Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 1. A R. 3.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét Ezen belül: a működési bevétel előirányzatait ebből: e Ft-ra, e Ft-ra e Ft-ra módosítja. -intézményi bevétel e Ft -önk.működési költségvetési támogatása e Ft -működési célú tám.ért.bevételek e Ft -közhatalmi bevételek e Ft - mük.célú átvett pénzeszk e Ft -előző évi pénzmaradvány e Ft-ra módosítja - támogatás megelőlegezési (2015.évi) 716 e Ft a működési célú kiadások előirányzatait e Ft módosítja - személyi jellegű kiadások e Ft - munkaadót terhelő járulékok e Ft - dologi jellegű kiadások e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások e Ft - működési célú tám.értékű kiadás e Ft - műk.célú pénze.átadás államh.kivülre 157 e Ft-ra módosítja. - tartalék e Ft a felhalmozási célú bevétel előirányzata e Ft felhalmozási bevétel (busz, földter.előleg) e Ft felhalmozási célú támogatás e Ft felhalmozási célú finanszírozási hitel (busz) e Ft felhalmozási célú kiadások előirányzatát: beruházások felújítások egyéb felh.kiadás e Ft -ra módosítja e Ft e Ft 27 e Ft Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel

2 szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá. 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai A R. 4.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit e rendelet 2.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza. 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Bodrog január 29. Sütő Ervinné polgármester. dr. Lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: január 29. dr. Lukács Zoltán jegyző

3 1. melléklet a(z) 1/2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmarad Működési cél eredeti előir. összege módosított előir. összege pénzmaradvány igénybevé Felhalmozási cél

4 2. melléklet a(z) 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei I. Működési bevételek eredeti előir. összege ott előir. összege 1. Kapott támogatás Költségvetésből kapott tám Irányító szervtől kapott tám 0 2. Működési célú támoga Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénz 0 Helyi önkormányzatból 0 Nemzetiségi önkormányzattól Jogi személyiségű társulástól Térségi fejlesztési tanácstól Európai uniós forrásból Fejezeti kezelésű előirányzatból Központi költségvetésbőlka 0 3. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Helyi adók Átengedett adók Adópótlékok Bírságok 0 73 Egyéb közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások elle Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak 0 50 Alkalmazottak térítése 0 Általános forgalmi adó bev 0 Hozam és kamat bevételek 8 5. Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi műkődési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevétele Tárgyi eszközök és immate Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel Felhalmozási célú tám III. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatás megelőlegezés 2015.évi 716

5 IV. Előző évi pénzmaradv Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FIN Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZ 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú VI. Aktív pénzügyi művel 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 3. melléklet a(z) 1 /2015 ( I.30. ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai eredeti előir. összege ott előir. összege MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járuléko Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadá Irányító szervként támogatá 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 27 KÖLCSÖNÖK 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Általános tartalék 4428 Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍR Működési célú Felhalmozási célú 0 PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 4. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai Felújítás eredeti előir. összege ott előir. összege busz váró iskola épület Beruházás: falugondnoki b Egyéb felh.kiadás 27 ÖSSZESEN:

8 5. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat ellátásához Támogatottak eredeti előir. összege ott előir. összege Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz Hetesi Önk. Közös Hivatal Somogyjád Önk.-nak Falug.norm.v. 625 ÖSSZESEN: Nem kötelező feladat ellátásához Támogatottak ÖSSZESEN: Lakosságnak nyújtott támogatások Támogatás Foglalkoztatást helyetesítő Lakásfenntartási támogatá Ápolási díj alanyi jogon 0 Természetbeni gyermekvé Közgyógyellátás 0 28 Szociális, rászorultsági ellátás Étkezési hozzájárulás 65 Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély Átmeneti segély Egyéb segély (Bursa) Temetési segély 125 Köztemetés 120 RSZS 157 ÖSSZESEN:

9 Az önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e.e.ö. m.e.ö. Pénzforgalmi bevételek Működési célú Költségvetési támogatás Működési célú támogatásé Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevé Működési célú átvett pénze Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés e Ft busz ért. 500 e Ft 1500 Felhalmozási célú támogat Felhalmozási célú átvett pé BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Államházt. belüli támogatás megelőlegezése 2015évi 716 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmara II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Külső forrásból 0 Felhalmozási célú hitelfelv BEVÉTELEK MINDÖSSZESE Működési célú bevételek ö Felhalmozási célú bevétele

10 6. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIAD e.e.ö. m.e.ö. Pénzforgalmi kiadáso Működési célú Személyi jellegű kiad Munkaadót terhelő já Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jut Egyéb működési célú Működési célú pénze 0 Felhalmozási célú Intézményi beruházá Felújítások(épület, bu Egyéb felhalmozási k 0 27 Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék 4428 Céltartalékok Felhalmozási célú tar 0 Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN A költségvetés összesített hiánya Működési hiány Felhalmozási hiány KIADÁSOK MINDÖSS Működési célú kiadás Felhalmozási célú kia

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben