Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglalt felhatalmazás alapján figyelembe véve ezen jogszabály valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben foglaltakat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 3.. (1) bekezdése az alábbi rendelkezés szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének bevételi főösszegét ban, kiadási főösszegét ban, forráshiányát ban állapítja meg. A R. 3.. (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép A R. 3.. (3) bekezdése szerinti 3-5. és a 7-8. melléklete helyébe jelen rendelet 2-4. és a 6-7. melléklete lép. 4. A R. 3.. (4) bekezdésében meghatározott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A R. 3.. (5) bekezdésében meghatározott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit december 31-ig kell alkalmazni. Mihály Ferenc polgármester Turócziné Fazekas Magdolna körjegyző Záradék: Jelen rendelet április 28. napján kihirdetésre került.

2 melléklet BEVÉTELEK Turócziné Fazekas Magdolna Körjegyző Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Vízdíj 30 Fő x Ft Vendég étkezés Ételhulladék Dédestapolcsány szoc.étkezők Terembérlet i díj HMV Zrt. használati díj Óvodai étkezés Szociális étkezés Alkalmazottak étkezése Kamat bevétel,egyéb bevétel Biztosítás kártérítés (pm.életbiztosítás) 921 ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Telek adó Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelem diff. mérséklés Gépjármű adó Helyszíni bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Föld értékesítés Vagyon üzemel.és koncessziós bevétel(hmv ZRT.) ÁFA Beruh.célú pénzeszk.átvét.háztart.(gázhálózat rácsatl.díja) 924 Központi költségvetésből kapott támogatás Normatív hozzájárulás lak. számhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmut. Kötötten Szoc. étkezőkre 18 főre 996 Falugondnoki szolgálatra Pénzbeli szociális juttatásokra Helyi önkorm. normatív, kötött felhaszn. támogatása Egyes szociális feladatok tám Kereset kiegészítés támogatása, egyéb közp. támog Működésképtelen helyi önk.egyéb tám. ( 6/3 ) Részvények, pénzügyi befekt.értékesítése Működési célú, támogatás értékű bevételek Munkaügyi Közp. közhasznú dolg. tám Mezőőr költség 50% Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása Normatív rendsz. Gyeremekvéd.támogatás 226 Működési célú pénzeszköz átvétel 117 Pénzeszköz átvétel Falunapra ( HMV Zrt.,Takszöv.Dr.Kapás K)

3 Költségvetési bevételek : Hitelfelvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN: melléklet KIADÁSOK Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti ei. Módosított ei. Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadás Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Élelmiszer beszerzés10 főre ÁFA Dologi kiadás összesen Összesen: Munkahelyi étkeztetés Közalkalmazott alapilletménye Kereset kiegészítés Meleg étkezési utalvány 1 fő Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Élelmiszer beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (tisztítószer,csomagolóanyag) Vásárolt élelmezés (védőital) Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 100 ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) 10 Dologi kiadás : Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN:

4 3. melléklet Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Polgármester alapilletménye Egyéb bérrendszer hat.tart.alapill Költségátalány Biztosítási díj Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költség térítés Kereset-kiegészítés Táppénz 10 Végkielégítés polgármester részére 3 havi Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Jutalom 54 Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 3377 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Tüzelőanyag Kisértékű tárgyieszköz 50 Munkaruha 6 6 Egyéb anyag (tisztítószer,fenntart.anyag) 5050 Telefondíj Egyéb kommunációs szolg.(szoftverek felügyelet) Szállítás 10 Villamos energia Víz- csatornadíj 2020 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg.(postai,eü.) Vásárolt közszolg.(orvosi ügyelet,biztonság felügy.) Pénzügyi szolg.díja (számlavez. díj,kezelési ktg.) ÁFA ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés 5050 Reprezentáció Különféle dologi kiadások(továbbképzés) Dologi kiadások: Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: 6161 ÖSSZESEN: Közvilágítás Villamosenergia fogasztás ÁFA Dologi kiadás:

5 ÖSSZESEN: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 4. melléklet Kazincbarcika Rendőrőrs támogatás 3030 Körjegyzőségi hozzájárulás Tagóvoda költség hozzájárulás Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás TÖOSZ tagság Közművelődési Társulás Mentők 55 Működési célú támogatás értékű kiadás: Mályinka Jövőjéért Alapítvány Mályinka Sportegyesület Mozgáskorlátozottak Egyesülete Polgárőrség Bükki Településszövetség Hadirokkantak Mályinka Motorsport Egyesület Nagyothallók Szövetsége Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szerv.: Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő Közakalmazottak kereset kiegészítése Mezőőr alapilletménye,részmunkai Mezőőr kereset kiegészítése Közalkalmazottak meleg étk.utalványa Mezőőr meleg étk.utalványa Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék 5454 Pénzbeli eü.járulék 1818 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Tüzelőanyag(PB gáz), vegyszer 2025 Hajtó, kenőanyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag(karbantartáshoz),kisértékű tárgyi eszköz Telefondíj Kábeltv.szolg Szállítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamosenergia Víz- csatornadíj

6 Karbantartás, kisjavítás (vízhálózat karbantart.) Egyéb üzem. szolg.(kéménys.,por.o.kész.idősek d.,falunap) ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) Dologi kiadások: Különféle adók,díjak(vagyonbizt.,bankköltség) Kamat( hitel után) Munkáltató által fiz. SZJA 9090 Egyéb folyó kiadások: ÖSSZESEN: melléklet Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szoc.segély SZT. 37/B.b.c. 60 Ker.tev.mellett folyt. r.sz.s. 25 ÖSSZESEN: Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka ÖSSZESEN: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatás 226 ÖSSZESEN: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély ÖSSZESEN: Temetési segély Temetési segély ÖSSZESEN: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési kedvezmény ÖSSZESEN:

7 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás ÖSSZESEN: Közgyógyellátás Támogatás ÖSSZESEN: Szociális étkeztetés Élelmiszer ÁFA Vásárolt élelmezés 70 Dologi kiadás: ÖSSZESEN: melléklet Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat Közalkalmazott alapilletménye Kereset-kiegészítés Meleg étkezési utalvány Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci fogl.járulék Járulékok: Hajtó, kenő anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbantartás, kisjavítás ÁFA Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) Dologi kiadás: Különféle adók, díjak(kötelező bizt.,autópálya díj) Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: Közcélú foglalkoztatás ÖSSZESEN: Teljes munkaidőben fogl.bére

8 Egyéb juttatás 40 Részmunkaidőben fogl.bére Személyi juttatás : Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci fogl.járulék Eü.hozzájárulás 50 Járulékok: ÖSSZESEN: melléklet Közhasznú foglalkoztatás Teljes munkaidőben fogl.bére 2 fő Egyéb juttatás 70 Részmunkaidőben fogl.bére Egyéb juttatás 10 Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 9 29 Munkaerő-piaci járulék Eü.hozzájárulás 5 Táppénz 30 Járulékok: ÖSSZESEN: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Egyéb anyag beszerzés 35 Víz,-csatornadíj Gázenergia Villamos energia ÁFA Egyéb dologi kiadás(késedelmi kamat) 5 Dologi kiadások: ÖSSZESEN:

9 Köztemető-fenntartás és működtetése Egyéb anyagbeszerzés 1010 Villamos energia 1010 ÁFA 5 5 Dologi kiadás: 2525 ÖSSZESEN: Finanszírozási műveletek Folyószámla-hitel visszafizetése ÖSSZESEN: melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közműfejlesztési hozzájár. lakosság felé 929 Buszmegálló járdasziget építés ÁFA Kábeltv. bekötés ÁFA Település rendezési terv(pályázat önrész) ÁFA Orvosi rendelő kialakítása(pályázat önrész) ÁFA Nyomtató ÁFA Traktor beszerzés (pályázat önrész) ÁFA Beruházási kiadások: Ravatalozó előtető építése ÁFA Dózsa Gy. u.bekötő szakasz felújítása ÁFA Belter. utak felújítása (Bocskay,Kassai, Temető,Tradonai) ÁFA Külterületi utak felújítása ÁFA Vízhálózat vezeték csere ÁFA Mályinka-Tardona összekötő út felújítás ÁFA Közösségi terem felújítás(nyílászárók cseréje) ÁFA Hivatal,közösségi terem,óvoda tetőszerkezet homlokzat felújítás(pályázat önrész)

10 ÁFA Szennyvíz beállás kiépítés ÁFA Túristaház vizesblokk,fűtéskorsz.(pály.önrész) ÁFA Partfal munkálatok ÁFA Óvoda akadálymentesítés(pályázat önerő) ÁFA Aggregátor,szivattyú vásárlás ÁFA Csap.víz elvez.árok bef.(vis maior 2009.) ÁFA Felújítási kiadások: Felhalmozási kiadások: Felhalm.kölcsön nyújtása non-pr.szerv Költségvetési kiadás : BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FORRÁSHIÁNY:

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési bevételek Eredeti

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben