Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalmi Jelentés 2009."

Átírás

1 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b Közalkalmazottak alapilletménye ,11% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,76% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás ,64% Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,48% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,71% Közalkalmazottak normatív jutalma ,00% Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés ,57% Készenléti, ügyeleti díj ,29% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,74% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,50% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,99% Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,83% Továbbtanulók támogatása ,29% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,88% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,71% Étkezési hozzájárulás ,63% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,74% Szociális jellegű juttatások ,05% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt ,97% Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen ,49% Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,13% Állományba nem tartozók megbízási díja ,06% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai ,95% Prémium évek programban résztvevők kiadásai ,97% Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,96% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,00% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,00% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,05% Munkaadói járulék ,00% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,01% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés * JÁRULÉKOK ,00% 60 Bér + Járulékok összesen ,00% Felújítás Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése ,98% Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,98% Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,98% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,98% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés ,65% Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,65% Irodai papír ,59% Nyomtatvány ,73%

2 2/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b Írószer, egyéb irodaszer ,07% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,41% Könyv beszerzés ,00% Folyóirat beszerzés ,90% Egyéb információhordozó beszerzés ,00% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,73% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,14% Szakmai anyag beszerzés ,51% Számítástechnikai segédanyag ,94% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz ,57% Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,83% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,66% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,92% Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,38% Tisztítószerek ,06% Egyéb készletbeszerzések ,93% Bútorok és textíliák, beszerzése ,83% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,00% Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Egyéb készletek összesen: ,26% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,35% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,35% Vásárolt élelmezés ,00% Bérleti és lízingdíjak ,00% Szállítási szolgáltatás ,00% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,52% Villamos energia szolgáltatás díja ,01% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak ,00% Víz- és csatornadíjak ,98% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,76% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,50% Postai levél, csomag, távirat ,73% RTV előfizetési díj ,36% Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,03% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,20% * Különféle szolgáltatások összesen: ,02% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,84% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,19% * Vásárolt közszolgáltatások ,76% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,59% Élelmezés ÁFA ,99% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,82% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,95% Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,51% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás ,09% * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ,09% Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások KIADÁSOK EN ,25% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

3 3/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja ,00% Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja ,00% Felnőtt étkeztetés ,32% Lakbér Alkalmazottak térítése ,37% Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása ,22% Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ,22% Kamatbevétel ÁFA visszatérülés ,00% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,96% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,98% Intézményfinanszírozás ,19% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,04% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

4 4/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 224 Személyi juttatások ,00% 225 Járulékok ,00% 226 Dologi kiadások ,51% Energia ,00% Élelmezés (áfával) ,00% Ingatlan karbantartás Áfa ,59% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,93% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,31% 237 Saját bevétel ,25% 238 Bérleti díj bevétel ,90% 239 Áfa bevétel ,98% 240 Intézményfinanszírozás ,19% 241 Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,04%

5 5/12. OLDAL 329 Általános Iskola Tímár u Közalkalmazottak alapilletménye ,96% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,98% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás ,49% Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,49% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,33% Közalkalmazottak normatív jutalma ,94% Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés ,27% Készenléti, ügyeleti díj ,94% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,00% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,59% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,99% Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,97% Továbbtanulók támogatása ,00% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,18% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,98% Étkezési hozzájárulás ,97% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,40% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,01% Szociális jellegű juttatások ,42% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,74% Állományba nem tartozók megbízási díja ,17% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,04% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,53% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,01% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,94% Munkaadói járulék ,99% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,74% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés * JÁRULÉKOK ,00% 60 Bér + Járulékok összesen ,86% Felújítás Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,95% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,80% Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,92% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,92% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés ,89% Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,16% Irodai papír ,42% Nyomtatvány ,78%

6 6/12. OLDAL 329 Általános Iskola Tímár u Írószer, egyéb irodaszer ,50% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,68% Könyv beszerzés ,18% Folyóirat beszerzés ,83% Egyéb információhordozó beszerzés ,33% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,03% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,84% Számítástechnikai segédanyag ,60% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz ,01% Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,72% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése ,00% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,25% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,38% Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,26% Tisztítószerek ,89% Egyéb készletbeszerzések ,81% Bútorok és textíliák, beszerzése ,30% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,14% Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Egyéb készletek összesen: ,87% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,18% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,00% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,07% Vásárolt élelmezés ,00% Bérleti és lízingdíjak ,00% Szállítási szolgáltatás ,72% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak ,00% Víz- és csatornadíjak ,97% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,50% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,49% Postai levél, csomag, távirat ,93% RTV előfizetési díj ,09% Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,00% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,97% * Különféle szolgáltatások összesen: ,12% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,93% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,88% * Vásárolt közszolgáltatások ,46% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,34% Élelmezés ÁFA ,99% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,02% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,46% Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,78% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása ,99% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás ,01% * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ,00% Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások KIADÁSOK EN ,20% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

7 7/12. OLDAL 329 Általános Iskola Tímár u Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől ,04% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00% 166 Támogatások összesen ,03% Gyermek étkeztetés térítési díja ,00% Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás ,00% 171 Intézményi ellátás díja ,00% Felnőtt étkeztetés ,90% Lakbér Alkalmazottak térítése ,82% Egyéb bevétel ,61% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek ,61% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása ,96% Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ,23% Kamatbevétel ÁFA visszatérülés ,00% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,99% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,00% Intézményfinanszírozás ,25% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,95% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,51% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

8 8/12. OLDAL 329 Általános Iskola Tímár u Személyi juttatások ,53% 225 Járulékok ,00% 226 Dologi kiadások ,78% Energia ,00% Élelmezés (áfával) ,00% Ingatlan karbantartás Áfa ,34% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,13% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,13% 237 Saját bevétel ,21% 238 Bérleti díj bevétel ,69% 239 Áfa bevétel ,00% 240 Intézményfinanszírozás ,25% 241 Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,23%

9 9/12. OLDAL EN Közalkalmazottak alapilletménye ,97% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,77% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás ,75% Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,44% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,48% Közalkalmazottak normatív jutalma ,05% Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés ,93% Készenléti, ügyeleti díj ,99% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,57% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,37% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,99% Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,85% Továbbtanulók támogatása ,22% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,67% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,01% Étkezési hozzájárulás ,84% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,23% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,59% Szociális jellegű juttatások ,89% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt ,47% Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen ,66% Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,93% Állományba nem tartozók megbízási díja ,09% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai ,95% Prémium évek programban résztvevők kiadásai ,97% Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,46% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,25% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,00% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,99% Munkaadói járulék ,00% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,93% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés * JÁRULÉKOK ,00% 60 Bér + Járulékok összesen ,42% Felújítás Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése ,98% Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,95% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,80% Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,93% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,93% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés ,07% Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,23% Irodai papír ,17% Nyomtatvány ,25%

10 10/12. OLDAL EN Írószer, egyéb irodaszer ,86% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,10% Könyv beszerzés ,72% Folyóirat beszerzés ,88% Egyéb információhordozó beszerzés ,73% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,46% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,14% Szakmai anyag beszerzés ,89% Számítástechnikai segédanyag ,07% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz ,07% Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,28% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése ,14% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,10% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,37% Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,00% Tisztítószerek ,39% Egyéb készletbeszerzések ,88% Bútorok és textíliák, beszerzése ,85% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,84% Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés * Egyéb készletek összesen: ,94% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,69% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,00% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,67% Vásárolt élelmezés ,00% Bérleti és lízingdíjak ,86% Szállítási szolgáltatás ,43% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,52% Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak ,00% Víz- és csatornadíjak ,98% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,42% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,34% Postai levél, csomag, távirat ,45% RTV előfizetési díj ,49% Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,02% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,72% * Különféle szolgáltatások összesen: ,07% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,90% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,11% * Vásárolt közszolgáltatások ,69% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,02% Élelmezés ÁFA ,99% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,91% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások * Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ,93% Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,00% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása ,99% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás ,17% * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ,29% Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások KIADÁSOK EN ,73% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

11 11/12. OLDAL EN Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől ,04% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00% 166 Támogatások összesen ,03% Gyermek étkeztetés térítési díja ,00% Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás ,00% 171 Intézményi ellátás díja ,00% Felnőtt étkeztetés ,92% Lakbér Alkalmazottak térítése ,14% Egyéb bevétel ,61% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek ,40% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása ,66% Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ,96% Kamatbevétel ÁFA visszatérülés ,00% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA ,97% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,99% Intézményfinanszírozás ,41% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,95% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,71% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

12 12/12. OLDAL EN 224 Személyi juttatások ,25% 225 Járulékok ,00% 226 Dologi kiadások ,00% Energia ,00% Élelmezés (áfával) ,00% Ingatlan karbantartás Áfa ,02% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,47% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,72% 237 Saját bevétel ,52% 238 Bérleti díj bevétel ,82% 239 Áfa bevétel ,99% 240 Intézményfinanszírozás ,41% 241 Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,56%

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 72 300 000 74 609 000 7 478 112 77 826 562 104,31% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 55 448 000 54 749 000 4 152 696 49 808 152 90,98% 2 511215

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 50 147 000 50 147 000 4 280 513 49 285 163 98,28% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 41 644 000 41 644 000 3 251 827 38 378 106 92,16% 2 511223 Közalkalmazottak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 53 529 000 53 529 000 4 242 016 51 055 801 95,38% 2 511223

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48 205 000 49 508 000 4 365 925 48 033 545 97,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0-4 684 799 6 435 039 2 511216

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 620 000 33 620 000 2

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 201 Vackor Óvoda 2 K1101/1 Alapilletmény 58.168.000 59.546.000 58.485.722 98,22% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 218 Óbudai Százszorszép Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 119 680 000 119 680 000 114 412 069 95,60% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. 2 K1101/1 Alapilletmény 80.985.000 77.465.000 76.743.119 99,07% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 2 K1101/1 Alapilletmény 63 224 000 60 264 000 59 573 680 98,85% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 2 K1101/1 Alapilletmény 88.943.000 90.564.000 89.830.491 99,19% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 65.307.000 69.926.000 69.170.979 98,92% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 2 K1101/1 Alapilletmény 91 285 000 94 665 000 92 544 199 97,76% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 81 344 000 81 449 000 79 221 662 97,27% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 129 261 000 126 472 000 126 471 580 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 211 Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. 2 K1101/1 Alapilletmény 106.052.000 101.104.000 100.860.564 99,76% 3 K1101/102

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 2 K1101/1 Alapilletmény 51 880 000 54 273 000 52 341 608 96,44% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 82 408 000 76 041 000 76 040 704 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 148.000.000 153.570.000 153.569.728 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 6.500.000 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 180 703 000 160 933 000 159 357 134 99,02% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a 2 K1101/1 Alapilletmény 109 859 000 107 421 000 106 452 572 99,10% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 73 707 38 101 4 500 2 Műk.

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 64.618.000 67.671.000 66.773.371 98,67% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 68 728 000 68 932 000 68 400 471 99,23% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 69 717 000 71 572 000 71 082 055 99,32% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 11 963

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 96 1 K.SZ.K.I. 2 K1101/1 Alapilletmény 130 367 000 111 538 000 111 537 703 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. melléklet 2016. ÉVI KIADÁSOK VÉGLEGES 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 095 000 53111. Allapiletmény 15095000 53112. Illetménykiegészítések 53113.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 5 9 6 6 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 1 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 4 3 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 9 1 2 7 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308647 1051 20 0900 34832 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2170 Aszód

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 71 606 000 65 745 783 64 570 276 98,21% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 5 4 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 210 Óbudai Hétpettyes Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 102 981 000 99 817 802 98 303 991 98,48% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355036 1051 20 1002 751395 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 0 8 5 5 1 2 5 1 0 5 0 2 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 225 Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 151 166 000 145 539 952 144 352 567 99,18% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben