1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.."

Átírás

1 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében - Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. fejezet 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, - Bélapátfalva város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet III. fejezet 3.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (2) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány (2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 2 2.. (4) A Képviselő-testület által az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai 265 Egyéb működési célú kiadás Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Működési hiteltörlesztés Felhalmozási hiteltörlesztés Általános tartalék (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 4.. Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Bélapátfalva, április 12. Ferencz Péter polgármester Fehér Lászlóné címzetes főjegyző Kihirdetési záradék: Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került. Bélapátfalva, április 12. Fehér Lászlóné címzetes főjegyző

3 1. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képvieselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi módosított előirányzat Módosítás évi módosított előirányzat KIADÁSOK Helyi önkormányzati feladatok bevétele Helyi önkormányzati feladatok kiadása Intézményi működési bevételek Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb működési célú kiadás Kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatása Végleges pénzeszköz átvétel működési célra Felhalmozási költségvetés Intézményi finanszírozás Beruházás Polgármesteri Hivatal bevétele Felújítás Intézményi működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Hiteltörlesztés Támogatásértékű működési bevétel 0 Tartalék Intézményi finanszírozás Polgármesteri Hivatal kiadása Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevétel 0 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi finanszírozás Dologi kiadások Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményi működési bevételek Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési bevétel Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása Végleges pénzeszköz átvétel működési célra Működési költségvetés m el

4 4 Intézményi finanszírozás Személyi juttatások GAMESZ bevétele Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb működési célú kiadás Intézményi finanszírozás Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása Művelődési Ház és Könyvtár bevétele Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi finanszírozás Dologi kiadások Bevételek összesen: GAMESZ kiadása Finanszírozási bevételek Működési költségvetés Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Személyi juttatások Likvid hitel felvétele Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Művelődési Ház és Könyvtár kiadása Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 5 Cím szám Alcím szám Előir.csopsz 2. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Kiem.előir. szám Cím név Alcím szám Előir. csop.név BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ftban évi módosított előirányzat I. Fejezet Helyi Önkormányzat Helyi önkormányzati feladatok 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Ebből: Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Pótlékok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett központi adók Ebből: Gépjárműadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás ÖNHIKI Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Ebből: Lakásértékesítés Üzemeltetésből származó bevétel Támogatásértékű bevétel

6 1. Támogatásértékű működési bevétel OEP támogatás Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól Fejezeti kezelésű előirányzattól Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eu-s programokra Otthonteremtési támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Markhot Ferenc Kórháztól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bélkő Kft.-től Cím bevétele összesen: Intézmények finanszírozása: Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással: Polgármesteri Hivatal 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 2. Cím bevétele összesen: Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása: Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 6

7 Többcélú Kistérségi Társulástól 3. Cím bevétele összesen: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással: Petőfi Sándor Általános Iskola,Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Bélapátfalva Bölcsőde 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alcím összesen: Bélapátfalva Óvoda 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól Alcím összesen: Bélapátfalva Általános Iskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól 1.5. Munkaerőpiaci Alaptól Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Vállkozóktól Alcím összesen: Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen: Egerbocsi Óvoda 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól

8 8 Alcím összesen: 5. Egerbocsi Iskola 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól Alcím összesen: 4. Cím bevétele összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi önkormányzattól Többcélú Kistérségi Társulástól 5. Cím bevétele összesen: GAMESZ intézményi finanszírozása: GAMESZ bevétele finanszírozással: Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi Önkormányzattól Alcím összesen: Könyvtár 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alcím összesen: Cím bevétele összesen: Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása: Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:

9 9 I. Fejezet összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II.Fejezet Finanszírozási bevételek 1. Helyi önkormányzati feladatok 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Alcím összesen: Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli 2. bevételek 1. Hitelek Likvid hitel felvétele Alcím összesen: II. Fejezet összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 10 Cím szám Alcím szám Előir.csopsz 3. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Kiem.előir. szám Cím név Alcím szám Előir. csop.név KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ft-ban évi módosított előirányzat I.Fejezet Helyi Önkormányzat Helyi önkormányzati feladatok 1. Út, autópálya építés 1. Beruházás Alcím összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Dologi kiadások 0 Alcím összesen: 0 3. Közvilágítás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 1. Beruházás Alcím összesen: Háziorvosi alapellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás

11 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Fogorvosi alapellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás 1. Működési költségek 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Járóbeteg gyógyító szakellátások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás Alcím összesen: Közművelődési tevékenység 11

12 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 13. Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 14. Aktív korúak ellátása 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Alcím összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Ápolási díj alanyi jogon 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Ápolási díj méltányossági alapon 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat által folyósított ellátások

13 13 Alcím összesen: Átmeneti segély 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Temetési segély 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Közgyógyellátás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Köztemetés 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Civil szervezetek működési támogatása 4. Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátadások Bélapátfalva Sportegyesület Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság Polgárőrség Horgászegyesület Idegenforgalmi Egyesület Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület Eger Térsége TDM Egyesület Alcím összesen:

14 25. Önkormányzati jogalkotás 3. Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Helyi Önkormányzatnak Többcélú Kistérségi Társulásnak Központi költségvetési szervnek Háztartásoknak Előző évi pénzmaradvány átadás intézményeknek Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Non-profit szervnek Alcím összesen: Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 3. Dologi kiadás Felújítás Alcím összesen: Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Otthonteremtési támogatás 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás Háztartásoknak Alcím összesen: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a 14

15 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás Alcím összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2. Felújítás Alcím összesen: Egyéb máshová nem sorolható építés 1. Beruházás Alcím összesen: Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Helyi önkormányzatnak Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Alcím összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen:

16 2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen : Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 1. Idősek nappali ellátása 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Szociális étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Bélapátfalva Bölcsőde 1. Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen Bélapátfalva Óvoda 2. Óvodai ellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

17 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Óvodai étkezés 3. Dologi kiadás Alcím összesen: Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3) Bélapátfalva Általános iskola 4. Általános iskolai oktatás osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Általános iskolai oktatás osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Logopédiai szakszolgálat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Napköziotthoni ellátás 17

18 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Gyermekétkeztetés 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Munkahelyi étkeztetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Alcím összesen: Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (4-11) Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11) Egerbocs Óvoda 12. Óvodai nevelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12) Egerbocs Iskola 1. Személyi juttatások

19 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13) Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen: Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 1. Önkormányzatok elszámolásai-város-és községgazdálkodás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Lakóingatlan bérbeadása 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Sportlétesítmények működtetése 3. Dologi kiadások

20 20 Alcím összesen: Köztemető fenntartás és működtetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Állategészségügyi ellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Víztermelés, kezelés, ellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Munkahelyi étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10) Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház 1. Közművelődési tevékenység 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek müködtetése

21 21 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4) Könyvtár 3. Könyvtári állomány gyarapítása 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Könyvtári szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Könyvtár kiadása összesen: (1+2) Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen: I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! II. Fejezet Hiteltörlesztés 1. Működési hiteltörlesztés Fejlesztési hitel törlesztés II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék 1. Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

22 22 4. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés évi felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ft-ban évi módosított előirányzat I. Helyi önkormányzati feladatok 1. Beruházás Bölcsőde Vörösmarty M. utca építésének terve Ügyviteli gép beszerzése Egyéb gépek, berendezések vásárlása Szennyvízcsatorna építés Településrendezés Apátság úti parkoló és sétány kialakítás Tókörnyéki wc kialakítása Irodaház telefonkábel kiépítés Felújítás Szennyvízszivattyú felújítás Egyészségház mögötti terület rendezés Kazán felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Non-profit szervnek Otthonteremtési támogatás Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:

23 23 II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Beruházás 2. Felújítás Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen: III. GAMESZ 1. Beruházás 2. Felújítás 1. Önkormányzati ingatlan felújítása Gamesz felhalmozási kiadása összesen: IV. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Beruházás 2. Felújítás Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1434 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 55 55 3 55 Intézményi működési

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013.évi módosított 2013. évi teljesítés 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Mellékletek. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Mellékletek. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat Mellékletek 1. melléklet Címrend 2. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben