Tura Város Önkormányzatának évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban"

Átírás

1 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel Egyéb sajátos bevételek Helyi iparzési adó Telekadó Gépjárm adó Költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Szja helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás Pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás Mködési célú hitel Összesen Fejlesztési célú bevételek Felhalmozási célú ingatlan értékesítés Összesen: Mindösszesen:

2 2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként Adatok ezer forintban Kiadások Bevételek 1, Gyermekjóléti szolgálat személyi juttatás átvett pénzeszköz: személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: , I. sz. óvoda személyi juttatás saját bevétel: személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: , II. sz. óvoda személyi juttatás saját bevétel személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: , M"vel4dési Ház: személyi juttatás saját bevétel személyi juttatás járulékai dologi kiadás

3 fejlesztési kiadás 500 Összesen: összesen: A mvel9dési ház kiadásaihoz került a falumúzeum kiadása is. 5, Könyvtár személyi juttatás saját bevétel 170 személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: 170 6, Szociális otthon: személyi juttatás saját bevétel személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: , Általános Iskola személyi juttatás saját bevétel személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen: Összesen: , Polgármesteri Hivatal személyi juttatás saját bevétel

4 személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen Összesen: A polgármesteri hivatal bérében található a képvisel9k tiszteletdíja és járuléka is. 9,Galgamenti és Gödöll4 Környéki Önkormányzatok Társulása: személyi juttatás 800 saját bevétel személyi juttatás járulékai 289 dologi kiadás tartalék 690 Összesen: összesen: A 129/2000. Sz. testületi határozat értelmében a Galgamenti és Gödöll9 Környéki Önkormányzatok Társulását a Tura Város Költségvetésében t9l szerepeltetni kell. 10, Segélyek

5 3. sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának Évi tervezett kiadásai (adatok ezer ft.-ban) Megnevezés Évi Eredeti ei. 1, Személyi juttatások: személyi juttatások személyi juttatások járuléka tb személyi juttatások járuléka munkaa egészségügyi hozzájárulás Személyi juttatások összesen , Dologi kiadások: élelmiszer 13 irodaszer nyomtatvány könyv folyóirat 240 hajtó és ken9 anyag 900 szakmai anyag kisérték tárgyi eszköz 100 fenntartási anyag 500 tisztitószer 400 Készletbeszerzés összesen: Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás 850 Bérlet és lízing díj 360 Szállítási szolgáltatás 100 Gázenergia Villamos energia 700 5

6 Vízdíj 70 Csatorna díj 85 Karbantartás kisjavítás Újság el9fizetés 270 Posta költség Továbbszámlázott szolgáltatás Kéményseprés 20 Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 100 Reklám és propaganda 350 Reprezentáció 600 Egyéb dologi Különféle dologi kiadások összesen Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók díjak Kamat kiadások Dologi kiadások összesen: Dologi kiadások mindösszesen: A polgármesteri hivatal egyéb dologi kiadásai között találhatóak a következ9 kiadások: Turai Hírlap támogatása eft Jogi képviselet általány díja 150eft/hó*6hó+6*100.eft/hó azaz eft óvoda terület használati díj 500.eft Városnapi rendezvény és Nyári játékok összesen 800eft Könyvvizsgálói díj 600eft Katona utca fejlesztése eft Informatikai rendszer fejlesztése eft 6

7 Egyéb kiadások eft mely összeg a évr9l áthúzódó ki nem fizetett számlákat is tartalmazza Digitális térkép évr9l áthúzódó kiadás eft Kaszab iroda, rendezési terv évr9l áthúzódó kiadás eft Karácsonyi díszkivilágítás évr9l áthúzódó kiadása 369.eft Villanyszerelési munkálatok az iskola épületében évr9l áthúzódó kiadás 333.eft Összesen: eft A polgármesteri hivatal szakfeladatának a dologi kiadásai között találhatóak a következ9 nagy összeg kiadások: Egyéb befizetési kötelezettség között: cégautóadó, rehabilitációs hozzájárulás stb, eft Különféle adók között: Elmotech kft kártérítése eft Bankköltségek, casco, biztosítási díjak, tagdíjjak eft Kamatkiadások között melynek az összege eft A hosszú és rövid lejáratú hitelek után fizetett kamatok, Scudó gk. lizingdíja után járó kamat, Késedelmi kamatok 3,Egyéb támogatás pénzeszköz átadás: Tura Városi Sportkör támogatás 500eftx11 hó Tura Biztonságáért 2002 Polgár9r Egyesület támogatása 100eftX12hó

8 4,Segélyek: Gyermek ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekek napközbeni ellátása Feln)tt szociális ellátások: Rendszeres ellátások: Ápolási díj Rendszeres szociális segély 800 Id9skorúak járadéka 100 Szociális étkeztetés Eseti ellátások: Átmeneti segély Újszülött segély 500 Temetési segély Köztemetés 400 Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Segélyek összesen:

9 Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak bemutatása 4. sz. melléklet (adatok ezer ft-ban) Megnevezés Évi eredeti el4irányzat Szelektív kft részére nyert konténerszállító önrésze Galga utca fejlesztése 289. Szelektív kft tanulmányterv önrésze 398. Általános iskola felújítás Mvel9dési ház gép vásárlás 500 Összesen:

10 5. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Évi m"ködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszer"en (Adatok ezer ft-ban) Megnevezés összeg összeg M"ködési célú bevételek M"ködési célú kiadások Intézményi mködési bevétel személyi juttatás Önk. Sajátos bevételei személyi jutt. Járu Önk. Költségv. Tám dologi kiadás Mködési célú pénz. Át Mk.c. pénz átad Mködési célú hitel segélyek Tartalék Rövid lej.kölcsön Összesen: Összesen: Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások fejlesztési célú hitel törl Felhalmozási célú fejlesztési kiadás ingatlan értékesítés Összesen: Összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

11 6. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása. (adatok ezer ft-ban) Megnevezés Évi el4irányzatok Célhitel Temet9 kölcsön 715,2 715,2 715,2 715,2 715,2 715,2 Kotró gép lízingdíj kamat Scudó lízingdíj és kamat 419 Összesen: 7.406, , , , , ,2 11

12 7. sz. melléklet M"ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg (adatok ezer ft-ban) Megnevezés I. M"ködési bevételek és kiadások Intézményi mködési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-jat Önkormányzat sajátos mködési bevételei levonva a kommunális adót amennyiben fejlesztésre vetteték ki Önkormányzatok költségvetési támogatása Mködési célú pénzeszköz átvétel Mködési célú hitel

13 M"ködési célú bevételek Összesen: Személyi juttatások Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások Mködési célú pénz. Átad Segélyek Kötelez9 tartalék Társulás tartaléka 690 Rövid lejáratú hitel M"ködési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú bevételek Összesen: Felhalmozási célú hitel vissza fizetés Fejlesztési kiadások

14 Felhalmozási célú kiadások Összesen: Önkormányzat bevételei Összesen: Önkormányzat kiadásai Összesen:

15 8. sz. melléklte Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa I. név II. név III. név IV.név Összesen Célhitel 729,5 729,5 729,5 729, Temet9 kölcsön 178,8 178,8 178,8 178,8 715,2 Összesen: 908,3 908,3 908,3 908, ,2 Rövid lejáratú kölcsön törlesztése Hitel tipusa I. név II. név III. név IV.név Összesen Rövid lejáratú kölcsön A kölcsön törlesztése havonta történik áprilistól-októberig havi eft-val, novemberében eft-val. 15

16 9. Sz. melléklet Elirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2005.évi várható bevételi és kiadási elirányzatainak teljesítésérl (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen saját bevétel , , , , , , , , tb finanszírozás 1045, , , , , , , , , , , , átvett pénze. 1275, , , , , , , , , , , , állami támog , , , , , , , , , , , , m&ködési c.hitel. 4514, , , , , , , , , , , , ingatlan értékesítés bevétel összesen 64926, , , , , , , , , , , , személyi juttatás 41187, , , , , , , , , , , , személyi juttatás járulékai 13551, , , , , , , , , , , , dologi kiadás 20056, , , , , , , , , , , , támogatások, segélyek 2558, , , , , , , , , , , , fejlesztési kiadás 1147, , , , , , , , , , , , kötelez, tartalék 906, , , , , , , , , , , , hiteltörlesztés 1969, , , , , , , , , , , , kiadások összesen 81376, , , , , , , , , , , ,

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben