2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:"

Átírás

1 ezer ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) ,% 182 Beruházás áfája ,% Beruházás Összesen: 48 48,% Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési díj, sikerdíj % + KÖVITE engedély) ,76% Áfa ,73% Dologi kiadás összesen: ,76% ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: ,86% LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Gázenergia ,75% Villamos energia ,92% Víz és csatornadíj ,33% Továbbszámlázott szolgáltatás ("Glonczi-féle rezsi ktg") ,82% Szolgáltatások ,19% Áfa ,16% Dologi kiadás összesen: ,98% LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN ,98% 1. oldal

2 ezer NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,% Gázenergia ,69% Villamos energia ,51% Víz és csatornadíj ,51% Karbantartási, kisjavítási szolg. 5,% Továbbszámlázott kiadás 12,% Áfa ,45% Dologi kiadás összesen: ,63% NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN ,63% ZÖLDTERÜLET KEZELÉS Közalkalmazott alapilletmánye ,9% Illetménykiegészítés (garantált bérminimum) 23 23,% Rendszeres személyi juttatás összesen: ,17% Keresetkiegíszítés ,33% Nem rendszeres személyi juttatás összesen: ,33% Személyi juttatás összesen: ,4% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,15% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% 2. oldal

3 ezer Munkaadókat terhelő járulék összesen: ,14% 5461 Hajtó- és kenőanyag ,17% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Készletek összesen: ,79% Áfa ,53% Dologi kiadás összesen: ,94% ZÖLDTERÜLET KEZELÉS ÖSSZESEN: ,94% ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester) ,9% Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők) ,93% Helyi képviselők juttatásai (polgármester költségtérítése) ,22% Külső személyi juttatások összesen: ,95% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,1% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,3% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,17% 5321 Munkaadói járulék (1%) 27,% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulék összesen: ,37% Nem adatátvileli célú távközlési díjak ,4% Áfa ,8% Dologi kiadás összesen: ,25% ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN: ,32% 3. oldal

4 ezer ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: ,97% ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: ,64% ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Köztisztviselők alapilletménye ,48% Egyéb bérrrendszer alapilletménye ,5% Alapilletmény ,75% Köztisztviselők illetménykiegészítése ,75% Köztisztviselők nyelvpótléka ,31% Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka ,31% Egyéb kötelező pótlék ,6% Rendszeres személyi juttatás összesen: ,69% Köztisztviselők keresetkiegészíítése ,4% Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése ,67% Keresetkiegészítés ,84% Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai ,96% 4. oldal

5 ezer Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 12,% Köztisztviselők közlekedési költségtérítése ,43% Köztisztviselők étkezési hozzájárulása ,75% Köztisztviselők egyéb költségtérítése, hozzájárulása ,95% Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ,55% Nem rendszeres személyi juttatások összesen ,78% Személyi juttatás összesen: ,% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,51% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,45% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,5% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,9% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen ,73% 5411 Élelmiszer-beszerzés ,41% 5431 Irodaszer nyomtatvány ,94% Könyvbeszerzés ,81% Folyóirat beszerzés ,% Egyéb információ hordozó beszerzés ,45% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Egyéb anyag beszerzés ,53% Készletbeszerzések ,85% Nem adatátviteli távközlési díjak ,78% Egyéb kommunikációs szolgáltatás ,11% Vásárolt élelmezés 457,% Szállítási szolgáltatások ,% Gázdíj ,74% Villamos energia ,62% 5. oldal

6 ezer Víz- és csatornadíj ,67% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,46% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,2% Továbbszámlázott szolgáltatás 21,% Szolgáltatások ,% Vásárolt termék és szolgáltatás áfája ,45% Belföldi kiküldetés ,% Reprezentáció ,67% Különféle dologi kiadások ,12% Dologi kiadás ,5% Munkáltató által fizetett SZJA ,88% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ,% Egyéb folyó kiadás ,73% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen ,94% ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: ,26% ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ÖSSZESEN:,% ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,% 6. oldal

7 ezer Áfa ,% Dologi kiadás összesen: ,4% ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,4% KÖZVILÁGÍTÁS Villamos energia ,2% Áfa ,2% Dologi kiadás összesen: ,16% KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: ,16% VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb gépek, berendezések vásárlása 97,% Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,% Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásoknak ,% Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 5 5,% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek ,% Támogatásértékű kiadás összesen: ,53% Közalkalmazottak alapilletménye ,77% Közalkalmazottak illetménykiegészítése 77 77,% Rendszeres személyi juttatás: ,4% 7. oldal

8 ezer Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,75% Nem rendszeres személyi juttatás: ,75% Személyi juttatások összesen: ,43% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,1% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,86% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,29% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,43% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% 5342 Táppénz hozzájárulás 8,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,79% Vegyszer beszerzés ,25% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,17% 5481 Munkaruha, védőruha 32 32,% Egyéb anyag beszerzés ,% Készletbeszerzések ,16% Villamos energia ,71% Víz- és csatornadíj ,1% Karbantartás, kisjavítás 22,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,2% Szolgáltatások ,23% Áfa ,25% Dologi kiadás összesen: ,95% VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. ZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,99% 8. oldal

9 ezer ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖSSZESEN: 6,% FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak ,% Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak ,1% Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkabérhitel) 5,% Hosszú lejáratú kötelezettség ,96% 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,82% Szolgáltatások ,82% Dologi kiadás ,82% Államháztartáson kívülre fizetendő kamatok ,63% Egyéb folyó kiadás ,63% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: ,66% FINANDZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ,51% HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 12 12,% Áht-n kívűlre véglegesen átadott pénzeszköz 12 12,% 9. oldal

10 ezer Közalkalmazott alapilletménye ,49% Rendszeres személyi juttatás ,49% Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,57% Nem rendszeres személyi juttatás ,57% Személyi juttatás összesen: ,6% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,23% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,85% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,44% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,62% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 16 16,% 5491 Egyéb anyag beszerzés 24 24,% Készletek: 4 4,% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,% Gázenergia ,45% Villamos energia ,% Víz és csatornadíj ,9% Karbantartás, kisjavítás ,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 2 2,% 5531 Vásárolt közszolgáltatás ,64% Szolgáltatások ,14% Áfa ,24% Dologi kiadás összesen: ,55% HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN: ,42% 1. oldal

11 ezer CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,11% Támogatásértékű kiadás ,11% Gyógyszerbeszerzés ,% 5431 Irodaszer nyomtatvány ,% 5481 Munkaruha védőruha 16 16,% Egyéb anyagbeszerzés ,% Szakmai anyagbeszerzés 25 25,% Készletbeszerzések ,7% Nem adatátviteli távközlési díjak ,32% Gázenergia ,45% Villamos energia ,% Víz és csatornadíj ,45% Karbantartás, kasjavítás ,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,11% 5531 Vásárolt közszolgáltatás ,33% Szolgáltatási kiadások ,99% Áfa ,8% Dologi kiadás összesen: ,57% Díjak, egyéb folyó kiadások 2 1,% CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÖSSZESEN: ,72% ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:,% 11. oldal

12 ezer RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY Nem foglalkoztatottak RSZS ,71% %-os RSZS ,24% Kereső tevékenység melletti RSZS ,12% RÁT ,12% Önkormányzat által folyósított ellátások ,89% RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZESEN: ,89% LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON Lakásfenntartási támogatás ,6% Helyi lakásfenntartási támogatás 37 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,98% LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON ÖSSZESEN: ,98% ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON Ápolási díj ,19% Önkormányzat által folyósított ellátások ,19% Nyugdíjbiztosítási járulék 24% ,97% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,97% ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ÖSSZESEN: ,21% 12. oldal

13 ezer RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS Normatív GYV ,% Kiegészítő GYV támogatás 6 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,27% RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,27% ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS Óvodáztatási támogatás 3 3,% Önkormányzat által folyósított ellátások 3 3,% ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 3 3,% ÁTMENETI SEGÉLY Átmeneti segély ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% ÁTMENETI SEGÉLY ÖSSZESEN: ,% TEMETÉSI SEGÉLY Temetési segély ,% 13. oldal

14 ezer Önkormányzat által folyósított ellátások ,% TEMETÉSI SEGÉLY ÖSSZESEN: ,% RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,% MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 5841 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,% EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:,% KÖZGYÓGYELLÁTÁS Közgyógyellátás ,6% 14. oldal

15 ezer Önkormányzat által folyósított ellátások ,6% KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,6% KÖZTEMETÉS Köztemetés ,5% Önkormányzat által folyósított ellátások ,5% KÖZTEMETÉS ÖSSZESEN: ,5% GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,98% Támogatásértékű kiadás ,98% Közalkalmazott alapilletménye ,54% Rendszeres személyi juttatás ,54% Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,2% Nem rendszeres személyi juttatás ,2% Személyi juttatás összesen ,94% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,92% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,33% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,% 15. oldal

16 ezer Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,55% 5431 Irogaszer, nyomtatvány ,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,31% Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés ,63% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,71% Gázenergia 56 56,% Villamos energia 1 1,% Víz- és csatornadíj 8 8,% Karbantartás, kisjavítás 8 8,% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,% Szolgáltatások ,6% Áfa ,88% Dologi kiadások ,2% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: ,74% GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,83% JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN:,% CSALÁDSEGÍTÉS Közalkalmazott alapilletménye ,6% 16. oldal

17 ezer Rendszeres személyi juttatás ,6% Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,98% Nem rendszeres személyi juttatás ,98% Személyi juttatás összesen ,49% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,75% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,33% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,5% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,82% 5431 Irodaszer, nyomtatvány ,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,31% Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés ,63% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,43% Gázenergia 56 56,% Villamos energia 1 1,% Víz- és csatornadíj 8 8,% Karbantartás, kisjavítás 8 8,% egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,% Szolgáltatások ,8% Áfa ,32% Dologi kiadások ,% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: ,85% CSALÁDSEGÍTÉS ÖSSZESEN: ,15% 17. oldal

18 ezer FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 1323 Járművek vásárlása, létesítése (falugondnoki busz) ,% 1821 Beruházások áfája ,% Felhalmozási kiadás ,% Közalkalmazottak alapilletménye ,5% Rendszeres szenélyi juttatás ,5% Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,23% Nem rendszeres személyi juttatás ,23% Személyi juttatás összesen: ,2% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,11% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,38% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,14% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,39% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,48% Készletek ,36% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,% Szolgáltatások ,% Áfa ,33% Dologi kiadás ,11% 18. oldal

19 ezer Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 69 69,% Dologi és egéb folyó kiadás ,68% FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,7% ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS Első lakáshoz jutás 2 2,% ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 2 2,% KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS Teljes munkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye ,42% Részmunkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye ,% Rendszeres személyi juttatás ,8% Személyi juttatás összesen: ,8% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,71% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,33% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,75% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,94% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,93% Egyéb anyag beszerzés ,% Készletek ,% 19. oldal

20 ezer Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,16% Szolgáltatások ,16% Áfa ( ) ,% Dologi kiadás összesen: ,99% KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: ,36% KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:,% KÖZMUNKA KÖZMUNKA ÖSSZESEN:,% KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Közalkalmazott alapilletménye ,59% Rendszeres személyi juttatás ,59% Keresetkiegészítés ,25% Nem rendszeres személyi juttatás ,25% Személyi juttatás összesen: ,84% 2. oldal

21 ezer Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,99% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,15% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,44% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,53% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5 5,% Folyóirat beszerzés ,63% Egyéb anyag beszerzés 3 3,% Készletek ,61% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,79% Gázenergia ,63% Villamos energia ,47% Víz- és csatornadíjak ,6% egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 2,% Szolgáltatások ,16% Áfa ,33% Dologi kiadás összesen: ,33% KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,47% KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE Gázenergia ,29% Villamos energia ,33% Víz- és csatornadíjak ,63% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,94% Továbbszámlázott kiadások ,% 21. oldal

22 ezer Karbantartás kisjavítás 5 1,% Szolgáltatások ,27% Áfa ,73% Dologi kiadás összesen: ,3% KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN: ,3% KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS Villamos energia ,25% Szolgáltatás ,25% Áfa ,% Dologi kiadás összesen: ,% KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN: ,% ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS 5531 Vásárolt élelmezés ,38% Szolgáltatás ,38% Áfa ,9% Dologi kiadás összesen: ,21% ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN: ,21% 22. oldal

23 ezer ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,88% Támogatásértékű kiadás ,88% Továbbszámlázott kiadás ,47% Áfa ,56% Dologi kiadás összesen: ,69% ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,12% Finanszírozás kiadási (technikai) 9 235,% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás 1 361,% ÖSSZESEN: ,5% 23. oldal

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 73 707 38 101 4 500 2 Műk.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(V.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2012.(V.07.)

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:

Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen: 6 B C D. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Megnevezés. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) Működési bevételek

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat 2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Mód-ó Alapilletmény 4 584 4 584 4 584 Egyéb kötelező illetménypótlék 2 061 2 061 2 061 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 11 963

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 3. melléklet Lesenceistvánd Község 212. évi várható

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról Hatályos: 2014. augusztus 27-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 5 9 6 6 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 1 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Családsegítés Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000 Nagylók

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-ei ülésére

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-ai ülésére 2. napirend Napirend tárgya:

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a 2015. eredeti I.sz. előir.mód. Módosított Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi ellátás díja 5 000 1 000 6 000 B406-00 104030 Kiszámlázott

Részletesebben

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 1. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2. évi kiadási előirányzatáról Lesenceistvánd 2. évi költségvetés tervezet 2 Házi segítségnyújtás

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben