Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u Évi költségvetés terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv"

Átírás

1 Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása Települési önk. Köznevelési fel. Tám Önk.szoc. És gyermekjóléti fel. Tám évről áthúzodó kompenzáció Önk. Kulturális fel. Tám Működési célű központosított támog Kiegészítő támogatás Műk.célúvisszatér.tám.nemzetiségi Működési c. átvett pe. mezőőr Bartáné után Tambura találkozó TB támogatás Közfoglalkoztatás Sárpilis pe- átvétel Felhalmozási célú bevétel kp Támogatási bevétel fejezeti kez.ei Iparűzési adó Ideiglenes iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei Késedelmi,pótlék Igazgatási szolgáltatási díj Szabálysértési bírság Készlet értékesítés Felnőtt étkeztetés Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház,keszeg,színház) Bérleti díj lakás alkalmazott Bérleti díj lakás Bérleti díj Gyógyszertár Bérleti díj egyéb Bérleti díj Eszköz Intézményi ellátás díja(óvoda, iskola,szoc.) ÁFA bevétel(felnőtt,óvi étk.,eszköz bérl.) ÁFA visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek(piac, helyp) Ingatlan értékesítés Működésre átvett pe. Háztartástól Működésre átvett pe. Vállalkozástól Felhalmozásra átvett pe. Lakosságtól Pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Összesen:

2 KIADÁSOK Teljesmunkaidős bér Meleg étel Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Választott tisztségviselők juttatása Képviselők juttatása 5122 Állományba nem tart. jutt Egyéb külső személyi juttatás Állományon kívüliek juttatása Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Szakmai anyag Gyógyszer Könyv, folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Áru beszerzés Internet Informatikai szolgáltatások Internetes oldal működtetése Telefon Kábel Tv Egyéb komm. szolgáltatás Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Bérleti díj Karbantartás, kisjavítás Postaköltség Biztosítási díjak Utalványdíj Szállítás Takarítás Rovarírtás Pénzügyi szolgáltatások Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés

3 5342 Reklám és propaganda adóköteles ÁFA Fizetendő ÁFA ÁH belüli kamatkiadások Pénzügyi műveletek kiadásai Elszám. Követő években tört. Visszaf Egyéb dologi kiadás Útdíj,műszaki vizsga Egyéb dologi kiadások/közbeszerzés Más rovaton nem szereplő kiadás Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszköz 3600 Összesen: Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott étkezés Közgyógyellátás Foglalk., helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális ellátás Rendszeres szociális segély 55 év felett 5485 Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rendszeres szoc segély önkorm.rend Saját hatáskörban adott természetbeni Létfenntartás 300 Természetben nyújtott átmeneti segély Bursa Hungarica Rendszeres segély összesen: TÁMOGATÁSOK: Civil szervezetek támogatása Katolikus Egyház (35000x12) Összesen: Elvonások és befizetések Kölcsön Ügyelet, gondozási központ Házi segítségnyújtás Tűzoltóság Sárpilisnek pe. átadás norm. Különb Pe. átadás nemzetiségi önkormány Egyéb pénzeszköz átadások lakosság Arany J Egyéb pénzeszköz átadások non-profit szervezet Immateriális javak Lakásvásárlás

4 562 Központi parkoló kialakítás beruházás Támfal építés Pályázat DDOP vízrendszer DDOP kivitelezési terv INO járda, filogória kialakítása Rendezvénytér Konyha technológia Szobor Motor mezőőr Kisértékű tárgyi eszköz Befektetett ÁFA beruh.,kisértékű te.,egyéb eszk Házigondozó ép. Felújítás Sportöltöző felújítás Konyha felújítás Irodaház tető felújítás Hunyadi u. 7. ép.eng Központi rekonstrukció felújítás Pályázati önerő Szent Vér templom festés(peszk.átadás) Sportöltöző felújítás II. ütem Hunyadi u. 7. Tároló,parkoló Ifjúsági rendezvénytér Támfal építés Kölcsey u., út kiépítés Milleniumi park kialakítás Ravatalozó tető felújítás Temető bővítés, rendezés Település rendezési terv Szigeti rekonstrukció felújítás Hivatal felújítás 423 Tartalék keret Óvoda felújítás Kisértékű,egyéb tárgyi eszközök ÁFA Befektetett ÁFA felújítás Pénzeszköz átadás Óvoda társulás Vis maior visszafizetés Felhalmozási célú pe. Átadás önkorm Intézményfinanszírozás Önkormányzat Hivatala Összesen: Mindösszesen:

5 Szakfeladatos bontásban Önkormányzati igazgatási tevékenység Törvény szerinti illetmény Választott tisztségviselők juttatása Állományba nem tart. jutt. megbízás Egyéb külső juttatás,külső személy kitüntetés Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Gyógyszer Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Készlet beszerzés Informatikai szolgáltatások Internetes oldal működtetése Telefon Kábel Tv Egyéb komm. szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatások Postaköltség Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Utalványdíj Szállítás Egyéb üzemeltetési kiadás Reklám és propaganda ÁFA ÁFA befizetés ÁH belüli kamatkiadások Pénzügyi szolgáltatások Elszám. Követő években tört. Visszaf Egyéb dologi kiadások Kisértékű tárgyi eszköz Más rovaton nem szereplő kiadás 159 Összesen: Köztemető fenntartás Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Villany Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 135 Összesen:

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Karbantartási anyag Gázenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Fizetendő ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 270 Összesen: Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Szoc. Hozzájárulási adó Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Telefon Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés ÁFA Összesen Start közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Részmunkaidős illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon 5351 ÁFA 33 Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkozatás Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Hajtó, kenőanyag Villany Gáz 40 6

7 53313 Víz Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen: Cukrászda Törvény szerinti illetmény Állományba nem tart. jutt. megbízás Szoc. Hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Áru beszerzés Informatikai szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Rovarírtás Egyéb szolgáltatás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: Ár- és belvízvédelem 5333 Bérleti díj Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA 972 Összesen: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb készlet ÁFA Összesen: Közvilágítás Villany ÁFA Összesen:

8 Város és községgazdálkodás Törvény szerinti illetmény Állományba nem tart. jutt. megbízás Egyéb külső személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon Villany Gáz Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Díjak egyéb befizetések (biztosítás jármű) Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Útdíj,műszaki vizsga Traktor Kisértékű tárgyi eszköz Más rovaton nem szereplő kiadás 25 Összesen: Orvosi rendelő Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Állományba nem tart. jutt Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Irodaszer Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Informatikai szolgáltatások Internet díj Telefon Villany Gáz Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 200 Összesen:

9 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) Törvény szerinti illetmény Közlekedési költségtérítés Köztisztviselők egyéb ktg.tér,továbbképzés Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Állományba nem tart. Jutt./helyettesítés Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet díj Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Takarítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 94 Összesen: Gyógyszertár Karbantartási anyag Karbantartás, kisjavítás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 137 Összesen: Sportlétesítmények működtetése Törvény szerinti illetmény Szoc. Hozzájárulási adó Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen:

10 Könyvtár Könyv,folyóirat beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Karbantartási anyag Karbantartás kisjavítás ÁFA 1 59 Összesen: Múzeumi tevékenység 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás További munkav. létesítők juttattása Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás 527 Munkáltató által fizetett SZJA 5311 Szakmai anyag Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internetes oldal működtetése Egyéb komm. szolgáltatás Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda ÁFA Pályázati önerő Más rovaton nem szereplő kiadás Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: Közművelődési tevékenység Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA

11 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 250 Összesen: Közművelődési tevékenység IKSZT Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatás Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Szakmai anyag Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készlet Telefon Szállítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 80 Összesen: Idősek nappali otthona Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Munkaruha Készlet beszerzés Karbantart. anyag Tisztítószer Internet Egyéb komm. szolgáltatás Telefon Kábel tv Villamos energia szolg Gáz Szemét szállítás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Szállítás Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 400 Összesen: Szociális étkezés Törvény szerinti illetmény Szoc. hozzájárulási adó Összesen:

12 Házi segítségnyújtás Karbantartási anyag Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen: Szociális ellátások Egyéb szolgáltatás ÁFA Összesen: Konyha Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Foglalk. egyéb szem.jutt./táppénz Szoc. Hozzájárulási adó Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Biztosítási díjak Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Egyéb tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen: Báta, február Heilmann-né Lucza Krisztina gazd. ea.

13 13

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben