ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I.melléklet

2 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzati szociális támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási kiadások 0 Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

3 III.melléklet évi felújítások (ezer forint) Új temető ravatalozójának felújítása Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret 660 Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

4 Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet évről áthúzódó kötelezettségvállalások Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem c.) Parkoló kialakítása a templom mögött d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása 3 500

5 12. Duna-parti lakótelepen játszótér építése Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás Idom utcai csomópont beruházás Összesen: ÁFA Rendelőintézet építési beruházás teljes kiadásának fordított ÁFA-ja Fejlesztések összesen:

6 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Munkaadót Szakfeladat Személyi terhelő Dologi Pénzeszk.átadás,tám Önk.szoc. Támog.értékű Engedélyezett/té megnevezése száma juttatások járulékok kiadások ogatás támogatás kiadások Összesen nyleges létszám Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati igazgatási tevékenység /30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás /5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése /2 Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladataok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862, /6 Önkormányzati szociális támogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Közcélú foglalkoztatás /32 Közhasznú foglalkoztatás /20 Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: /95

7 Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Engedélyezett/ tényleges létszám Napsugár Óvoda /22 Benedek Elek Óvoda /16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde /5 Szabolcsi Bence Zeneiskola /20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /9 Tűzoltóság /49 Összesen: /245 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Helyiségbérleti Alaptevékenység Kiszáml.term.és szolg. Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése díjbevétel bevétele Egyéb bevétel ÁFA-ja.term. Bevételek összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

8 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása 750 Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása 700 Összesen: II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj 155 Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) 314 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen III. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712

9 VII/A.számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív 800 II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Újszülöttek köszöntése Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése 400 Köztemetés 300 Közgyógyellátás Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások I-II. összesen III. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) - ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III)

10 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hitelek Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

12 X.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Önkormányzat által folyósított ellátások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

13 XI.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás összege Megnevezés Kedvezmény jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó részletfizetés Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege) 300

14 XII.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Út, autópálya építése 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Dologi kiadások Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadáok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Intézményi működési bevétel Építményüzemeltetés 3. Dologi kiadások Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1. Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadások Hitel 8. Tartalék Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Beruházási kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Tartalék Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

15 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 3. Dologi kiadások Pénzügyi igazgatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Nemzeti ünnepek programjai 3. Dologi kiadások Önkormányzati rendezvények 3. Dologi kiadások Közvilágítás 3. Dologi kiadások Városgazdálkodási szolgáltatások 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Felújítások Finanszírozási műveletek 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 3. Dologi kiadások Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati szociális támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati szociális támogatás Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 22. Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1 186

16 3. Dologi kiadások 23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Sportszövetségek működésének támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás Köztemető-fenntartás és működtetés 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Intézményi működési bevétel CÍM ÖSSZESEN Önállóan működő költségvetési szervek 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Támogatásértékű bevételek Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)

17 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

18 XIII.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Napsugár Benedek Elek Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda Hivatal Óvoda Óvoda Nyergesújfalu Bajót 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önkormányzati szociális támogatás Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 116/95 22/22 16/16 16/16 9/9 Megnevezés Bóbita Óvoda Szabolcsi Bence Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Bölcsőde Zeneiskola Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 5/5 20/20 81/80 15/11 8/8

19 XIII.melléklet Megnevezés Hivatásos Önk-i Pedagógiai Önkormányzat Tűzoltóság Szakszolgálat összesen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 51/49 9/9 368/340

20 XIV.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Összesen

21 XIV/A.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 6 6 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 4 4 Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak Egészségügy 9 9 Összesen

22 XIV/B.melléklet Önállóan működő intézmények 2010 évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 5 5 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ady Endre Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

23 XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS 1 806ezer forint Egyenleg 0

24 XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 566 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 566 MÉRLEG BEVÉTEL 566 ezer forint KIADÁS 566 ezer forint Egyenleg 0

25 XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: 674 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 674 MÉRLEG BEVÉTEL 674 ezer forint KIADÁS 674 ezer forint Egyenleg 0

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 1. melléklet a 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 005 995 1 008 447 1.1. Intézményi

Részletesebben

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 005 995 1 008 281 1.1. Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Ie.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. Eredeti 24/2008. 30/2007. ei. (X.31.) (XII.14.) ei. (X.31.) (XII.14.) ei.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

IIa. melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek

IIa. melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek Ia. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eft) Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. I. Működési bevételek 802 037 803 351 1. Intézményi működési bevételek 72 011

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban I. Működési bevételek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben