RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére"

Átírás

1

2 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA: Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Központi támogatás meghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni december 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra. - Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt két havi összege, illetőleg előleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segély kiadási előirányzata emelkedik. A szociális ellátások kiadási előirányzatának rendezése során figyelembe vettük a visszaigénylést és a tényleges kifizetéseket is. Az év elején tervezett létszám becsült volt, év közben többször módosult. - Rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata emelkedik. - Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.

3 2 - Év közben a feladatmutatóhoz kötött normatívák a tényleges létszámhoz igazodóan módosításra kerültek. Csökkent a szociális étkezők száma, a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, de az általános iskola tanulólétszáma is. Együttes hatásuk Ft támogatás csökkenést okozott. - bérpolitikai intézkedések támogatására Ft érkezett. - Az önkormányzati választásra Ft, ot a települési kisebbségi választásra Ft-ot kaptunk. Átvett pénzeszközök - Gyermektartás díj megelőlegezésből Ft térült meg, - otthonteremtési támogatásra Ft-ot kaptunk. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás leutalt összege Ft volt, - közműfejlesztési hozzájárulásra Ft-ot, - az általános iskola informatikai fejlesztésre Ft-ot kaptunk. Testületi hatáskörben bevételi többletek: - A működési hitel eft-os csökkenését tartalmazza a melléklet. Egyéb bevételek: - Az iskolabusz kistérségi támogatására ténylegesen 910 eft-ot kaptunk, mivel a busz nem év elejétől szállított tanulókat. A tervezett támogatás Ft-tal csökkentendő. - Az folyamán több kár érte intézményeinket, melyből a biztosító Ft-ot megtérített. - Közbeszerzési eljárásaink során az tájékoztatók bevétele Ft volt. - A tényleges teljesítés alapján a helyi iparűzési adó előirányzata Ft-tal növelhető, - a Polgári Védelem a Kistérségtől Ft támogatást kapott. A támogatás összege évben nem került felhasználásra. - A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege augusztus-december hónapokban Ft. - A kórháztól a kiegészítő alapellátásra Ft érkezett, - átvett pénzeszközeink a szociális területen növekedtek, illetve egy évi köztemetés megtérítésére Ft érkezett, - lakásvásárlás-támogatás megtérülése jelentősen elmarad a tervezettől, Ft előirányzat csökkentés indokolt, - az általános iskola akadálymentesítésére csak az első elszámolás érkezett meg, a tervezett bevételi előirányzat így túlzottá vált (2011. évben az összeg megérkezett egyszámlánkra), - A Könyvtár eredményesen szerepelt két pályázaton, a támogatások összegeinek előirányzata rendezendő. - a Rétes-napra tervezett támogatás nem érkezett meg, előirányzata zárolandó. - Az általános Iskola évi NUPI pályázata nyereménye évben került elszámolásra. A Ft támogatás mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezendő. - Kisebbségi önkormányzataink támogatásai szintén rendezésre kerültek (feladatalapú támogatás, rendezvények támogatása stb.) Bevételi előirányzat helyesbítése: A bevételi előirányzatok közül a közműfejlesztési hozzájárulás és a kríziskezelés támogatását szükséges átvezetni a központosított előirányzatok és a működési célú támogatás fejezettől bevételi nemek között. Kiadások : A kiadások között a központi támogatásból - a szociális kiadások rendezése megtörtént. A kiadások jellemzően nem egyeznek meg a bevétellel, mivel a létszámváltozások önkormányzati támogatása jelen előterjesztésben, egy összegben, a tényleges kifizetés alapján kerül rendezésre. Példaként említem, hogy a évi költségvetés tervezésekor 30 fő közcélúval számoltunk. Létszámuk az év folyamán jelentősen megnövekedett

4 (év végén 47 fő volt). Ápolási díjra a tervezés időszakában 7 fő volt jogosult alanyi jogon és valamint fő méltányossági jogon év végére 12 fő alanyi jogon és 1 fő méltányossági alapon kapta az ellátást. Lakásfenntartási támogatást az év elején 78 fő, év végén 90 fő kapott; - a választások kiadási előirányzata is a központi támogatással szemben került módosításra. A választások során néhány forintos többlet kiadásaink keletkeztek. - az általános iskola informatikai fejlesztésre kapott támogatása is e jogcímen került módosításra. Testületi hatáskörben: - Kotroczóné Somosi Éva és Drajkó Vilmosné képviselőasszonyok tiszteletdíjaikat ajánlották fel különböző célokra. - Az ingatlanügynöki tevékenységen fennmaradó összeg az év folyamán kevésnek bizonyult. A Kossuth utcai ingatlanok értékbecslésének megrendelése testületi kötelezettségvállalás volt, a vállalási díj kismértékben meghaladta a még fennmaradó előirányzatot. - a volt laktanya területén távbeszélő hálózat kiépítését vállalta a Képviselő-testület. A testületi döntés szerint a kiadás forrása a fejlesztési hitel. Mivel bevételeink előirányzata meghaladja a tervezettet, újabb hitel kimutatása, felvétele nem indokolt. Egyéb kiadás: Az egyéb jogcímeken javasolt előirányzat rendezése a tényleges teljesítés kiemelt előirányzatokkal történt egybevetés alapján kerül sor. Összességében elmondható, hogy valamennyi intézmény igen takarékosan gazdálkodott évben. Egyetlen intézmény sem használta fel a rendelkezésére álló előirányzatát. A módosításra az előirányzat gazdálkodás folyamán kötelezően figyelendő kiemelt előirányzatok miatt van szükség. A módosítás során ahol hangsúlyozom kiemelt előirányzaton belül minimális túllépés volt, igyekeztünk átcsoportosítással, tartalék feloldással rendezni a különbözetet. Jelentősebb előirányzati többletekről: - az általános iskola felújítása során már a szerződéskötéskor látszott, hogy a beruházás összköltségéhez viszonyítottan, szerényebb korrekciót kell végrehajtanunk az előirányzatok vonatkozásában (1.094 eft), - a Könyvtár a pályázaton nyert támogatás felhasználását megkezdte, a pályázat utófinanszírozású, tehát első lépésben a költségvetésből kell biztosítani a forrásokat (2.819 eft). Kiadási előirányzat helyesbítése: A technikai átvezetések jelentős részt a cafetéria juttatás Szja vonzatának átvezetést tartalmazzák. A juttatás az év elején bruttó összeggel a személyi jellegű kiadások között került tervezésre, az szja a tényleges felhasznált követően vált ismertté szeptember közepén a szakfeladat-rendben újabb változás következett be. Valamennyi pénzügyi igazgatási szakfeladat megszüntetésre került. A pénzügyi igazgatáson lévő előirányzatok, teljesítés adatok az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerülnek átvezetésre. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala eft-tal emelkedik és eft-ra módosult. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. 3 Rétság, február 17. Mezőfi Zoltán polgármester

5 Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének /2011./II. / önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget: Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből a) központi támogatás ezer Ft b) működési bevétel ezer Ft c) működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft d) helyi adó ezer Ft e) átengedett adó 0 ezer Ft f) működési hitel felvét ezer Ft g) fejlesztési célú bevétel -708 ezer Ft h) fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft i) fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft 1

6 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. Megnevezés Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: felújítás Intézményi felhalmozás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft -28 ezer Ft ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú átadás Fejlesztési kiadás Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat 2

7 - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 1. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Fejes Zsolt jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Fejes Zsolt jegyző 3

8 1. számú melléklet a.. /2011.(II.....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi költségvetés mérlege Bevételek Ft-ban évi 2010 évi 2010 évi évi február Sor. Megnevezés augusztus havi módosított mód.ei. havi előirányzat pótelőirányzat pótelőiányzat elői. össz. I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen számú melléklet 70.oldal

9 Kiadások évi 2010 évi 2010 évi évi február Sor. Megnevezés augusztus havi módosított mód.ei. havi előirányzat pótelőirányzat pótelőiányzat elői. össz. I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kaidások mindössz Költségvetési kiadások összesen számú melléklet 70.oldal

10 1/B. számú melléklet a.../2011. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pótelőiányzat 0 Pótelőirányzat február Módosított előirányat összesen Pénzmaradvány 0 Mód. Előirányzat Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Munkaadót terhelő járulékok Pótelőirányzat február Dologi kiadások Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék Pótelőiányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányat összesen Módosított előirányzat Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen

11 2. számú melléklet a évi költségvetési rendelethez (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat február Pü. Ig. megszúntetése Mód. Előirányzat Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pótelőirányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Országgyűlési képv.vál. 0 Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Önkrományzati képv.választás Pótelőirán Kis.Önk. Képviselő választás 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Választási feladatok Pótelőirányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, 0 2. számú melléklet 18.oldal

12 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg. 0 Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működtetés Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Házi segitségnyujtás 0 Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély 0 Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám. 0 Pótelőirányzat 06 hó póelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat felbruár hó Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám. 0 Pótelőirányzat 06 hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell számú melléklet 19.oldal

13 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Közgyógyellátás Közetemetés 0 Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás 0 Pótelőirányzat 06 hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Gyerektarási díj megelőlegezés 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótelőriányzat február Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06 hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőriányzat február Módosított előirányzat Megelőzés, szakhat.tev 0 0 Pótelőiárnyzat 08. hó Katasztrófa véd.össz Polgári védelem Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás számú melléklet 20.oldal

14 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiányzat 06 hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiányzat 06. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg. 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat 06. hó Pótelőiányzat 08. hó Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat finanszírozási műveletek Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Kisebbségi önkormányzatok Pótelőirányzat 06. hó számú melléklet 21.oldal

15 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám. 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú táncoktatás 0 Pótelőirányzat 06.hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat számú melléklet 22.oldal

16 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat 06.- hó Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 281 Módosított előirányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat Módosított előirányzat Eü.ellátás össz Pótelőirányzat Pótlőirányzat február Módosított előirányzat számú melléklet 23.oldal

17 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 5 Hivatásos önk. Tűzolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése Könyvtári szolgáltatások Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat Pótelőirányzat február Pótelőirányzat 08. hó Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat számú melléklet 24.oldal

18 3. számú melléklet a évi költségvetéshez (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó 06. hó % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Pénzügyi igazgatás megszűntetése Mód. Előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat Adóigazgatás Pótelőirányzat 06. hó % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó 0 Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat / Pénzügyi igazgatás Pótelőirányzat 06. hó % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó számú melléklet 25.oldal

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

2012. évi költségvetés módosítása

2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben