézményi működési bevételek 1.830,- Sajátos működési bevételek ,- - Helyi adó 4.630,- - Átengedett központi adó ,- - Bíságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 570,- Költségvetési támogatás ,- - Normatív támogatások ,- - Normatív kötött felhasználású támogatások 256,- Működési célú pénzeszköz átvétel ,- Működési célú pénzmaradvány 644,- Forráskiegészítő hitel ,- Működési célu bevételek összesen: ,- Felhalmozási bevételek összesen: (1.sz. melléklet szerint) ,- Bevételek összesen: ,- Működési kiadások Személyi juttatások ,- Munkaadókat terhelő járulékok ,- Dologi kiadások ,- Társadalmi és szoc.pol. juttatások ,- Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb támogatás 4.340,- Céltartalék 300,- Működési kiadások összesen: ,- Felhalmozási kiadások Beruházás ,- Önkormányzati ingatlanok felújitása ,- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása lakosságnak 1.490,- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 976,- Felhalmozási kiadás összesen: ,- Kiadások összesen: ,-

8 4. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Általános Iskola és Óvoda évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Bevételek E.Ft Intézményi működési bevételek 5.409, ,- Működési célra átvett pénzeszközök -Felügyeleti szerv működési támogatása ,- Bevételek mindösszesen: ,- Kiadások Személyi juttatások ,- Munkaadókat terhelő járulékok ,- Dologi kiadások ,- Felhalmozási kiadások 1.320,- - beruházás 1.320,- Kiadások mindösszesen: ,- 1

9 5. számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai Bevételek E.Ft Intézményi működési bevételek 1.648,- Működési célra átvett pénzeszközök ,- - Felügyeleti szerv működési támogatása 9.762,- - Kistérségi támogatás 4.158,- - Működési célú önkorm. támogatás 248,- Bevételek mindösszesen: ,- Kiadások Személyi juttatások 8.110,- Munkaadókat terhelő járulékok 2.525,- Dologi kiadások 3.895,- Működési célú pénzeszköz átadás Nagyecsed 1.286,- Kiadások mindösszesen: ,-

10 6.számú melléklet a 6/2009. (II. 24.) rendelethez Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi mérlege Megnevezés 2009.évre 2010.évre 2011.évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás és SZJA (működési célú) Műk. célú pénzeszközátvétel Rövidlejáratú hitel Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Rövidlejáraú hitel kamata Céltartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Fejlesztési célú támogatás és SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Értékpapir értékesítés Hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben