Az önkormányzat évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft"

Átírás

1 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok alcím dologi kiadások 4.alcím tám.ért.műk.kiadás,pénzeszköz átadás 5.alcím felhalm.c.p.eszköz átadás alcím ellátottak pénzbeli juttatásai cím 2.alcím beruházás cím Iskola -fogy.tan.isk.okt. - napközi 1.alcím személyi juttatások alcím m.adókat terhelő járulékok alcím dologi kiadások alcím tám.ért.működési kiadás 50 5.alcím ellátottak pénzbeli juttatásai cím2 alcím beruházás cím Óvodai nevelés alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok alcím dologi kiadások cím Óvodai étkeztetés alcím dologi kiadások cím Iskolai étkeztetés alcím dologi kiadások cím Város- és községgazdálkodás alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások cím Köztemető fenntartási feladatok alcím dologi kiadások cím Közvilágítási feladatok alcím dologi kiadások cím Gyógyító megelőző ellátások (Védőnői Szolg.-Isk.eü.) 1.alcím személyi juttatások alcím m.adókat terhelő járulékok alcím dologi kiadások cím Háziorvosi alapellátás alcím dologi kiadások cím Közfoglalkoztatás alcím közcélú foglalkoztatás - személyi juttatások m.adókat terhelő járulékok dologi kiadások cím Civil szervezetek támogatása alcím civil szervezetek működési támogatása cím Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 4974

2 1.alcím rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szociális segélye bérpótló juttatás alcím lakásfenntartási támogatás normatív alapon alcím ápolási díj - ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon alcím m.adókat terhelő járulékok alcím óvodáztatási támogatás cím Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások alcím helyi lakásfenntartási támogatás alcím átmeneti segély alcím temetési segély alcím rendkívüli gyermekvédelmi támogatás cím Önkormányzati természetbeni ellátások alcím közgyógyellátás alcím köztemetés cím Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 65 1.alcím dologi kiadások cím Sport tevékenység kiadásai alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok alcím dologi kiadások cím Finanszírozási műveletek alcím Fejl.c.hiteltörlesztés cím Tartalékok alcím működési tartalék alcím felhalmozási tartalék 7000 Mindösszesen:

3 Kiadási összesítő eft fő Önkorm.igazg.tevékenység Iskola oktatás Fogy.tan.iskolai oktatása Napközi Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés 7135 Iskolai étkeztetés 4385 Város- és községgazdálkodás 2860 Köztemető fenntartási kiadások 560 Közvilágítási feladatok Gyógyító megelőző ellátások (Védőnő-Isk.eü.) Háziorvosi alapellátás 790 Közfoglalkoztatás 570 Civil szervezetek támogatása 1435 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati eseti pénzbeli.ellátások Önkormányzati természetbeni ellátások 460 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 65 Sport tevékenység 1441 Finanszírozási műveletek 4206 összesen: Tartalék működési tartalék működési tartalék eft - pm-képvisőli keret eft feljlesztési tartalék belvízelvezetés Mindösszesen:

4 Önkorm.igazgatási tevékenység Személyi juttatások összesen: Ök.jogalk Ök.igazg. Ök.adó Össz: alapilletmény 6 fő köztisztviselő-1 fő polgármester illetmény kiegészítés jegyző nyelvpótlék polgármester, jegyző egyéb köt.illetménypótlék. 5 fő köztisztviselő jutalom 1 fő jubileumi jutalom1 fő 25 éves ,- x 2 hó biztosítási díjak: egészségbizt. 1 fő 10200, 1 fő 9000,- x 10 hó egyéb sajátos juttatás (betegszab., tov.képzés) üdülési hozzájárulás. 1 fő 18 eft, 1 fő 78 eft közlekedési költségtérítés 3 fő 21eFt x 12 hó, 1 fő 9eFt x 3 hó 86 %-a étkezési hozzájárulás: 6 fő M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.jár.(nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő piaci jár.) Egyéb jár.:telefon 420eFt x 20 %, cafeteria 1176 x 19,04 % Dologi kiadások összesen: irodszer,nyomtatvány beszerzés könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó kisért.tárgyi eszk.-szell.term.(fax,szoftver,egyéb) egyéb anyagbeszerzés (karb.anyag,tiszt.szer,zászlók,egyéb) nem adatátvit.c.távközlési díj adatátvit.c.internet díj 2.400,- x 12 hó egyéb kommunikációs szolgáltatás 20eFt x 12 hó gáz villamosenergia víz- csatornadíj víz karbantartás (fénymásoló,szgép,egyéb) egyéb üzemelt:munkaeü-fogászati ügyelet 275eFt, posta 850eFt, tagdíjak 220eFt,szemét-kémény-tűzoltókész 40eFt,hull.gazd.468eFt, statisztika 90eFt,falunap 500eFt,újság 400eFt,pályázat önrész 30eFt, védőnői műk.eng.mód.20eft,egyéb 57eFt,érintésvéd. 120eFt áfa 6.230eFt x 25 % belföldi kiküldetés adók,díjak,egyéb befizetések áfa 200eFt,biztosítás 327eFt,hitelkamat 1.700eFt Társ.-,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatások összesen: tám.ért.műk.kiadás áht-n belül: erdei isk.60eft,szennyvíz társ.715eft tám.ért.felhalm.kiadás áht-n belül: szennyvíz társulás műk.c.p.eszköz átadás áht-n kiv:háztart.: szennyvíz hjár 300,-Ft/m3 felhalm.c.p.eszköz átadás: fejlesztési tám.pannon-víz Zrt Beruházás összesen: db fénymásoló + áfa db számítógép + áfa 250 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 330 ellátottak pénzbeli juttatásai: Bursa 330 Szakfeladat összesen: fő 6 fő 1 fő 8 fő

5 Iskolai oktatás-sni-napközi Személyi juttatások: Iskola SNI Napközi Össz: alapilletmény egyéb köt.illetménypótlék vez.p;of;diák ök;munkaköz;gyógyped egyéb felt.függő pótlék 1 fő x 20eFt x 12 hó részmunkaidőben foglalkozt.szem.jutt.1 fő 80eFt x 10 hó készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra egyéb munkavégz.kapcs.jutt.min.pótl.14főx5250x12hó,távollét30eft jubileumi jutalom 1 fő ,- x 2 hó egyéb sajátos juttatás betegszab.,ped.tov.képzés 14 főx10.500, közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 12 eft x 12 hó x 17 fő áll.-ba nem tart.jutt:megbíz.díj:logopédus,német,angol, táborozás Személyi juttatások összesen: M.adókat terhelő járulékok: Tb.járulék nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár. egyéb járulék telefon 9eFt/hóx12 hó 20%, étk.hjar 19,04 % M.adókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: gyógyszerbeszerzés irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó:interaktív tananyag DVD, tárhely tüzelőanyag technikához 4 4 hajtó- és kenőanyag szakmai anyagok munkaruha,védőruha 2 fő takarító x 5eFt, 2 fő testnevelő x10eft egyéb anyag:tiszt.szer,karb.a.170 eft, zászlók 15eFt, bojler 30eFt, tankonyha szekrény 1 db 40 eft nem adatátvit.c.távközlési díj szállítás fogászat 90eFt x 3 alkalom gáz villamosenergia víz- csatornadíj karbantartás: fénymásoló 150 eft, ablak 4 db 370 eft, bejárati ajtó 260 eft, tankonyha 160 eft,leány mosdók eft, műpadlózás 200 eft, egyéb 40 eft egyéb üzemeltetés:posta 85eFt,érintésvéd.70 eft,hujber Kupa 20eFt, foglalk.eü. 70eFt, szemét-tűzoltókész-kémény ell.235 eft, Hunyadi Nap 60eFt,tűzveszélyességi szabv.60 eft áfa belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen: tám.ért.működési kiadás önk.-költségvetési szervnek: DSK Támogatásértékű működési kiadás összesen: Ellátottak egyéb pénzb.jutt.:tan.tankönyv 980eFt,jutalom könyv 60eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Szakfeladat összesen: fő 1 fő 1 fő 17 fő

6 Óvodai nevelés Személyi juttatások összesen: alapilletmény egyéb köt.illetménypótlék vez. 480 jutalom 1 fő 104 egyéb m.végz.kapcs.jutt. min.pótl.4főx5.250,szab.megvált.2 fő 452 jubileumi jutalom 1 fő ,- x 5 hó 1097 egyéb sajátos juttatás betegszabad;ped.tov.képz.4főx közlekedési költségtér.1 főx12eftx11hó,1fő 10km x9x 20nap 160 étkezési hozzájárulás 7 fő x 12 eft x 12 hó 1008 áll.-ba nem tart.jutt. logopédus 384 eft,gyógyped.160 eft, felmentési idő 2 fő eft 2074 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) 4510 egyéb járulék Dologi kiadások összesen: 3230 gyógyszer 5 irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó hajtó- és kenőanyag 25 szakmai anyag 70 munkaruha,védőruha 6 fő x 8eFt, 1 fő x 12eFt 60 egyéb anyagbeszerzés: takarók 60 eft, karb.anyag 110eFt,tiszt.szer 80 eft,hosszabbító-zászlók-egyéb 70 eft nem adatátvit.c.távközlési díj gáz 1000 villamosenergia 160 víz- csatornadíj 330 karbantartás fénymásoló-egyéb 150eFt,terasz betonozás 100eFt 250 egyéb üzemelt.posta 10 eft,munka eü. 70 eft, szeméttűzoltókész.-kémény ell. 40 eft, egyéb 30 eft 150 áfa 645 belföldi kiküldetés 10 Szakfeladat összesen: 7 fő 25858

7 Összesen Óvodai étkezt. Iskolai étkezt. eft eft eft Dologi kiadások összesen: kisért. tárgyi eszköz hűtő, fagyasztó egyéb anyagb.: tiszt.szer-karb.anyag 50eFt, edények,poharak, tányérok 250 eft vásárolt élelmezés óvoda-napk-menza gáz villamosenergia víz- csatornadíj egyéb üzemelt..szemétdíj-tűzoltókész. ellenőrz.-keményvizsg.35 eft,egyéb 65 eft, közüzemi órák felszerelése 300 eft áfa Szakfeladat összesen:

8 Város- és községgazdálkodás Dologi kiadások összesen: 2860 hajtó- és kenőanyag 300 egyéb anyagbeszerzés (fűnyíró alkatr.,damil,hull.zsák,egyéb) 170 víz- csatornadíj közkifolyó 10 karbantartás:fűnyíró jav.,kátyuzás 600 egyéb üzemeltetés:hóeltakarítás 500 eft, egyéb 20eFt belvíz árok terv. 450 eft,belvíz elvez.tulajdonlap 1170 tov.szlázott közv.szolg.áht-n kívül: gyógyszertár 80 áfa 530 Szakfeladat összesen 2860 Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások összesen: 560 egyéb anyagbeszerzés: karb.anyag 30 villamosenergia 60 karbantartás 50 egyéb üzemeltetés: szemétszállítás 300 áfa 120 Szakfeladat összesen: 560 Közvilágítás Dologi kiadások összesen: 2910 villamosenergia egyéb üzemeltetés:közvil.üzemelt Áfa 580 Szakfeladat összesen: 2910

9 Gyógyító megelőző ellátások: Védőnő-Isk.eü. Személyi juttatások összesen: 1902 alapilletmény 1516 biztosítási díjak szakmai felelősségbizt. 20 egyéb sajátos jutt.: betegszab., tov.képzés 30 étkezési hozzájárulás 1 fő x 12 eft x 12 hó 144 áll.-ba nem tart.jutt. megbízási díj. 1 fő 16eFt x 12 hó 192 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) 470 egyéb járulék telefon 6.500x12 hó 20%, étk.144eft 19,04 % Dologi kiadások összesen: 1068 gyógyszer 40 irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó szakmai anyagok 40 munkaruha- védőruha 48 egyéb anyagbeszerz.:tiszt.szer. 25eFt,karb.anyag 15eFt, csecsemő hosszmérő,szivacs,függöny,lepedők 60 eft nem adatátvit.c.távközlési díj gáz 120 villamosenergia 65 víz- csatornadíj 10 karbantartás 50 egyéb üzemelt:posta ktg 6eFt,fogl.eü.4 eft,rákszűrés 60 eft, isk.eü.szolg. 77eFt, szemét-vesz.hull.-kémény-tűzoltókész.ell. 38 eft 185 áfa 205 belföldi kiküldetés 40 Szakfeladat összesen: 1 fő 3485 Háziorvosi Alapellátás Dologi kiadások összesen: 790 karbantartás: műpadlózás egyéb üzemeltetés: szemét-kémény-tűzoltókész.ell tov.szlázott közv.szolg.áht.-n kívül: gáz:285eft, vill.energia:102eft, vízdíj:10eft, szemétszáll.: 13eFt 410 áfa 160 Szakfeladat összesen: 790

10 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások összesen: 420 részfoglalk. egyéb bérrend.alá tart.mbére fő x x 8 hó x 30 % M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-munkaerő-piaci j Dologi kiadások összesen: 36 egyéb anyagbeszerzés. védőeszköz egyéb üzemeltetés: eü.vizsgálat 24 6 áfa 6 Szakfeladat összesen: 570 Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek működési támogatása: 1435 Sport Club 1000 Nyugdíjas Klub 350 Vöröskereszt 50 Polgárőrség Csónakos Horgászverseny 25 Sakk verseny 10 Szakfeladat összesen: 1435

11 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szoc.s. 3 fő x 25650,- x 12 hó 10% bérpótló juttatás 6 fő x 28500,- x 12 hó 20% 410 lakásfennt.tám.normatív alapon 90eFt x 12 hó 10% 120 ápolásí díj - ápolási díj alanyi jogon 1 főx29500,- 1 főx38.350,-x12hó25% ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 23600,- x 12 hó 1410 m.adókat terh.jár.: Tb.jár. 1410,- x 24% 390 Szakfeladat összesen: 2635 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások helyi lakásfenntartási támogatás 14 fő x 15eFt 210 átmeneti segély140 fő x 3eFt (70 éven f.), 80 fő x 10eFt 1200 temetési segély 20 fő x 15eFt 300 rendkívüli gyermekvédelmi tám:100 főx3eft,190 fő x 400,- (mikulás csomag), kedvezm.étkeztetés 46 fő eft 2200 Szakfeladat összesen: 3910 Önkormányzai természetbeni ellátások közgyógyellátás 8 fő x 20eFt 160 köztemetés 2 fő 150eFt 300 Szakfeladat összesen: 460

12 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Dologi kiadások összesen: 65 könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó 60 áfa 5 Szakfeladat összesen: 65 Sport tevékenység Személyi juttatások összesen: 441 áll.-ba nem tart.juttatásai: megbízási díj 441 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő-piaci j Dologi kiadások összesen: 875 egyéb anyag: kiegy.tartály,karb.anyag,alkatrész 50 gáz 200 villamosenergia 270 víz- csatornadíj 60 karbantartás (egyéb) egyéb üzemeltetés.szemétszáll;tűzoltókész.ell áfa 175 Szakfeladat összesen: 1441 Finanszírozási műveletek 4206 Fejl.célú hiteltörlesztés 4206 Szakfeladat összesen: 4206

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Jutalom (1 havi bér 25%) 28 Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő 1 Cafeteria juttatás 196 Cafeteria juttatás adója (

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben