TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról 1. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki. II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. (1.)Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2)A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben

2 2 végrehajtott módosított és a tárgyévi összes alapján kell bemutatni. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 15-29/b. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, -csoportonként, azon belül kiemelt onként, a tárgyévi, a módosított és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított hoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.

3 3 IV. fejezet Záró rendelkezések 4. E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete hatályát veszti. Tapolca, február 12. Császár László polgármester Dr. Imre László jegyző Kihirdetve: Tapolca, február 15. Dr. Imre László jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányz.műk.költségvetési támogat. 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) 0 céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaerő-piaci járulék 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 0 1. oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen 0 Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel 0 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel 0 Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás 0 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány 0 - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás Cím kiadásai összesen Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen Önállóan működő intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei 0 Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel 0 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 4. oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 6 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 0 Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 5. oldal

9 Cím Alcím 1 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 1 cim összesen: fő fő fő fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkaerő-piaci járulék 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 Cim összesen: fő fő fő 6. oldal fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

10 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 5 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka 0 7. oldal

11 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 6 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 8 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Dologi kiadás 0 10 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 8. oldal

12 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Vállalkozói Iroda feladatai 0 14 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 16 Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre 0 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 18 Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 19 Felújítás 0 20 Beruházás 0 21 Részesedés, üzletrész vásárlás 22 1 Kölcsönök nyújtása működési célra 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 9. oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-23 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 10. oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Támogatás értékű felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése 1-23 CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 11. oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test-i hat. Előirányzat összesen 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 17 CÍM TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre.. 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 18 CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen 19 FELÚJÍTÁSOK 19. CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi beruházásai 6.sz.melléklet Cím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft Előirányzat összesen 20 Beruházások 20 CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23 Cím Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 23 CÍM ÖSSZESEN oldal

19 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.sz.melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 8.sz.melléklet Fejlesztési hitel és kötvény ezer Ft-ban január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési hitelek megnevezése. Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás összesen: Működési hitel Működési hitel összesen: MINDÖSSZESEN: oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ) Kötelezettségek kötvényből.. Kötelezettségek kötvényből összesen: ) Kezességvállalások.. Kezességvállalások összesen: oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám 20.. évre 20.. évre 20.. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel 8. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+ +10) Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15. Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 18. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20. Rövid lejáratú hitel kamata 21. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok 23. Működési célú kiadások ö s s z e s e n ( ) oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám 20.. évre 20.. évre 20.. évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások 27. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel 34. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45. Hosszú lejáratú hitel kamata 46. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47. Tartalékok 48. Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n ( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

24 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 20...ÉV HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. 11.sz. melléklet ezer Ft-ban Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Működési és önk.sajátos műk.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevét Támogatásért.működési bevét Támogatásért.bevét. OEP 5. Működési célú pe.átvétel áh.kív Állami támogatás 0 7. Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl 11. Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú 0 Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások 0 2. Adósságszolgálat 0 3. Felújítási kiadások 0 4. Fejlesztési (beruházási kiad.) 0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiad. 6. Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül 7. Tartalék felhasználás 0 8. Fejlesztési célú hitelek visszafizetése 9. Működési célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 12.sz. melléklet Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 22. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 13.sz.melléklet KOMMUNÁLIS ADÓBAN Év %-os kedvezmény 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft 20 * IPARŰZÉSI ADÓBAN ÉPÍTMÉNYADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap Év A. vonatkozó kedvezmény ** 20 * * tervezett mentességek alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás 23. oldal

27 a.../20..(...) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 14.sz.melléklet ezer Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 24. oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos bevétele 0 önkormányz.műk.költségvetési támogat. 0 OEP támogatás 0 támogatás értékű működési bevétel 0 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel 0 működési pénzmaradvány 0 2 Felhalmozási célú bevétel 0 0 tárgyi eszköz imm. értékesítés 0 egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) 0 céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 központosított állami tám.felhalm.célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány 0 sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaerő-piaci járulék 0 dologi kiadások 0 ellátottak pénzbeni juttatása 0 támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül 0 működési célú céltartalék 0 működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 felhalmozási kiadás 0 felújítási kiadás 0 támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai 0 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal

29 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK 16.sz.melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés hó.-ig Teljesítés %- a eihoz 1. Működési bevételek összesen 0 Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel 0 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel 0 Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 0 6. OEP támogatás 0 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány 0 - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK 16.sz.melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés hó.-ig Teljesítés %- a eihoz 13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás Cím kiadásai összesen Cím támogatások működési célra Cím támogatások felhalmozási célra Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása Cím tartalékok Költlségvetési kiadások összesen Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

31 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 17.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés.hó.ig Teljesítés %-a ei-hoz 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen Önállóan működő intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei 0 Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények, eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel 0 Koncesszióból származó bevétel 0 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás, TEKI, CÉDE oldal

32 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 17.sz.melléklet ezer Ft Cím 20.. évi Módosított Teljesítés.hó.ig Teljesítés %-a ei-hoz 6 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek 0 Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 29. oldal

33 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 1 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: fő fő fő fő ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 1 cim összesen: fő fő fő fő Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkaerő-piaci járulék 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 Cim összesen: fő fő 30. oldal fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

34 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 5 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka oldal

35 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 6 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 8 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás CÍM - Pénzeszköz átadás 0 ÖSSZESEN: Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Dologi kiadás 0 10 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 11 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás oldal

36 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 12 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Munkaerő-piaci járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Vállalkozói Iroda feladatai 0 14 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 16 Hiteltörlesztés kamata CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-16 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre 0 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 18 Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 19 Felújítás 0 20 Beruházás 0 21 Részesedés, üzletrész vásárlás 22 1 Kölcsönök nyújtása működési célra 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 33. oldal

37 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés kamata Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 3-23 CÍM ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 34. oldal

38 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 18.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés.....hó... ig Teljesítés %- a eihoz 1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaerő-piaci járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Támogatás értékű felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése 1-23 CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 24 CÍM - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 35. oldal

39 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 19. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím évi Módosított Teljesítés..hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz 17 Támogatások működési célra 0 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 Támogatás értékű működési célú kiadás 17 CÍM TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN Támogatások felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre.. 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 18 CÍM TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN oldal

40 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásainak teljesítése 20. sz. melléklet ezer Ft Cím Módosított Teljesítés...hó ig Teljesítés %- a ei-hoz 19 FELÚJÍTÁSOK 19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

41 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi beruházásainak teljesítése 21.sz.melléklet Cím Módosított Teljesítés hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz ezer Ft 20 Beruházások 20.CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

42 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 22.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott 23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 23 CÍM ÖSSZESEN oldal

43 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 22/a.sz.melléklet ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

44 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 23.sz. melléklet Teljesítés.hó ig Földterület (Telek) értékesítés. Épületek értékesítése. Üzletrészek értékesítése. 41. oldal

45 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 24. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 20...évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok )... Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ) Kötelezettségek kötvényből.. Kötelezettségek kötvényből összesen: ) Kezességvállalások.. Kezességvállalások összesen: oldal

46 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA XII. 31-i adósságállománya 25.sz.melléklet ezer Ft-ban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE XII.31. adósságállomány évi esedékes teljesítése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Ö s s z e s e n oldal

47 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26.sz.melléklet ÁLTAL ADOTT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tényleges bevétel Adott kedvezmények összege Iparűzési adó 2. - Gépjárműadó 3. - Építményadó 4. - Kommunális adó 5. - Idegenforgalmi adó Összesen: 44. oldal

48 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 27/a.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Intézmény Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 0 2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 0 3. Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) 0 5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) 0 6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 0 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) Kv.kiutalatlan tám.miatti Kv.pm.külön jogszabály alapján tétel Váll.tevékenység miatt Módosított pénzmaradvány( ) oldal

49 K I M U T A T Á S A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL 27/b.sz.melléklet ezer Ft Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás Finanszírozás miatti korrekció normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.tételek Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Szabad pénzm. 2. Önállóan működő int INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN oldal

50 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 27/c.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Összeg (eft) 1. Záró pénzkészlet január 1-én Ebből: 2. - Bankszámlák egyenlege 3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: 7. - Bankszámlák egyenlege 8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47. oldal

51 a.../20...(...) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 28.sz.melléklet Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 20...évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 48. oldal

52 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév 29/a.sz.melléklet Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 - ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (93+94) 92 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ( ) 95 - Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Sorszám Ezer forintban! 49. oldal

53 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE 29/a.sz.melléklet FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Sorszám Ezer forintban! 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) oldal

54 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) 29/b.sz.melléklet Tárgyév Változás állományi érték %-a Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 29 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., ) 2. Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) Sorszám Ezer forintban! oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-5/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról I. A működés általános jellemzése, a feladatmutatók változása Intézményünk a 2007. március 28-ával módosított (1999. június 01-ével

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben