- 1 - B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2008.I-IV. negyedév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése Volt II. sz. Óvoda jelenleg Többsincs Óvoda és Bölcsöde felújítása Új önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrejötte (Tura Aqua kft) I-IV. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 102,84 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 136,72%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 137,24%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 99,99%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadásainak 103,79%-on alakultak, melynek növekedését a dologi kiadások emelkedése eredményezte. A személyi jellegű kiadások megtakarítást mutatnak. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,36% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások 89,48%-os teljesítésen alakultak a módosított előirányzathoz képest. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.), 20/2008(XII.16.) és a 1/2009(II.12.)sz. rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :14.020eft pénztár egyenlege:. 623eft

2 - 2 - Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Megnevezés Kiadások teljesitése ,41 Bevételek teljesitése ,91 A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura, március 23. Szendrei Ferenc Polgármester

3 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Mindösszesen: ,91

4 - 4-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,20 bérbeadása Kamatmen ,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott ,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,26 Szolg. Egyéb bevételek Kötbér, bírság Bírleti díj ,09 Gyermek ,29 gond.díj Összesen: ,60 Az egyéb bevételek az alábbi tételből állnak: 60.eft termőföld értékesítés kifüggesztése, 126.eft tandíj visszafizetés, 30.eft telephely engedély bef., 750.eft közbeszerzési tervdokumentáció értékesítés, 1601.eft időskorúak járadékának visszafizetése. 322.eft kuka bérleti díj, 43.eft Tura története értékesítés, 330.eft tagi kölcsön visszafiz, 306.eft sitt lerakás bevétele, 54,eft jogtalan segély visszafizetés, 250.eft egyéb bevételek. A kötbér bírságon a Gruppama biztosító által a Tabán úti iskola tűzesetének a biztosító által megtérített összeg szerepel. Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Összesen: 217

5 - 5 - Okmányiroda Saját bevétel ,11 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz ,0 Városi Gyámhivatal Átvett pénz 186 A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz ,41 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 6.480eft vis major támogatás előző évi 1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 80 eft úthoz lakossági hozzájárulás eft otthonteremtési támogatás 211.eft városnapi rendezvény támogatása 500.eft Aszód városért alapítvány évi támogatás visszautalása 66eft virágos vasútállomás támogatása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg ,12 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke ,33

6 - 6 - Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 4 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz ,44 Közhasznú munkavégzés Átvett pénz ,23 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Saját bevétel ,85 Óvoda II. számú Saját bevétel ,59 Egészségügy: Iskola ,0 egészségügy Ügyelet Tb ,44 fin. Ügyelet ,0 átvettp Ügyelet 505 vizitdíj Védőnői szolg Egészségügy összesen: ,53

7 - 7 - Művelődési Ház: Saját bevétel ,38 Könyvtár Saját bevétel ,0 Családi ünnepek Saját bevétel ,0 Közvilágítás bevétel 178 Segélyek: Adatok eft-ban bevétel 58 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Saját bevétel ,02 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel ,49 Intézményi fin ,36 Átvett ,0 pénzeszköz Összesen: ,39

8 - 8 - A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Általános Iskola Saját bevétel ,49 Állami tám és ,49 intézményi fin. Pénzmaradvány ,05 igénybevétele Fejlesztési ,66 bevétel Összesen: ,25 Működési és fejlesztési célú hitel Működési hitel bevétel Fejlesztési célú hitel Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 Bevételek mindösszesen: ,91

9 - 9-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása I.sz.Óvoda ,39 II.óvoda ,84 Bölcsöde ,62 Müvelõdési Ház ,48 Könyvtár ,29 Általános Iskola ,41 Cigány kisebbségi ,81 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,27 intézményei Összesen: ,41 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

10 Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás ,06 Munkáltatói járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Összesen: ,12 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. Logopédia Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % , , , , ,15 30 Pénzeszköz átadás háztartásnak Ügyelet ,42 Összesen: ,15 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület támogatása 1477.eft Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft Turai Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft Színjátszó tábor támogatása 20.eft Karitász tábor támogatása 112eft Turai tekergők támogatása 40eft Karate szakosztály támogatása 100eft Fotószakkör támogatása 120.eft Cserkészcsapat támogatása 140.eft

11 Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull. ártalmatlanítás 520.eft Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 140.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft A pénzeszköz átadás háztartásban a szemétszállítási díjat nem fizetők díjának kifizetése a Szelektív kft részére.(2007.i-iv név és 2008.I. név) Az ügyeleten a vizitdíj átadása lakosságnak szerepel 3./ Segélyek Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat tény % Kötelező ellátások Időskorúak járadéka ,91 Rendszeres szociális ,24 segély Alanyi jogú ápolási ,30 díj TB járuléka Normatív ,15 lakásfenntartási tám. Köztemetés ,5 Közlekedési ,0 támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása ,69 Adható ellátások

12 Ápolási díj ,61 méltányos TB járuléka Lakásfenntartási tám. - Rendkívüli gyvt ,65 Átmeneti segély ,84 Temetési segély ,0 Gyermekétkeztetés ,0 tér.díj Közgyógyellátás ,5 Újszülött segély ,40 Első lakáshozjutók támogatása Egyéb dologi kiadás 90 Támogatások összesen ,98 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: ,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése évről áthúzódó számla eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj eft Szoftvare beszerzés eft (299.eft Alpinkábel, 78.eft civil üzleti, 200.eft kataszteri értékbecslő, 48.eft építés hatósági nyilv., 628.eft Aromo softvare) Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft

13 B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely december hóban érkezett meg, de átutalása január hóban történt. adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesítése ,41

14 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 3.sz.melléklet 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,97 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,95 Összesen: ,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás ,40 -személyi jutt.járulékai ,63 -dologi kiadás ,50 Összesen: ,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,41 Személyi jutt járulékai ,71 -dologi kiadás ,47 Összesen: ,15 4.Könyvtár -személyi juttatás ,60 -személyi jutt.járulékai ,74 -dologi kiadás ,79 Összesen: ,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,99 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,39 Összesen: ,36

15 Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,34 -dologi kiadás ,02 Összesen: ,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81

16 Polgármesteri Hivatal 2008.I.-IV.negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,67 Személyi jutt. járuléka ,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,44 Dologi kiadások Irodaszer ,43 Könyv, folyóirat ,85 Hajtó és kenőanyag ,25 Szakmai anyag,kisértékü ,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz ,16 fenntartási anyag Tisztítószer ,33 Készletbeszerzés ,03 összesen: A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze: 536.eft számítógép monitor, nyomtató, 1350.eft városközpont pályázathoz engedély, 80.eft iskola parkoló terv, 11eft forgószék, 33.eft terítő, 56eft fagyasztóláda, 14eft zászló, 14.eft diktafon, 21.eft pavilon 12.eft Teaor szoftvare, 190.eft 4 db festmény, 43.eft mobil telefonok, eft belterületi utak építési terve, 562eft New-line tanácsadás, 91.eft egyéb. A fenntartási anyag az alábbiakból áll: 117.eft ajtó családsegítőbe, 54.eft tapéta, 79.eft festék, 38.e izzó házasságkötőbe, 155.eft padló ügyeletre,

17 eft ablak aszódi rendőrőrsre, 115.eft függöny, 161.eft csempe és fugázó anyagok, 120.eft zászlók, 443.eft egyéb anyagok. Nem adatátviteli ,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,11 szolgált. Bérleti díj ,40 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,84 Villamos-energia ,58 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség ,13 Kéményseprés, ,66 szemétszállítás Vagyonőrzés ,28 Továbbszámlázott ,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,05 Vás.termékek szolg ,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi ,40 Városnapi rendezvény ,66 reprezentáció ,58 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás ,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak ,72 Kamat kiadás ,07 összesen: ,17 Dologi kiadások összen: ,02

18 Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: jogi dokumentálás 1200.eft, ügyvédi díj peres ügyben 160.eft, könyvvizsgálói díj 487.eft, Turai Hírlap ksg 4.152eft, tanácsadás Média 21 kft 2500.eft, egészségnap 150.eft, tenderix tanácsadás eft, értékbecslés 150.eft, közbeszerzés komplex belterületi úthoz eft vagyonkataszter 1.500eft, CD jogtár 194eft telefonkönyvben megjelenés 122eft, pályázatírás, tanácsadás 890eft, sikerdíj II. ovi és Aradi út 660eft, csomag időseknek és gyerekeknek karácsonyra 624eft távközlési hálózat terv180eft búcsú tanácsadás 167eft, Pagony táj és kertépítés 300eft, egyéb dologi kiadás eft. Az egyéb befizetési kötelezettség az alábbiakat tartalmazza: 882 eft rehabilitációs hozzájárulás, eft állami támogatás visszafizetése(ebből eft évi, eft közcélú fog. miatti ász ellenőrzésből) Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza eft posta költség, eft biztosítási díj, 1.597eft tagdíjak, egyéb költség 195eft A kamatkiadások az alábbiakból állnak: eft rullírozó hitel kamata, 690eft útépítési hitel kamata, 107eft temető hitel kamata, eft célhitel kamat, 825.eft folyószámla hitel kamata, 40eft késedelmi kamat.

19 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Működési kiadások: személyi juttatás ,06 Személyi járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Működési célú ,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv pénzm segélyek ,98 Összesen: ,79

20 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés ,0 Részesedés 100 Összesen: ,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

21 Tura Város Önkormányzat Képviselő Testületének /2009.(04.)sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1,, Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Segélyek eft Fejlesztési hitel törlesztés eft Felhalmozási célú bevétel 876eft Felhalmozási célú kiadás eft Működési célú bevétel eft Működési célú kiadás eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

22 (4) Az Önkormányzat 2008.évi záró létszámát 181,5 főben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat évi jóváhagyott terv 2008.évi évközi vált évi záró létszám 2008.XII.31.té ny Polgármesteri Hivatal I.f.épít.hat Gyámhivatal Okmányiroda Igazg.tev Vücs Piac-vásár 1 1 Mezei őrszolgálat Védőnők 3 3 Orvosi ügyelet 3 3 Művelődési Ház Könyvtár 2 2 Szociális étkeztetés 1 1 I. óvoda étkezés nevelés II. óvoda étkezés nevelés bölcsöde +3 3 Általános Iskola 77,5-4 73,5 -pedagógus 54,5-4 50,5 - konyhai dolgozó 8 8 -Technikai dolgozó Összesen 185, ,5 Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás (5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. (8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

23 (9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő Testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző

24 Tura Város Önkormányzatának évi bevételei sz. melléklet Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó ,24 gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,71 talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Mindösszesen: ,91

25 melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,97 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,95 Összesen: ,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás ,40 -személyi jutt.járulékai ,63 -dologi kiadás ,50 Összesen: ,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,41 Személyi jutt járulékai ,71 -dologi kiadás ,47 Összesen: ,15 4.Könyvtár -személyi juttatás ,60 -személyi jutt.járulékai ,74 -dologi kiadás ,79 Összesen: ,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,99 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,39 Összesen: ,36

26 Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,34 -dologi kiadás ,02 Összesen: ,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81

27 Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,20 bérbeadása Kamatmen ,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott ,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,26 Szolg. Egyéb bevételek Kötbér, bírság Bírleti díj ,09 Gyermek ,29 gond.díj Összesen: ,60 2.Óvoda I. számú Saját bevétel ,85 3.Óvoda II. számú Saját bevétel ,59 4.Művelődési Ház: Saját bevétel ,38 5.Könyvtár Saját bevétel ,0

28 Általános Iskola Saját bevétel ,49 Állami tám és ,49 intézményi fin. Pénzmaradvány ,05 igénybevétele Fejlesztési ,66 bevétel Összesen: ,25 7.Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze ,0

29 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: ,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése évről áthúzódó számla eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj eft Szoftvare beszerzés eft Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft

30 Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft

31 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,67 Személyi jutt. járuléka ,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,44 Dologi kiadások Irodaszer ,43 Könyv, folyóirat ,85 Hajtó és kenőanyag ,25 Szakmai anyag,kisértékü ,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz ,16 fenntartási anyag Tisztítószer ,33 Készletbeszerzés ,03 összesen: Nem adatátviteli ,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,11 szolgált. Bérleti díj ,57 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,84 Villamos-energia ,58 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség ,13 Kéményseprés, ,66 szemétszállítás Vagyonőrzés ,28 Továbbszámlázott szolgáltatás ,53

32 Szolgáltatások összesen: ,05 Vás.termékek szolg ,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi ,40 Városnapi rendezvény ,66 reprezentáció ,58 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás ,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak ,72 Kamat kiadás ,07 összesen: ,17 Dologi kiadások összen: ,02

33 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % , ,49 helyi iparûzési adó ,24 gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,71 talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Működési kiadások: személyi juttatás ,06 Személyi járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Működési célú ,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv pénzm segélyek ,98 Összesen: ,79

34 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés ,0 Részesedés 100 Összesen: ,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

35 sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 1.729eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi állami támogatásból.649eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés évi pénzmaradvány Általános iskola Polgármesteri hivatal Összesen:

36 sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Intézményi ,0 finanszírozás Összesen: ,0 Kiadások: Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81 Farkas Zsolt CKÖ elnök

37 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása évben Közvetlen támogatások Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia Sakkbarátok támogatása Adatok ezer ft-ban Eredeti Módosított Tény % , , , , ,15 30 Ügyelet ,42 Pénzeszköz átadás háztartásnak Összesen: ,15 Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottak nak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 133 fő szociális étkezés idősek szociális étkezés gyerekek Eredeti Módosított Tény % Összesen: 7.474

38 sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal évben adatok ezer ft-ban Megnevezés Bruttó érték Forgalomképtelen törvény alapján Korlátozottan forgalom képes törvény alapján Forgalomképes Összesen: ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

39 TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓHÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA ÉVBEN Az Adócsoport évben az adóhátralékok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette: gépjármű forgalomból kivonás: kezdeményezett eredményesség %-ban 60 db gépjármű 24 db gépjármű 40, ,- Ft gépjárműadó ,- Ft ,- Ft kés. pótlék ,- Ft 44,66 össz.: ,- Ft ,- Ft 45,58 fizetési felszólítás: 566 adózó adónem kezdeményezett eredményesség %-ban iparűzési adó ,- Ft ,- Ft 31,01 gépjárműadó ,- Ft ,- Ft 22,37 késedelmi pótlék ,- Ft ,- Ft 8,76 bírság ,- Ft ,- Ft 10,34 összesen: ,- Ft ,- Ft 22,04 Összesen ,- Ft hátralék folyt be az önkéntes befizetéseken felül. Tura, április 16. Száraz M. Tünde csoportvezető

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.30.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.30.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.30.) sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata 2014. I-III.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben