Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:"

Átírás

1 6 B C D. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Megnevezés. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) Működési bevételek összesen: 66 Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 6 Önkormányzat költségvetési támogatása 6 Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel 66 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen: 6 6 Működési kiadások összesen: Személyi juttatás 6 Munkaadót terhelő járulékok 6 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 6 Pénzeszköz átadás 6 6 Folyósított ellátások 6 Tartalék 6 Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 A B C D E F. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Előirányzatok. évi módosított BEVÉTELEK részletezése adatok (ezer Ft) Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása -. évi bérleti díj Önkormányzati jogalkotás Szolgáltatás ellenértékének teljesítése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Kamatbevétel Előző évi kv-i kiegészítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adók 6 6 Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 6 Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele Község- és városgazdálkodási szolgáltatások Szolgáltatás ellenértékének teljesítése Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel 6 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program 6 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Önkormmányzatok elszámolásai Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 6 c.)köztemető fenntartási támogatások c.)közutak fenntartásának támogatása 6 6 d.)beszámítás összege - - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú ok Szerkezetátalakítási tartalék 6 Egyéb működési célú kv-i támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 6 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 6 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Működési célú támogatás értékű pénzeszköz. oldal, átvétel összesen: elkülönített alapoktól

3 A B C D E F (Pénzbeli támogatás). évi módosított BEVÉTELEK részletezése Falugondnoki szolgálat Szolgáltatás ellenértékének teljesítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoz Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 6 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 6 Közművelődési tevékenységek támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól Köztemetőfenntartás és működtetés Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:. oldal, összesen:

4 A B C D E F. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Módosított adatok (ezer Ft) 6 Jogcím-csoportok Intézményi működési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Önkormányzati egyéb helység bérleti díja 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele Önkormmányzatok elszámolásai 6 6 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok c.)köztemető fenntartási támogatások c.)közutak fenntartásának támogatása d.)beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú ok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú kv-i támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Működési célú előző évi pénzmaradvány Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 66 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása Diák munka támogatása Pénzbeli támogatás Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 Előző évi kv-i kiegészítés 6 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 6 6 A B C D E. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 6 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások Önkormmányzatok elszámolásai Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Falugondnoki szolgálat Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartam Közművelődési tevékenységek és támogatás 6 6 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemetőfenntartás és működtetés Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás Összesen: 6

6 A B C D E F G. melléklet a /. (V..) önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Települési hulladék vegyes begyűjtése Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Külöféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Óvodai intézményi étkeztetés 6 6 Támogatásértékű működési kiadások 6 6 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 6 6 Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez Zöldterület - kezelés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés javítási, szerelési anyagok közmunkások eszközbeszerzése fűnyíróhoz alkatrész, damil virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Önkormányzati jogalkotás ( kód) Személyi juttatások Állományba nem tartózók egyéb juttatásai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 6 Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron) Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj 6 6 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Közadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás) Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) bélyegvásárlás kéményseprési díjak poroltó ellenőrzés egyéb üzemeltetési költségek Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése 6 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Általános tartalék Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) 6. oldal, összesen:

7 A B C D E F G. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Működési célú kiadások Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Polgárőrség támogatása Alapítvány támogatása Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 6 Támogatásértékű működési kiadások 6 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 6 Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak.eft Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámcsokkentéssel kapcsolatos 6eft Támogatásértékű működési kiadás társulásnak tagdíj, egyéb hozzájárulás belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás 6 irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek 6 létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek 6 Közvilágítási feladatok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj 6 Villamosenergia szolgáltatási díj 6 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Város és községgazdálkodási szolgáltatás, 6 Személyi juttatások Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók Külső személyi juttatás megbízási díj 6 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó % Beruházási kiadások Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Beruházások áfa Felújítási kiadások Önkormányzati épületek felújítási munkái Felújítás áfa Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj 6 Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Vízdíj 6 Karbantartás,kisjavítás (Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ( hótolás, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Vagyonbiztosítás Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája. oldal, összesen:

8 A B C D E F G. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Óvodai nevelés, ellátás 6 Támogatásértékű működési kiadások 6 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez Háziorvosi ügyeleti ellátás Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 6 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély 6 6 Pénzbeli temetési segély 6 6 Házi segítségnyújtás Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 6 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 6 Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6 Gázenergia-szolgáltatás díjak 6 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 6 Víz-,csatornadíjak 6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Falugondnoki szolgáltatás, Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye 6 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása 6 6 Állományba nem tartözók megbízási díja Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó % Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 6 6 Készletbeszerzés. oldal, összesen:

9 A B C D E F G. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 6 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések (Casco, felelősségbiztosítás) Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása, Személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó % Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 6 Személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó % Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz egyéb készletbeszerzés Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézményi beruházsok Áfa Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Rendezvények készletbeszerzése 6 Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 6 (rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Beruházási kiadások 6 6 Konyhabútor vásárlás Beruházások áfa Felújítási költségek Felújítás után fizetendő Áfa Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés. oldal, összesen:

10 A B C D E F G. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Kisértékű tárgyi eszköz Szolgáltatási díj 6 Gázenergia-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak 6 6 Víz-,csatornadíjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Köztemető -fenntartás és működtetés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-,csatornadíjak Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 6 Összesen: Létszámkeret:, fő. oldal, összesen:

11 6. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez 6. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Települési hulladék vegyes begyűjtése Óvodai intézményi étkeztetés 6 6 Zöldterület - kezelés Önkormányzati jogalkotás ( kód) Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 6 6 Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6 6 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás 6 6 Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély 6 6 Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgáltatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartam Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 6 6 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

12 6 A B C. melléklet a /. (V..) önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban Megnevezés Közbiztonság növelését szolgáló Eredeti (ezer Ft) Módosítot t előirányz at fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése motoros fűrész Önkormányzati épületek felújítása Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás Kultúrház felújítási költségek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Felújítások, beruházások összesen:

13 6 A B C F G. melléklet a /. (V.. ) önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája). teljesítés. teljesítés. terv Módosított Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 6 Költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 Működési célú bevételek összesen 66 6 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és 6 kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen

14 6 6 6 A B C D E. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés... terv Módosított teljesítés teljesítés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriálsi javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú bevételek összesen 6 Beruházási kiadások (áfával együtt) 6 6 Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 6 6 BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen 66 6