Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a, az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009 (XII.19) kormány rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, a 317/2009. (XII.29) kormány rendelettel módosított 249/2000. évi kormányrendelet alapján a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet magában foglalja a Képvisel-testület, a Képvisel-testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézmények valamint a kisebbségi önkormányzat beszámoló adatait. 2. A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok eft-ban Mködési, és felhalmozási bevételek módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Kistarcsa Város Önkormányzata

2 Bevételek összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el: adatok eft-ban Mködési kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Tartalékok módosított Kistarcsa Város Önkormányzata teljesítés Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata Kiadások összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata

3 4. A költségvetési beszámoló kiadási ainak teljesített összege: adatok eft-ban Kistarcsa Város Önkormányzata teljesítés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Támogatások, pénzeszköz átadás Beruházások, felújítások A rendelet mellékletei 1. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként 3. sz. melléklet: Az önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet: Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 5. sz. melléklet: Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése 6. sz. melléklet: Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása 7. sz. melléklet: Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása 8. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai évben 9. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása év 10. sz. melléklet: A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása 3

4 11. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési mérlegének alakulása év 12. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 13. sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás év 6. A beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza. Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kistarcsa, április 9. Tóth Szabolcs polgármester Nagy Tímea jegyz Záradék! Kihirdetés napja: április 23. Nagy Tímea jegyz 4

5 Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 1. sz. melléklet Bevételek 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 3-2 ) adatok forintban teljesités % ( 3/2 ) I. Intézményi mködési bevételek 1. intézményi térítési díjak ,79% 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke ,36% 3. bérleti és lízing díj bevételek ,60% 4. egyéb intézményi mködési bevételek* ,95% 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev ,83% 6. kamatbevételek ,14% 7. elz évek elszámolása Mködési bevételek összesen ,27% II. Önkormányzati sajátos mködési bevételek 1. helyi adóbevétel: iparzési adó ,84% 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel ,40% SZJA helyben maradó része ,00% SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) ,00% 3. egyéb sajátos mködési bevétel bírságok, pótlékok ,15% talajterhelési díj termföld bérbeadásából származó bevétel 437

6 egyéb sajátos mködési bevétel ** ,74% Önkormányzati sajátos mködési bevételek összesen ,80% 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként adatok forintban III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás ,00% 2. normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 5. központosított ok ,00% 6. egyéb központi támogatás 0 Támogatások összesen ,00% IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz ,45% 2. központi költségvetéstl átvett pénzeszköz ,20% 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz ,97% 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** ,55% 5. mk. célú pe. átv. (szakképzési hozzájárulás) ,57% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,80% I-IV. Mködési bevételek összesen ,70% V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele lakás vételár résztörlesztés tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási bevételek összesen

7 I-V. Mködési és felhalmozási bevételek összesen: ,95% Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele I-V. Bevételek mindösszesen ,52% * egyéb intézményi mködési bevételek részletezése: közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküv), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizetk részére ** egyéb sajátos mködési bevétel részletezése: lakbérek, víz- csatorna közmfejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak *** egyéb pénzeszköz átvétel részletezése: mködési célú pályázati bevételek 7

8 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban Kiadások 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 2-3 ) teljesités % ( 3/2 ) I. Személyi juttatások 1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ,41% 2. személyhez kapcsolódó költségtéritések ,05% Személyi juttatások összesen ,45% II. Járulékok ,24% III. Beszerzések 1. élelmiszer beszerzés ,77% 2. irodaszer, könyv, folyóirat, gyógyszer ,69% 3. üzemanyagok ,72% 4. szakmai anyagok, kisértékü tárgyi eszközök ,09% 5. egyéb anyagok* ,82% Beszerzések összesen ,53% IV. Szolgáltatások 1. kommunikációs szolgáltatások ,89% 2. energia ( gáz, víz, áram ) szolgáltatások ,71% 3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások** ,97% 8

9 4. vásárolt közszolgáltatások ,92% 5. egyéb szolgáltatások*** ,63% Szolgáltatások összesen ,32% 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban V. Egyéb mködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások ,45% 2. egyéb kiadások**** ,28% Egyéb mködési kiadások összesen ,78% I-V. Mködési kiadások összesen ,23% VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások ,61% 2. egyéb támogatások***** ,60% Egyéb kiadások összesen ,03% I-VI. Mködési kiadások mindösszesen ,65% VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások ,65% 2. beruházások ,55% Felhalmozási kiadások összesen ,65% 9

10 I-VII. Költségvetési kiadások összesen ,69% Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Tartalék 1. általános tartalék pályázati céltartalék 3. mködési céltartalék Tartalék összesen Költségvetési kiadások mindösszesen ,09% * egyéb anyagok: gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, védruha, tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmente- sítéshez szükséges anyagok ( só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év ** karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- tzvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értékbecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakérti díj, kéményseprés, rovarirtás *** egyéb szolgáltatások: vásárolt élelmezés (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak **** egyéb kiadások: hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjármvek kötelez biztosítása, ásványvíz, csecsemvíz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak ***** egyéb támogatások: helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) 10

11 3. sz. melléklet Az Önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása adatok forintban Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek Összesen: Bérleménygazdálkodás 0 fogorvosi rendel kialakítás Bérleménygazdálkodás össz: Mindösszesen:

12 Intézmény Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek 4. sz. melléklet adatok forintban Összesen: Óvoda engedélyeztetési terv kiviteli tervek Óvoda összesen: Szent István Iskola zongora számítógépek, notebook Szent István Iskola összesen: Kölcsey Ferenc Iskola számítógépek Kölcsey Ferenc Iskola összesen: Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. számítógépek

13 vizsgáló eszközök Nevelési Tanácsadó és Humánsz. össz: Városgondnokság számítógépek mélyásó kanál Városgondnokság összesen: Városüzemeltetés földmunkagép Városüzemeltetés összesen: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek adatok forintban Összesen: Konyha gázzsámoly Konyha összesen: Uszoda 13

14 kút tervek Uszoda összesen: Védni Szolgálat hallásvizsgáló Védni Szolgálat össz: Polgármesteri Hivatal közvilágítás bvítés számítógép, szoftver vásárlás járda építés szavazatszámláló játszótér Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen:

15 Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) 5. sz melléklet adatok e.ft-ban teljesítés Bérek és juttatások összesen: Járulékok összesen: Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 3 3 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek Munkaruha, védruha Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzések: Nem adatátvitel célú távközlési díjak Adatátvitel célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 15

16 Bérleti és lízingdíjak Szállitási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenegia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fizetend ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Normatíva befizetés, kártérítés Munkáltató által fizetett SZJA Kamatkiadás Egyéb kiadások és szolgáltatások Dologi kiadások összesen: Mködési kiadások összesen Támogatások, Segélyek Beruházások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

17 6. sz melléklet Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása Megnevezés adatok ezer Ft-ban 119 Városgondnokság géppark felújítás Városgondnokság árokásó profilkanál vásárlás Hivatal1 f behajtási eladó bére f behajtási eladó járulékai Hivatal ingatlan értékbecslés Fogorvosi rendel kialakítás Járdaépítés Közvilágítási hálózat bvítés Ingatlan értékbecslés Mügat Kkt Kölcsey Iskola 0,5 f pedagógiai asszisztens bére ,5 f pedagógiai asszisztens járulékai Közterület virágosítás Gesztenyés Óvoda bvítés terv Kertes Kft pályázatfigyelés megbízási díjak Humán Szolg nyugdíjjárulék Humán Szolgáltató Humán Szolgáltató továbbképzés alpolgármesterek tiszteletdíja

18 150 nyugdíjbiztosítási járulék Szilas TV szolgáltatási szerzdés Tervek felülvizsgálata Pestterv Megállapodás vagyonmegosztásról Családi Napközi Alapítvány támogatás Alpolgármesterek költségtérítése dr Maschefszky Etele megbízási díj Óvoda Kima Stúdió kiviteli tervek Balsa Trade Kft. kátyúzás dr. Fabók András ügyvédi díj Hivatali bérkeret emelése Hivatali bérkeret emelés járulékai 722 Iskolakezdési támogatás ( összes intézmény ) Reprezentáció torjai, belusai látogatás Gyömri iskolabusz Balassi B. u. 12. kémény építés ,5 f pedagógus álláshely Kölcsey ,5 f pedagógus álláshely járulékok Katolikus, Református Egyház, Polgárrség támogatása Kistarcsa Színház Játszóterek Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda Összesen:

19 7. sz melléklet Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása adatok ezer forintban Megnevezés teljesítés Sport szervezetek Városi Sportklub Kispályás Labdarúgás és Tömegsport 650 Sport és Szabadid Egyesület 900 Kistarcsai Kézilabda Egyesület 800 Kistarcsa 2000 Sport Egyesület 700 Kistarcsai Kézilabda Sport Club 350 Kistarcsai Kerékpáros Egyesület 800 Összesen: Kulturális szervezetek 19

20 Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Kulturális Egyesület Fiatalok Kistarcsáért 315 Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület 250 Összesen: Egyéb szervezetek Rendrség Polgárrség Kistarcsa Váltók Egyesület 200 Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület 200 Összesen: 400 Támogatások mindösszesen:

21 8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai év Intézmény neve: Alkalmazott dolgozók száma/f 1. Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium Polgármesteri Hivatal 39,5 3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 51,5 4. Szent István Általános és Zeneiskola 50,5 5. Városi Óvoda 59,5 6. Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató Városi Mveldési és Sportközpont Városgondnokság Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak Állategészségügyi szolgálat 1 21

22 Mindösszesen:

23 Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása év 9. sz. melléklet adatok Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K I. Nyitó pénzkészlet I. Mködési kiadások II. Mködési bevételek 1 Személyi juttatások Mködési bevételek Járulékok Gépjárm súlyadó Dologi kiadások Iparzési adó Szociális kiadások Egyéb önkormányzati bevételek Támogatások Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás Mködési bevételek összesen: Mködési kiadások összesen: III.Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1 Lakás vételár résztörlesztés Beruházások Tárgyi eszköz értékesítésbl származó bevétel Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen: összesen:

24 II-III. Mködési, felhalmozási bevételek összesen: I-II. Mködési, felhalmozási bevételek össz: III. Pénzügyi befektetések IV.Függ bevételek: IV. Függ kiadások Költségvetési bevételek összesen: V.Záró pénzkészlet Költségvetési kiadások összesen:

25 10. sz melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés Támogatási bevétel Bevételek összesen: Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés 25

26 Dologi kiadások Kiadások összesen:

27 11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása év adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK év nyitó év záró Különbség Szellemi termékek I.Immateriális javak összesen: Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármvek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Követelések Adósok Egyéb követelések 0 II.Követelések összesen: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírpok 0 III.Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák

28 Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen: Költségvetési aktív függ elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N: sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása év adatok ezer Ft-ban FORRÁSOK év nyitó év záró Különbség Induló tke Tkeváltozások D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN: Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elz év (ek) költségvetési tartalék elszámolása I.Költségvetési tartalékok összesen: E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek iparzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

29 - helyi adó túlfizetés II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függ elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 0 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öszesen: F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:

30 12. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása adatok eft-ban Immateriális javak Ingatlanok vagyoni érték jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármvek Átadott eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány Bruttó növekedés Bruttó csökkenés Bruttó érték összesen Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Eszközök nettó értéke

31 13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány-kimutatás év adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elz év Tárgyév A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei Aktív függ elszámolások záróegyenlege Passzív függ elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: Elz évben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

32 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0% A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. BEVÉTELEK I.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben