CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez"

Átírás

1 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 Start munka program -téli közfoglalkoztatás 5 Országos közfoglalkoztatási program 6 Közfoglalkoztatási mintaprogram 7 Egyéb szárazföldi személyszállítás 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 9 Közvilágítás 10 Zöldterület-kezelés 11 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 12 Civil szervezetek működési támogatása 13 Óvodai intézményi étkeztetés 14 Iskolai intézményi étkeztetés 15 Gyermekek napközbeni ellátása 16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 17 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 19 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 20 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21 Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 2 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 3 Városi Könyvtár CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal

2 Sorszám 2. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI E Ft Összeg 1 Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoatása Települési önkormányzatik szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (MKP támogatás) Egyéb támogatások ÁHT-n belülről EU-s programokra Egyéb támogatás központi költségvetési szervtől Egyéb támogatás társadalombiztosítási alapoktól Egyéb működési célú támogatások egyéb ÁHT-n belüli szervektől Központi támogatások államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek: ebből: - iparűzési adó ebből: - gépjármű adó önkormányzatot megillető része Működési célú saját bevételek ebből: általános forgalmi adó visszatérítés ebből: gyermekétkeztetés bevétele ebből: vagyon üzemeltetésből származó bevétel Felhalmozási saját bevételek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási visszaigényelt áfa Finanszírozási bevételek Önkormányzat összes bevétele Intézmények irányító szervi támogatásai Intézmények átvett pénzeszközei Intézmények saját bevétele Intézmények összes bevétele Önkormányzat konszolidált bevétele Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat finanszírozási kiadásai Önkormányzat összes kiadása: Intézmények működési kiadásai Intézmények felhalmozási kiadásai Intézmények finanszírozási kiadásai 0 37 Intézmények összes kiadása Önkormányzat konszolidált kiadása

3 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft) CÍM 1 2 Személyi jellegű Munkaadót terhelő Működési kiadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú átadott pe. Finanszírozási kiadások Beruházási, felújítási kiadások Szervezet megnevezése Dologi jellegű Összesen Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Kiadások mindösszesen

4 Önkormányzat saját bevételei Önk. kv-i tám (normatíva) és támogatás értékű működési bevétel OEP-től MKP-tól és egyéb szervtől ÁHT-n belülről Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátások Egyébműködési célú kiadások (átadott pénzeszközök, visszafizetések, elvonások) Finanszírozőási kiadások (irányítószervi támogatás, hitel, kölcsönnyújtás, -törlesztés) Létszám 4. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Bevételek Működési kiadások Cím, alcí m 1.1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Start munka program -téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb 1.11 szolgáltatások , Civil szervezetek működési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 1.17 ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 1.19 ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ,00

5 4./a melléklet a./2015. (.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím Csanádpalota Város Önkormányzatának évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai E Ft Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 776 ebből: helyi megállaptású közgyógyellátás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ebből: óvodáztatási támogatás 240 ebből: egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások Munkanélküli aktív korúak ellátásai ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások ebből: rendszeres szociális segély ebből: átmeneti segély 414 ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély ebből: köztemetés 17 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 599 ebből: Bursa Hungarica 599 Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen

6 4./b melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Cím 12. Alcím alatti, évi működésre ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök részletezése ( E Ft) 2014 Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület 0 - Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny 0 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 0 - Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör 50 - Nyugdíjas Klub 0 - Marosvidék Baráti Társaság 0 - Cspalotai Motorosok 0 - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület "Csibész" 60 - Helytörténeti Kör Csanádpalota 0 - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport Egyéb civil szerv támogatása (Nyári gyerektábor) 27 - Makói Többcélú Kistérségi Társulás 734 Átadott pénzeszközök összesen 3 771

7 4/c. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Bevételi jogcím Összeg Kiadási jogcím Összeg 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ingatlanok felújítása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások EU-s programokhoz Ingatlanok beszerzése Felhalmozási célú átvett támogatások Gépek járművek beszerzése Önkormányzat saját fehalmozási bevétele Szennyvíz csatornázási beruházás Visszaigényelt beruházási ÁFA Bevétel összesen: Beruházási ÁFA kiadás Összesen:

8 CÍM, ALCÍM irányító szervi támogatás Működési célú támogatások közhatalmi bevétel Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatások Beruházási kiadások Létszám 5. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI irányító szervi támogatás saját bevétel Működési kiadások felhalmozási kiadások Bevétel összesen Kiadás összesen 2 Közös Önkormányzati Hivatal Csp

9 Intézm. tev. bev. 6. melléklet a.../2015. (...)önkormányzati rendelethez VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési kiadások Cím, alcím Intézmény megnevezése Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Átadott p.e 3.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd , Könyvtári szolgáltatások alapt Városi Könyvtár , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt , Közművelődési int., közösségi színt.műk Kelemen László Művelődési Ház ,00 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN átvett bevétel központi irányítószervi támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Felhalmozási kiadások Létszám

10 7. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatások Központi támogatások Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat közhatalmi bevételei Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű átadott pénzeszközök Finanszírozási kiadások Összesen Összesen CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei 2081 Felújítási kiadások 286 Támogatások Beruházási kiadások Átvett bevételek Visszaigényelt ÁFA Összesen Összesen Hiány 0 Többlet 0

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Ikt. szám: /2014 Szöveges beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint az államháztartás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben