Önkormányzati jogalkotás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "841112 Önkormányzati jogalkotás"

Átírás

1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás 120 Köztisztviselők egyéb költségtérítés és hozzájárulás Végkielégítés(3hó) Szabadságmegváltás(4hó) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Képviselői tiszteletdíjak(szatzker Csaba nélkül) Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktő 10 alkalom Külső személyi juttatások összesen: 2878 Személyi juttatások összesen: TB járulék (27 %) Egészségügyi hozzájárulás %-os önk.képviselőknek 150 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3258 Irodaszer, nyomtatvány 300 Könyv beszerzése 38 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 100 Munka és védőruha 10 Egyéb készletbeszerzés 150 Nem adatátviteli távközlési díj 300 Adatátviteli célú távközlési díj 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) 250 Bérleti és lízing díjak 850 Gázenergia 850 Villamos energia 350 Víz és csatornadíj 80 Karbantartás, kisjavítás 600 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés 20 Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria) 75

2 Pénzügyi szolgáltatás 1000 Reprezentáció 50 Adók, díjak (biztosítás, forgalmi jutalék, kifizetett adó,) 450 Kamatkiadás Áht-n kívülre 150 Dologi kiadások összesen: 9428 Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő) 92 Pénzügyi Alap (30 Ft/fő) 46 Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város) 864 Móri TKT 350 Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő) 157 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen: 1509 Céltartalék: 2064 Céltartalék összesen: 2064 Szakfeladaton kiadások összesen: Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások Alapilletmények (B.J.,S.Iné)(Takarító) Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%) 52 Étkezési hozzájárulás +egészségbiztosítási ell. 220 Közalk egyéb költségtérítés (felt.pótlék) 180 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 452 Személyi juttatások összesen: 3168 TB. járulék (27%) 877 Táppénz hozzájárulás 20 Egészségügyi hozzájárulás 42 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 939 Hajtó és kenőanyag 200 Egyéb készletbeszerzés szerszámok, 200 Víz és csatornadíj (közkutak) 60 Karbantart, kisjavítás 350 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszállítás, gyepmesteri 2000 tevékenység, Kis értékű tárgyi veszélyes eszköz fák beszerzés kivágása) 50 Munkaruha, védőruha 15 Szállítási szolgáltatás 50 Bérleti és lízing díjak 50 Belföldi kiküldetés 20 Étkezési utalványok adó (23+19) 42 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 809 Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Hóeltakarítás 500 Kőzuzalék, egyéb kátyúzó anyag vásárlása 200 szállítási szolgáltatás 100 Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 216 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 10% 50 Foglalkoztatást hely tám 20% 950 Támogatások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás BURSA HUNGARICA ösztöndíj(5+3) 80 HPV védőoltás 8 fő 382 Támogatások összesen: 462 Szakfeladaton kiadások összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA 153 ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele 567 Művelődési Ház 500 Közterület foglalás 200 Működési célú bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások 567 ÁHt-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA 153 Távhő szolgáltatás( ) 232 Dologi kiadások összesen: 952 Szakfeladaton kiadások összesen: 952 3/15

4 Közvilágítás Villamos energia szolgáltatás(rh:1100, áram 1200) 2300 Karbantartás, kisjavítás 780 Előzetesen felszámított ÁFA 832 Dologi kiadások összesen: 3912 Szakfeladaton kiadások összesen: Fejez. Általános tartalék elszámolása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Szakfeladaton bevételek összesen: Egyéb étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: 9583 Alcoa Önkéntes munka 326 Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 214 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 70 Étkezési hozzájárulás+ eü. Pénzt tám. 540 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (kjt2%) 116 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 726 Személyi juttatások összesen: 2984 TB járulék (27 %) 660 Egészségügyi hozzájárulás 103 Táppénz hozzájárulás 50 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 813 4/15

5 Élelmiszer 4654 Hajtó és kenőanyag 350 Folyóirat beszerzés 20 Munka és védőruha 45 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 400 Egyéb készletbeszerzés 245 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 28 Gázenergia 70 Villamos energia 403 Víz és csatornadíj 202 Karbantartás, kisjavítás 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokrágcsálóirt,tüdőszűrő, kéményfelülvizsg. 200 Étkezési utalvány adó 87 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1750 Számlázott ÁFA befizetése 450 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Óvodai étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja 489 Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 122 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 40 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 40 Személyi juttatások összesen: 1332 TB járulék (27 %) 360 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 360 Élelmiszer Egyéb készletbeszerzés 140 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 16 Gázenergia 40 Villamos energia 153 Víz és csatornadíj 76 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 873 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

6 Iskolai étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja 881 Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 275 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 90 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 90 Személyi juttatások összesen: 2995 TB járulék (27 %) 809 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 809 Élelmiszer Egyéb készletbeszerzés 315 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 36 Gázenergia 90 Villamos energia 344 Víz és csatornadíj 172 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzatok, TKT elszámolásai Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó (állandó jellegű) Talajterhelési díj 300 Helyi adók összesen Önkormányzati lakások értékesítése 100 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 575 Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása 2500 Gépjárműadó /15

7 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai nem közművel összegyűjtött szennyvízártalmatl. 25 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 424 Iskolai étkezés támogatása 6087 Közvilágítás fenntartásának támogatáa 2492 Közutak fenntartásának támogatása 2033 Egyéb kötelező Önkormánzyati feladatok 2113 Egyes szociális és gíermekjóléti feladatok támogatása 3270 Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1784 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 80 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatássa 5960 Önkormányzatok költségvetési támogatása: Szakfeladaton bevételek összesen: Finanszírozási műveletek Fejlesztési hitel felvétele: Finanszírozási bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Fejlesztési kölcsön törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás Pénzeszköz átvétel TB-től Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Illetménypótlék (TV számolva) 189 Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt) 38 Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári ell. 120 Jubileumi jutalom 2hó 337 Közalk. Egyéb bér(változó) 385 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 880 Személyi juttatások összesen: 3089 TB. Járulék (27%) 802 Egészségügyi hozzájárulás 20 Táppénz hozzájárulás 10 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 832 7/15

8 Irodaszer, nyomtatvány 10 Munkaruha 15 Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos) 25 Adók, díjak (felelősség biztosítás) 30 Vásárolt termék és szolgáltatás áfa 14 Belföldi kiküldetés (busz, ) 20 Étkezési utalvány adó 23 Dologi kiadások összesen: 137 OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 71 fő) 84 OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 90 fő hozzájárulás Működési célú pénzeszközátadás összesen: 84 Védőnői feladatok közös finansz. összesen: 4142 Gyógyszer, 10 Kis értékű tárgyi eszköz 25 Egyéb készletbeszerzés 5 Gázenergia-szolgáltatás díja (6*12000) 72 Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*2000) 24 Víz- és csatornadíj (12*1500) 18 Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja 41 Önkormányzat dologi kiadásai összesen: 195 Szakfeladaton kiadás összesen: Ifjúság - egészségügyi gondozás Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12) 124 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen: 124 Szakfeladaton bevételek összesen: 124 Vásárolt közszolgáltatás 62 Kisérték- szakmai tárgyak beszerzése 49 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 13 Dologi kiadások összesen: 124 Szakfeladaton kiadások összesen: Támogatás célú finanszírozási műveletek Közös hivatal működési kiadásainak támogatása Támogatások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

9 Ápolási díj méltányossági jogon Ápolási díj 1,5 főre tervezve ,- 531 Támogatások összesen: 531 Szakfeladaton kiadás összesen: Temetési segély Temetési segély (5fő*15e) 75 Támogatások összesen: 75 Szakfeladaton kiadás összesen: Átmeneti segély Előző évek tapasztalatai alapján 300 Támogatások összesen: 300 Szakfeladaton kiadás összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás 120 Támogatások összesen: 120 Szakfeladaton kiadás összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Beiskolázási támogatás 250 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 Csecsemőtámogatás 150 Támogatások összesen: 500 Szakfeladaton kiadások összesen: 500 9/15

10 Közgyógyellátás Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő 50 Támogatások összesen: 50 Szakfeladaton kiadások összesen: Köztemetés Köztemetés 1 alkalom 250 Támogatások összesen: 250 Szakfeladaton kiadások összesen: FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 Közfoglalkoztatottak munkabére 400 Személyi juttatások összesen: 400 TB járulék (13,5%) 54 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 54 Szakfeladaton kiadások összesen: Civil szervezetek működési támogatása Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatzker Cs képviselői tdíj) 343 Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek 200 MABOSZ tagdíj 27 TÖOSZ tagdíj 20 A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj 30 EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület 31 Támogatások összesen: 651 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

11 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Távhőszolgáltatás díja 0 Víz és csatorna díj 0 Karbantartás kisjavítás 0 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 72 Dologi kiadások összesen: 72 Szakfeladaton kiadások összesen: Közművelődési tevékenység támogatása TÁMOP / Támogatások összesen 5655 Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kieg.) 58 Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt 240 Megbízási díjak 352 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 650 Személyi juttatások összesen: 3548 TB. járulék ( 27%) 900 Egészségügyi hozzájárulás 46 Táppénz hozzájárulás 20 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 966 Irodaszer, nyomtatvány 25 Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés 100 Munkaruha, védőruha 22 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószerek, dekoráció, stb.) 200 Nem adatátvitel célú kommunikációs szolgáltatás 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 50 Villamos energia 200 Víz és csatornadíj 100 Karbantartás, kisjavítás (festés mázolás) 300 Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Étkezési utalvány adója 38 Belföldi kiküldetés 50 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: /15

12 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás: Működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: 28 Étkezési hozzájárulás + egészgégbiztosítási pénztár 120 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 148 Személyi juttatások összesen: 1564 TB járulék: 393 Táppénz hozzájárulás: 10 Eü. Hozzájárulás: 23 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 426 Munkaruha: 11 Egyéb készletbeszerzés: 150 Gázenergia: 300 Villamos energia: 120 Víz és csatorna díj: 60 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: 150 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 214 Belföldi kiküldetés 50 Munkáltatót terhelő SZJA 19 Működési kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Könyvtári szolgáltatások Állományba nem tartozók juttatásai 300 Külső személyi juttatás összesen: 300 Személyi juttatások összesen: 300 TB. Járulék 27 % 81 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 81 Könyv beszerzés 250 Folyóirat előfizetés 150 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20 Dologi kiadás összesen: 420 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

13 Óvodai nevelés, ellátás Gázenergia 1200 Telefon 150 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 120 Karbantartás, kisjavítás(felülvizsgálat) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 424 Dologi kiadások összesen: 1994 Szakfeladaton kiadás összesen: Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) Pályázati támogatás KEOP Felhalmozás élú támogatás összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Épületek felújítása Felújítás Áfa Felújítási kiadások összesen: Világítótestek bérleti díja 860 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 234 Dologi kiadás összesen: 1094 Szakfeladaton kiadás összesen: Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) Világítótestek bérleti díja 860 Világítótestek bérleti díja ÁFA 235 Dologi kiadás összesen: 1095 Szakfeladaton kiadás összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Móri TKT orvosi ügyelet támogatása(1565) Támogatás összesen: 1088 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

14 Nemzeti Ünnepek programjai Március 15-e 10 Augusztus 20-a 10 Október 23-a 10 Dologi kiadások összesen: 30 Szakfeladaton kiadás összesen: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi nőnap 30 Pedagógusnap 30 Bányásznapi rendezvények 400 Borbála-napi gyertyagyújtás 20 Idősek napi rendezvény 200 Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb) 120 Dologi kiadások összesen: 800 Szakfeladaton kiadás összesen: Zöldterület kezelés Alapilletmények (P.L.) Rendszeres személyi juttatások összesen: Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár 120 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 120 Személyi juttatások összesen: 1338 TB. járulék (27%) 329 Egészségügyi hozzájárulás 23 Táppénz hozzájárulás 10 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 362 Hajtó és kenőanyag 150 Egyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb) 150 Karbantart, kisjavítás 150 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 Munkaruha, védőruha 15 Szállítási szolgáltatás 50 Étkezési utalványok adó 19 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 139 Dologi kiadás összesen: 723 Szakfeladaton kiadások összesen: /15

15 Kincsesbánya Önkormányzat évi bevételei Intézményi működési bevételek összesen: Helyi adók összesen: Átengedett központi adók összesen: 3500 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 326 Önkormányzat felhalmozási bevételei 100 Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel összesen: Önkormányzat működési célú költségvetési tám. Össz Támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel össz.: Fejlesztési hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kincsesbánya Önkormányzat évi kiadásai Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8900 Dologi kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen: 3288 Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 1321 Céltartalék 2064 Kiadások összesen: /15

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben