7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza."

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII.törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. 1) Kál Nagyközség Képviselıtestülete a 28. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Ft 28. évi nyitó pénzkészlettel Ft bevétellel, Ft kiadással, Ft záró pénzkészlettel, a kiadáson belül Ft személyi jellegő kiadással, Ft TB járulékkal, Ft munkaadói járulékkal, Ft egészségügyi hozzájárulással, 418. Ft táppénz hozzájárulással, Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékkal, Ft dologi kiadással, Ft egyéb folyó kiadással, Ft támogatás értékő mőködési kiadással, Ft államháztartáson kívüli mőködési pénzeszközátadással, Ft társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással, Ft beruházási kiadással, Ft felújítási kiadással, 12. Ft támogatás értékő felhalmozási pénzeszközátadással, 41. Ftállamháztartáson kívüli felhalmozási pénzeszköz átadással, 81. Ft függı kiadással hagyja jóvá. 2) A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az önkormányzat létszámadatát az 5.sz. melléklet tartalmazza. 3. A Polgármesteri Hivatal mint önálló intézmény és a részben önálló intézmények bevételeit és kiadásait az 1-9-ig, mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6.sz. melléklet tartalmazza évi költségvetési pénzmaradványt Ft összegben hagyja jóvá a 1. sz. melléklet szerint.

2 6. A kisebbségi önkormányzat 28. évi költségvetés végrehajtását 697. Ft bevétellel, 654. Ft kiadással, 43. Ft záró pénzkészlettel elfogadja a 14. sz. melléklet szerint. 7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. 8. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztésével gondoskodik. Tompa Vilmos sk. Polgármester Farkas Istvánné sk. jegyzı

3 BESZÁMOLÓ JELENTÉS KÁL NAGYKÖZSÉG 28. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 28. évi eredeti költségvetési elıirányzat Ft, mely Ft összeggel növekedett, így a módosított elıirányzata Ft. Kál Nagyközség Önkormányzata a 28. évet Ft bevétellel, Ft kiadással zárta. Bevételünket az eredeti elıirányzathoz képest 127,3 %-ra, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 18,3 %-ra teljesítettük Pénzmaradvány nélkül ez Ft bevételt, illetve Ft kiadást jelent. Nyitó pénzkészletünk Ft volt, záró pénzkészletünk Ft. 28. évben önkormányzatunknál feladatelmaradás nem volt, az intézményeink mőködését zavartalanul biztosítottuk. Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs, a személyi kifizetések és a segélyek utalását minden hónapban határidıre biztosítottuk. A meglévı épületek felújításával és eszközök beszerzésével az intézmények színvonalasabb mőködését biztosítottuk. Az állami támogatás és az SZJA 1 %-ban kiutalásra került. A 28. évi normatív elszámolásból Ft állami támogatást, valamint adóerıképesség miatt Ft-ot kapunk vissza 29. évben. Összességében Ft kerül majd kiutalásra az önkormányzat részére. Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását. Gépjármőadó bevételünket 136,2 %-ra teljesítettük, Ft összegben. Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevıdik össze: - vállalkozók kommunális adója: Ft - iparőzési adó: Ft - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel 8. Ft Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Ft, melybıl: - Alapítványi támogatások iskolának (útravaló pályázat) 15. Ft (Közóért alapítvány) 82. Ft ( Közoktatás közalapítvány) 12. Ft - Szociális otthon (2 fı) egyszeri hozzázárulása 2.4. Ft Ft Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl Ft összegben, melybıl - TB alapoktól Ft

4 Elkülönített állami alapoktól a jövedelempótló támogatásra és a közhasznú munkaváll.bére és járulékaira Ft összegben. - Fejezeti kezeléső elıirányzatból összesen Ft, ebbıl: mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft iskolatej támogatás Ft egyszeri pénzbeni gyev Ft kiegészítı gyev Ft jövedelemkülönbség 27.évi el Ft - Központi költségvetési szervtıl választásra 717. Ft - Helyi önkormányzatoktól 425. Ft Felhalm.célú pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl 12. Ft összegben, melynek összetevıi: - alapítványtól (Közoktatási közalapítvány, iskola 12. Ft Intézményi mőködési bevételünk Ft, melyet az eredeti elıirányzathoz képest 133 %-ra teljesítettük. Kamatbevételünk Ft volt 28. évben. Kiadásunk teljesülése az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 18,26 %-os, a módosított elıirányzathoz mérten 92, %-os. 28. évi kiadásunk összetevıi: a kiadásunkból mőködési kiadás, Ft mőködési célú támogatás (lásd 1-3-ig), Ft a felhalmozási kiadás (lásd: 4-7-ig), Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt). 1/ Társadalom és szociálpolitikai juttatásként a lakosság részére Ft lett kifizetve segély címén, az alábbi részletezésben. - Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye Ft - Idıskorúak járadéka 186. Ft - Rendszeres szoc.segély egészségkárososodott személyek részére Ft - Rendszeres szoc.keresı tev. mellett. 88. Ft - Lakásfenntartási támogatás Ft - Gyermekvéd.tám Ft - Ápolási díj Ft - Köztemetés 338. Ft - Közgyógyellátás 1.1. Ft

5 Természetben nyújtott egyéb ellátás Ft - Mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft - Nyári étkeztetés Ft - Átmeneti szoc. segély Ft - Temetési segély 142. Ft 2/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (Verpelét ügyelet) 617. Ft Kompolt fizikotherápia 61. Ft Füzesabony kistérség 534. Ft Megyei Önkormányzat 75. Ft Építésügy Füzesabony 35. Ft Ft 3/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - non-profit szerveknek 575. Ft, melybıl mozgássértületek egyesületének 5. Ft tánccsoport 2. Ft nyugdíjas klub 2. Ft polgárırség 1. Ft református egyház 2. Ft eü. alapítvány 5. Ft - háztartásoknak 498. Ft, ebbıl vizitdíj 3. Ft útravaló ösztöndíj 7. Ft kisebbség által nyújtott támogatás (étkeztetés)425. Ft 4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - háztartásoknak 41. Ft mely összeg a lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás 5/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Kompolt önkormányzatának (szennyvízhálózat) 12. Ft 6/ 28. évben Ft értékben végeztünk felújítást. - Saját v. bérelt ingatlanok Mentıállomás felújítása 284. Ft - Önkormányzat igazgatás Hivatal épületének felújítása (polcok, gázszerelés Ft - Könyvtár (Közkincs pályázat) 447. Ft

6 - 4-7/ Intézményi beruházási kiadásunk: Ft. - kisegítı mezıgazdasági szolg.szakf. főkasza vásárlása 35. Ft - diákétkeztetés fagyasztóláda, páraelszívó, mérleg, nyomtató vásárlás, program - önkormányzat igazgatás szakfeladat számítógép beszerzése szellemi termék (iktató program) monitor bútorok, berendezési tárgyak (hőtı, gáz) nyomtató - települési vízellátás szakfeladaton szivattyú, gép beszerzés berendezés számítógép vízjogi engedély jármő - temetı fenntartás szakfeladat lobogó vásárlás - saját vagy bérelt ingatlan földterület vásárlás - óvoda számítógép vás. berendezés - általános iskola számítógép vás. szoftverek főkasza - ÖNÓ hőtıszekrény vás. - Védınıi szolgálat számítógép vásárlás hőtıszekrény 47. Ft 84. Ft 386. Ft 168. Ft 42. Ft 75. Ft Ft 176. Ft 218. Ft 252. Ft 72. Ft Ft Ft 325. Ft 2.2. Ft 15. Ft 89. Ft 239. Ft 36. Ft 436. Ft 117. Ft 859. Ft 39. Ft 15. Ft 46. Ft 196. Ft

7 Könyvtár berendezés vásárlás (pályázat) ügyviteli gép szoftver 461. Ft 326. Ft 287. Ft Ft Költségvetési pénzmaradványunk összege Ft záró pénzkészletünk 28.december Ft függı, kiegyenl.és az átfutó kiadások, Ft mely magában foglalja a december havi nettó bér összegét. Átfutó bevétel az elıre kiutalt állami támogatás miatt, és függı bevételek Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Ft Ft A valódiság elvét figyelembe véve az ingatlan vagyonkataszterrel megegyezıen szerepel a tényleges vagyonunk összege a mérlegben.

8 Szakfeladat KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI BEVÉTELEI 28. évi elıirányzat 28. évi részadat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat sz. melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Normatív állami tám ,7% Kötött felhaszn.áll.tám ,91% Kisebbs.önk.támogatása ,% SZJA ,% Gépjármő adó ,21% Helyi adó ,21% TB.finanszírozás ,43% Saját bevétel 63,% ebbıl: saját v. bérelt ing ,17% önkormányzat ig ,79% város, község gazd ,49% iskolai oktatás ,98% óvodai étkeztetés ,89% iskolai étkeztetés ,51% Munkahelyi vendéglátás ,59% Házigondozó ,46% Szoc.otthon ,66% Szociális étkeztetés ,11% Település vízellátás ,89% Közvilágítás 1114,% Temetkezés ,83% Mőv.ház ,5% Választás ,% Nappali szoc ,54% Kisegítı mg ,78% Települési hulladék 24 Pénzmaradvány/z.pénzk ,% Átfutó ÖSSZESEN ,73% %

9 MÁK program Készült: óra 9 perc 2.sz. melléklet 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr ápr júl júl okt okt mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12= = Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Szoc. alapszolg.-családsegítés <71 fı,mők.eng Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 27.dec.-ben kapott hozzájár Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 15% Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.15%-3% Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 27.dec.-ben kapott hozzájár Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.15% Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.15% Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell Szoc., bentlakás- emelt- <52 Ft Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év Óvoda- 8 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

10 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis fogl Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis/tanulószobai fogl Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

11 ÖSSZESEN Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: óra 9 perc 3.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL forintban 5 A települési önkormányzatok 28. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 28.dec.31. adóalap M e g n e v e z é s Elsı adatközlés, 28.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. 1. Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.3-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN!) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (27.január 1-jén) 3=4=5.oszl Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (5+7)/ Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

12 11. Kiegészítés egy fıre (ha 9<1 akkor 1-9) Kiegészítés (11x8) Beszámítás egy fıre (ha 9>1x1,25) 14. Beszámítási korlát Beszámítás évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg Beruházási kiadások összesen 2. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

13 Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: óra 9 perc 4.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL a mutatószámok, forintban 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és feladatmutatók alakulása Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált - korrigált - - ápr ápr júl júl okt okt mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12= = felh. összeg nem felhaszn Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ÖSSZESEN

14 3 sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat Szakfeladat 28 évi eredeti elıirányzat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés % Kisegítı mg. szolg ,15% Közutak, hidak ,92% Saját v. bérelt ing ,8% Város közs. gazd ,76% Köztemetı ,63% Közvilágítás ,8% Állategészségügy 69,% Intézmény nélkül összesen ,37% Ált. isk. oktatás ,41% Napk. otthoni ell ,38% Mőv. házak tev ,87% Könyvtár ,12% ÁMK összesen ,8% Óvodai nevelés ,37% Óvoda összesen ,37% Körzeti házigond ,91% Nappali szoc. ell ,92% Szoc. étkeztetés ,66% Idısek otthona ,97% Szoc. szolg. összesen ,6% Védınıi szolgálat ,35% Vízellátás ,8% Gyermekjóléti szolgálat 648,% Igazgatás ,91% Kisegítı ,75% Testület+támogatás+repi ,66% Önkormányzat összesen ,88% Óvodai étk ,23% Iskolai étk ,52% Munkahelyi vendéglátás ,22% Konyha összesen ,11% Rendsz. Szoc. Ellátás ,83% Rendsz. GYEV ,95% Munkanélküli ellátás ,57% Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás ,49% Eseti Pénzbeni GYEV ellátás ,91% Egészségügyi ellátás egyéb fel ,% Pénzbeni ellátás összesen ,78% Kisebbségi önkormányzat ,83% Céltartalék (Szoc. Otthon) ,% Tartalék ,% Kötelezı tartalék,% Beruházás ,% Átfutó kiadás ,% Választás ,74% KIADÁS ÖSSZESEN ,84%

15 Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi 28. évi teljesítés Kisegítı mg. szolg Közutak, hidak Saját v. bérelt ing Város közs. gazd Köztemetı Közvilágítás Települési hull Intézmény nélkül összesen Ált. isk. oktatás Napk. otthoni ell Mőv. házak tev Könyvtár ÁMK összesen Óvodai nevelés Óvoda összesen Körzeti házigond Nappali szoc. ell Szoc. étkeztetés Idısek otthona Szoc. szolg. összesen Védınıi szolgálat Vízellátás Gyermekjóléti szolgálat Igazgatás Kisegítı Testület+támogatás+repi Önkormányzat összesen Óvodai étk Iskolai étk Munkahelyi vendéglátás Idısek otthona Konyha összesen Rendsz. Szoc. Ellátás Rendsz. GYEV Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás Eseti Pénzbeni GYEV ellátás Pénzbeni ellátás összesen Kisebbségi önkormányzat Céltartalék (Szoc. Otthon) Tartalék Egészségügyi ellátás Beruházás Átfutó kiadás Választás KIADÁS ÖSSZESEN Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés 4. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen

16 LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 28. évi beszámolóhoz 28.évi eredeti 28.teljesítettévi 5.sz. melléklet Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen Polgármesteri Hivatal Pol. Hiv. Ellátó szolgálat Általános iskola Intézményi vagyon iskola - Napközi Otthon Központi konyha Ovodai nevelés Kisegítı mg. Szolg Könyvtár Ápoló gondozó ellátás Idısek klubja Körz.házigond Védınıi szolgálat Települési vizellátás Temetı 1 1 Város község gazd Gyermekjóléti szolgálat - Mővelıdési Ház Összesen:

17 MÁK program Készült: óra 9 perc 6.SZ.MELLÉKLET 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) Jármővek (1321,1322-bıl) Tenyészállatok (141,142-bıl) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

18 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bıl,1981-bıl) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

19 2.Lap Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bıl) kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet ( bıl,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program elılegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5)

20 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függı elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

21 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3.Lap 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

22 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.)

23 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

24 7. sz. melléklet Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat 28. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Feladat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítás I. Beruházások - - Iskola Tornaterem 2 2 Szellemi termék Építmények - 72 ügyvitel, számtech. Gépek egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) Földterület vásárlás Jármő II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési összesen kiadások

25 28. évi felhalmozási kiadás részletezése 7/a melléklet Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat Módosított ig Teljesített ig. MEGNEVEZÉS Föld, épület, építmény szellemi termék, gép Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Kisegítı mg. Szolg. 35 Közutak, hidak üz. Saját v. bérelt ingatlan Önkormányzati igazgatás Könyvtár 1 74 Konyha 4 47 Védını Települési vízellátás Köztemetı fenntartás Óvoda 239 Általános iskola Nappali szociális ellátás 39 Összesen:

26 28. évi felújítási kiadások részletezése 7/b melléklet Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés ig ingatlan gép ingatlan szellemi termék, gép épület, építmény szellemi termék, gép Önkormányzat igazgatás Konyha 294 Saját vagy bérelt ingatlan 284 Könyvtár 447 Összesen:

27 Bevételek Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 28. évi bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Er. elıi. Mód. elıi Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi Mód. elıi Egyéb bevétel ÁFA sajátos Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

28 2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi Mód. elıi Átengedett kp.i Er. elıi adók Mód. elıi Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Er. elıi. Sajátos mőköd. Bevét Mód. elıi

29 3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Központosított Er. elıi elıirányzatok Mód. elıi Kp-i. ktgvet. Er. elıi kapott támog. Mód. elıi Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi átvétel áht. belül Mód. elıi Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi Támog. kieg Er. elıi és átvett p.e. Mód. elıi

30 4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi maradvány Mód. elıi Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi BEVÉTELEK Er. elıi ÖSSZESEN Mód. elıi

31 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi mők. Bevétel Mód. elıi Intézm. mködéséhez Er. elıi kapcs. bevétel Mód. elıi Egyéb sajátos Er. elıi bevétel Mód. elıi ÁFA Er. elıi Mód. elıi Kamat bevétel Er. elıi Mód. elıi Intézményi Er. elıi mőködési bev. Mód. elıi

32 2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi Mód. elıi Átengedett kp.i Er. elıi adók Mód. elıi Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Sajátos Er. elıi mőköd. Bevét Mód. elıi

33 3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Központosított Er. elıi elıirányzatok Mód. elıi Kp-i. ktgvet. Er. elıi kapott támog. Mód. elıi Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi átvétel áht. belül Mód. elıi Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi Támog. kieg Er. elıi és átvett p.e. Mód. elıi

34 4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi maradvány Mód. elıi Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi BEVÉTELEK Er. elıi ÖSSZESEN Mód. elıi

35 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

36 Mőködési kiadások Kiadások Szolgáltatás ÁFA dologi Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

37 Kiadások Rendszeres juttatások személyi Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

38 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi. Er. elıi Mód. elıi Er. elıi Mód. elıi

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben