El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527"

Átírás

1 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított szám eredeti el irányzat el irányzat I.1. Intézmények m ködési bevétele Ipar zési adó Építmény adó I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Szja. Jövedelem különbség mérséklése Normatív módon elosztott szja. 0 Szja összesen: Gépjárm adó I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz M ködési célú pénzeszköz átvétel össz III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hj.lakosságszámhoz kötött IV.2. Nornmatív hj. Feladatmutatóhoz kötött IV.3. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.4. Egyéb támogatás TEKI támogatás IV. Költségvetési támogatás összesen VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel m ködési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 Költségvetési bevételek mindösszesen KIADÁSOK 0 I. M ködési célú kiadások 0 1 Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Hitel visszafizetés M ködési célú tartalék M ködési célú kiadás összesen El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Beruházás 0 2 Felújítások Pénzügyi befektetés Felhalmozási kiadás összesen Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú hitel visszafizetés 0 6 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés 0 Fejlesztési célú kiadások mindössz Költségvetési kiadások összesen

2 2. számú melléklet a 9/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat évi módosított bevételei szakfeladatonként Cím Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. közp Ft-ban Fejl.bev, Fejl.áfa Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Pótel irányzat Módosított el irányzat Helyi közutak létesítése Város és község rend Pótel irányzat Módosított el irányzat Szennyvízelvezetés Pótel ir Szennyv. Mód. El ir Telep. Üzemelt.össz Pótel irányzat Módosított el irányzat Rendszeres pénzb gy..ell Eseti pénzbeni szoc. ellát Szociális étkezés Szociális ellátás össz Saját ingatlan haszn.pót.ei Saját ingatlan h. mód. El ir Önk.intézményi ell Önk.felad.nem tervezh Pótel irányzat Módosított el irányzat Finanszírozási m v.pótel ir Fin. M v. Módosított ei Egyéb felad. Össz Pótel irányzat Egyéb felad.mód.ei. Össz Háziorvosi szolgálat Pótel irányzat Módosított el irányzat Eü. egyéb feladatok Véd n i szolgálat

3 6 Cím Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. közp. Fejl.bev, Fejl.áfa Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 5 Eü.ellátás össz Pótel irányzat össz Eü. Ellát. Mód. El ir közm vel dési könyvtár M vel dési központ 0 6 M vk. és könyvt össz Cigány Kisebbségi önk Szlovák Kisebbségi Önkorm Kisebbs.önkorm.össz Polg. Hiv.eredeti összesen Pótel irányzat összesen Polg.Hiv. mód. El ir. Össz Óvodai ellátás Óvodai intézm. Étkezt Óvodai ellátás összesen Általános iskolai okt Iskolai int. Étkeztetés Ált. isk. ellát. Össz Részben önáll.gazd Bevételek összesen Pótel irányzat összesen Önkorm. Mód.bev.össz

4 3. számú melléklet a 9/2008. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat évi módosított kiadásai szakfeladatonként Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz Ft-ban 1 1 Önkorm. Igazgatási tev Pótel irányzat Önk. Ig. tev. Mód. El ir Közvilágítás Pótel irányzat Közvil. Módosított el ir Települési hulladék kez Helyi közutak létesítés Város és községrendezés Pótel irányzat Város és községr.mód.el ir Köztemet fenntartás Állategészségügyi feladatok Közutak üzemeltetés Település üzemelt.össz Pótel irányzat össz Település üz. mód. el ir Rendszeres szoc.pénzbeni ellát Pótel irányzat Rendszeres szoc. módosított Rendszeres gyermv.pénzb Munkanélküliek ellátása Pótel irányzat Munkanélk. módosított ei Eseti pénzbeni szoc.ellát Pótel irányzat Eseti szoc. módosított el ir Esetei pénzb. gyv.ellátás Pótel irányzat Eseti pénzb. módosított ei Cím Intézmény évi kiadások 7

5 alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz Szociális étkezés Szociális ellátás össz Pótel irányzat Szoc. ellátás módosított Munkahelyi vendéglátás Saját ingatlan hasznosítás Pótel irányzat Saját ingatlan h. módosított Önk. intézményi ellátó Pótel irányzat Önk. int. módosított el ir Gazdasági és tert.fejl Egyéb szórakoztató tev Pótel irányzat Egyéb szórakozt. módosított Finanszírozási m veletek Pótel irányzat Fin. m v. módosított el ir Egyéb feladatok össz Pótel irányzat össz Egyéb felad. módosított ei Háziorvosi ellátás Pótel irányzat Háziorvosi ellát. módosított Egészségügy egyéb fel Pótel irányzat Eü. egyéb fel. módosított Véd n i szolgálat Pótel irányzat Véd n i szolg. módosított Egészségügyi ellát.össz Pótel irányzat Eü. ellátás össz. mód.el ir

6 Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz M vel dési házak Könyvtári feladatok M v.köz.és Könyvt.ö Cigány kisebbségi önk Pótel irányzat Cigány kisebbs. mód. el ir Szlovák kisebbs. Önk Pótel irányzat Szlovák kisebbs. mód. el ir Kisebbségi önk. Össz Pótel irányzat Kisebbségi önk. mód. el ir Polgármesteri Hivatal össz Pótel irányzat összesen Polg.hiv.mód. el ir. össz Óvodai ellátás Pótel irányzat Óvodai ell. módosított el ir Óvodai int. étkeztetés Óvodai ellátás összesen Pótel irányzat Óvodai ell. mód.el ir. össz Általános iskola nevelés Pótel irányzat Ált. isk. nev. mód. el ir Napközis ellátás Pótel irányzat Napközi módosított el ir Iskolai int. étkeztetés Iskolai ellátás összesen pótel irányzat össz Iskolai ellátás mód. el ir

7 10 Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz. 2 Részben önáll.gazd. Össz Pótel irányzat Részbeb. önáll. mód. el ir Polg. Hiv. összesen Pótel irányzat mindössz Önkorm. mód.el ir mindössz

8 4. számú melléklet a 9/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 11 Alsópetény Községi Önkormányzat évi módosított központi és Szja. támogatása forintban Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. Pótel irányzat Támogatás szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen mindössz. 1 1 Igazgatási feladatok 13. havi illetményre építésügyi feladatok ellátása Körzeti igazgatási feladatok Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Közcélú foglalkoztatás Település üzemeltetés összesen Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Egyéb feladatok 13. havi illetmény és bérpolitikai int Egészségügyi ellátás bérpolitikai int Helyi közm vel dés támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Óvodai ellátás Óvodai ellátás tám évi tv.alapján átalal 19 f 1, Óvodai ellátás tám évi tv.alapján átalal 22 f 0, havi illetményre Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása Normatív kedv. jogosultak étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés tám. Összesen Óvodai ellátás támogatása összesen Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. Pótel irányzat Támogatás

9 12 szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen mindössz. 2 2 Általános iskolai ellátás évfolyam norma.tám évi tv.alapján 5 f 0, évfolyam tám évi klv. Tv. alapján 6 f 0, évfolyam tám évi klv. Tv. alapján 5 f 0, évfolyam tám évi tv. alapján 7 f 0, évfolyam tám évi tv. alapján 1 f 0, évfolyam tám évi tv.alapján 5 f 0, Nemzetiségi nyelv oktatás évi tv. Alapján 35f Nemzetiségi nyelv oktatás évi tv. Alapján 35 f Tankönyv ellátás támogatása Ingyenes tankönyv ellátás havi illetményre Pedagósus szakvizsga, továbbképzés Általános iskolai ellátás összesen Napközis ellátás évi tv. Alapján 15 f 0, Napközis ellátás évi tv. Alapján 12 f 0, havi illetményre Napközis ellátás összsen Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés összesen Általános iskolai ellátás mindösszesen Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóer képesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2012. évi költségvetés módosítása

2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette Vargáné Fodor Rita a jegyz általános helyettese

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben