2014. évi Költségvetés Mérlege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi Költségvetés Mérlege"

Átírás

1 1 2 B C D 1. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzti rendelethez 201. évi Költségvetés Mérlege Megnevezés adatok (ezer Ft) Működési bevételek összesen: 79 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 11 Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: 1 99 Működési kiadások összesen: 9 28 K1 Személyi juttatás 6 67 K2 Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások 2 60 K Ellátotak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások 50 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 K9 Finanszírozási kiadások 0

2 5 B C D KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 99

3 1 2 A B C D E 2. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése Előirányzatok adatok (ezer Ft) 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 100 B Működési bevételek 100 B0 Tulajdonosi bevételek 100 Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 170 B Közhatalmi bevételek 15 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 15 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B Működési bevételek 155 B02 Szolgáltatások ellenértéke 25 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése B08 Kamatbevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek B81 Maradvány igénybevétele B811 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Adó, vám - és jövedéki igazgatás B Közhatalmi bevételek B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 20 Bírságok 0 Pótlékok Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről Működési célú támogatás átvétel pályázati programokra (TÁMOP) Város és községgazdálkodási szolgáltatás 50 B Működési bevételek 50 B02 Szolgáltatások ellenértéke 50 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése. oldal, összesen: 20

4 2 A B C D E 201. évi BEVÉTELEK részletezése Előirányzatok adatok (ezer Ft) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás t 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás Falugondnoki szolgáltatás 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás 216 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 216 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal, összesen: 20

5 A B C D E. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok (ezer Ft) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatás 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás 15 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről B Közhatalmi bevételek B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 25 Bírságok 0 Pótlékok 200 Igazgatási szolgáltatás díja 15 B Működési bevételek 5 B02 Szolgáltatások ellenértéke 115 B0 Tulajdonosi bevételek 100 B08 Kamatbevétel 10

6 A B C D E 51 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 52 B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 5 B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 99

7 Előirányzatok adatok ezer Ft-ban A B C D. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati 201. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége Támogatási célú finanszírozási műveletek Adó, vám - és jövedéki igazgatás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Falugondnoki szolgáltatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program téli foglalkoztatás Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

8 1 2 E rendelethez Összesen:

9 A B C D E F 5. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 215 K Dologi kiadás 215 K Szolgáltatási díjak 170 K7 Egyéb szolgáltatások 170 Szállítási szolgáltatások 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 120 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Zöldterületek kezelése 955 K Dologi kiadás 955 K1 Készletbeszerzés 75 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 75 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 185 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek 100 Egyéb készletbeszerzés 50 javítási, szerelési anyagok 0 közmunkások eszközbeszerzése 50 munkaruha, védőruha 20 fűnyíróhoz alkatrész, damil 50 virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása 250 egyéb készletbeszerzés 50 K Szolgáltatási díjak 100 K7 Egyéb szolgáltatások 50 Szállítási szolgáltatás K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 120 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 5 08 K1 Személyi juttatások 100 K12 Külső személyi juttatások 100 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 100 Polgármester útiköltségtérítése K Dologi kiadás 1 90 K1 Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése 80 Könyvbeszerzés 0 Informatikai eszközök 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 180 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék 50 Egyéb készletbeszerzés 0 K2 Kommunikációs szolgáltatások 60 K21 Informatikai szolgáltatások igénybevitele 10 honlappal kapcsolatos kiadások 100 közadattal kapcsolatos kiadás oldal, összesen: 20

10 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 5 E Kata vagyongazdálkodási és eszközprogram vásárlása K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak 9 58 Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K7 Egyéb szolgáltatások postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 50 6 kéményseprési díjak szemétszállítási díj poroltó ellenőrzés egyéb üzemeltetési költségek 1 68 pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K55 Egyéb dologi kiadások és 2 forintos érmék miatti kerekítés 1 7 K5 Egyéb működési célú kiadások 9 7 K512 Tartalékok K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 77 Alapítvány támogatása 0 78 Polgárőrség támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivataln 7 82 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 8 Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok Kistérségi irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek Közvilágítási feladatok K Dologi kiadás K Szolgáltatási díjak 850 K1 Közüzemi díjak 850 Villamosenergia-szolgáltatás díjak K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Város és községgazdálkodási szolgáltatás K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék 100 Egyéb készletbeszerzés 200 önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok 10. oldal, összesen: 20

11 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 102 tisztítószerek Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása anyag Turisztikai fejlesztés keretében táblák, térképek készítése Színpad építés anyagköltsége K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíj K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák 11 Kőkeresztek, öreghegyi kút felújítása Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása Játszótér felújítása, karbantartása Műemlék jellegű templom romok állagának megóvása K7 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 121 poroltóellenőrzés kéményseprés szemétszállítás, próbiós zsák egyéb üzemeltetési költségek szállítási kiadások Biztosító intézeti szolgáltatások 127 Vagyonbiztosítás K Kiküldetések, reklám,- és propaganda kiadások K2 Reklám,- és propagnda kiadások 10 Turisztikai kiadvány 11 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K5 Egyéb működési célú kiadások 0 1 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 16 Balatonfelvidéki vizitársulat részére hozzájárulás 0 17 K6 Beruházások K6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 19 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) K7 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 1, K1 Személyi juttatások 875 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 600 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 600 Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott K12 Külső személyi juttatások 275 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 11. oldal, összesen: 20

12 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 151 K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés 155 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése TÁMOP pályázat keretében megvalósuló készletbeszerzések 157 K Szolgáltatási díjak K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TÁMOP pályázat keretében megvalósuló programok 160 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 17 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját Nemzetközi kulturális együttműködés 102 K Dologi kiadás 102 K1 Készletbeszerzés 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 K Szolgáltatási díjak 0 K7 Egyéb szolgáltatások 0 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Háziorvosi ügyeleti ellátás 78 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre 215 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (mentőállomás) 0701 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 196 K5 Egyéb működési célú kiadások 196 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 196 Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálatnak Munkanélküli aktív korúak ellátásai K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1550 rendszeres szociális segély Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 58 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 K6 Lakhatással kapcsolatos ellátások 58 a lakásfenntartási támogatás oldal, összesen: 20

13 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 25 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 K2 Családi támogatások 15 az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 15 K Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 a helyi megállapítású közgyógyellátás 0 K8 Egyéb nem intézményi ellátások 10 átmeneti pénzbeli segély 100 temetési segély Házi segítségnyújtás 999 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K Dologi kiadás 856 K1 Készletbeszerzés 20 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 Egyéb készletbeszerzés 20 K2 Kommunikációs szolgáltatások 61 K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 61 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 61 K Szolgáltatási kiadások 615 K1 Közüzemi díjak 55 Gázenergia-szolgáltatás díjak 00 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 125 Víz-,csatornadíjak 20 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K7 Egyéb szolgáltatások 20 egyéb szolgáltatások K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 160 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Szociális étkeztetés 29 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 1002 Gyermekjóléti szolgáltatások 11 K5 Egyéb működési célú kiadások 11 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Falugondnoki szolgáltatás 1, K1 Személyi juttatás 1 52 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 16 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása 0 1. oldal, összesen: 20

14 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 29 K1107Béren kívüli juttatások cafetéria juttatások 251 K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Cafetéria utáni EHO 1% 1 25 Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés K Szolgáltatási díj K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások falugondnoki továbbképzés 267 K7 Egyéb szolgáltatások Díjak, egyéb befizetések Egyéb szolgáltatások K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Start-munka program téli foglalkoztatás, K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás K1 K5 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1, K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés oldal, összesen: 20

15 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 munkaruha, védőruha K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés 850 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 850 Rendezvények készletbeszerzése 500 Egyéb készletbeszerzés 250 Kisértékű tárgyi eszköz 100 K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak 80 Villamosenergia szolgáltatási díj 170 Gázenergia-szolgáltatás díjak 200 Víz-,csatornadíj 10 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 K7 Egyéb szolgáltatások 500 rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 170 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Köztemető -fenntartás és működtetés 25 K Dologi kiadás 25 K Szolgáltatási díj 25 K1 Közüzemi díjak 25 Villamosenergia szolgáltatási díj 10 Víz-,csatornadíj Összesen: 28 Létszámkeret: 6,00 fő oldal, összesen: 20

16 6. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Zöldterületek kezelése Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatások Falugondnoki szolgáltatás Start-munka program téli foglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

17 1 2 5 Megnevezés A 7. melléklet az 1/201.(II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban B Előirányzat (ezer Ft) 6 7 Önkormányzati épületek felújítása 2000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (mentőállomás) Fűnyíró traktor vásárlása 50 9 Felújítások, beruházások összesen: 2 665

18 A B C D 8. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati re Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés teljesítés teljesítés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatása K5 Egyéb működési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen

19 G 1 endelethez terv

20 A B C D E 9. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés 6 teljesítés teljesítés 201. terv B2 B5 B7 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/215 (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK terv mód.ei. terv mód.ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 114 10 837 Személyi juttatások 510 038 515 300 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben