TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata évi zárszámadását a) Ft bevétellel, b) Ft kiadással, és c) 90 ezer pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) A évi és kiadások mérlegét, valamint a működési és felhalmozási és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. -ban megállapított bevételből a működési forrásonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete, a felhalmozási forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 3. Az 1. -ban megállapított kiadáson belül a működési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási kiadások feladatonkénti és célonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 4. A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt és ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 5. A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetési hiányának csökkentésére a Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványát teljes összegben elvonja. 5. 1

2 6. (1) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 8/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 4/2005. (VI. 10.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 6/2006. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 5/2007. (IV. 26.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 5/2008. (IV. 24.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 4/2009. (IV. 23.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2009. (XI. 25.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, 13/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelet, és 15/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a költségvetés és zárszámadás mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról szóló 14/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. Fábián Sándor polgármester Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet jegyző 2

3 1. melléklet a 7/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (2011.december 31.) ezer Ft-ban Cím Cím, alcím BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL megnevezése BEVÉTEL Működési Felhalmozási KIADÁS Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. 1 Költségvetési működési támogatás Fejlesztési támogatás 3 Adó Képviselőtestület működése Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Adóigazgatás Egészségügyi alapellátás Védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok Közművelődési tevékenységek Közművelődési intézmények működtetése 3 Könyvtári szolgáltatások Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés

4 Cím Cím, alcím BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL megnevezése BEVÉTEL Működési Felhalmozási KIADÁS Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. 3 Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése 2 Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása 13 Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 2 Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 17 Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása 18 Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatások elszámolása Lakáscélú kölcsön visszatérülése Ivóvízminőség-javító program 26 Forgalomlassító sziget építése

5 Cím Cím, alcím megnevezése BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL BEVÉTEL Működési Felhalmozási KIADÁS Működési Felhalmozási M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj Szilárd hulladéklerakó rekultivációja évi népszámlálás Földterület vásárlás 30 Egyéb önkormányzati Állami közút átvétele Szennyvízközmű felújítás Összesen

6 2. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (2011. december 31.) ezer Ft-ban Cím Cím, alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadás összesen Létszám M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. fő 4 Képviselőtestület működése ,2 5 Polgármesteri Hivatal ,5 1 Igazgatási tevékenység ,3 2 Adóigazgatás ,2 6 Egészségügyi alapellátás ,5 1 Védőnői ellátás ,5 2 Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat ,5 2 Családsegítő szolgálat ,5 3 Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Gyermekek nyári étkeztetése Iskolatej program Közművelődési feladatok ,8 1 Közművelődési tevékenységek ,5 2 Közművelődési intézmény működtetése ,5 3 Könyvtári szolgáltatások ,8 9 Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Közvilágítás Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése

7 Cím Cím, alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadás összesen M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. M.előir. Telj. 2 Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása Állategészségügyi feladatok Szociális juttatások Vagyonhasznosítás, üzemeltetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása Közterületek fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 17 Társulások működési támogatása Kistérségi társulás támogatása Ivóvízminőség-javító társulás támogatása 18 Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka Rendezvények Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Rendezési terv módosítása Állami támogatás elszámolása Szilárd hulladéklerakó rekultivációja évi népszámlálás Állami közút átvétele Létszám fő Összesen

8 3. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Cím Megnevezés TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.) Működési Támogatások Támogatás értékű Alcí m 1 Költségvetési támogatás - módosított előirányzat teljesítés Fejlesztési támogatás - módosított előirányzat - teljesítés 3 Adó - módosított előirányzat teljesítés Polgármesteri Hivatal - módosított előirányzat teljesítés Igazgatási tevékenység - módosított előirányzat teljesítés Egészségügyi ellátás - módosított előirányzat teljesítés Védőnői ellátás - módosított előirányzat 62 - teljesítés 62 2 Fogorvosi ellátás - módosított előirányzat 75 - teljesítés 60 7 Szociális ellátás - módosított előirányzat teljesítés Támogatási kölcsön visszatér. Pénzforgalom nélküli Értékpapír értékesítés Véglegesen átvett pénzeszközök Kötvénykibocsátás ezer Ft-ban Hitelek 8

9 Cím Megnevezés Működési Támogatások Támogatás értékű 1 Szociális étkeztetés - módosított előirányzat teljesítés Gyermekétkeztetés 8 Közművelődési feladatok - módosított előirányzat teljesítés Közművelődési tevékenységek - módosított előirányzat teljesítés Temetőfenntartás - módosított előirányzat 50 - teljesítés Közoktatási feladatok - módosított előirányzat teljesítés Általános iskolai oktatás - módosított előirányzat teljesítés Óvodai nevelés - módosított előirányzat teljesítés Szociális ösztöndíjak - módosított előirányzat teljesítés Települési hulladékkezelés - módosított előirányzat - - teljesítés Települési hulladék vegyes gyűjt. - módosított előirányzat - - teljesítés Állategészségügyi feladatok - módosított előirányzat teljesítés 205 Támogatási kölcsön visszatér. Pénzforg. nélküli Értékpapír értékesítés Véglegesen átvett pénzeszközök Kötvénykibocsátás Hitelek 9

10 Cím Megnevezés Működési Támogatások Támogatás értékű Támogatási kölcsön visszatér. 14 Szociális juttatások - módosított előirányzat teljesítés Vagyonhasznosítás, üzemeltetés - módosított előirányzat teljesítés Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. - módosított előirányzat teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása, üz. - módosított előirányzat teljesítés Közfoglalkoztatás - módosított előirányzat teljesítés Közcélú foglalkoztatás - módosított előirányzat teljesítés Rendezvények - módosított előirányzat 60 - teljesítés Rendezési terv módosítása - módosított előirányzat teljesítés Állami támogatás elszámolása - módosított előirányzat 56 - teljesítés évi népszámlálás - módosított előirányzat teljesítés 824 Pénzforg. nélküli Értékpapír értékesítés Véglegesen átvett pénzeszközök Kötvénykibocsátás Hitelek 10

11 Cím Megnevezés Működési Támogatások Támogatás értékű 30 Egyéb önkormányzati - módosított előirányzat teljesítés Összesen: - módosított előirányzat teljesítés Támogatási kölcsön visszatér. Pénzforg. nélküli Értékpapír értékesítés Véglegesen átvett pénzeszközök Kötvénykibocsátás Hitelek 11

12 4. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Cím Megnevezés TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT (2011. december 31.) Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű Támogatás értékű Támogatási kölcsön visszatér. 15 Vagyonhasznosítás - módosított előirányzat teljesítés Nem lakóingatlanok üzemeltetése, bérbeadása - módosított előirányzat teljesítés Lakáscélú kölcsön visszatérülése - módosított előirányzat 32 - teljesítés Egyéb önkormányzati - módosított előirányzat 50 - teljesítés 63 Összesen: - módosított előirányzat teljesítés Pénzforg. nélküli Értékpapír értékesítés Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft-ban Kötvénykibocsátás Hitelek 12

13 5. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (2011. december 31.) ezer Ft-ban Cím Egyéb felhalmozási célú Cím megnevezése Beruházás Felújítás kiadás, támogatás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. 5 Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Temetőfenntartás Közoktatási feladatok Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak 12 Települési hulladékkezelés Települési hulladék vegyes gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése,szállítása 25 Ivóvízminőség-javító program Forgalomlassító sziget építése Földterület vásárlás Szennyvízközmű felújítás Összesen

14 14

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Az alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben.

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1..

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben