MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS"

Átírás

1 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér Közalkalmazottak alapilletménye ,15% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése ,00% Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,63% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,01% Közalkalmazottak normatív jutalma ,34% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,72% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,00% Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,72% Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,54% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,01% Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,50% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,76% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt ,38% Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen ,81% Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai ,81% 40 Nem rendszeres juttatások összesen ,03% Állományba nem tartozók megbízási díja ,29% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,29% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,93% * JÁRULÉKOK ,00% 53 Bér + Járulékok összesen ,79% Felújítás Felújítás ÁFA (egyenes) Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök ,00% Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,08% Kommunikációs eszközök beszerzése ,97% Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,87% Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,12% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,01% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,29% Nyomtatvány ,39% Írószer, egyéb irodaszer ,64% Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz ,21% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,52% Könyv beszerzés ,56% Folyóirat beszerzés ,91% Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,37% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,81% Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz ,10% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,03% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) ,00% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,30%

2 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,05% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,02% Tisztítószerek ,01% Egyéb készletbeszerzések ,41% Bútorok és textíliák, beszerzése ,12% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak * Egyéb készletek összesen: ,47% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,40% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) ,00% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,21% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,07% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,84% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,84% Szállítási szolgáltatás ,33% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,03% Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak ,27% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,78% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása ,57% Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,64% Postai levél, csomag, távirat ,70% KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,03% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,23% Takarítás ,11% * Különféle szolgáltatások összesen: ,19% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,14% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,86% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,01% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,01% Belföldi kiküldetés ,97% Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,20% Reklám és propaganda kiadások ,57% * Kiküldetés, reklám kiadások ,09% Egyéb dologi kiadások ,67% Munkáltató által fizetett SZJA ,10% Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések ,08% Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások ,49% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN ,74% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások ,05% 156 KIADÁSOK EN ,28% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől ,00% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen ,00% Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,30% Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés ,97% Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke ,97% Egyéb bevétel ,01% Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek ,01% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás * Intézményi ellátás díja

3 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ,86% ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,84% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,06% 218 Kiadások Összesen ,27% 219 Személyi juttatások Összesen ,93% Rendszeres Személyi juttatások ,01% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,03% Külső személyi juttatások ,29% 223 Járulékok összesen ,00% 224 Dologi kiadások ,74% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,18% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,37% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,01% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,01% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,05% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,95% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,01% átvett pénzeszköz ,00% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,84% 244 Átfutó bevételek összesen

4 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,00% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás ,00% Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,00% Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 40 Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,61% * JÁRULÉKOK ,64% 53 Bér + Járulékok összesen ,62% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA (egyenes) ,00% Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,22% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,00% Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,99% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Írószer, egyéb irodaszer Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz ,48% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,92% Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,99% Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,60% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,00% Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) ,12% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,30%

5 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,61% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,00% Tisztítószerek ,42% Egyéb készletbeszerzések ,01% Bútorok és textíliák, beszerzése ,99% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,95% * Egyéb készletek összesen: ,99% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,09% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,04% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,93% Szállítási szolgáltatás ,72% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,99% Villamos energia szolgáltatás díja ,04% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak ,98% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása ,99% Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,95% Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,72% Rovarirtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,85% Takarítás ,20% * Különféle szolgáltatások összesen: ,73% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,35% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,58% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,00% Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,75% Reklám és propaganda kiadások ,64% * Kiküldetés, reklám kiadások ,54% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK EN ,82% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN ,77% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,86% Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés ,89% Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke ,49% Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás * Intézményi ellátás díja

6 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ 563 Óbudai Textílmúzeum Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,90% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,01% 218 Kiadások Összesen ,77% 219 Személyi juttatások Összesen ,61% Rendszeres Személyi juttatások ,00% Nem Rendszeres Személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok összesen ,64% 224 Dologi kiadások ,82% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,89% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,98% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,00% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 234 Ebből felújítás ,00% 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,01% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,06% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,90% 244 Átfutó bevételek összesen

7 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ Közalkalmazottak alapilletménye ,15% Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése ,00% Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,72% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás ,28% Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat * Rendszeres személyi juttatások összesen ,46% Közalkalmazottak normatív jutalma ,34% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,72% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,00% Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,72% Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,54% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,01% Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,50% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,76% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt ,38% Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen ,81% Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai ,81% 40 Nem rendszeres juttatások összesen ,03% Állományba nem tartozók megbízási díja ,71% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,71% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,96% * JÁRULÉKOK ,00% 53 Bér + Járulékok összesen ,83% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA (egyenes) ,00% Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök ,00% Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,01% Kommunikációs eszközök beszerzése ,97% Bútorok beszerzése ,22% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,00% Járművek beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,00% 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,29% Nyomtatvány ,78% Írószer, egyéb irodaszer ,45% Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz ,10% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,12% Könyv beszerzés ,48% Folyóirat beszerzés ,91% Egyéb információhordozó beszerzés * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,25% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,18% Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz ,58% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,74% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,23% Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) ,60% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,84%

8 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,33% Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,87% Tisztítószerek ,29% Egyéb készletbeszerzések ,37% Bútorok és textíliák, beszerzése ,39% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,81% * Egyéb készletek összesen: ,68% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,67% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) ,51% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,21% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,07% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,90% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,86% Szállítási szolgáltatás ,97% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak ,01% Villamos energia szolgáltatás díja ,95% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak ,33% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,78% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása ,31% Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,51% Postai levél, csomag, távirat ,26% KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,86% Rovarirtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,55% Takarítás ,36% * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,34% Egyéb szolgáltatások * Vásárolt közszolgáltatások ,66% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,01% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,01% Belföldi kiküldetés ,97% Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,58% Reklám és propaganda kiadások ,09% * Kiküldetés, reklám kiadások ,83% Egyéb dologi kiadások ,22% Munkáltató által fizetett SZJA ,30% Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések ,08% Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg Realizált áfrolyamveszteségek * Egyéb folyó kiadások ,37% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN ,00% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások ,05% 156 KIADÁSOK EN ,24% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől ,00% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen ,00% Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,20% Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés ,45% Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja * Szolgáltatások ellenértéke ,65% Egyéb bevétel ,04% Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció * Egyéb bevételek ,04% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás * Intézményi ellátás díja

9 KINYOMTATVA: :04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS OLDAL, EN: 9 SSZ Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés * Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ,86% ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA * Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,07% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN ,19% 218 Kiadások Összesen ,39% 219 Személyi juttatások Összesen ,96% Rendszeres Személyi juttatások ,46% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,03% Külső személyi juttatások ,71% 223 Járulékok összesen ,00% 224 Dologi kiadások ,00% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) ,32% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás Közüzemi díjak (Energia) ,00% Takarítás Általános Forgalmi Adó ,01% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 234 Ebből felújítás ,00% 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: ,17% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,46% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,01% átvett pénzeszköz ,00% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,07% 244 Átfutó bevételek összesen

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0-4 684 799 6 435 039 2 511216

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 620 000 33 620 000 2

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 41 644 000 41 644 000 3 251 827 38 378 106 92,16% 2 511223 Közalkalmazottak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 72 300 000 74 609 000 7 478 112 77 826 562 104,31% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48 205 000 49 508 000 4 365 925 48 033 545 97,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 53 529 000 53 529 000 4 242 016 51 055 801 95,38% 2 511223

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 50 147 000 50 147 000 4 280 513 49 285 163 98,28% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 55 448 000 54 749 000 4 152 696 49 808 152 90,98% 2 511215

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 201 Vackor Óvoda 2 K1101/1 Alapilletmény 58.168.000 59.546.000 58.485.722 98,22% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 2 K1101/1 Alapilletmény 63 224 000 60 264 000 59 573 680 98,85% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 2 K1101/1 Alapilletmény 88.943.000 90.564.000 89.830.491 99,19% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. 2 K1101/1 Alapilletmény 80.985.000 77.465.000 76.743.119 99,07% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 65.307.000 69.926.000 69.170.979 98,92% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 2 K1101/1 Alapilletmény 91 285 000 94 665 000 92 544 199 97,76% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 2 K1101/1 Alapilletmény 51 880 000 54 273 000 52 341 608 96,44% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 211 Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. 2 K1101/1 Alapilletmény 106.052.000 101.104.000 100.860.564 99,76% 3 K1101/102

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 148.000.000 153.570.000 153.569.728 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 6.500.000 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 218 Óbudai Százszorszép Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 119 680 000 119 680 000 114 412 069 95,60% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 180 703 000 160 933 000 159 357 134 99,02% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a 2 K1101/1 Alapilletmény 109 859 000 107 421 000 106 452 572 99,10% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 64.618.000 67.671.000 66.773.371 98,67% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 68 728 000 68 932 000 68 400 471 99,23% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 69 717 000 71 572 000 71 082 055 99,32% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 81 344 000 81 449 000 79 221 662 97,27% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 129 261 000 126 472 000 126 471 580 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 82 408 000 76 041 000 76 040 704 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 96 1 K.SZ.K.I. 2 K1101/1 Alapilletmény 130 367 000 111 538 000 111 537 703 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 5 9 6 6 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 1 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 4 3 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 73 707 38 101 4 500 2 Műk.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 0 8 5 5 1 2 5 1 0 5 0 2 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. melléklet 2016. ÉVI KIADÁSOK VÉGLEGES 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 095 000 53111. Allapiletmény 15095000 53112. Illetménykiegészítések 53113.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 9 1 2 7 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 71 606 000 65 745 783 64 570 276 98,21% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 11 963

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 225 Óbudai Gyermekvilág Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 151 166 000 145 539 952 144 352 567 99,18% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 210 Óbudai Hétpettyes Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 102 981 000 99 817 802 98 303 991 98,48% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 71 225 000 74 050 943 73 452 201 99,19% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 5 4 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355036 1051 20 1002 751395 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi KULTURÁLIS INTÉZET 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 6. sz. melléklet 2016. évi KIADÁSOK terv 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 820 000 53111. Allapilletmény 5 580 000 53112. Illetménykiegészítések

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Törvény szerinti alapilletmény 116 107 000 112 065 927 111 010 831 99,06% 2 K1101/102 Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben