TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 1/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 2. számú melléklete e rendelet-módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 3. számú melléklete e rendelet-módosítás 3. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 4. számú melléklete e rendelet-módosítás 4. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 5. számú melléklete e rendelet-módosítás 5. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 6. számú melléklete e rendelet-módosítás 6. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 7. számú melléklete e rendelet-módosítás 7. számú melléklete szerint módosul. (8) A rendelet 7/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 8. számú melléklete szerint módosul. (9) A rendelet 8. számú melléklete e rendelet-módosítás 9. számú melléklete szerint módosul. 2. A rendelet 3. (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 17. számú melléklete e rendelet-módosítás 10. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 18. számú melléklete e rendelet-módosítás 11. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 19. számú melléklete e rendelet-módosítás 12. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 20. számú melléklete e rendelet-módosítás 13. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 21. számú melléklete e rendelet-módosítás 14. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 22. számú melléklete e rendelet-módosítás 15. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 23. számú melléklete e rendelet-módosítás 16. számú melléklete szerint módosul.

2 (8) A rendelet 28/b. számú melléklete e rendelet-módosítás 17. számú melléklete szerint módosul. 3. Záró rendelkezések (1) E rendelet január 01. napjától lép hatályba. 4. Jogharmonizációs záradék Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, december 20. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly sk. alpolgármester dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, 2007.december 21. dr. Imre László sk. jegyző

3 költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1.sz.melléklet (Az rend.1/a.sz.melléklete) ezer Ft Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at évi költségvetési 1. Működési bevételek összesen 0 2. Helyi adók : - iparűzési adó 0 - magánszemélyek komm.adója 0 - idegenforgalmi adó 0 - építményadó 0 - adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó 0 - gépjárműadó 0 - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 0 Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése 0 Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás 0 Üzletrész értékesítése 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások 0 - központosított ok 0 - normatív kötött felhasználású támogatások 0 5. Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 0 7. OEP támogatás 0 8. Támogatásértékű működési bevétel 0 Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 0 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 0 Pénzmaradvány 0 Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési 0 - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása 0 felhalmozási kiadása 0 felújítás kiadásai összesen 0 ebből: műk.célú pe.átadás hitel törleszt.és kamatok támogatások felújítási kiadások fejlesztési kiadások felhalm.célú pe.átadás tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 1 Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 0 kommunális adó 0 idegenforgalmi adó 0 építményadó 0 adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA 0 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság, 0 Lakbér bevétel 0 Egyéb bevétel 0 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése 0 Önkormányzati lakás ért. 0 Telekeladás 0 Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra 0 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 - Központosított ok 0 - Normatív kötött felhasználású támogatások 0 5 Céltámogatás 0 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 0 2. oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft 20.. évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat évi költségvetési 7 OEP támogat. 0 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési 0 - fejlesztési 0 - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

6 Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept sz.melléklet ezer Ft. 1. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás 0 TB. járulék 0 Munkadói járulék 0 Eü. Hozzájárulás 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. létszám javaslat Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 4. oldal

7 Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 0 2 Közvilágítási feladatai 0 3 Települési vízellátási fel. 0 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 0 5 Köztisztasági feladatai 0 6 Parkfenntartás feladatai 0 7 Egyéb városgazdálk. fel. 0 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 0 9 Házkezelési feladatai 0 10 Állateü-i feladatai 0 11 Utak, hídak feladatai 0 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 13 Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 2 CÍM ÖSSZESEN: oldal

8 Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 3 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 0 4 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások 0 szoc.kiadások járuléka 0 5 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 6 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 7 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

9 Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 8 Intézményi vagyonbizt. fel. 9 Foglalkoztatás egészségügy 10 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 11 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 12 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 13 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Vállalkozói Iroda feladatai 0 15 Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés 0 17 ÁFA és egyéb kiadások 0 18 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

10 Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat 3.sz.melléklet ezer Ft. összesen 19 Támogatások 0 Támogatás értékű pe.átadás 0 20 Felújítás 0 21 Beruházás 0 22 Felhalmozási célú pe.átadás 0 Pénzügyi befektetések 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

11 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím létszám javaslat jan. 1. jún. 1. aug. 1. szept. 1. Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 9. oldal

12 20... ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test-i hat. Előirányzat összesen 1. Támogatott szervezet CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

13 felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen 20 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások 0 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

14 20...évi beruházásai 6.sz.melléklet Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft Előirányzat összesen 21 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások 0 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

15 20... évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23. Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék CÍM ÖSSZESEN oldal

16 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 8.sz.melléklet (Az rend. 7/a.számú melléklete) ezer Ft-ban Jogcím Felhasználás hóig Egyenleg 23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -... Polgármesteri keret összesen oldal

17 ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 9.sz.melléklet (Az rend.8.sz.melléklete) Fejlesztési hitel és kötvény ezer Ft-ban január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési hitelek megnevezése. Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás összesen: Működési hitel Működési hitel összesen: MINDÖSSZESEN: oldal

18 költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése 10.sz.melléklet (Az rend.17.sz.melléklete) BEVÉTELEK ezer Ft Módosított Teljesítés Teljesítés %-...hó a ei-hoz... -ig 1. Működési bevételek összesen 2. Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások - központosított ok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 18. hitel törleszt.és kamatok 19. támogatások 20. felújítási kiadások 21. fejlesztési kiadások 22. felhalm.célú pe.átadás 23. tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 11.sz.melléklet (Az rend.18.sz.melléklete) ezer Ft 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 1 Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások - Központosított ok - Normatív kötött felhasználású támogatások 5 Céltámogatás 6 TEKI, CÉDE, Vis maior 17. oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi bevételi a és teljesítése 11.sz.melléklet (Az rend.18.sz.melléklete) ezer Ft 20.. évi Módosított Teljesítés..hó-ig Teljesítés %-a ei-hoz 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel... Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal

21 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 1. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: fő fő fő fő INTÉZMÉNY.. Óvodák összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TB. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Munkadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Eü. Hozzájárulás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 1 Cim összesen: fő fő fő fő #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 19. oldal

22 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 2 Közvilágítási feladatai 3 Települési vízellátási fel. 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 5 Köztisztasági feladatai 6 Parkfenntartás feladatai 7 Egyéb városgazdálk. fel. 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 9 Házkezelési feladatai 10 Állateü-i feladatai 11 Utak, hídak feladatai 12 Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 13 Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 2 CÍM ÖSSZESEN: oldal

23 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 3 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés 4 Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka 5 Közművelődés és oktatás Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 6 Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 7 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 3-7.CÍM ÖSSZESEN: oldal

24 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 8 Intézményi vagyonbizt. fel. 9 Foglalkoztatás egészségügy 10 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 11 Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás 12 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 13 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás 14 Vállalkozói Iroda feladatai 15 Intézmények nyári karb.tart. fel. 16 Intézményi étkeztetés 17 ÁFA és egyéb kiadások 18 Hiteltörlesztés és kamat 8-18.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

25 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz 19 Támogatások Működési célú pe.átadás 20 Felújítás 21 Beruházás 22 Felhalmozási célú pe.átadás 23 Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

26 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 12.sz.melléklet (Az rend.19.sz.melléklete) ezer Ft. Alcím létszám javaslat Módosított Teljesítés..hó- ig Teljesítés %- a a eihoz Összesen - Személyi juttatás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - TB járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Eü. járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Munkaadói járulék #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Ellátottak pénzbeni juttatása #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Dologi kiadás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Felújítás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! - Beruházás #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 24. oldal

27 20... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 13.sz.melléklet (Az rend.20.sz. melléklete) ezer Ft évi Módosított Teljesítés hó.ig Teljesítés %- a ei-hoz 1. Támogatott szervezet 19.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

28 felújítási kiadásainak teljesítése 14.sz.melléklet (Az rend.21.sz.melléklete) ezer Ft Módosított Teljesítés Teljesítés %- hó..- a ei-hoz ig 20 FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

29 20... évi beruházásainak teljesítése 15.sz.melléklet (Az rend.22.sz.melléklete) Módosított Teljesítés Teljesítés %-..hó- a ei-hoz ig ezer Ft 21 Beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

30 20... évi tartalékai 16.sz.melléklet (Az rend.23.sz.melléklete) ezer Ft Jogcím Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Előirányzat összesen 23. Tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék CÍM ÖSSZESEN oldal

31 K I M U T A T Á S A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL 17.sz.melléklet (Az rend.28/b.sz.melléklete) ezer Ft Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás Finanszírozás miatti korrekció normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon Részben önállóan gazdálkodó int Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.tételek Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Szabad pénzm. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1.sz.melléklet (Az rend.1/a.sz.melléklete) Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at 20... évi költségvetési 1. Működési

Részletesebben

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 20... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Rendes bevétel Rendkivüli 20... évi bevétel 1 Működési bevételek 0 0 0 int. működési bevétel 0 önkormányzat sajátos

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról Tapolca

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2007. ( IV. 16.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2007. ( IV. 16.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2007. ( IV. 16.) Kt. rendelete Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat 2007.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 12-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete Tapolca Város költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2006. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2006. évi bevétel 1 Működési bevételek 3 855 403 173 298 4 028 701 int. működési bevétel

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat 2006.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2006. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek 3 899 177 287 482 4 186 659 int. működési bevétel 333 964

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 18/2007. 19/2007. Eredeti 18/2007. 19/2007. Eredeti 18/2007. 19/2007. Eredeti 18/2007. 19/2007. ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.)

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Rendes bevétel Rendkivüli 2007. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 993 784 226 278 3 220 062 int. működési bevétel

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. -a

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének

(1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26/2007. (VII. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról (1) Az önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

8/2012.(IV.26.) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról. I. Rendelet hatálya

8/2012.(IV.26.) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról. I. Rendelet hatálya 8/2012(IV26) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei 2011 évi zárszámadásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992évi XXXVIIItörvény 82 -ában meghatározott

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Részletesebben

e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások:

e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/98/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/98/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/98/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2016. október 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D 1.sz.melléklet Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D 1. CÍM: ÖNKORMÁNYZAT 2. CÍM: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 3. CÍM: CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2. számú melléklet az 3/2010. (II.19

Részletesebben

Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege . melléklet Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E 7. évi 7.évi eredeti mód.új

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/63/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/63/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/63/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben