6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1"

Átírás

1 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 219. május 3. Margruber János jegyző 1 A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219. május 23-án megtartott ülésén fogadta el.

2 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 219. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): 1. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg Belső finanszírozás (=3) 3. Előző évi várható pénzmaradvány (4+5) Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele 6. Külső finanszírozás (=7) Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés Költségvetési főösszeg (1+2+6)

3 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen: ezer Ft aa) Működési költségvetési bevételek: ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):... ezer Ft b) Felhalmozási bevételek összesen: ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek: ezer Ft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: ezer Ft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány): ezer Ft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési kiadások összesen: ezer Ft aa) Működési költségvetési kiadások: ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék): ezer Ft b) Felhalmozási kiadások összesen: ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: ezer Ft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék): ezer Ft Az Alaprendelet 5. (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen ezer Ft-ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal: ezer Ft b) Önállóan működő költségvetési szervek: ezer Ft Hétszínvirág Művészeti Óvoda: ezer Ft Napsugár Óvoda: ezer Ft Lövéte utcai Óvoda: ezer Ft Maglód Városi Bölcsőde: ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 145 főben állapítja meg. 2

4

5 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Számszaki mellékletek Mellékletek

6 1. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat B11 Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Bevételek K12 Külső személyi juttatások B12-B16 3 K1 Személyi juttatások összesen (1+2+3) B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B34 Vagyoni típusú adók Személyi juttatások és járulékai összesen (4+5) B35 Helyi iparűzési adó K31 Készletbeszerzés B35 Gépjárműadó K32 Kommunikációs szolgáltatások B36 Egyéb közhatalmi bevételek K33 Szolgáltatási kiadások B3 Közhatalmi bevételek összesen ( ) K34 Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások B4 Működési bevételek K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú áfabevétel ebből működési célú áfa B6 Működési célú átvett pénzeszközök K3 Dologi kiadások összesen ( ) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások ebből működési tartalék Működési kiadások összesen Működési bevételek összesen Felhalmozási 17 K6 Beruházások B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K7 Felújítások B22-B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 B2 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18) 2 B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen (16+22) Költségvetési bevételek összesen (16+22) Finanszírozási 24 K91 Likvid hitel törlesztése Likvid hitel felvétele államháztartáson 1 1 B81 államháztartáson kívülre kívülről K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése B81 Államháztartáson belüli megelőlegezés K91 Irányítószervi támogatás folyósítása B81 Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél B81 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele K9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek összesen B8 ( ) ( ) Kiadások mindösszesen (23+28) Bevételek mindösszesen (23+28) Kiadások irányítószervi Bevételek irányítószervi finanszírozás finanszírozás nélkül (29-26) nélkül (29-26) Működési bevételek és kiadások egyenlege (16g-16d) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22g-22d) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23g-23d) Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28g-28d) /1 Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

7 3.számú mellékletz Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K /a - SZÉP kártya feltöltés /b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás - 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K II. Külső személyi juttatások K Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Munkáltatót terhelő táppénz - 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) Rehabilitációs hozzájárulás - III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 4512 Út, autópálya építése 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen Szakmai anyagok beszerzése K /a - gyógyszerbeszerzés - 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok - 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K /a - élelmiszer alapanyagok 5 5 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron - 2/c - munkaruha, védőruha - 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei - 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok Árubeszerzés K313 - IV. Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele K /a - internet szolgáltatás /b - informatikai tanácsadói szolgáltatások - 22/c - informatikai eszközök karbantartása - 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K V. Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak K /a - gázszolgáltatás díja - 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja - 25/b - víz-és csatornadíjak - 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K /a - biztosítási díjak - 3/b - bankköltségek /c - szállítási szolgáltatások 6 6 3/d - postaköltségek /e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521-4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56-41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58-41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak - 42/a - Maglód Projekt Kft /b - Magház Kft civil szervezeteknek Működési tartalékok K K5. Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K IX. Beruházások összesen Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok 2 2 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915-61/a - Hétszínvirág óvoda - 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül /5 Melléklet 2/11. oldal Számszaki mellékletek

8 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a központi költégvetéssel 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 641 Közvilágítás /5 Melléklet 3/11. oldal Számszaki mellékletek

9 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 8431 Civil szervezetek működési támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /5 Melléklet 4/11. oldal Számszaki mellékletek

10 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 1442 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /5 Melléklet 5/11. oldal Számszaki mellékletek

11 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen /5 Melléklet 6/11. oldal Számszaki mellékletek

12 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K /a - SZÉP kártya feltöltés /b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K II. Külső személyi juttatások K Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Munkáltatót terhelő táppénz Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K A. Személyi juttatások és járulékai összesen Szakmai anyagok beszerzése K /a - gyógyszerbeszerzés szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok Üzemeltetési anyagok beszerzése K /a - élelmiszer alapanyagok 1 1 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron /c - munkaruha, védőruha /d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele K /a - internet szolgáltatás /b - informatikai tanácsadói szolgáltatások /c - informatikai eszközök karbantartása Egyéb kommunikációs szolgáltatások K V. Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak K /a - gázszolgáltatás díja /b - villamosenergia szolgáltatás díja /b - víz-és csatornadíjak Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K /a - bankköltségek /b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb dologi kiadások K VII. Egyéb dologi kiadások B. Dologi kiadások összesen Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek B IX. Működési célú támogatások összesen Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B Kiszámlázott általános forgalmi adó B X. Működési bevételek összesen Irányítószervi támogatás B XI. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési egyenleg /2 Melléklet 7/11. oldal Számszaki mellékletek

13 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 14 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K337 29/a - bankköltségek 29/b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek 3 - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások B. Dologi kiadások összesen 35 Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K2 B16 IX. Működési célú támogatások összesen 39 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B42 4 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 X. Működési bevételek összesen 41 Irányítószervi támogatás B816 XI. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési egyenleg 2/2 Polgármesteri Hivatal összesen Melléklet 8/11. oldal Számszaki mellékletek

14 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetésének összesített szintű -felhasználási ütemterve (likviditási terv) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi ok 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz A Működési bevételi ok mindösszesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B Felhalmozási bevételi ok mindösszesen Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések C Finanszírozási bevételi ok mindösszesen Bevételi ok összesen (A+B+C) Kiadási ok 11 Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok D Működési kiadási ok mindösszesen Beruházások Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 E Felhalmozási kiadási ok mindösszesen Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése F Finanszírozási bevételi ok mindösszesen Kiadási ok összesen (D+E+F) /1. oldal Melléklet 9/11. oldal Számszaki mellékletek

15 1.számú melléklet Adatok: fő Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetési létszámkerete Költségvetési szerv/kormányzati funkció Engedélyezett költségvetési létszámkeret 219. évi nyitó létszámkeret Engedélyezett költségvetési létszámkeret módosított létszámkeret Száma Megnevezése Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Mt. hat. alá tart. ÖSSZ. Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Közalkalmazott Közalkalmazott Mt. hat. alá tart. ÖSSZ Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők) 26, 1, 27, 27, 1, 28, "A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 26,, 1, 27, 27,, 1, 28, 1113 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester) 2, 2, 2, 2, 662 Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr) 2, 2, 2, 2, 7431 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) 4, 4, 4, 4, 7432 Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy) 1, 1, 1, 1, "A"-II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2, 5, 2, 9, 2, 5, 2, 9, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 28, 28, 28, 28, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI (Napsugár Óvoda) 34, 2, 36, 34, 2, 36, Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda) 2, 2, 2, 2, 1431 Gyermekek bölcsödében történő ellátása (Bölcsöde) 24, 24, 24, 24, "A"-III. Önállóan működő intézmények összesen, 16, 2, 84,, 16, 2, 84, Önkormányzat MINDÖSSZESEN 28, 111, 5, 144, 29, 111, 5, 145, Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat) 12, 12, 12, 12, 1/1. oldal Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

16 12.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi tartalékai (az önkormányzat költségvetésében szerepel) Sorsz. Megnevezés 219. évi terv ( hó) Általános tartalék (2+3) Működési Felhalmozási Céltartalék (5+6) Működési ebből európai parlamenti és önkormányzati választásokra Felhalmozási 7 Mindösszesen (1+4) /1. oldal Melléklet 11/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról Hatályos: 2014. augusztus 27-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére. 1/a. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére. 1/a. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 18-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet:

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV.

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Adatok Ft-ban A települési önkormányzatok

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 082042 082042 082042 082042 082042 Szolgáltatások 2018. évi Előirányzat Szolgáltatások 2018. 1-10. havi teljesítés Szolgáltatások 2019. évi terv. Szolgáltatások 2019.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Készült: :46

Készült: :46 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: :44

Készült: :44 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Készült: :35

Készült: :35 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

Készült: :30

Készült: :30 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Készült: :39

Készült: :39 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :17

Készült: :17 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei Pördefölde Község Önkormányzata költségvetés I. ának módosított tételei Bevételek Kiadások Kerekítés s.sz. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg e Ft-ban Működési célú bevétel Ft Működési célú Ft Kerekítés

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben