Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege. Megnevezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege. Megnevezés"

Átírás

1 Sorszám forint Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9. B5 Felhalmozási bevételek 10. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: Működési kiadások összesen: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés 1.melléklet a 3/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez 32. KIADÁSOK összesen:

2 forint Eredeti Kiemelt előirányzatok előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről B4 Működési bevételek B408 Kamatbevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62 Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) B7 Felhalmozási bevételek B72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Adó- vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Lakbér B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása 2.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként 35. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 39. B115 Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok B116 Önkormányzat kiegészítő támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8141 Államháztartáson belüli megelőgezések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Család és nővédelmi egészségügyi gondozás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül OEP támogatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Könyvtári szolgáltatások B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Közművelődés B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Önkormányzat bevétele összesen 85.

4 86. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben B4 Működési bevételek B405 Ellátási díjak Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők Óvoda bevétele összesen: B4 Működési bevételek Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége B4 Működési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 121. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen:

5 3.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei jogcímenként Jogcímek forint Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása Áthúzódó bérkompenzáció 12. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B12 Elvonások és befizetések bevételei 16. Beszámoló alapján kapott bevétel 17. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Önkormányzatok támogatása közös hivatal működéséhez OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke Lakbér B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405 Ellátási díjak ( óvodások és iskola tanulók étkezés térítése) B406 Kiszámlázott áfa B408 Kamatbevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62 Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B732 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen

6 Sorszám COFOG Megnevezés feladatok feladatok Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev Adó- vám és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári szolgáltatások Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés Önkormányzat bevétele összesen: Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés bevételei feladatonként Kötelező feladatok 4.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazg atási Összesen Támogatás célú finanszírozási műveletek Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda bevétele összesen: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev Támogatás célú finanszírozási műveletek Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen: forint

7 Sorszám Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatások K11 4. K111 Egyéb költség térítés K12 Külső személyi juttatások Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként 5.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Létszám forint Eredeti előirányzat 6. K121 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye Önkormányzati képviselők juttatása Költségtérítés K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Egyéb információ hordozók beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Informatikai eszközök karbantartása Internet díj K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak Áramdíj Gázdíj Víz-és csatornadíj K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Számlavezetési díj Egyéb szolgáltatási díj K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 41. K355 Egyéb dologi kiadás ASP rendszer kialakításához kapcsolódó kiadások Egyéb különféle dologi kiadás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Társulás részére Katasztrófavédelemnek K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek K513 Tartalékok K6 Beruházások K64 Tárgyi eszközök beszerzése Informatikai e szközök beszerzése Egyéb eszközök (bútor) beszerzése K65 Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Balaton-felvidéki Vizi Társulatnak érdekeltségi hozzájárulás Bakony Erdő ZRT.nek 65. K9 Finanszírozási kiadások K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Köztemető fenntartása és működtetése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

9 90. Internet díj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő áfa K6 Beruházások K64 Tárgyi eszközök beszerzése Egyéb eszközök (bútor) beszerzése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Kerékpárút üzemeltetése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvilágítás K3 Dologi kiadások

10 139. K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Zöldterület kezelés K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1110 Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K12 Külső személyi juttatások K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja Táppénz hozzájárulás 173. K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, és kenőanyagok Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia

11 188. Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lizing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K336 Szamati tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Szállítási szolgáltatás díja Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K342 Reklám-és propaganda kiadás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 ÁFA befizetés K355 Egyéb dologi kiadások K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Rendezési terv, 3937 e. Ft egyéb tervek 1575 e. Ft K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Tárgyi eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Háziorvosi ügyeleti ellátás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj

12 237. K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1110 Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja Táppénz hozzájárulás 261. K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások K342 Reklám-és propaganda kiadás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 286. K352 Fizetendő áfa K355 Egyéb dologi kiadás K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása ( füvesítés ) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Könyvtári szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1110 Egyéb költségtérítések K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés 311. K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja Táppénz hozzájárulás K3 Dologi kiadások

14 334. K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K336 Szakmai szolgáltatás díja K337 Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K342 Reklám és propaganda kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Helyi térségi közösségi tér biztosítása működtetése ( Közösségi Ház ) K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia

15 381. Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Közművelődés ( Rendezvények ) K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K333 Bérleti és lízingdíjak ( kiállitási anyag bérlete ) K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 ÁFA befizetés K355 Egyéb dologi kiadás Kötelező jellegű díjak Rendezvényen fellépők díja, hangosítás Szociális étkeztetés K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Társulás részére Házi segítségnyújtás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Társulás részére Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak juttatásai K48 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Temetési segély Beiskolázási segély ált. isk Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt Óvodások egyszeri támogatása Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Bursa támogatás Települési támogatás K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatásai

16 430. K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Önkormányzat Kiadása összesen: Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K12 Külső személyi juttatások K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Óvodai nevelés, ellátás működtetése K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés Egyéb információ hordozó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás díja Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

17 479. K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Egyéb dologi kiadás Egyéb különféle dologi kiadás Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K332 Vásárolt élelmezés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K332 Vásárolt élelmezés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások Óvoda kiadása összesen: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítés K1112 Szociális támogatás K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO

18 528. Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Egyéb információ hordozó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele Számítógépes rendszerhez kapcsolósó szolgáltatás K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatás díja K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Egyéb dologi kiadás Dijak egyéb, befizetések Egyéb különféle dologi kiadás K5 Egyéb működési célú kiadások K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 6.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetés kiadásai feladatonként forint Sorszám COFOG Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladat Összesen Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Köztemető fenntartása és működtetése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Támogatás célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Könyvtári szolgáltatások Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés Helyi térségi közösségi tér biztosítása műk Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Önkormányzat kiadások összesen: Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és önkorm. hivatalok Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:

34 7.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez Szigliget Község Önkormányzata 2017.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként forint Sorszám Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Beruházások 2. Informatikai eszközök beszerzése Irodabútor beszerzése Majori lakások berendezése BAHART tőkeemelés Temetőbe járda építése Temető körül kerítés építése Rendezési terv módosítás Aranykagylói út csapadékvízelvezetés Pályázati tervek készítésére (település ) Eszköz beszerzés Összesen: Felújítások 14. Hivatali épület felújítása Majori házak felújítására Kajári ház felújítása Orvosi rendelő vizesblokk felújítása Tűzoltó szertár épületének felújítására Főtér felújításának befejezésére Sportöltöző, műhely felújításának befejezésére Strand fűvesítés Partvédőmű felújítására Várban felújítások tervezési költsége Összesen:

35 Sorszám Működési bevételek összesen: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8. B5 Felhalmozási bevételek 9. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: Működési kiadások összesen: Szigliget Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai Megnevezés előirányzat K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez előirányzat előirányzat 25. KIADÁSOK összesen: forint előirányzat

36 9.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Előirányzat-felhasználási terv forint 5. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

37 10.melléklet a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) forintban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 27. Összesen:

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Adatok Ft-ban A települési önkormányzatok

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat 2. sz. melléklet a 0/207. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 206. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 030 - Önkormányzatok és

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 74 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei Pördefölde Község Önkormányzata költségvetés I. ának módosított tételei Bevételek Kiadások Kerekítés s.sz. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg e Ft-ban Működési célú bevétel Ft Működési célú Ft Kerekítés

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Adatok Ft-ban A települési önkormányzatok

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV.

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez. Bevételek 2018.

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez. Bevételek 2018. 1. melléklet: 01 03 Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Nagybarca

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -7-8073-2f-63-13-14-20-1c-2a39b3034-18-3c6c-7a-4d-39 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3100 47 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Zalaapáti Község Önkormányzatának 217. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. 192 228 176 11 35 8

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben