Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)"

Átírás

1 Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev Polgármesteri Hivatal működési bev Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbev Gépjárműadó Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támog Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásérték ű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) IIb.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 18/2007.(VII.1.) 19/2007(VIII.31.) 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel 0 Összesen: Kiadások Eredeti előirányzat 18/2007.(VII.1.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék Településfejlesztési alap Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0

3 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VIb.melléklet Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Kiadások összesen Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

4 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VIb.melléklet Egyéb bevétel Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja Bevételek összesen Megnevezés Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Engedélyezett/tényl.létszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Napsugár Óvoda 21/21 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 19/19 Bóbita Óvoda 15/15 15/15 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/78 81/78 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 22/22 22/22 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 9/9 Tűzoltóság 51/51 51/51 Összesen: 225/ / oldal

5 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIIb.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök IV. Céltartalék V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalm.célra V. Településfejlesztési alap VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hiteltörlesztés VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 IXb.melléklet Gördülő tervezés 2007./2008./2009. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 18/ /2007. előir. (VII.1.) (VIII.31.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök 0 5. Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 0 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

7 Xb.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

8 NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) XIIIb.melléklet Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Kisebbségi Önkormányzatok 1. oldal

9 3. Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN oldal

10 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 3. oldal

11 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

12 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIVb.melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(eng./tényleges) 72/71 71/70 71/70 21/21 21/21 21/21 19/19 19/19 19/19 Megnevezés Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) 15/15 15/15 15/15 81/78 81/78 81/78 22/22 22/22 22/22 1. oldal

13 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIVb.melléklet Megnevezés Ady Endre Műv.Ház Tűzoltóság Pedagógiai Szaksz. Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) 7/7 7/7 7/7 51/51 51/51 51/51 9/9 9/9 9/9 Megnevezés Önkormányzat összesen Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(eng./tényleges) 297/ / / oldal

14 XV/b.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen oldal

15 XV/1/b.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 2 2 Gazdasági Osztály 7 7 Közigazgatási Osztály 7 7 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 3 3 Választott vezető és köztisztviselők összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy 9 9 "Orpheus - csoport" 5 5 Összesen oldal

16 XV/2/b.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen oldal

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. ei. (X.31.) (XII.14.) ei. (X.31.) (XII.14.) ei.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt

Részletesebben

Ic.melléklet. 1. oldal. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Ic.melléklet. 1. oldal. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ic.melléklet Eredeti előirányzat 18/2006.(VIII.31.) mód.ei. I. Működési bevételek 836 813 875 034 1. Intézményi működési bevételek 47 640 78 117 1.1 Részben önállóan

Részletesebben

Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) 1. oldal

Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) 1. oldal Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek 836 813 1. Intézményi működési bevételek 47 640 47 640 1.1 Részben önállóan gazd. Int.

Részletesebben

IIa. melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek

IIa. melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek Ia. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eft) Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. I. Működési bevételek 802 037 803 351 1. Intézményi működési bevételek 72 011

Részletesebben

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 005 995 1 008 281 1.1. Intézményi

Részletesebben

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 1. melléklet a 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 005 995 1 008 447 1.1. Intézményi

Részletesebben

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 1. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) 1 005 995 1 018 896 1.1. Intézményi működési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ic.melléklet Eredeti 18/2009. 23/2009. Eredeti 18/2009. 23/2009. Eredeti 18/2009. 23/2009. Eredeti 18/2009. 23/2009. előirányzat (IX.1.) (X.31.) előirányzat (IX.1.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 15/2009. Eredeti 15/2009. Eredeti 15/2009. Eredeti 15/2009. előirányzat (VII.01.) előirányzat (VII.01.) előirányzat (VII.01.) előirányzat (VII.01.)

Részletesebben

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 17/2009. Eredeti 17/2009. Eredeti 17/2009. Eredeti 17/2009. előirányzat (IX.1.) előirányzat (IX.1.) előirányzat (IX.1.) előirányzat (IX.1.) I.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 115 096 1.1 Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 1.2. Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D 1.sz.melléklet Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D 1. CÍM: ÖNKORMÁNYZAT 2. CÍM: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 3. CÍM: CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2. számú melléklet az 3/2010. (II.19

Részletesebben

Ib.melléklet. 1. oldal. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) Eredeti 22/2008.(VIII.29.)

Ib.melléklet. 1. oldal. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek.

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek. Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.25.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.10.)Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.számú tájékoztató tábla. 1. oldal

1.számú tájékoztató tábla. 1. oldal 1.számú tájékoztató tábla Összehasonlító kimutatás a 2007. és 2008. évi hozzájárulásról, támogatásról és SZJA-bevételekről 2007.év 2008.év Összeh. Megnevezés Mutató Ft/mutató Tám.(eFt) Mutató Ft/mutató

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Ie.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1.sz.melléklet (Az rend.1/a.sz.melléklete) Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at 20... évi költségvetési 1. Működési

Részletesebben

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. számú tájékoztató kimutatás. VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint)

1. számú tájékoztató kimutatás. VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint) VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint) 1. számú tájékoztató kimutatás ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év Változás %-a állományi érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 101 350 5 243 733 127,85% I. Immateriális javak 5 053 4 843

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan

Részletesebben

1. melléklet a 12 /2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 12 /2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen 1. melléklet a 12 /2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen Megnevezés (a) Eredeti előirányzat előirányzat (c) 1. Működési bevételek 14 029 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. -a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 1 2 5 1. B4 I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2010.(II.25.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2010.(II.25.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2010.(II.25.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. -a

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben