T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november 30-ig illetve a következő évi költségvetési koncepció előterjesztésekor a polgármester írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. Szálka Község Önkormányzata a 1/2012. (III.1.) sz rendeltével megalkotta a évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a bevételek függvényében határozza meg. A fő bevételi források : Normatív állami támogatás SZJA részesedés Működési célú bevételek - működési bevételek - helyi adók Felhalmozási bevételek A bevételek teljesítése III. negyedévben 17,8 %-ban realizálódtak, ami lényegesen elmarad az időarányosan elvárható mértéktől. A működési bevételek 60,3 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek 18,5 %-ban, az adóbevételek 58,9 %-ban, a támogatásértékű működési bevételek 51,6 %-ban, az SzJA és a támogatások 77,8 %-ban teljesültek. - Az intézményi működési bevételek között jelentős a bérleti díj tétel, mely legnagyobb részben a Vízmű működtetésével kapcsolatos évi bérleti díjat tartalmazza. Az I. félévben nem volt tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Nagyon szépen teljesült a kamat bevétel ( 187,1%), mely a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből adódik. -Az adóbevételek teljesítése még az I. félévi teljesítésen vannak, mivel a II. félévi adókat szeptember 15-ig lehet kamatmentesen megfizetni és az még a szeptember 30-i záráskor nem jelennek meg a költségvetési számlán. - A támogatásértékű bevételek tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári szolgáltatás állami támogatását, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás állami támogatását, a közfoglalkoztatás támogatását, valamint a művelődési ház felújításához kapcsolódó első igénylésből adódó támogatást. - Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott 10/13-ad résznek (77,8 %). A felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatal értékesítéséből származó bevétel szerepel, mely szeptember 30-ig nem történt meg. A támogatás értékű felhalmozási bevételek tételen került megtervezésre a Művelődési Ház felújítására elnyert IKSZT támogatás. A felújítás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. Teljesítés az III. negyedévben nem volt.

2 - 2 - A kiadások két fő részből állnak: Működési kiadások - Községgazdálkodás kiadásai Felhalmozási kiadások - Felújítási kiadások - Beruházási kiadások A kiadások teljesítése 14,2 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy a működési kiadások 51,4 %-ban teljesültek, de felhalmozási kiadás a III. negyedévben nem volt. - A működési előirányzatokon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások az időarányos mértéknek megfelelően alakultak (58 79 %-ig). A dologi kiadások kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 40,3 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átcsoportosítás történik a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (14 %), melynek legfőbb oka, hogy a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés tételen a Művelődési ház berendezéseire vonatkozóan még nincs teljesítés. A szolgáltatási kiadások 74,4 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázszolgáltatási díj (kiadások 2. oldal közepe), mely 84 %. Várhatóan ezen a tételen előirányzat módosításra lesz szükség. Az áfa kiadások kapcsolódnak a dologi kiadásokhoz és annak megfelelő a teljesítés is. Az ingatlanértékesítés után befizetendő áfa is itt került megtervezésre, és mivel értékesítés nem volt, így itt sincs teljesítés. A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, támogatásértékű működési kiadások tételen a teljesítés 69,2 %-os A támogatásértékű működési kiadások között került megtervezésre többek között az óvoda- társulásnak átadott pénzeszköz. Az előző évi elszámolásból maradvány képződött, így a tervezetthez képest kisebb összeg került átutalásra. A községgazdálkodás és az Óvoda működésében fennakadás nem volt, sem személyi sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. - A felhalmozási kiadások között a legfontosabb feladat a Művelődési Ház felújítását irányoztuk elő. Lezajlott a közbeszerzési eljárás és június hónapban megkezdődtek a munkálatok, de pénzügyi teljesítés csak októberben lesz. - Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési kiadások a tervezett előirányzatokhoz viszonylag jól alakultak, a fejlesztési kiadások a tervezés során is megfogalmazott pályázati lehetőségek függvényében év végéig nagy valószínűséggel részben realizálódnak. Szálka, november 5. Pálfi János polgármester

3 Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről B E V É T E L E K 1. melléklet tételes kimutatás ezer Ft-ban Működési bevételek és támogatások Eredeti Módosított Teljesítés % Igazgatási szolgáltatási díj ,4 Egyéb sajátos bevétel ,3 Egyéb készletértékesítés bevétel 4 Bérleti dij Kötbér, egyéb kártérítés 33 Rövid lejáratú betét után kapott kamat ,1 Egyéb kamatbevétel ,3 Kiszámlázott term ÁFA-ja ,2 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: ,5 Építményadó Telekadó ,8 Pótlék, bírság Gépjárműadó ,8 Bírságok 10 Egyéb sajátos bevételek 44 Adók és bírság összesen: ,9 Működési célú támogatás ért. bevétel közp. kv.szervtől ,2 Működési célú támogatás ért.bev. EU-s programokra ,9 Működési célú bev. elkül. áll. pénzalap ,2 Működési célú támogatás ért.bev.önkorm., kistérségi társ ,5 Támogatásértékű működési bevétel ,6 Működési célú bevételek összesen: ,9 SZJA helyben maradó része ,7 SZJA kiegészítés ,7 Normatív állami támogatás lakosságszámhoz ,7 Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz ,7 Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz ,1 Egyéb központi támogatás ,1 SZJA és támogatás összesen ,8 Működési bevételek és támogatás összesen: ,3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Osztalék, üzemeltetési és koncessziós díjak 62 Támogatás értékű fehalm. Bev. EU-s programra Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: ,8

4 K I A D Á S O K tételes kimutatás ezer Ft-ban Működési kiadások Eredeti Módosított Teljesítés % Alapilletmények ,3 Kereset kiegészítés 34 Önk. bizt. pénztárba befizetés 40 Részmunkaidőben foglalkoztatott bére ,2 Részfogl.egyéb rendszeres személyi juttatás 71 Rendszeres személyi juttatások ,8 Költségtérítések ,1 Részmunkaidőben foglalk. költség térítés ,3 Nem rendszeres személyi jtttaások össz: ,6 Állományba nem tart. megbízási díjai ,7 Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Nyugdíj hozzájárulás ,9 Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 5 Egészségügyi hozzájárulás 62 Járulékok összesen: ,6 Irodaszer, nyomtatvány ,8 Könyv, ,3 Folyóirat ,7 Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok ,3 Szakmai anyagok ,3 Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb anyag Egyéb készlet ,2 Készletbeszerzés Nem adatátviteli távközlési díjak ,1 Egyébb kommunikációs szolgáltatás ,3 Bérleti és lízing dij 27 Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamosenergia szolg ,5 Víz és csatornadíjjak ,8 Karbantartás kisjavítás ,9 Egyéb üzemeltetési fenntartás ,4 Postaköltség ,5 Vásárolt közszolgáltatás ,4 Pénzügyi szolgáltatás ,4 Szolgáltatási kiadások ,4 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése (egyenes) Vásárolt termékek és szolg. ÁFA befizetése ,4 Értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése ÁFA kiadások összesen ,5 Belföldi kiküldetés Reprezentáció ,4 Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások ,1 Szellemi tevékenység végzésére kifiz ,3 Egyéb kiadások ,5 Dologi kiadások összesen: ,3

5 - 3 - Munkáltató által fizetett SzJA ,2 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Egyéb folyó kiadások összesen: ,1 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: ,1 Támogatás értékű működési kiadások ,4 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat által folyósított ellátás ,4 Egyéb pénzbeli juttatás (BURSA) ,9 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás össz.: ,2 Működési kiadások összesen: ,4 Tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási kiadások Eredeti módosított Teljesítés % Ingatlan felújítás Felújítás előzetesen felszámított áfá-ja Ingatlan vásárlás, létesítés Gép, berendezés Beruházások áfája Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: ,2 Pénzkészlet alakulása Nyitó pénzkészlet január 1.: Összes bevétel: Összes kiadás : Elszámolt előző évi pénzmaradvány: Záró pénzkészlet szeptember 30. /Pénzkészlet változás e Ft/ e Ft e Ft e Ft e Ft

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Képviselő Testület! 2012.évtől az Áht. 23.. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2008. évi költségvetés

Részletesebben