Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. (1) bekezdésében a "forrásonkénti" szövegrész helyébe a "szakfeladatonkénti" szöveg lép. 2. A Rendelet 19. -a a következő h) ponttal egészül ki: "h) Követelésről a képviselő-testület csak minősített többséggel hozott határozatban mondhat le. 3. (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Almádi István polgármester A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, június 28. dr. Nagy Gábor jegyző dr. Nagy Gábor jegyző

2 Út, autópálya építése Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Parkfenntartás 0 0 Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

3 Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Földhaszonbér Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 0 0 Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Jutalom 46 Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) 0 0 Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) 0 0 Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer Könyv, folyóirat 50 Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha 0 0 Egyéb készletbeszerzés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - Testvérváros Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Érintés- és villámvédelem

4 Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja Bankktg. 908 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás összesen TÖOSZ tagdíj Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Törpe-Ovi Alalpítvány tám Működési célú pénzeszköz átadás összesen FEJÉRVÍZ beruh Részvény vásárlás Játszótér telepítés Leader pályázat Vízrendezés pályázat Komposztáló pályázat Egészségfejlesztés pályázat Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen Érintés- és villámvédelem óvodák Felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalék összesen Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevétel összesen

5 Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám Bérkompenzáció Költségvetési támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Művelődési Ház Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés 0 0 Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás - Hivatal Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-736 eft) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-4034 eft) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/

6 Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás 0 0 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker.kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér. Személyi juttatás összesen Járulék

7 Táppénz hozzájár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker. kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

8 Időskorúak járadéka 1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

9 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorlátozottak közl.tám. Közlekedési támogatás 0 0 Szakfeladat bevétel összesen 0 0 Közlekedési támogatás 0 0 Támogatások összesen 0 0 Szakfeladat kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

10 Közgyógyellátás 1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás 30 30

11 Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

12 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

13 2. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként Önkormányzati jogalkotás (e Ft) Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (eft) Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét 0 0 Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét 0 0 Támogatás értékű pénzeszk. átvét 0 0 Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg Közt. egy. munkav.kapcs.jutt Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg Polgármesteri költségátalány 0 0 Egyéb ktg.tér. és hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon

14 2. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (eft) Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Jutalom (1 havi bér 25%) 28 Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő 1 Cafeteria juttatás 196 Cafeteria juttatás adója (

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben