Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat"

Átírás

1 Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: Személyi jellegű kiadás Munkaad.terh.járulék 2105 Igazgatási kiadás működés Dologi jellegű kiadás 3105 Közvilágítás működés Dologi jellegű kiadás 2000 Köztemető fennt.,műk működés Dologi jellegű kiadás Telep.hull.kezelés működés Dologi jellegű kiadás 3500 Ellátottak pénz.juttatásai Önkorm.által foly.ellát. működés Munkaad.terh.járulék 650 Működ.c.pénz.átadás működés Működési célú támogatás Önkorm.elszámolás működés Nem kötelező feladat Össz.: Személyi jellegű kiadás Közcélú foglalkoztatás működés Munkaad.terh.járulék 3572 Személyi jellegű kiadás Munkaad.terh.járulék 290 működés Dologi jellegű kiadás 4120 Város-és község.mns felhalmozás Felújítás 6780 Közműv.int.működtet. működés Dologi jellegű kiadás Személyi jellegű kiadás 300 Munkaad.terh.járulék 81 Könyvtári szolgáltatás működés Dologi jellegű kiadás 287

2 Cím Jogcímcsoport Jogcím Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kötelező feladat Össz.: Személyi jellegű kiadás Igazgatási tevékenység működés Munkaad.terh.járulék 20 Dologi jellegű kiadás 905 Létszám előirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nem kötelező feladat Össz.: 200 Tanulmányi támogatás működés Működési célú támogatás 200

3 Cím Alcím Jogcímcsoport Kiadás (e Ft) EU-s támogatásból megvalósuló Kötelező feladat Támogatás (e Ft) Nem kötelező feladat Fejlesztési feladatok Nem EU-s támogatásból megvalósuló Kötelező feladat Nem kötelező feladat Össz.: 6780 Posta épület felújítás 3000 Utak,járdák felújítás 3780

4 2. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2010 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2011 évi 2012 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás Központi költségvetésből Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt Központosított előirányzatok CKÖ Normativ, kötött felhaszn. támogatások közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás jövedelem pótló támog.kiegészítés Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbead.szárm.jövedelem

5 Megnevezés 2010 évi előirányzat 2011 évi 2012 évi Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok Mag.szem.komm.adó 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel 10 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek Működési célú hitel Támogatási kölcsön visszatérülés 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési bevétel összesen

6 Megnevezés 2010 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2011 évi 2012 évi I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2100 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 2100 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Mag.szem.komm.adó felhalm.célú Társ.gazd.szempontból elmar.telep.támog Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen

7 Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2010.évi előirányz. 2. számú melléklet 2011 évi 2012 évi I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok Függő, átfutó, kiegy.kiad. Működási kiadás összesen Megnevezés I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010.évi előirányz. 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások évi 2012 évi Posta épület felújítása 3000 Belterületi utak, járdák felújítása 3780 Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadás összesen 7591 Működési és felhalmozási kiadás összesen

8 .1/2 Beleg Önkormányzat évi működési kiadásai 3. számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: CKÖ Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg Anya gy.és családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Működ.célra átad.pénze Rinya-Dráva Szöv.tagdíj Alapítvány támogatása Nyári tábor Nyugdíjas Klub támog Erdészeti és Vadgazd Triatlon támogatása Munka és tűzvéd.tagdíj Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Idősek napi támogatás Horgász Egyes.támogatása Egyházak támogatása Mecsek Dráva működ.hozzáj Jégeső elhárítás Rinya-Dombómenti érdek.hozz Gyermeknapi támogatás Egyetem.főisk.Közalap.támog Iskoláztatási támogatás Összesen: Mindösszesen:

9 Fiók gyógyszertár

10 .1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2010 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés évi előirányzat 2011 évi 2012 év I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Önkorm.által folyósított ellátás Speciális célú támogatás Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.

11 4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi felújítási kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés évi előirányzat év év Posta épület felújítás 3000 Belterületi utak, járdák felújítása 3780 Beruházás összesen 6780

12 5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi létszámkerete Az Önkormányzat éves létszámkeret összesen: Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő polgármester 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő informatikus 19 fő 4 fő Közcélú munkavégzés 15 fő

13 6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2010 ei 2011.év 2012.év 2010 ei 2011.év 2012.év 1. Céltartalék 600 Képviselő-testület 2. Általános tartalék 700 Képviselő-testület ebből: polg.keret 300 Polgármester ÖSSZESEN 1300

14 7. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Feladat megnevezése évi előirányzat Hosszú lejáratra kapott hitel

15 8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés B E V É T E L E K évi előirányzat Általános működési támogatás 571 Feladatalapú támogatás 295 Pénzmaradvány 309 Bevételek összesen 1175 K I A D Á S O K Személyi juttatás 50 Munkaadót terhelő járulékok 20 Dologi jellegű kiadás 905 Átadás, támogatás 200 Kiadások összesen 1175

16 9.számú melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek Projekt megnevezése 2010.év 2011.év 2012.év

17 A évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv 10. számú melléklet Bevételek Adatok Eft-ban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz: 1. Támogatás Támog.értékű bevétel Saját bevétel Működési célú pénzmaradv Működ.célú hitel Működési bev. összesen Támog.értékű felhalm.bev Felhalm.célú egyéb bev Mag.szem.komm.adó Társ.gazd.szemp.elm.telep Felhalm.célú bev. össz Bevételek összesen Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad Önkorm.műk.kiadás Önkorm.felhalm.kiadás Felhalm.célú hitel Kiadások összesen

18 11.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2010.évi ei évre évre 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok saját működési bevételei Önk. költségvetési támogatás Támog.értékű működési bevétel Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel Költségvetési kieg.,visszatérülés 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 309 A. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás Önkormányzat által folyósított ellátás Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1300 B. Működési célú kiadások összesen

19 11.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2010.évi ei 2011.évre 2012.évre 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Magánszem.komm.adó felhalmozási célú Támog.ért.felhalm.bevétel Fejlesztési célú támogatás 5. Társad.gazd.szempontból elmar.telep.támogatása Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben