Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete"

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete A évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14), a 23/2011.(12.05.) és az 1/2012. (I.27) rendeletekkel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel 602 ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó 0 ezer Ft - átengedett adó 0 ezer Ft - működési hitel felvét 0 ezer Ft - fejlesztési célú bevétel 0 ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok 0 eft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel 0 ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 454 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok eft

2 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata -949 eft-tal az alábbiak szerint módosul. Megnevezés Önkormányzat összesen: Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: felújítás Intézményi felhalmozás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Előzőből kisebbségi önkormányzatok 0 eft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft -949 ezer Ft 558 ezer Ft -506 ezer Ft 60 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft -949 ezer Ft Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Önkormányzat összesen: Személyi jellegű kiadás ezer Ft Munkaadói járulék ezer Ft Dologi kiadás ezer Ft Pénzbeni ellátás ezer Ft Pénzeszköz átadás ezer Ft Működési tartalék ezer Ft Likvid hitel visszafizetés ezer Ft Fejlesztési hitel törlesztés 420 ezer Ft Fejlesztési kiadás ezer Ft Fejlesztési célú átadás ezer Ft ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok eft 3. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 2. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. - Költségvetési szervenkénti (címenkénti) költségeit, ezen belüli kiemelt előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza. - a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyző

3 Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné jegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza.

4 1. sz. melléklet a 3 /2012.(II.21.) rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege február havi módosítás erer Ft Bevételek Pót- Pót- Pót Pót Sor. Megnevezés évi évi ei ei ei ei Módosított előirányzat előirányzat Június december január február előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Normatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen Kiadások 1. sz. melléklet 1

5 I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Fejlesztési célú kiadások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások összesen sz. melléklet 2

6 1/A számú melléklet a 3 /2012.(II.21.) rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai február havi módosítás Ft-ban Sor. Megnevezés évi Pótei. Pótei. Pótei. Pótei. Módosított előirányzat június december január február előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 II. Felhalmozási bevételek 0 IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés 0 V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A melléklet 3

7 Sor. Megnevezés évi Pótelőir. Pótelőir. Pótelőir Pótei. Módosított előirányzat június dec. január február előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7. Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 4

8 1/B. számú melléklet a 3 /2012.(II.21.) rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat I. Kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 3 Dologi kiadások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Szociális ellátások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Pénzeszköz átadás 0 Pótelőirányzat december 0 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Tartalék Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Kiadás mindösszesen Pótelőirányzat december

9 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat

10 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. 2. számú melléklet a 3 /2012.(II.21.) rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként február havi módosítás Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm Ft-ban Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Statisztikai tev p.ei.12.hó Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Módosított előirányzat Zöldterület kezelés (2.sz. mell.)

11 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka (2.sz. mell.)

12 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat 02. hó Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális étkezés (2.sz. mell.)

13 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Gyerektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm. által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Köztemetés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó (2.sz. mell.)

14 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat (2.sz. mell.)

15 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőirányzat 06. hó SZKÖ pótelőirányzat 11 hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01 hó Pótelőirányzat 02 hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám (2.sz. mell.)

16 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőirányzat 06. hó (2.sz. mell.)

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Járóbeteg ell. Komplex tám Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, (2.sz. mell.)

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Eü.ellátás össz Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Könyvkiadás Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány (2.sz. mell.)

19 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat 06. hó (2.sz. mell.)

20 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Előzőből: Megoszlás összbevételen belül 87,11% 0,06% 0,21% 0,27% 3,60% 0,00% 9,03% 100% Működési bev.megoszlása 8,26% 0,09% 13,03% 43,67% 7,48% 29,11% 101,64% 0 102% Fejlesztési bev.megoszlása 0 22,0% 78,0% 100,00% 100% 19 (2.sz. mell.)

21 20. oldal (3. sz. melléklet) 3. számú melléklet a 3 /2012.(II.21.) rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható kiadásai szakfeladatonként február havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény hitel Mind Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Statisztikai tevékenység pótei.11.hó Módosított előirányzat Kisebbségi választás Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

22 21. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közutak üzemelt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

23 22. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Zöldterület kezelés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Pótelőirányzat 12. hó Közvilágítás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

24 23. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. 1 2 Település üzemelt.össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Óvodáztatási támogatás 0 0 Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon

25 24. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Átmeneti segély Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Temetési segély Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Köztemetés

26 25. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0

27 26. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Polgári Védelem Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s belf.személyszáll Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Munkahelyi vendéglátás 0 0 0

28 27. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbead Módosított előirányzat Ingatlanügynöki tev Pótelőirányzat 12. hó állateü.ellátás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

29 28. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Ált.gazdasági tev. helyi szinten Módosított előirányzat Központi költségvetési befizetési köt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Civil szervezetek támogatása Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikai akadálymentesítés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Pótelőirányzat 12. hó

30 29. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Módosított előirányzat Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Módosított előirányzat Napközi konyha Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb feladatok össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Cigány kisebbségi önk Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Szlovák kisebbs. Önk Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Kisebbségi önk. Össz

31 30. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02 hó Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Óv.nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat Óvodai nevelés, ellátás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat SNI óvodások ellátása

32 31. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőiányzat 01. hó Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

33 32. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ált.isk.okt. Tolmács Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 5-8 évf Módosított előirányzat Alapfokú művészeto.zenem Módosított előirányzat Alap.fműv.okt.táncm

34 33. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. Módosított előirányzat Napközi otthon Módosított előirányzat Tanulószobai nevelés Módosított előirányzat Isk. diáksport tev és tám Módosított előirányzat Iskolai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőrányzat 0. hó Módosított előirányzat Járóbetegell.komplex fejl.t Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz

35 34. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó

36 35. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Módosított előirányzat Egészségügyi ellát.össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Hiv. Önk.Tűzoltóság Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat

37 36. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind Filmhez kapcs. Jogok Módosított előirányzat Film vetítése mozikban Módosított előirányzat Világháló-portál szolgáltatás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat Nemzeti ünnepek programjai Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások

38 37. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény hitel Mind. Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közm.nt., köz.színterek műk Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Önállóan gad.össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat Kiadások mindösszesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 02. hó Módosított előirányzat

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) rendelettel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2011.(II...). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege. 1.

1. számú melléklet a.. /2011.(II...). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege. 1. 1. számú melléklet a.. /2011.(II.....). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés I.1. Intézmények

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV.18.) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV.18.) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.18.) rendelete A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés. A évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének. 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének. 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésr l szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1.

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1. 1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege 1.000 Ft-ban Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. A évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról

Előterjesztés. A évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a polgármester - az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. számú melléklet 43.oldal

1. számú melléklet 43.oldal 1. számú melléklet a.. /2010.(VIII....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételét E Ft-tal

Költségvetési bevételét E Ft-tal Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. (1) A 2012.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2007. (III.30) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2007. (III.30) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III.30) rendelete A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2012. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat

2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat 2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat Bevétel száma neve F k.sz. Módosítás jogcíme növekedés csökkenés Központi bevételekb l 841129 Pénzügyi igazgatás 4611 2009.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. 1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2..

(1.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2.. Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistótfalu

Részletesebben

támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei.

támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei. Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 9.melléklet Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Hévízgyörk Község Önkormányzata 2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.a. sz. melléklet ada Intézményi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011 (II.14.) önkormányzati rendelete áról A képviselő- testület

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2012. (X.26.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2012. (X.26.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (X.26.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2..

(1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2.. Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Vokány

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79.. előírásai szerint a polgármester

Részletesebben

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben