Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (1) Az önkormányzat éves bevétele december 31-ei hatállyal - összesen eft a következő összetételben: a) eft működési bevétel, b) eft sajátos működési bevétel, c) eft támogatás, átvett pénzeszköz, d) 804 eft működési célú pénzeszköz átvétel, e) eft sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel, f) 483 eft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, g) eft hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése, h) eft maradvány felhasználás. (2) Az önkormányzat éves kiadása december 31-ei hatállyal - összesen eft a következő összetételben: a) eft személyi jellegű kiadás, b) eft munkaadót terhelő járulék, c) eft dologi kiadás, d) eft támogatás, átadott pénzeszköz, e) eft működési pénzeszköz átadás, f) 315 eft ellátottak pénzbeli juttatása, g) eft társadalom- és szociálpolitikai juttatás, g) eft felújítás, h) eft felhalmozás, i) eft hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás, j) eft tartalék." 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Almádi István polgármester Nagy Csilla aljegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, március 1. Nagy Csilla aljegyző

2 Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31-ei hatállyal 1. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzat sajátos működési Munkaadókat terhelő járulékok bevételei Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pe. átvétel Műk.célú pénzeszközátadás Műk.célú kölcsön visszatérülés Ellátottak pénzbeli juttatása Likviditási hitel 0 0 Társadalompol. és szoc. juttatás Kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel Beruházási kiadások Felhalm.célú pe. átvétel Felújítási kiadások Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Maradvány felhasználás Önkormányzati bevételek összesen: Önkormányzati kiadások összesen:

3 2. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként december 31-ei hatállyal Út, autópálya építése Közúti jelzőtáblák 60 Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Temető, Bltp. Parkoló 470 Előzetesen felszámított áfa 130 Felhalmozási kiadás összesen 600 Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa

4 Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Biztosíti kártérítés - Vízkár Általános Iskola 104 Működési bevétel összesen Városnap támogatás Tám.értékű működési bevétel Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Bodajkért Közalap. 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz 63 Földhaszonbér 37 Felhalmozási kamatbevétel 50 Felhalmozás áfa 17 Felhalmozási saját bevételek összesen Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom 46 Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer - HPV oltóanyag 858 Irodaszer Könyv, folyóirat 50 Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha 0 0 Egyéb készletbeszerzés Egyéb komm. szolg. 47 Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - Testvérváros

5 Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Egészségfejlesztés pályázat 250 Érintésvédelem Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Egyéb különféle dologi kiadás 223 Munkáltató által fizetett szja Bankktg Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Rendőrség támogatás 70 Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás 143 TÖOSZ tagdíj Egyházak támogatása Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk. 130 Törpe-Ovi Alalpítvány tám Működési célú pénzeszköz átadás összesen Részvény vásárlás FEJÉRVÍZ beruházás Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.) Leader pályázat-játszótér Vízrendezés pályázat Szolgalmi jog Komposztáló pályázat Egészségfejlesztés pályázat Egyéb gép, berendezés vás. 330 Beruházás áfa Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér Felhalmozási kiadás összesen Érintésvédelem FEJÉRVÍZ fejlesztés Közlekedési pályázat 363 Egyéb felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalék összesen Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

6 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része- Állami tám Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám Gépjárműadó Sajátos működési bevétel összesen Egyéb sajátos bevétel 600 Csatorna bérleti díj áfa Egyéb saját működési bevétel összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám Központotsított, működési előirányzat - bérkomp '11 46 Tüzelő támogatás 183 Adósságrendezés Bérkompenzáció Költségvetési támogatás összesen Pótlólagos állami Maradvány felhasználás 116 Szakfeladat bevétel összesen Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Részvény vásárlás Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás évi finanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen

7 Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás 112 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás - bojler 0 75 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen

8 Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék 19 Közalk. ker.kieg Jutalom 230 Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér. 50 Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. 63 Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag, egyéb komm. szolg Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék 8 Közalk. ker. kieg Jutalom 98 Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. 27 Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély

9 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

10 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Egyéb támogatás 100 Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés

11 Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám. Közlekedési támogatás Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Táppénz 20 Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz 320 Munka, védőruha 54 Előzetesen felszámított áfa 100 Dologi kiadás összesen 474 Egyéb gép, berendezés vásárlás 155 Egyéb gép, berendezés áfa 42 Felhalmozás összesen 197 Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés 10 Egyéb üzemeltetés 10 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás 30 0 Jutalom 60 Étkezési hozzájárulás

12 Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés 7 Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Eszközvásárlás - Medve I. 200 Karbantartás, kisjavítás Reklám, propaganda 40 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Biztosítói kártérítés - vez. vízkár 0 66 Működési bevétel összesen 0 66 Szakfeladat bevétel összesen 0 66 Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás

13 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Egyéb építmény felújítás Beruházás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tó felújítás Tó felújítás áfa 640 Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

14 3. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként december 31-ei hatállyal Önkormányzati jogalkotás Adatok ezer Ft-ban Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Pótlékok Köztisztv. ker.kieg Közt. egy. munkav.kapcs.jutt Jutalom 819 Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg Egyéb ktg.tér. és hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz

15 Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben