1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege"

Átírás

1 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege évi 2010/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 5,03% Iparűzési adó ,76% 19,19% Építmény adó ,92% 4,96% Kommunális adó ,00% 0,92% Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,91% 25,06% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,42% 3,28% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,42% 3,28% Gépjármű adó ,00% 2,11% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 5,49% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,05% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,34% 30,82% II. Felhalmozási bevételek ,83% 1,21% III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,93% 2,48% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,80% 3,14% Működési célú pénzeszköz átvétel össz ,91% 5,61% Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 2,61% Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen ,42% 8,22% III. Átvett pénzeszköz összesen ,85% 8,22% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,62% 14,79% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 1,72% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / ,36% 0,12% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 16,63% V.4. Visszatérülések ,00% 0,17% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,32% Bevétel összesen ,94% 63,23% VII.1. Hitel felvétel működési célú ,41% 15,85% VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen ,74% 79,25% Ft-ban

2 évi 2009/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,60% 29,71% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,71% 7,44% 3 Dologi és egyéb kiadások ,51% 22,84% 4 Szociális ellátások ,08% 2,01% 5 Pénzeszköz átadás ,41% 9,48% 6 Működési tartalék ,92% 0,40% 7 Hitel visszafizetés ,90% 2,95% Működési célú kiadás összesen ,81% 71,88% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,55% 0,04% 2 Felújítások ,44% 3 Egyéb beruházás ,92% Felhalmozási kiadás összesen ,98% 24,09% 4 Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,00% 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 0,00% 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0,00% 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 0,00% Felhalmozási kiadások összesen ,84% 24,09% 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,33% 1,08% Fejlesztési célú kaidások mindössz ,75% 25,17% Költségvetési kiadások összesen ,74% 100,00%

3 Sor. Megnevezés 2010 évi 2010/ évi 2009 előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 5,00% Iparűzési adó ,76% 30,50% Építmény adó ,92% 3,78% Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,36% 34,27% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,42% 3,67% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,42% 3,67% Gépjármű adó ,00% 2,47% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 6,14% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,15% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,36% 40,56% III1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,03% 6,82% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,84% 6,97% III. Átvett pénzeszköz összesen ,91% 13,79% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,63% 22,48% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 2,51% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / ,36% 0,19% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 25,17% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,00% Bevétel összesen ,02% 83,36% Működési célú bevételek mindösszesen ,02% 83,36% Fejlesztési célú bevételek 1/A számú melléklet a.../2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai I.2. Kommunális adó ,00% 1,23% II. Felhalmozási bevételek ,42% 0,07% IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 3,47% I ,00% Tárgyi eszköz értékesítés ,44% V Visszatérülés ,00% 0,23% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,40% Fejlesztési célú bevétel összesen ,97% 5,44% VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen ,31% 16,64% Költségvetési bevételek mindösszesen ,38% 100,00% Ft-ban

4 Működési hitel ,41% Finanszírozással növelt bevétel ,74% 2010.évi 2010/ évi Sor. Megnevezés 2009, évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,60% 39,60% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,71% 12,55% 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások ,51% 25,80% 4 Szociális ellátások ,07% 1,95% 5 Pénzeszköz átadás ,41% 1,99% 6 Működési tartalék ,92% 0,88% 7 Hitel visszafizetés ,89% 1,01% Működési célú kiadás összesen ,81% 83,78% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,00% 10,74% 2 Felújítások ,00% 3 Egyéb beruházás ,00% Felhalmozási kiadás összesen ,65% 10,74% 4. Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,14% 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% 6 Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 0,00% Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen ,70% 0,14% Tárgyévi fejlesztés összesen: ,84% 6. Fejlesztési hitel visszafizetés ,33% 1,72% Fejlesztési célú kiadások összesen ,75% 12,60% Költségvetési kiadások mindösszesen ,74% 100,00% Működési célú bevételek mindösszesen ,02% Működési célú kiadás ,81% Működési célú bevétel, kiadás különbözete ,02% Fejlsztési célú bevétel ,00% Fejlesztési célú kiadás ,75% Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete ,11%

5 1 1/B. számú melléklet a.../2010. (II.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban 2010 Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 944 Központi támogatás Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék 0 Kiadás mindösszesen

6 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás 0 Adóigazgatás 0 Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működteté Telep. Üzemelt.össz Házi segitségnyujtás Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Mozgáskorl. közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Gyerektarási díj megelőlegezés Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz számú melléklet a.. /2010. (II...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként

7 Polgári védelem Katasztrófa véd.össz Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 1 5 Egyéb felad. Össz Cigány kisebbs.önkorm. 0 1 Polg. Hiv. összesen Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Cím Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c.b. Fejl.hitel. Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz

8 Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Eü.ellátás össz Hivatásos önk. Tűzolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Polg. Hiv. összesen Előzőből: Működési bev Fejlesztési bev Pémzmaradvány

9 1 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz

10 2 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf

11 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen

12 1 4. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pénzügyi igazgatás feloszt.kte-e 1 14 Város és községgazd.szolg.pü.ig Közokt. tev. kapcs.pü.ig Eü.ellátás pü.ig Szoc. ellátás pü. Ig Szórakoztató tev. pü. Ig Igazgatási tev.közvetlen ktg felosztott ktg Ig. tevékenység mindössz Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Felosztott ktg Tel.hull.gy. Összesen Közutak üzemelt Felosztott költség Közutak szakfeladat össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Felosztott költség Köztem szakfeladat össz Település üzemelt.közv Felosztott költség Szakfel.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon

13 1 315 Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Felosztott költség Szoc. Étk. mindössz Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz.közv Felosztott ktg Szoc. ellátás összesen Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Felosztott ktg Munkah.v.összesen Egyéb vendéglátás Felosztott ktg Egyéb vendél.összesen Lakóing.bérbeadása, üzemelt Felosztott ktg Lakóing bérbead. minössz Nem lakóing.bérbead Felosztott ktg Nem lakin.bérbead.összesen Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Felosztott ktg M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek

14 Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Felosztott ktg Egyéb szór. tev. össz Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Felosztott ktg Egyéb feladat mindössz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Felosztott ktg Polg.hiv. mindösszesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Óvodai int. étk.mindössz Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás Felosztott ktg Óvodai nev. Minösszesen SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Felosztott ktg Óvodai ell.minössz Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Isk.int. étkezetés összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács

15 4 318 SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Felosztott ktg Isk.ellátás mindösszesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Részben önáll. Gazd.össz Felosztott ktg Költségek mindöss Kiadások mindösszesen Felosztott ktg Mindösszes költség

16 5. számú melléklet a /2010. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi központi és Szja. támogatása 1 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. forintban szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítő támogatás Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás Ebből 0 Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva Csak szociális étkező csak házi segítségnyújtás Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből c alapján 8 hó 2, c alapján4 hó 1, d alapján 8 hó 1, d alapján4 hó 1, e alapján 8 hó 1, e alapján4 hó 0, Normatív kedv. jogosultak étkeztetése Óvodai ellátás támogatása összesen

17 2 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 3 Általános iskolai ellátás évf. alapnormatíva hóra hóra 148, évfolyam alapnormatíva hóra 159, hóra 151, Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása Ebből1-4 évf.(8hó) 23, Ebből1-4 évf.4hó) 22, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 22, Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó 13, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 26, Ebből:8 évfolyam 4 hó 23, Tanulói tankönyvtámogatás alap Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés Általános iskolai ellátás összesen SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből: a.pont alapján 12 hó 1, cpont alaoján 8 hó 1, cpont alaoján 4 hó 2, dpont alaoján 8 hó 7, d.-pont alaoján 4 hó 5, e.pont alaoján 8 hó 4, e.-pont alaoján 4 hó 5, Napközis ellátás évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez Általános iskolai ellátás mindösszesen

18 3 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 6 Helyi közművelődés támogatása Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám Kisebbségi önkormányzatok támogatása Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt Előzőből (eft) Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás Önkormányzati tűzoltóság támogatása Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz 0 Szja összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása

19 6. számú melléklet a../2010. (II...) számú. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Szakfeladat Megnevezés Feladat megnevezése évi előirányzat I. Beruházások Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás Ált. iskola 5-8 évf. kerítés kialakítás Járóbetegell. komplex fejl.tám. 1 db laptop beszezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Gépkazán, eringető szivattyú Köztemető-fenntartás és működtetés Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Napközi konyha: 5 fő Beruházás összesen Villanysütő beszerzése II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Óvodai ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Iskola akadálymentesítés önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtár felújítás Könyvtári szolgáltatások Könyvtár felújítás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen Vizesblokk felújítás, belső festés III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás szerzési támogatás Járóbetegell. komplex fejl.tám. Pénzeszköz átadás Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen Csatorna beruházás

20 7. számú melléklet a../2010. (II..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Költségek Cím Intézmény, feladat Működési Műk Felhalm. Összesen Működési Átvett Pénz. Központi Fejl. Összesen Önkorm. Létszám kiadás tart. kiadás bevétel pénze. maradv. támogat. átvett támog. 2 1 Fiz. akadálym. prog.és tám ,50 Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen , Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen ,70 Bevételek 1000 Ft-ban

21 Költségek Bevételek Cím Intézmény, feladat Működési Műk Felhalm. Összesen Működési Átvett Pénz. Központi Fejl. Összesen Önkorm. Létszám kiadás tart. kiadás bevétel pénze. maradv. támogat. átvett támog. 4 1 Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz , Hiv. Önk.Tűzoltóság , Közművelődési intézmény ,69 0 Önállóan gazdálkodó

22 8. számú melléklet a.../2010. (...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Költségek Cím Intézmény, feladat Működési Fejl. Összesen Működ. Egyéb Átvett Központi Fejl. Fejl.célú H.adók Összesen Önkorm. Létszám kiadás hitel kiadás bevétel bev.+ pm pénze. támogat. átvett bev. szja.8% hitel támog. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev , Település üzemelt.össz , Szociális ellátás , Katasztrófa védelem össz , Egyéb feladatok össz ,00 Polgárm. Hiv. összesen , Kisebbségi önk. Össz ,00 1 Polg.Hiv.összesen ,50 2 Óvodai ellátás összesen ,50 3 Iskolai ellátás összesen ,70 4 Egészségügyi ellát.össz ,38 5 Hiv. Önk. Tűzoltóság ,00 6 Közművelődési int ,69 Önállóan Gazd.össz , Polg. Hiv. mindösszesen ,77 Előzőből közhasznú,közcélú foglalk.létszáma 25,00 Bevételek 1000 Ft-ban

23 9. számú melléklet a../2010./ (II...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek évi létszáma Cím Intézmény 2009.I évi i 2010 II.01. Évközi terv. Tervezett lsz. feladat létszám változás változás létszám változás Önkormányzati jogalkotás 0,00 1,00 1,00 1,00 Önkorm igazgatás 22,50-5,00 17,50 17,50 Pénzügyi ig. 0,00 3,50 3,50 3,50 Adóig 1,50 1,50 1, Önkormányzati igazgatási tevékenység 22,50 0,00 1,00 23,50 23,50 Köztemető 0,00 0,50 0,50 0,50 M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Közhasznú foglalkoztatott 2,00 0,00 2,00 2,00 közcélú foglalkoztatás 22,00 0,00 22, , Település üzemeltetés összesen 24,00 0,00 1,50 25,50 25, Házi szociális gondozás 1,00 1,00 1, Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat 1,50 1,50 1, Műszaki csoport 5,00-2,00-1,00 2,00 2, Gépjármű üzemeltetés 1,00 1,00 1,00 1 Polgármesteri hivatal összesen 55,00-2,00 1,50 54, , Óvodai ellátás 12,50 12,50 12,50 0,00 0,00 3 Általános iskolai nevelés 28,01 0,00 28,01 28,01 3 Ebből fizikai 5,50 0,00 5,50 5,50 3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev. 1,00 0,00 1,00 1,00 3 Napközis ellátás 4,69 0,00 4,69 4, Konyha 6,00-1,00 5,00 5,00 3 Iskolai ellátás össeseen 39,70-1,00 38,70 38,70 Háziorvosi szolgálat 3,63 0,00-1,00 2,63 2,63 Fogorvosi ellátás 3,50 3,50 3,50 Család és nővédelmi eü.gond. 2,00 2,00 2,00 Ifjúság eü. gond. 0,50 0,50 0,50 Fizikoterápia és labor 5,75 5,75 5,75 4 Egészségügy ellátás összesen 15,38 0,00-1,00 14,38 14,38 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 3,00 3,00 3,00 0,00 0, Művelődési központ: közalkalmazott 6,00 0,00 6,00 6,00 közhasznú foglalkoztatott. 0,00 0,00 0,00 0, Könyvtár közalkalmazott 2,44 0,25 2,69 2,69 közhasznú foglalkoztatott 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 6 Művelődési Központ és Könyvtár 9,44 0,00 0,25 9,69 9,69 0,00 0,00 Részben önállóan gazd. kv.szervek össz. 80,02-1,00 79,02 79,02 Polgármesteri hivatal mindösszesen 135,02-3,00 132, ,02 Előzőből köözhsznú, közcélú fogl. 25,00 0,00 25, ,00

24 10. számú melléklet a../2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóelengedés jogcíme mértéke % összege jogcíme Egyéb jogcím mértéke % összege forintban Támogatás összesen 1. Nemleges kimutatás 0 0 összesen 0 0 0

25 11. számú melléklet a... /2010. (II.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása ezer Ft-ban Sor- Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek sz Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Szennyvízberuházás Összesen Tűzoltóság gépjármű Tőke beszerzés részletre Kamat Összesen Fejlesztési Hitel össz. Tőke Kamat Összesen Összesen

26 12. számú melléklet a../2010. (II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz. Bevételek Működési bevételek összesen Egyéb sajátos bevétel Helyi adó összesen Átengedett adó össezsen Fejlesztési célú bevétel Központi támogatás összesen Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Működésre átvett pénze Fejlesztésre átvett pénz Bevételek összesen Előző havi záró egyenleg Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyé kiadás Szociális ellátás Pénzeszköz átadás Tartalék Működési hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen Beruházás 0 hitel törlesztés Fejlesztési kiadás Fejlestzési célú pénzeszköz átadásl Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadás összesen

27 13. számú melléklet a.../2010. (II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi várható bevételei és kiadásai Sor. Megnevezés év év év I. Működési célú bevételek 1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Személyi jöv. adó normatív módon elosztott Személyi jöv.adó helyben maradó része Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatások 3 1 Normatív állami támogatás Egyéb támogatások (kisebbség, tűzoltóság Költségvetési támogatás összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz összesen Működési hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek 1 Kommunális adó 2 Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztpésre átvett Visszatérülés 6 Fejlesztési célú hietl felvétel Fejlesztési célú bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás tartalék Működési célú hitel visszafizeté Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítás Fejlesztési tartalék 0 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5 Egyé fejlesztési célú kiadás Lakásszerzési támogatás Felhalmozási kiadás összesen Hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadások mindösszesen előzőből: kisebbségi önkormányzatok

28 14. számú melléklet a../2010. (II...) számú rendelethez Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások Szakfeladat MEGNEVEZÉS száma Egyéb televízióműsor-készítés összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban Szakf Ftban db kamera beszerzése Áfa % Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) Programok op.rendsz.+office + szakmai+takar r Áfa % I. számlaosztály összesen M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán és 1 db keringető sziv.vás áfa % Felhalmozás összesen Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő 1263 Felsős épület kerítése Összesen: ÁFA % Felhalmozás összesen: Járóbetegell. komplex fejl.tám db laptop beszezése Áfa % Felhalmozás összesen Könyvtári állomány gyarapítása 1263 Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Könyvtári szolgáltatások 1263 Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1263 Vizesblokk felújítása Műv.központ belső festés Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Felhalmozás összesen

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben