Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét e Ft-ban b) összes kiadását e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása eft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez." 2. A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 "(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai." 3. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot eft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eft, e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eft, f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eft, g) Gép, berendezés, program vásárlása eft." 4. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "9. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot eft-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción eft." 5. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "10. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre." 6. A Rendelet 13. (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét eft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg eft, a felhalmozási egyenleg eft. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása eft az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása eft, b) felhalmozási maradvány felhasználása eft. " 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet december 31-i hatályú módosítását jelentik. Wurczinger Lóránt polgármester A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, február 25. Nagy Csilla jegyző Nagy Csilla jegyző

3 1. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31-i hatállyal Költségvetési mérleg (nettósított) dec dec Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Önkormányzatok működési tám Dologi kiadások Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Egyéb működési célú kiadások Működési c. átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről Finanszírozási kiadások - felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: Céltartalék: 0 0

4 2. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Adatok eft-ban Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31-i hatállyal Út, autópálya építése Kisértékű tárgyieszköz 40 0 Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör 50 Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés

5 Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Végkielégítés Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja 40 0 Dologi kiadás összesen 40 0 Kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen MTKT évi túlfinanszírozás Diákmunka támogatás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) /2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú

6 Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Nyári diákmunka bér Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (: 6.659eFt) F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló előleg felhasználás+önrész Térfigyelő kamerák Karácsonyi díszkivilágítás Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa

7 Felújítás összesen Általános tartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevételek összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria Jutalom 50

8 Megbízási díj 46 Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízing díjak 45 0 Szállítás 10 0 Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Porszivó beszerzés 37 Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok 65 5 Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás 0 60 Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzés- kazán 600 Kiadás összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

9 Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja 67 0 Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 30 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja 33 0 Dologi kiadás összesen 33 0

10 Kiadás összesen Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön " Önkormányzati segély/települési segély Ápolási díj - méltányos 825 Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 Kiadás összesen / Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj 0 83 Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha 0 29 Előzetesen felszámított áfa 0 50 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért Könyvtári állomány értékesítése Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés 0 20 Karbantartás, kisjavítás 20 91

12 Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja 40 0 Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Beruházás kiadás 70 Kiadás összesen Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás 17 Beruházás áfa 5 Beruházás összesen 22 Kiadás összesen Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen

13 Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen Köztemető-fenntartás és -működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0 0 Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0 0

14 3. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások december 31-i hatállyal Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal KIK - Bodajki Általános Iskola Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet Egyéb tagdíjak 631 Egyéb szervezetek támogatása Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása Törpe-Ovi Alapítány támogatása Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 210 Versenysport támogatása Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

15 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása december 31-i hatállyal Adatok eft-ban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: Maradványfelhasználás: működési maradványfelhasználás felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: - - Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek: Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* - Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:* - Költségvetési többlet: - *A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

16 5. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31-i hatállyal Költségvetési mérleg Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 0 Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Működési c.tám. áht-n belülről Dologi kiadások Finanszírozási bevételek - műk Egyéb működési célú kiadás 0 0 Működési c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - működési 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházások Finanszírozási bevételek - felhalm Felújítások 0 0 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: 0 0 Céltartalék: 0 0

17 6. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31-i hatállyal Adatok ezer Ft-ban Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel 5 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Munkaviszony megsz. miatti kifizetés Jutalom Jubileumi jutalom Cafetéria-juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Kisértékű tárgyieszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányitó szervi támogatás - működési Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen

18 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Anyagbeszerzések 0 70 Kiküldetési kiadás 0 35 Előzetesen felsz. áfa 0 40 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás

Részletesebben