Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét e Ft-ban b) összes kiadását e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása eft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez." 2. A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 "(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai." 3. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot eft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eft, e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eft, f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eft, g) Gép, berendezés, program vásárlása eft." 4. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "9. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot eft-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción eft." 5. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "10. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre." 6. A Rendelet 13. (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét eft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg eft, a felhalmozási egyenleg eft. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása eft az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása eft, b) felhalmozási maradvány felhasználása eft. " 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet december 31-i hatályú módosítását jelentik. Wurczinger Lóránt polgármester A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, február 25. Nagy Csilla jegyző Nagy Csilla jegyző

3 1. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31-i hatállyal Költségvetési mérleg (nettósított) dec dec Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Önkormányzatok működési tám Dologi kiadások Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Egyéb működési célú kiadások Működési c. átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről Finanszírozási kiadások - felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: Céltartalék: 0 0

4 2. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Adatok eft-ban Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31-i hatállyal Út, autópálya építése Kisértékű tárgyieszköz 40 0 Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör 50 Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés

5 Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Végkielégítés Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja 40 0 Dologi kiadás összesen 40 0 Kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen MTKT évi túlfinanszírozás Diákmunka támogatás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) /2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú

6 Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Nyári diákmunka bér Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (: 6.659eFt) F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló előleg felhasználás+önrész Térfigyelő kamerák Karácsonyi díszkivilágítás Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa

7 Felújítás összesen Általános tartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevételek összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria Jutalom 50

8 Megbízási díj 46 Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízing díjak 45 0 Szállítás 10 0 Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Porszivó beszerzés 37 Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok 65 5 Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás 0 60 Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzés- kazán 600 Kiadás összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

9 Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja 67 0 Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 30 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja 33 0 Dologi kiadás összesen 33 0

10 Kiadás összesen Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön " Önkormányzati segély/települési segély Ápolási díj - méltányos 825 Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 Kiadás összesen / Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj 0 83 Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha 0 29 Előzetesen felszámított áfa 0 50 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért Könyvtári állomány értékesítése Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés 0 20 Karbantartás, kisjavítás 20 91

12 Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja 40 0 Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Beruházás kiadás 70 Kiadás összesen Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás 17 Beruházás áfa 5 Beruházás összesen 22 Kiadás összesen Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen

13 Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen Köztemető-fenntartás és -működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0 0 Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0 0

14 3. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások december 31-i hatállyal Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal KIK - Bodajki Általános Iskola Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet Egyéb tagdíjak 631 Egyéb szervezetek támogatása Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása Törpe-Ovi Alapítány támogatása Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 210 Versenysport támogatása Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

15 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása december 31-i hatállyal Adatok eft-ban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: Maradványfelhasználás: működési maradványfelhasználás felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: - - Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek: Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* - Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:* - Költségvetési többlet: - *A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

16 5. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31-i hatállyal Költségvetési mérleg Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 0 Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Működési c.tám. áht-n belülről Dologi kiadások Finanszírozási bevételek - műk Egyéb működési célú kiadás 0 0 Működési c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - működési 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházások Finanszírozási bevételek - felhalm Felújítások 0 0 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: 0 0 Céltartalék: 0 0

17 6. melléklet az 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31-i hatállyal Adatok ezer Ft-ban Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel 5 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Munkaviszony megsz. miatti kifizetés Jutalom Jubileumi jutalom Cafetéria-juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Kisértékű tárgyieszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányitó szervi támogatás - működési Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen

18 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Anyagbeszerzések 0 70 Kiküldetési kiadás 0 35 Előzetesen felsz. áfa 0 40 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2015. (IV. 10.) és a 22/2015. (VII.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2014. (X. 1.) és 20/2014. (XI. 5.) és

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.12.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156 BEVÉTELEK Megnevezés 2015. év eredeti ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 12 000 B402-00 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 B406-00 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 240 B406-00 900080

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben